מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
.השוחט
הודעות: 378
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי .השוחט » א' אוגוסט 04, 2019 9:38 am

בסוף המפתחות ישנה טעות. אולי עוד אפשר להספיק לתקן.
במקום 'גייסא ביה' כתוב 'גייסא ביהו

ההוא דאמר
הודעות: 1377
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' אוגוסט 04, 2019 10:08 pm

בציפייה ובייחול.
תיקון טעות במפתחות אוצר יו"ד - (לקפוסת) [לקופסת].

בברכה מרובה,

ירחון האוצר
הודעות: 161
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ב' אוגוסט 05, 2019 2:31 am

תודה רבה

ירחון האוצר
הודעות: 161
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ב' אוגוסט 05, 2019 2:33 am

בס"ד
ירחון האוצר - גיליון ל"א
הירחון האלקטרוני לכל מקצועות התורה


סקירה
ב"ה זוכים אנו בימים אלו להוציא לאור גיליון נוסף של ירחון האוצר, ובו מאמרים נפלאים בכל הנושאים, וגם מאמרים מעניינא דיומא: מאמר מקיף בעניין צום ט' באב נדחה על הקולות שבו ובדין אבילות בשבת שלפניו, באיסור בניה בתשעת הימים, בהיתר השימוש במגבות מכובסות בשבוע שחל בו ט' באב, הערות והארות במגילת איכה ובקינות, ומאמר הדן בשאלה איך ביקורו את קרבן התמיד בימי המצור. באוצר אורח חיים: מאמר הדן שיש לשער הילוך פרסה במרחק ולא בזמן לתפילת הדרך. ששה מאמרים בהלכות שבת: היתר להניח תפילין לאחר קבלת שבת אף בלי שיתיר את נדרו, מאמר מסכם בעניין הזמן הנכון לטבילה במקוה בער"ש קודש, בגדרי מצוות לבישת בגדים מיוחדים לשבת ומועד, בדין שהיה במתקן "מיחמית" שעל גבי פלטה חשמלית - האם יש לגזור שמא בסגירת הדלתות יקרב את הבישול, מאמר המברר היטב את סוגית השימוש ב"דוד שמש" ודרך פעולתו ומעלה להתירו, מאמר על מלאכת זורע - במחלוקת האחרונים אם החיוב הוא על הנתינה בקרקע או על ההשרשה שאח"כ. באוצר יורה דעה: מאמר על החילוקים שבין רבית במכר להלואה, ותגובה למאמר על גדר מצות ידיעת התורה. בהמשך הגיליון: בדין פנים חדשות לשבע ברכות, תשובה בדין שנים שהוחלפו המחסנים שלהם בטעות והשכירום - האם הם חייבים להחזיר לשוכרים את דמי השכירות, מאמר בסוגי' ד' כלים בתפילין, בעניין המקומות שמצאנו שעשה דוחה לא תעשה (חלק שני), ומאמר הבוחן את הערכתו של האגרות משה זצ"ל למתכתבים עמו ע"פ הפתיחות לתשובותיו.
נקבל בברכה את הכותבים שהשתתפו בגיליון זה לראשונה: הרב שלמה בר כוכבא - תל ציון; הרב יניב לוי; הרב נתן שפירא; הרב דוד בריזל - מח"ס משפט המזיק; הרב יצחק רונס. יישר כחם ויישר כח כל הרבנים המשתפים איתנו מידי חודש בחידושי תורתם, יזכו כולם להמשיך בלימוד התורה כשאיפתם הטהורה, להגדיל תורה ולהאדירה. ויהי רצון שיזכנו ה' להמשיך לזכות את הרבים בעריכת הגיליון מתוך שמחה וברכה.


