עמוד 17 מתוך 19

ביאורי הזוהר

פורסם: ג' מאי 14, 2019 12:33 pm
על ידי שמואל שלומוביץ
רעואל המדייני כתב:
שמואל שלומוביץ כתב:
לבי במערב כתב:
שמואל שלומוביץ כתב:
רעואל המדייני כתב: . . חסר עדיין פירוש שיסביר את כל הזהר על פי הפשט שבסוד ועל ידי השוואת מקורות מקבילים בזהר . .

האם נעשה משהו ברוח ההערה האמורה? מענין מאד!

פי' 'מתוק מדבש' (להגר"ד פריש זלה"ה) אינו עונה להגדרה זו?

להבנתי (ובלי לייצג את עמדתו של המדייני) אין שם כלל מענה לדבר. מהמעט שאני הכרתי זה סגנון הנמצא בפירושי הגר"א, ומעט בהערות הבני יששכר על הזוהר, והעבודה המקיפה בנוסח זה נעשתה ע"י הגאון ר' ראובן מרגליות בגליונות הזוהר שלו בהוצאת מוה"ק, ניצוצי זוהר, בעידן שלנו עבודתו היא חלקית מאד. אולי ישנם עוד עבודות מקבילות של אחרים שלא נעשו שיטתית ע"ס הזוהר.
מבדיקה מדגמית בדפים בודדים כמעט לא נמצאה שורה שאין לה יחס לדברי חז"ל האחרים בתלמודים ובמדרשים. ולפעמים היא מבוססת ממש על אגדות שלעיתים קרובות נעלמו לגמרי ממפרשי הזהר. ונמצא שני חלקי התורה חסרים לפני הלומד מהשלמות וההקף הרצויים.
אשמח לכל מידע בנושא.

כמדומני שהבדיקה נעשתה ברעיא מהימנא או בתקו"ז, הלא כן?
בשאר חלקי הזוהר הקשר פחות מובהק ורציף, אם כי קיים.

דומני שבתיקו"ז ורע"מ ישנם יותר אזכורים של דברי חז"ל בלשונם, אך מבחינת יחס התכנים (כתואמים או נוגדים) איני יודע אם יש הבדל. להוציא זאת שבעיון מלמעלה בביאור ניצוצי זוהר של ר"ר מרגליות, על גליונות הזוהר עצמו העתיק ציוני מקורות בלבד כמעט, לעיתים ציין לנפש חיה שלו ועוד.
ואילו בתיקוני זהר הוא כבר יצר ממש חיבור עם ביאורים משלו ומשל מפרשי הזוהר והרבה יותר השוואות ומקבילות.
הבדיקה האמורה נערכה בהקדמת הזוהר. שסגנונה ויחוסה כשל ספר הזוהר עצמו.
אולי כדאי להעביר את הדיון הזה לאשכול מתאים או למיקום חדש, כי כאן זה אינו מענין האשכול.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' מאי 14, 2019 5:34 pm
על ידי תורה מפוארת
מעשי ידי טובעין בים, אם כן מדוע אומרים הלל בליל הסדר? בחנוכה שנתת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' מאי 16, 2019 11:33 pm
על ידי יושב סתר
האם נכתב בפורום על 'חופשת מחלה' ע"ח המעסיק במקרה של 'שחיקה' וצורך נפשי קלאסי לצאת לחופשה?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' מאי 17, 2019 11:12 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
היכן נכתב אודות דברי הנפש החיים שהעולם אינו יכול להתקיים ללא תורה.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' מאי 17, 2019 11:28 am
על ידי דמשק
דרופתקי דאורייתא כתב:היכן נכתב אודות דברי הנפש החיים שהעולם אינו יכול להתקיים ללא תורה.

viewtopic.php?f=17&t=43624#p511823
viewtopic.php?f=7&t=17657
viewtopic.php?f=17&t=13551

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' מאי 23, 2019 12:07 am
על ידי יהודה בן יעקב
האם נכתב אודות שינויי מספרי הסימנים בשו"ת מהרי"ט [ח"א] בין המהדורות השונות?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' מאי 26, 2019 6:36 pm
על ידי עדיאל ברויאר
האם נכתב על שאלת החובה לציין נקודות על ציטוטי פסוקים?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' מאי 26, 2019 10:08 pm
על ידי מעט דבש
עדיאל ברויאר כתב:האם נכתב על שאלת החובה לציין נקודות על ציטוטי פסוקים?

