הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ספריית הרמבם
הודעות: 53
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 1:31 pm

הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי ספריית הרמבם » א' דצמבר 05, 2010 1:42 pm

גליון ששי של איגוד ספרני היהדות עלה ל"רשת"!
בגליון החדש כותב הרב דוד ארונובסקי, מנהל ספריית "יד הרב הרצוג", על הרמב"ן שנגלה בחלום ל"חתם סופר" ! על פי רישום בכתב יד שמצא בגב שער ספר, מעותקי ספריית "יד הרב הרצוג".
לצפייה במאמר ראה קישורית http://safranim.wordpress.com/

זקן ששכח
הודעות: 2612
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' דצמבר 05, 2010 2:08 pm

נפלא.
הדעת נותנת דלישנא בתרא עיקר. שהראשונה מסתמכת על הזכרון ועל השניה נאמר ניתי ספר ונחזי.
עוד חשוב לוודא מי הוא הכותב ומי הוא זה שכתב בשמו. האם מדובר באנשים מפורסמים כת"ח ונושאי משרה וכדו'?
האם יש ביד כב' להרחיב את היריעה?

נלענד
הודעות: 18
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 12:25 pm

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי נלענד » ג' דצמבר 07, 2010 9:30 am

מכיון שלמנותבים אין אפשרות להגיע לאתר המקושר, אשמח אם מישהו יוריד עבור הקהל את המאמר

יגל
הודעות: 565
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי יגל » ג' דצמבר 07, 2010 9:46 am

בבקשה (במקור יש גם תמונות של ההעתקות)


א. חלום ה"חת"ם סופר" בספריית "יד הרב הרצוג"

דודי ארונובסקי

ספריית יד הרב הרצוג

הספרייה מכילה קרוב לארבעים אלף ספרים וכתבי עת בכל תחומי מדעי היהדות. וביניהם ספרים נדירים רבים, ולא בכדי מאגר "אוצר החכמה" החל את דרכו בצילום של מרבית אוצר הספרים שלנו. אף שהספרייה מיועדת בעיקר לשימוש החוקרים שלנו. אנו נענים בחיוב לפניות הציבור המעוניין להשתמש באוצר הספרים והמאגרים המיוחדים שברשותנו.

זה כארבע שנים שאני משמש כספרן של יד הרב הרצוג. יד הרב הרצוג היא עמותה המאגדת שני מכונים וותיקים: הוצאת אנציקלופדיה התלמודית ומכון התלמוד הישראלי השלם. המכון עוסק בהוצאת התלמוד הבבלי עם שנויי נוסחאות (דקדוקי סופרים השלם), המציין לכל שנויי הנוסחאות הקיימים בכתבי היד ובדפוסים הראשונים כולל קטעי הגניזה.

לצורך כל המפעלים הנ"ל נעשתה עבודה עצומה, במשך כעשרות שנים, של איסוף סרטי מיקרופילמים של צילומי כתבי היד של התלמוד, הדפוסים הראשונים וקטעי הגניזה, ועריכת רישום סינופטי של כל שנויי הנוסחאות הנמצאים בהם (במחברות המכונות אצלנו "בלוקים"). זה כעשור שאנו עמלים על הוצאת מאגר ממוחשב של שינויי הנוסחאות בצורה סינופטית הכולל אפשרויות חיפוש מגוונות ובעז"ה נוכל בקרוב לבשר לציבור על השלמת המפעל. בינתיים פתחנו לאחרונה שירות אינטרנטי שבו אנו עונים לציבור על שאלות בנוגע לשינויי נוסחאות בתלמוד הבבלי ובפירוש רש"י לתלמוד. השירות חינמי דרך האתר שלנו: http://www.yadharavherzog.org בלשונית: צור קשר. התשובות מתקבלות תוך כיומיים מזמן קבלת השאלה.

בנוסף הוכנו מאות אלפי כרטיסיות של מסורת הש"ס השלם וציונים לראשונים - לכל התלמוד בבלי וירושלמי. למאגר זה ישנה חשיבות לא מבוטלת גם בעידן פרויקט השו"ת. מפני שהכנתו נעשתה בידי תלמידי חכמים שעברו בעצמם על מאות ספרים וציינו גם מקומות שבהם דברי התלמוד מוזכרים ללא ציון מפורש למקומם, בסגנון: כדאיתא בש"ס, או כדמצינו במסכת גיטין וכו', ולכן מאגר ממוחשב לעיתים לא יעלה עליהם. חוקרים המעוניינים להשתמש במאגרים הנ"ל, יכולים לפנות אלי (בטל': 0545665726) ויענו בשמחה.