להורדה גיליון מנחם-אב התשע"ח: download/file.php?id=61545
גיליון מנחם-אב התשע"ז: download/file.php?id=48170
קבצים מצורפים
ירחון האוצר #31.pdf
(1.6 MiB) הורד 129 פעמים

ירחון האוצר
הודעות: 161
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ב' ספטמבר 02, 2019 4:14 am

בס"ד
ירחון האוצר - גיליון ל"ב
הירחון האלקטרוני לכל מקצועות התורה

סקירה
בגיליון זה באו מאמרים רבים בנושאים שונים, מעניינא דיומא: שיחה לימי הרחמים והסליחות ומאמר בעניין התקיעות על סדר הברכות, ובאוצר הגנזים: ביאור בהלכות תשובה להרמב"ם מהג"ר רפאל הכהן קוק זצ"ל. באורח חיים: בדין אמירת פיוטים בפסוקי דזמרא ובמקורות מנהג זה, מאמר המוכיח שסוף זמן תפלת מנחה צריך להיות בשקיעה, חלופת מכתבים בדין השימוש במי 'דוד שמש' בשבת, ותשובה לשאלה האם מותר להכניס את עצמו לחשש פיקוח נפש ולגרום לאחרים לחלל עליו את השבת - כגון אם מותר לתושבי שכונת מעלה הזיתים ללכת לכותל בשבת. בהמשך מאמר המשך בעניין החילוקים בין ריבית בהלואה לריבית במקח, ומאמר העוסק בשאלה אם מותר להשיב אבידה שיש בה חשש איסור (כגון סמארטפון או סיגריות) לבעליה. באוצר קדשים: בהלכות בגדי כהונה, בדין הכל בכתב איך הוסיפו מחיצות לעזרה לצורך שמחת בית השואבה, ומאמר העוסק ברמזים שבמידות הר הבית והמקדש. באוצר החקר והעיון: בסוגי' אתי דיבור ומבטל דיבור, בביאור מחלוקת האחרונים במי שאין לו אלא חלק מהחפץ הנצרך לקיום מצוה - האם בכל זאת מחיוב לקיימה, בביאור מחלוקת הראשונים אם חייבים מדאורייתא בקיום תקנות דרבנן, ומאמר המבאר את השיטות איך יש להטעים את צמד הטעמים קדמא - זקף קטן. ובאוצר הספרים: מאמר ביקורת על מהדורת מוה"ק לחידושי הגר"א על מסכת שבת, וקובץ הערות וסיכומים על ספר קהלות יעקב לסטייפלר זצ"ל - מסכת יומא.

נקבל בברכה את הכותבים שהשתתפו בגיליון זה לראשונה: הרב אהרן גל, הרב בן ציון כהנא שפירא, הרב יהושע לוונטל, הרב יעקב טריביץ, הרב יצחק ביסמוט, הרב משה הסגל - מח"ס מגיד הרקיע, הרב צבי קריזר - מח"ס באר צבי. יישר כחם ויישר כח כל הרבנים המשתפים אותנו מידי חודש בחידושי תורתם, יזכו כולם להמשיך בלימוד התורה כשאיפתם הטהורה, להגדיל תורה ולהאדירה.


להורדה גיליון אלול התשע"ח: download/file.php?id=62918
גיליון אלול התשע"ז: download/file.php?id=49345

* הודעה חשובה: אי"ה גיליון תשרי יוקדש כולו למאמרים בענייני המועדים.
קבצים מצורפים
ירחון האוצר #32.pdf
(1.52 MiB) הורד 103 פעמים

ירחון האוצר
הודעות: 161
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ו' ספטמבר 27, 2019 9:10 pm

בס"ד
ירחון האוצר - גיליון ל"ג
בענייני ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ועוד