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=456086#p456086
וראה עוד:
viewtopic.php?p=19750#p19750

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' מאי 26, 2019 11:07 pm
על ידי עדיאל ברויאר
מעט דבש כתב:
עדיאל ברויאר כתב:האם נכתב על שאלת החובה לציין נקודות על ציטוטי פסוקים?

viewtopic.php?p=456086#p456086
וראה עוד:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=19750#p19750


תודה רבה! תבורך!

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' מאי 29, 2019 8:46 am
על ידי עושה חדשות
דין "לחם משנה" בשבת, בסעודה של פת הבא בכיסנין, (כגון ב'קידושים').

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' מאי 30, 2019 12:17 am
על ידי עושה חדשות
עושה חדשות כתב:ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה",
וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק.
זוכרים משהו?

נתקלתי כעת בדוגמא נוספת -

ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה והקריבתו דוקא הקריבתו אבל הקדישתו לא דרבי אליעזר גופיה קא מיבעיא ליה מאי מיפשט פשיטא ליה לרבי אליעזר דהקריבתו דוקא אבל הקדישתו לא דהא איתיה בשעת ביאה או דלמא הקריבתו פשיטא ליה והקדישתו מספקא ליה תיקו.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' יוני 02, 2019 1:11 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
במה שהאדם נקי, בזה חושדים אותו (ר' צדוק ועוד)

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' יוני 02, 2019 1:15 am
על ידי שייף נפיק
איני יודע הר' צדוק אבל ודאי יד לציין מש''כ שכל אחד ואחד קינא לאשתו ממשה
ועיין בגמ' שזה קצת סתירה מהמשפט שהבאת מר' צדוק

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 05, 2019 6:49 pm
על ידי הא לחמא עניא
בפרשת השבוע פר' נשא כתוב פרשת ברכת הכהנים.
מסופר על הג"ר נפתלי כ"ץ, כמדומני, שהיה לו 12 בנים ו-12 בנות וכולם היו כהנים [הבנות נישאו לכהנים]
וכשעלה לדוכן לישא כפיים עם כל בניו וחתניו המליצו עליו "כה תברכו" כ"ה כהנים שמברכים.
היכן המקור לזה???

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 05, 2019 6:55 pm
על ידי בקרו טלה
הא לחמא עניא כתב:בפרשת השבוע פר' נשא כתוב פרשת ברכת הכהנים.
מסופר על הג"ר נפתלי כ"ץ, כמדומני, שהיה לו 12 בנים ו-12 בנות וכולם היו כהנים [הבנות נישאו לכהנים]
וכשעלה לדוכן לישא כפיים עם כל בניו וחתניו המליצו עליו "כה תברכו" כ"ה כהנים שמברכים.
היכן המקור לזה???

ר' עקיבא הכהן מאובן, עי' הע' י

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 05, 2019 6:58 pm
על ידי הא לחמא עניא
בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:בפרשת השבוע פר' נשא כתוב פרשת ברכת הכהנים.
מסופר על הג"ר נפתלי כ"ץ, כמדומני, שהיה לו 12 בנים ו-12 בנות וכולם היו כהנים [הבנות נישאו לכהנים]
וכשעלה לדוכן לישא כפיים עם כל בניו וחתניו המליצו עליו "כה תברכו" כ"ה כהנים שמברכים.
היכן המקור לזה???

ר' עקיבא הכהן מאובן, עי' הע' י

ייש"כ גדול ורב עד למאוד
מאוד עזרת לי.
אאל"ט הוא היה מחותן של השל"ה הק', אחד מבניו היה חתן השל"ה.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 05, 2019 7:00 pm
על ידי בקרו טלה
הא לחמא עניא כתב:מסופר על הג"ר נפתלי כ"ץ, כמדומני

מובא [על ר' עקיבא הנ"ל] בתולדות ר' נפתלי
שלשלת זהב.PDF
(184.13 KiB) הורד 67 פעמים

הא לחמא עניא כתב:אאל"ט הוא היה מחותן של השל"ה הק'

חמיו של זקינו של השל"ה
שלשלת היוחסין.PDF
(174.32 KiB) הורד 64 פעמים

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 05, 2019 7:22 pm
על ידי בקרו טלה
-

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' יוני 06, 2019 10:45 am
על ידי הא לחמא עניא
בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:מסופר על הג"ר נפתלי כ"ץ, כמדומני