כתובתנו, היא: בית הכנסת ישורון רח' שמואל הנגיד 30 ירושלים.

פירוש הרמב"ן בחלום לפסוק "אהיה אשר אהיה"

מאחורי שער ספר "תפארת שלמה" (תר"ע 1910) שנמצא בספרייתנו נכתבו בכתב יד הדברים דלקמן:

שמעתי מפי אא"ז הרב החסיד המפורסם מוה"ר פתחי' יוסף בלומענפלד ז"ל מוולאשנאווי יע"א שהי' פעם אחת דרך עברו בקראקא אצל הרב אב"ד דשם ר' שמעון סופר זצ"ל והראה לו כתב יד מאביו הגאון החתם סופר זצ"ל שכתב וזלה"ק: נגלה אלי הרמב"ן ז"ל, ואמר לי פי' הכתוב "אהי' אשר אהי'" אהי' אצל מי שרוצה אשר אהיה אצלו. עכלה"ק.

פירוש חסידי מפתיע זה אינו מובא בפירוש הרמב"ן עה"ת (שמות ג, יד) שם מביא הרמב"ן שלשה פירושים אחרים.

חיפשתי בתוכנת "אוצר החכמה" האם פירוש זה הוזכר כבר בעבר על ידי מאן דהוא ומצאתי שבקובץ "אוצרות הסופר" ח' עמ' 89 במכתב למערכת, מצטט הכותב ר' עזריאל רוזנבוים את ספרו של הרב יצחק צבי ברנפלד, אב"ד חוג חתם סופר, שיר השירים עם פירוש למרן בעל החתם סופר (יו"ל בבני ברק תשל"ז). שם על הפסוק "אני לדודי ודודי לי" מצוטט החתם סופר עצמו בזה"ל:

"כתיב אהיה אשר אהיה, הראו לי בחלום ס' אחד שחיבר רמב"ן, וכתוב בו הפי' הפשוט, כאילו הקב"ה אומר אהיה עם מי שאהיה רצונו, מי שמיחד כל מעשיו לשמי לבד, אם אותו אהיה, ע"ד אני לדודי ודודי לי"

נראה שישנם שני שינויים בין הגירסא שנכתבה על שער הספר שלנו ובין הנדפס בספרו של הרב ברנפלד: הראשון הוא שאצלנו כתוב שהרמב"ן עצמו נגלה לחת"ם סופר בחלום. ובספר נאמר שהראו לחת"ם סופר בחלום ספר שחיבר הרמב"ן. והשני שמהגירסא שלנו ניתן היה להבין שהקב"ה שוכן אצל כל מי שרוצה בכך. אולם בנדפס בשם החת"ם סופר בספר מבואר שהכוונה רק למי ש"מיחד כל מעשיו לשמי בלבד" כלומר שכל רצונו בעולם הוא הקב"ה.

אם כן לסיכום יש לנו שלשה פירושים של הרמב"ן בפירושו על החומש. ועוד פירוש של הרמב"ן שנתגלה לחת"ם סופר בחלום, ופירוש זה מופיע בשתי נוסחאות: אחת בספר נדפס בלשון החת"ם סופר, ואחת בכ"י על שער ספר בספריית יד הרב הרצוג, בשם החת"ם סופר.

ונסיים בפירושו האקטואלי של הרמב"ן בחומש:

כיוצא בזה במדרש אגדה ומהו 'אהיה אשר אהיה'. כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך. אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב). ואם אינן פותחים את ידיהם מה כתוב שם, הן יעצור במים ויבשו וגו' (איוב יב, טו) .

שער ספר תפארת שלמה. עותק ספריית "יד הרב הרצוג"

נוסח הערת בעלים הכתובה בראש השער:

זה הספר תפ"ש מאת כ"ק מרן הגה"ק קה"ק צי"ע אא"ז זצללה"ה זי"ע ועכי"א מרדמסק יע"א

זכתה אמי תחי' בגורל בעת חלוקת הספרים מעזבון אא"ז הרב החו'ב אוצר בלום חסיד

מפורסם רודף צדקה וחסד שמו נודע לשם ולתהלה כבוד הוד שמו מפוארים מוה"ר

פתחיה יוסף ז"ל. ונתנה לי להיות לי לזכרון אא"ז הנ"ל.

