מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חיים שאול
הודעות: 377
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי חיים שאול » ד' אוקטובר 02, 2019 9:17 pm

מעט דבש כתב:
חיים שאול כתב:האם הובאה כאן סיבה למה החלו לקדש בטבעת רק מתחת החופה לפני הנישואין ממש?
וכן ממתי שינו את הסדר שנהגו בזמן חז"ל?

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=91722#p91722
viewtopic.php?p=284869#p284869

יש"כ

עושה חדשות
הודעות: 8017
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 06, 2019 11:36 pm

עושה חדשות כתב:על ביטול ברוב במצוות, (לדוג' כאשר נתערב אתרוג כשר בפסולים ויטול את כולם אם יצא יד"ח).

חוזר ושואל האם יש למישהו ידיעה בענין.

מעט דבש
הודעות: 3150
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' אוקטובר 07, 2019 7:56 am

עושה חדשות כתב:על ביטול ברוב במצוות, (לדוג' כאשר נתערב אתרוג כשר בפסולים ויטול את כולם אם יצא יד"ח).

כבר העלה נידון זה כת"ר כאן.
ועיין עוד:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=418882#p418882
viewtopic.php?p=506350#p506350

עושה חדשות
הודעות: 8017
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 11, 2019 2:12 pm

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה",
וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק.
זוכרים משהו?

נתקלתי כעת בדוגמא נוספת -

ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה והקריבתו דוקא הקריבתו אבל הקדישתו לא דרבי אליעזר גופיה קא מיבעיא ליה מאי מיפשט פשיטא ליה לרבי אליעזר דהקריבתו דוקא אבל הקדישתו לא דהא איתיה בשעת ביאה או דלמא הקריבתו פשיטא ליה והקדישתו מספקא ליה תיקו.


ועוד אחד -
מנחות מו. אמר עולא בעו במערבא תנופה עושה זיקה או אינו עושה זיקה פשוט ליה מדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן שחיטה עושה זיקה מכלל דתנופה אינו עושה זיקה דר' יוחנן גופא קא מיבעיא ליה מיפשט פשיטא ליה לרבי יוחנן דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינו עושה זיקה או דלמא שחיטה פשיטא ליה ותנופה מספקא ליה תיקו.


ועוד -

מנחות סט: היא גופה קא מיבעיא ליה מפשט פשיטא להו לרבנן דבתר עיקר אזלינן לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא או דלמא ספוקי מספקא להו ולחומרא אמרינן לקולא לא אמרינן.

אולי כבר שווה אשכול בפנ"ע.


וסוכה לג.

דרב פפא גופא מיבעיא ליה מיפשיט פשיט ליה דאין דחוי אצל מצות לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא או דלמא ספוקי מספקא ליה לחומרא אמרינן לקולא לא אמרינן תיקו

פלוריש
הודעות: 924
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי פלוריש » ב' אוקטובר 21, 2019 11:06 pm

עושה חדשות כתב:האם נכתב על דברי המהר"ם מלובלין המצו"ב?
[מסתמא עסק בזה כבר הרה"ר יצחק יוסף ב'עין יצחק', אם מישהו יכול להעלות].

מהר''ם מלובלין על השו''ע.png

עסק בזה הרב שמואל קדר, כמדומני בתוספת אהל על שבת, שם הביא שתי שיטות על מהותו של ספר השו"ע, המג"א והגר"א, האם זהו ספר שיטתי ועיקבי או לאו דווקא.

אתי שפיר
הודעות: 19
הצטרף: ב' יולי 22, 2019 7:59 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אתי שפיר » ה' אוקטובר 24, 2019 6:24 pm

מעט דבש כתב:
אתי שפיר כתב:האם יש באיזשהו מקום דיון על נידון ספיקא דיומא דיום הכיפורים?

viewtopic.php?p=542601#p542601


יישר כח לכבוד הרב מעט דבש

עזריאל ברגר
הודעות: 6090
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוקטובר 27, 2019 8:30 am

אמירת קדיש יתום על ידי החזן ביחד עם היתומים?
(מצאתיו לאחרונה בפלא יועץ ערך אמן, ולא זוכר היכן דנו בזה, אם באתרא קדישא הדין או במ"א).

אוהב עמו
הודעות: 611
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אוהב עמו » ב' נובמבר 04, 2019 10:56 pm

היכן נכתב בפורום על הדברין המיוחסים להגרי"ז שאין זמן שהוא חצות?
ייש"כ

מעט דבש
הודעות: 3150
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' נובמבר 05, 2019 12:14 am

אוהב עמו כתב:היכן נכתב בפורום על הדברין המיוחסים להגרי"ז שאין זמן שהוא חצות?

viewtopic.php?p=408015#p408015

שמר
הודעות: 572
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי שמר » ג' נובמבר 05, 2019 12:51 am

היכן נכתב נושא על סיבת קריאת ז' מצוות בני נח ע"ש נח ולא ע"ש אדה"ר.

עושה חדשות
הודעות: 8017
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' נובמבר 06, 2019 11:57 pm

חיוב קרבן של זב וזבה, על איזה חטא בא לכפר.

בקרו טלה
הודעות: 3021
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 07, 2019 12:17 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' נובמבר 07, 2019 8:04 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמר
הודעות: 572
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי שמר » ה' נובמבר 07, 2019 7:36 pm

בן יהוידע סנהדרין נו.
ת"ר שבע מצות נצטוו בני נח. נ"ל בס"ד הטעם למספר שבע, כדי שעל ידם יהיו יכולים לדוד ולהתקיים בעולם הזה שהוא שבעה אקלימים כנודע, אי נמי כנגד שבעה מלכים שנשברו, אי נמי כדי לשמרם משבעה כוחות טומאה של יצר הרע כנגד ז' שמות שיש לו שלא יאבדם לגמרי בשבעה טומאות שלו שיהיו כדור המבול ודור הפלגה. אך קשא למה קורא את שבע מצות על שם נח, והלא אדם הראשון נצטווה בהם והיה ראוי לקרותם על שם אדם. ונ"ל באדם הראשון נצטווה בתשעה מצות שהוא איסור אכילת בשר, ואכילת עץ הדעת, וכמו שכתבו התוספות [ע"ב ד"ה ל"א], ואח"כ הותר הבשר לנח ובניו, והם לא היה להם מצות עץ הדעת, ונמצא אצל נח ובניו הם שבעה מצות

אליסף
הודעות: 276
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 6:11 am

מעשה באב שעיגן את בתו

הודעהעל ידי אליסף » א' נובמבר 10, 2019 6:41 am

זכורני מלפני כשלושים שנה היה מעשה ברשע אחד שכדי להתנקם באשתו לשעבר אמר שקדש את בתו הקטנה ולא גילה מי החתן. ראיתי פעם אגרת מר' בערל פוברסקי שליט"א להרב וואזנר זצ"ל עם שטיקל תורה להתיר.
מה קרה בסוף?
והאם יש חומר תורני מודפס על הפרשיה?

עושה חדשות
הודעות: 8017
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מעשה באב שעיגן את בתו

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' נובמבר 10, 2019 7:19 amחזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חלמישצור, יהודה בן יעקב, לוצאטי, פייביש אופטובסקי, שבתי ו־ 57 אורחים