מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: נודע בשיעורים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' מאי 16, 2016 7:55 pm

למאי_נמ? כתב:תיקון טעות
למאי_נמ? כתב:
omri1117@gmail.com כתב:מה לכם לפלפל איזה גביע היה לח"ח ומה גודלו, הרי מפורש כתב הוא עצמו במשנ"ב שבדאורייתא יש להחמיר כשיטת הצל"ח (המכונה כאן "שיעור חזו"א") ולכן בקידוש הלילה יש לקדש על רביעית בשיעור הגדול, ובקידוש היום דרבנן אפשר להקל.


לא זכיתי להבין, הרי המ"ב עצמו (בסי' רעא ס"ק ב וז) כתב להלכה כשיטת התוס' והרמב"ם שקידוש בדברים מדאו', ומדרבנן הצריכו על היין, וא"כ שפיר היה גביעו כשיעור הגר"ח נאה ז"ל, שבדרבנן סגי כשיעור הקטן (עי' סי' תפו ס"ק א שהזכרת).

הראוני שבביאור הלכה (רעא, יג, ד"ה של רביעית) מסיק שבקידוש הלילה שהוא מדאורייתא צריך להחמיר כהנוב"י והחת"ס, וא"כ טעיתי בדברי. אכן, צ"ב ע"ד המ"ב עצמו אמאי החשיב קידוש הלילה לדאו'.

הביאור מבואר, דיפה דקדק המ"ב בלשונו וכתב
ולמעשה נראה דלענין דאורייתא כגון כזית מצה בליל פסח בודאי יש להחמיר כדבריהם וכן לענין קידוש של לילה דעיקרו הוא דאורייתא ג''כ נכון לחוש לכתחלה לדברי הצל''ח הנ''ל

כוונתו ברורה
כזית מצה הוא "דאורייתא" לכן "בוודאי יש להחמיר"
קידוש של לילה רק "עיקרו הוא דאורייתא" (כלומר עיקר הקידוש אבל לא חיוב הכוס) ולכן רק "נכון לחוש לכתחילה".
כמובן רלוונטי לעניין גם שכמדומה שיש ראשונים שכן סוברים שהכוס בקידוש דאורייתא, עיי' אנצ"ת ערך כוס של ברכה.

חברא
הודעות: 220
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 8:00 pm

Re: נודע בשיעורים

הודעהעל ידי חברא » ה' אוגוסט 04, 2016 12:09 am

נוטר הכרמים כתב:ומי יכול לחפש ולמצוא את אשר מובא בארחות רבינו באיזה מקום, שר' חיים נאה טען שבנושא זה הוא 'רופא שינים', כלומר, הוא ה'אומן' במלאכה' זו, והחזו"א לא קיבל טענה זו, יעו"ש.

ראה כאן.

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' מאי 14, 2017 1:44 pm

אינני מבין כלל וכלל כל הנידון באשכול זה.
כל הטענות הנ"ל הן רק מהסתכלותו של ליטאי מצוי - שהחזו"א הי' גדול, ומנהיג, ומרא דארעא דישראל וכו' וכו'.
אבל אצלי עדיין נשאר ראש על הכתפיים והוא בד"כ פועל ולא נוטה להאמין לכל מילה שנאמרת מסביבי, ולכן, הנני פונה בהצעה לכל משתתפי האשכול:
בואו וננסה (עכ"פ) להסתכל ע"ז מהסתכלותו של חב"דניק מצוי (כמו עורך הספר, ר' שנ"ז ברגר) -
מבחינתו, החזו"א הוא בסך-הכל אדם שישב לבדו בביתו (מה שבאמת נכון, שהרי הוא לא שימש באיזו משרה רבנית או כיוצ"ב), אמנם הי' למדן גדול - אבל... איך אומרים, "הוא העז לחלוק על גדולים ממנו" (קרי: אדמו"רי חב"ד)...
לעומת זאת, ר' חיים נאה זכה ליחס די מכבד מצד אדמו"רי חב"ד, שהשתמשו בשיעוריו ושיבחו אותם.
שיעוריו גם נזכרים (כ"ז מחיפוש קצר שערכתי, ואם הייתי מאריך...) כמ"פ בכרכי מכתבי הרבי מחב"ד.