מנחם (?) לאנדאבערג מווארשא יע"א.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10897
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' דצמבר 07, 2010 7:22 pm

[גם ממני נמענה הגישה עד עתה]

א. האם ספרית יד הרב הרצוג לא נמכרה רובה ככולה לפני שנים אחדות?
ב. הפרויקט של העלאת על שינו"ס מן הבלוקים לתכנת מחשב משוכללת, בצירוף תמונה מכל קטעי כתב היד מהם הוצאו השינו"ס, (בתקליטור עדי נוסח עשו זאת רק לחלק קטן מן כה"י, ובכלל שם יש רק כמה כת"י בודדים לכל מסכת, ואינו משתווה כלל להיקף העצום של המקורות בעבודת מכון התלמוד הישראלי) נשלם ברובו לפני כעשור כבר (במימונו של פרידברג), וזכיתי לראות התכנה המופלאה. מחמת תקלות מסוימות התכנה לא שווקה, וכך התגלגל הדבר במשך כמה וכמה שנים. אם אכן התקדמו הדברים לקראת השלמתם, הרי שזו בשורה נפלאה.
ג. לגבי הסיפור יש לבדוק בספר, רבינו שמעון סופר ב' כרכים, מכון שם משמואל, ברוקלין תשנ"ח.
ד. עיין דרשות חתם סופר ח"א דף ב' בהערה מש"כ בשם הגאון רבי שמעון סופר מקראקא על הנדפס שם, כי דבר זה דרש משה מפי אליהו זכור לטוב עי"ש. כיו"ב כתב נכד מרן (חוט המשולש דף ל"ז ע"ב) על קטע אחד בחי' חת"ס הפותח בלשון 'נגלה לי'. (והוא ע"ד קבלה), כי קבלה בידם שדבר זה נגלה לו מאליהו הנביא זל"ט.
[ראוי גם להזכיר מש"כ בשם הישמח משה שאמר על החת"ס כי נשמתו משורש הרמב"ן, וידוע כמה היה מרן החת"ס אדוק בתורת הרמב"ן].

יגל
הודעות: 565
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי יגל » ד' דצמבר 08, 2010 9:27 am

איש_ספר כתב:א. האם ספרית יד הרב הרצוג לא נמכרה רובה ככולה לפני שנים אחדות?

בבנין הישן של יד הרב הרצוג היו עשרות חדרי עבודה ואלפי כפולים, ומכרו את כל הכפולים כשעברו לבנין ישורון.

ספריית הרמבם
הודעות: 53
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 1:31 pm

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי ספריית הרמבם » ה' דצמבר 09, 2010 9:37 am

שלום
מצרף את סריקות של ההערות בכתב היד כפי שנדפסו במאמר המקורי.
קבצים מצורפים
חלום חתם סופר2.jpg
נוסח הכתוב: שמעתי מפי אא"ז הרב החסיד המפורסם מוה"ר פתחי' יוסף בלומענפלד ז"ל מוולאשנאווי יע"א שהי' פעם אחת דרך עברו בקראקא אצל הרב אב"ד דשם ר' שמעון סופר זצ"ל והראה לו כתב יד מאביו הגאון החתם סופר זצ"ל שכתב וזלה"ק: נגלה אלי הרמב"ן ז"ל, ואמר לי פי' הכתוב "אהי' אשר אהי'" אהי' אצל מי שרוצה אשר אהיה אצלו. עכלה"ק.
חלום חתם סופר2.jpg (122.12 KiB) נצפה 1004 פעמים
חלום חתם סופר1.jpg
נוסח הערת הבעלים: זה הספר תפ"ש מאת כ"ק מרן הגה"ק קה"ק צי"ע אא"ז זצללה"ה זי"ע ועכי"א מרדמסק יע"א
זכתה אמי תחי' בגורל בעת חלוקת הספרים מעזבון אא"ז הרב החו'ב אוצר בלום חסיד
מפורסם רודף צדקה וחסד שמו נודע לשם ולתהלה כבוד הוד שמו מפוארים מוה"ר
פתחיה יוסף ז"ל. ונתנה לי להיות לי לזכרון אא"ז הנ"ל.
מנחם (?) לאנדאבערג מווארשא יע"א.
חלום חתם סופר1.jpg (19.36 KiB) נצפה 1004 פעמים

חיס
הודעות: 1087
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי חיס » ד' ינואר 18, 2017 2:52 pm

הקפצה


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15431
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' ינואר 18, 2017 6:34 pm

מהגרי"ח סופר שליט"א בספרו זכרון משה ח"ג סימן מ"א
1211.PNG
1211.PNG (134.83 KiB) נצפה 752 פעמים
1222.PNG
1222.PNG (169.99 KiB) נצפה 752 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אישצפת ו־ 25 אורחים