מובא [על ר' עקיבא הנ"ל] בתולדות ר' נפתלי
שלשלת זהב.PDF

הא לחמא עניא כתב:אאל"ט הוא היה מחותן של השל"ה הק'

חמיו של זקינו של השל"ה
שלשלת היוחסין.PDF

תודה רבה על השלמת הענין.
תהיה מבורך בכל הברכות הטובות.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יוני 18, 2019 2:29 pm
על ידי תם מה הוא אומר
האם הובאו בפורום דברי החיד"א שהספרדים נגררים לקולא ואשכנזים לחומרא מטבעם?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יוני 18, 2019 2:48 pm
על ידי כרמי שלי
תם מה הוא אומר כתב:האם הובאו בפורום דברי החיד"א שהספרדים נגררים לקולא ואשכנזים לחומרא מטבעם?

ראה כאן.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יוני 18, 2019 2:51 pm
על ידי תם מה הוא אומר
כרמי שלי כתב:
תם מה הוא אומר כתב:האם הובאו בפורום דברי החיד"א שהספרדים נגררים לקולא ואשכנזים לחומרא מטבעם?

ראה כאן.


יש"כ!

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' יוני 20, 2019 12:41 pm
על ידי הא לחמא עניא
האם מופיע כאן בפורום ענינים או קונטרסים מלוקטים על הנושא של הפרשת חלה והמסתעף???
חומר של פרשת השבוע - פרשת שלח בא"י - ואני רוצה אצל שולחן השבת ללמוד וללמד הלכות מענינים בנושאים אלו.
בתודה מראש

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ה' יוני 20, 2019 11:33 pm
על ידי שייף נפיק
על קדושת בית תפלתם של המוסלמים כיון שהם מתפללים אל ה'
ובזכרוני שהובא כאן לםני כמה שנים שאחד מגדולי ירושלים (אולי הגרי''ח זוננפלד) היה מקפיד לא לעבור לפני מוסלמי המתפלל
ואמנם אני צריך מקור כתוב.
והמסייעים יהיה שכמ''ה
שייף

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' יוני 21, 2019 12:01 am
על ידי כרמי שלי
שייף נפיק כתב:ובזכרוני שהובא כאן לפני כמה שנים שאחד מגדולי ירושלים (אולי הגרי''ח זוננפלד) היה מקפיד לא לעבור לפני מוסלמי המתפלל

לעבור לפני מתפלל ערבי

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יוני 25, 2019 9:38 pm
על ידי אוהב עמו
זכור לי שהיה אשכול על "כגון" ברש"י האם בא לרבות עוד דבר או לא
ייש"כ למלנקק

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יוני 25, 2019 9:50 pm
על ידי מעט דבש
אוהב עמו כתב:זכור לי שהיה אשכול על "כגון" ברש"י האם בא לרבות עוד דבר או לא.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=378722#p378722

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 26, 2019 1:14 am
על ידי עושה חדשות
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה",
וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק.
זוכרים משהו?

נתקלתי כעת בדוגמא נוספת -

ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה והקריבתו דוקא הקריבתו אבל הקדישתו לא דרבי אליעזר גופיה קא מיבעיא ליה מאי מיפשט פשיטא ליה לרבי אליעזר דהקריבתו דוקא אבל הקדישתו לא דהא איתיה בשעת ביאה או דלמא הקריבתו פשיטא ליה והקדישתו מספקא ליה תיקו.


ועוד אחד -
מנחות מו. אמר עולא בעו במערבא תנופה עושה זיקה או אינו עושה זיקה פשוט ליה מדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן שחיטה עושה זיקה מכלל דתנופה אינו עושה זיקה דר' יוחנן גופא קא מיבעיא ליה מיפשט פשיטא ליה לרבי יוחנן דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינו עושה זיקה או דלמא שחיטה פשיטא ליה ותנופה מספקא ליה תיקו.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 26, 2019 8:45 am
על ידי עושה חדשות
הפרשת תרו"מ מטעם ועדות הכשרות, במוצרים של חברה בבעלות גוי,
(שמעתי שזה נכון על 'אוסם' ועוד)
אין שליחות לנכרי ולא זכין וכו',
מה הפיתרון. האם והיכן דובר כאן.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ד' יוני 26, 2019 10:08 am
על ידי מעט דבש
עושה חדשות כתב:הפרשת תרו"מ מטעם ועדות הכשרות, במוצרים של חברה בבעלות גוי,
(שמעתי שזה נכון על 'אוסם' ועוד)
אין שליחות לנכרי ולא זכין וכו',
מה הפיתרון. האם והיכן דובר כאן.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=271774#p271774

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' יוני 30, 2019 2:08 am
על ידי עושה חדשות
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה",
וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק.
זוכרים משהו?