החזו"א חיבר שורת ספרים נכבדים - גם ר' חיים נאה, מנקודת מבטו של חב"דניק, חיבר שורת ספרים נכבדים - "קצות השולחן" (שהרבי הקודם מחב"ד מברך על קבלתו), "בדי השולחן" ו"קונטרס השולחן", כל אלה על שו"ע הרב (והרבי מחב"ד מתחשב בהם); "קונטרס הסידור" - בו הוא משיב על דבריו של רב חב"די שנפטר בשנה בה הוא נולד (חמישים שנה אחורה! - וזה הרבה בקרב החסידים, שבד"כ כל דברי קודמיהם "קבלה" הם ואין לערער עלי'), והרבי מחב"ד מתחשב בהערותיו; "לוח כולל חב"ד" - שעל-פיו מתנהגים כלל חסידי חב"ד, והוא אף הוגה מס' פעמים ע"י הרבי האחרון מחב"ד (פעולה די נדירה בהתחשב בכך שזהו פרסום חיצוני, ללא שמה המפורש של הוצאת הספרים החב"דית - 'קה"ת', וחובר ע"י אדם שכאילו לא הי' לו קשר "מיוחד ביותר" עם הרבי [שגם אז נהג הרבי לשלוח 'הערות', לא להגי'!]) - ע"כ פירוט (חלק מ)ספריו, שכנ"ל, הם נכס מונומנטלי אצל כל חב"דניק שפוי.
גם מצד המשרות שבהם החזיקו - החזו"א נחשב אמנם ל'גדול' בציבור הליטאי, אבל בפועל הוא לא שימש בשום משרה רבנית-רשמית.
לעומת זאת, הרב נאה הי' רב הקהילה הבוכרית (תרע"א-תרע"ג בסמרקנד, ואז חזר לירושלים ושימש כרב הקהילה הבוכרית בעיה"ק). ספרא דדיינא (וי"א חבר בביה"ד) של העדה"ח במשך חצי יובל שנים!

אז תגידו לי - אחרי כל זאת:
אצל חב"דניק מצוי - מי העז לחלוק על "גדולים" ממנו?
ר' חיים נאה או (אולי...) החזו"א?!
- ההפרש ביניהם הי', להזכירכם, בסה"כ של 11 שנה (וכנ"ל ר' חיים נאה 'העז' לחלוק על רב, חב"די, מבוגר ממנו ביותר משבעים שנהקיבלו את דבריו בחב"ד], והחזו"א - אין צורך לפרט, הדברים ידועים...).

* * *

בשולי הדברים אעיר:
הספר "קונטרס הסידור" נתחבר נגד (חלק מ)מסקנותיו של הרב אברהם דוד לאוואוט, שנולד בשנת תקע"ה ונפטר באדר תר"ן. בחב"ד מגדירים אותו כך: "עוד בצעירותו נודע כפיקח, בעל שכל חד וכשרונות נעלים".
הרב נאה נולד באייר תר"ן.
אה, ועוד גילוי נאות: הרבי האחרון מחב"ד ה"ה נכד-נכדו של הרב לאוואוט, והנכד מקבל את השגות הרב הצעיר על דברי סבו. דבר זה "אינו" אומר 'דרשני'?! (מלבד היחס המיוחד לדברים כשהם יוצאים מפי האדמו"ר).

עוד משהו קטן לסיום:
שלושת הרבנים הנ"ל (לאוואוט, החזו"א, ונאה) שמם הראשון הי' אברהם: הרב אברהם דוד לאוואוט; הרב אברהם ישעי' קארליץ; והרב אברהם חיים נאה.
ועוד משהו קטנטן ממש: גם החזו"א וגם הרב נאה נפטרו באותה שנה (תשי"ד; זה בחשוון וזה בתמוז), ושניהם בעקבות אירוע לבבי. לחושבים שבינינו.
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ד' יולי 24, 2019 4:17 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' מאי 14, 2017 1:52 pm

ודרך אגב:
זה עדיין מבלי להתייחס למה שכנראה כן שררו בינו לבין החזו"א יחסים די חמימים.
זה כמו בהרבה כגון דא - שנתערבו אנשי מדון וסכסכו בין שני ענקים שלא (ממש) שנאו האחד את השני (גם לא אחרי הוצאת הדיבה ההדדית ע"י אותם אנשי מדון), אלא שמצד שקרים שגונבו לאזניהם לא הי' זה בפרסום כ"כ [ובד"כ אותם אנשי מדון היו מב"ב של ה'גדול', ובמילא, מנעו גם את הדלפת המידע שאין השניים שונאים ח"ו אלא אדרבא אוהבים זל"ז, וכמ"ש גבי ת"ח "ואת והב בסופה". וד"ל].

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' מאי 14, 2017 2:00 pm

להעיר ג"כ, שעיקר טענות הרב נאה היו כלפי ה"סטייפלער" שהי' - עכ"פ ע"פ סדר זמנים - קטן ממנו בתשע שנים (נולד בתרנ"ט...). וד"ל.