סקירה
ירח זה האיתנים המושפע והמעורב כל כך ברגשות קודש הן של יראה הן של אהבה הן של פחד והן של שמחה, כולו מלא עד גדותיו במצות בהלכות ובאגדות, ובשל כך עפ"י מה שנהפך כעין מסורת בירחונינו האוצר הוקדש כולו למאמרים העוסקים בתורת חודש זה (בפרט בהלכה), למען יוכנסו כל רגשות והגיגי הקודש וימצאו להם ביטוי שלם בירחונינו, ואכן נקבצו ובאו לפנינו מאמרים מגוונים מכל גווני הקשת של הלומדים בענייני ירח האיתנים כאשר תחזינה עיניכם מיישרים. עוד מאמרים בענייני השופר: הכוונה בו, דין תקיעות ע"ס הברכות, גדרי התקיעות דמיושב ודמעומד, אם מותר להוסיף תקיעות לחומרא, ובירור (שהחל כבר בגילון הקודם) בדברי רש"י בהבנת המציאות של משך בתקיעה אחת כדי שתעלה לו לב' תקיעות. מאמרים ליום הקדוש: על ההבדל בין תשובת ישראל ותשובת אומות העולם, ומאמר בו יבוא ביאור מחודש למשנה א' בפ"ג דתענית והיוצא ממנה לחשיבותה של נשיאת כפים בנעילה. שפע של מאמרים בענייני חג הסוכות: ב' מאמרים בדין דבעינן דפנות קודמות לסכך, ועד כמה יש לחוש לזה, בדין פסל היוצא מהסוכה, וסוכה העשויה כמין הא, סיכום שיטות הראשונים (רש"י ורמב"ם) בדין סוכה תחת האילן, ביאור מתני' דלא קיימת מצות סוכה מימיך, וכן הלכות ישיבת סוכה וחובת הברכה בה, האם יש לחוש מעיקר הדין לברך גם כשלא בא לאכול כלל, והאם יש לערוך ברית מילה בסוכה דווקא. מאמרים על הלכות ארבעת המינים מדין הדס וחובת שילושו, מאמר מאתגר המחדש שהדרך המבוארת ברוב הראשונים שלכתחילה יש לברך על לולב ומיניו דווקא לאחר נטילתם, דין כל לנאותו אינו חוצץ (השייך גם לשופר). ועוד מאמרים בנוגע לכלל הלכות יו"ט: כיבוי תנור גז, ב' מאמרים בדין שווה לכל נפש - לעניין רחיצה ולעניין עישון, מאמר הדן אם נחשב עשיית מצוות חבילות חבילות אם מקביל פני רבו וגם עולה לרגל יחדיו, ומאמר בביאור שיטת ר"י מגאש המחודשת שחובת שהחיינו היא מהתורה. ובמדור הגנוזות, מכתבים מהגר"ש דבילצקי על נוסחת האזכרה דשמ"ע וחיוב קביעת סעודות יו"ט על היין. ועוד חידושים תורה רבים מעניינא דיומא.

להורדה גיליון תשרי התשע"ח: download/file.php?id=63930
גיליון תשרי התשע"ז: download/file.php?id=50561

[יגיע גם בדוא"ל עם צאת השבת באר"י]
קבצים מצורפים
ירחון האוצר #33.pdf
(1.29 MiB) הורד 768 פעמים

ירחון האוצר
הודעות: 161
הצטרף: ג' ינואר 24, 2017 4:15 pm
מיקום: חו"ל

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הודעהעל ידי ירחון האוצר » ה' אוקטובר 31, 2019 12:05 am

בס"ד
ירחון האוצר - גיליון ל"ד
כתב העת האלקטרוני לכל מקצועות התורה

סקירה
לפנינו קובץ נוסף של חידושי תורה פריים של רבנן ותלמידהון: באוצר הגנזים - תשובות בהלכה מהגרש"ז אולמן זצ"ל, שנלב"ע בכ"ד תשרי דהאי שתא. באוצר אורח חיים - מאמר על ברכת השניצל ומאמר על ברכת הקוגל, מאמר בעניין תחום חפצים שבעליהם שבת בעיר אחרת ומילואים למאמר בנושא עישון ביו"ט. באוצר יורה דעה - תשובה למעשה האם יש תשובה למי שעבד עבודה זרה והאם יכולים לקבל מסיונר שחזר בתשובה, ומאמר בעניין שיעור גדלות לעניין עונת נדרים ועוד. באוצר חושן משפט - מאמר המבאר את החילוק בין נזקי ממונות לנזקי שכנים, ומאמר בדיני גואל הדם. ובאוצר אבן העזר - מאמר בביאור שיטת ר"י בדין ביאה של"כ ותשובה מחודשת בדין מינוי שליח להולכת גט דרך שיחת וידאו. ועוד.

להורדה גיליון חשון התשע"ט: download/file.php?id=64977
גיליון חשון התשע"ח: download/file.php?id=51445
קבצים מצורפים
ירחון האוצר #34.pdf
(799.93 KiB) הורד 42 פעמים
מפתחות 34.pdf
(46.36 KiB) הורד 9 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חלמישצור, עדיאל ברויאר, פרשת_דרכים ו־ 45 אורחים