נתקלתי כעת בדוגמא נוספת -

ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה והקריבתו דוקא הקריבתו אבל הקדישתו לא דרבי אליעזר גופיה קא מיבעיא ליה מאי מיפשט פשיטא ליה לרבי אליעזר דהקריבתו דוקא אבל הקדישתו לא דהא איתיה בשעת ביאה או דלמא הקריבתו פשיטא ליה והקדישתו מספקא ליה תיקו.


ועוד אחד -
מנחות מו. אמר עולא בעו במערבא תנופה עושה זיקה או אינו עושה זיקה פשוט ליה מדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן שחיטה עושה זיקה מכלל דתנופה אינו עושה זיקה דר' יוחנן גופא קא מיבעיא ליה מיפשט פשיטא ליה לרבי יוחנן דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינו עושה זיקה או דלמא שחיטה פשיטא ליה ותנופה מספקא ליה תיקו.


ועוד -

מנחות סט: היא גופה קא מיבעיא ליה מפשט פשיטא להו לרבנן דבתר עיקר אזלינן לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא או דלמא ספוקי מספקא להו ולחומרא אמרינן לקולא לא אמרינן.

אולי כבר שווה אשכול בפנ"ע.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ב' יולי 01, 2019 12:17 am
על ידי כח עליון
האם גר תושב נטמא בטומאת מת, או שהוא כגוי שאינו נטמא
(מקורות, באבן עזרא ריש חקת: 'ולגר הגר בתוכם בעבור היות ארץ ישראל קדושה כי הכבוד שם'. נראה מדבריו שהוא טעם על מי שאינו חייב במצוות לגמרי רק גר תושב ובכ"ז אסור לו להטמא מפני קדושת הארץ. או שלא?)

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ב' יולי 01, 2019 5:59 pm
על ידי אוהב עמו
זכור לי שנכב"ב שיצחק היה בוכה ומתפלל בשעת העקידה
מי יורני?

ייש"כ

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יולי 02, 2019 11:27 pm
על ידי גימפעל
אוהב עמו כתב:זכור לי שנכב"ב שיצחק היה בוכה ומתפלל בשעת העקידה
מי יורני?

ייש"כ

במשנה ענני כמו שענית ליצחק.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ג' יולי 02, 2019 11:44 pm
על ידי בקרו טלה
גימפעל כתב:במשנה ענני כמו שענית ליצחק.

viewtopic.php?f=30&t=36316&p=402497#p402383

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' יולי 05, 2019 11:13 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
במטותא,
כמדומני ראיתי פעם בפורום על מאמר העולם שהקובר בן בחייו לא רואה פני גהינום, [והביאו בזה איזה רש"י מהנ"ך (ואין הכוונה לרש"י פ' וישב עה"פ כי ארד אל בני אבל שאולה)]
אודה מאד למי שימצא האשכול הנ"ל

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' יולי 19, 2019 4:40 pm
על ידי עושה חדשות
יוחנן כה"ג / ינאי המלך ?

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ו' יולי 19, 2019 5:25 pm
על ידי מיני ומינך
עושה חדשות כתב:יוחנן כה"ג / ינאי המלך ?

viewtopic.php?f=17&t=42731&p=497145#p497033 יוחנן כה"ג
viewtopic.php?f=7&t=39604&p=447850#p447601 ינאי המלך

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: ש' יולי 20, 2019 9:31 pm
על ידי עושה חדשות
על ביטול ברוב במצוות, (לדוג' כאשר נתערב אתרוג כשר בפסולים ויטול את כולם אם יצא יד"ח).

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

פורסם: א' יולי 21, 2019 10:42 am
על ידי פלגינן
על מלאכתו של רבי במשנה; סידור או כתיבה. דומני שהייתה הבחנה בין ענף ספרדי לענף אשכנזי במחלוקת זו.
אשמח להפניה בנושא, והכי טוב מאמר מעודכן שמסכם את כל הדעות.