מתישהוא

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי מתישהוא » ב' מאי 15, 2017 3:13 am

לבי במערב כתב:עוד משהו קטן לסיום:
שלושת הרבנים הנ"ל (לאוואוט, החזו"א, ונאה) שמם הראשון הי' אברהם:
הרב אברהם דוד לאוואוט.
הרב אברהם ישעי' קארליץ,
והרב אברהם חיים נאה.
ועוד משהו קטנטן ממש: גם החזו"א וגם הרב נאה נפטרו באותה שנה (תשי"ד; זה בחשוון וזה בתמוז), ושניהם בעקבות אירוע לבבי. לחושבים שבינינו.


מה הקשר?

גם "משהו קטן לסיום" צריך שיהיה לו איזה קשר.

ואני אומר, שיש גם קשר בין "דוד לאוואוט" ו"ישעי' קארליץ" ו"חיים נאה", כי הגימטריא שלהם שוה. ואם אינה שוה - יש להוסיף בתוארים שבתחילה "הגאון" או "הגדול" וכהנה, עד שיהיה המספר מתאים. לך וחשוב מי יצא בסוף ה"גדול" מכולם...

הגיונות
הודעות: 884
הצטרף: ש' ינואר 28, 2017 7:44 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי הגיונות » ו' מאי 19, 2017 8:09 am

לאחרונה הראה לי נכדו של ר' חיים נאה - ר' יי"צ נאה מטבריה - את הספר 'נודע בשיעורים' שהוא מלא בהערות והשגות שחיבר על תוכן הדברים.

במידה ויהיה לי זמן אשתדל לעלות לכאן כמה מהערותיו.

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יוני 12, 2017 1:06 pm

מתישהוא כתב:
לבי במערב כתב:עוד משהו קטן לסיום . .

מה הקשר?
גם "משהו קטן לסיום" צריך שיהיה לו איזה קשר.
ואני אומר, שיש גם קשר בין "דוד לאוואוט" ו"ישעי' קארליץ" ו"חיים נאה", כי הגימטריא שלהם שוה. ואם אינה שוה - יש להוסיף בתוארים שבתחילה "הגאון" או "הגדול" וכהנה, עד שיהיה המספר מתאים. לך וחשוב מי יצא בסוף ה"גדול" מכולם...

מה הקשר?
על כל מה שכתבתי לא הי' לך שום תגובה (גם לא-ענינית), רק על ה"משהו קטן לסיום"?!?!
אומר דרשני.
חוץ-מזה, שעל זה ששניהם נפטרו מאירוע לבבי באותה שנה - לא הי' לך שום דבר מה להשיב (אפי' לא בליצנות). נו, אומר דרשני.

שש ושמח
הודעות: 1207
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי שש ושמח » ב' יוני 12, 2017 1:52 pm

זה שלא מגיבים על משהו לא אומר שאין תגובה. יתכן מאד שהדברים אינם ראויים לתגובה, או שהקוראים חושבים שלא מסתבר שהכותב התכוון ברצינות כשהוא כותב אותם. [אני אישית חשבתי כמו האפשרות השניה, בעיקר לאור הדברים שבתחילת ההודעה המדוברת, אבל אני מבין גם את אלו שחשבו כמו האפשרות הראשונה].

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יוני 14, 2017 5:26 pm

שש ושמח כתב:זה שלא מגיבים על משהו לא אומר שאין תגובה. יתכן מאד שהדברים אינם ראויים לתגובה, או שהקוראים חושבים שלא מסתבר שהכותב התכוון ברצינות כשהוא כותב אותם. [אני אישית חשבתי כמו האפשרות השניה, בעיקר לאור הדברים שבתחילת ההודעה המדוברת, אבל אני מבין גם את אלו שחשבו כמו האפשרות הראשונה].


רצונך לחשוב כך - חשוב. געזונטערהייט.
אני (עכ"פ) התכוונתי ברצינות גמורה, ונבצר מדעתי הקטנה והקצרה להבין את הסוברים בסברא הראשונה [וכי מפ"מ אין הדברים ראויים לתגובה? מפני שהם מביאים את המציאות כמו"ש, ולא מנסים לומר "אל תבלבל את המציאות עם עובדות"?!].
איני מבין. איתא במשנה אבות "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו". ובמילים פשוטות: כשאתה רוצה להבין מה השני כתב (ובעיקר למה הוא כתב כך), תנסה להכנס לראש שלו. זה מה שעשיתי.
וכמדומה שעדיין לא שמעתי כאן [אף שהזמן וכמות התגובות בינתיים אינם ראי' כלל, כפשוט] איזה קצה של ראי' רק למה שהחזו"א הי' מרא דארעא דישראל גם לחב"דניקים (למען האמת: גם לא ראיתי תשובה ע"ז ששררו בין הרא"ח נאה לחזו"א יחסים די-חמימים). ודי בזה.

שש ושמח
הודעות: 1207
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי שש ושמח » ד' יוני 14, 2017 11:59 pm

הנידון אינו מה החבדניקים חושבים [http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=5587&p=46807&hilit=%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D#p46662] אלא מה המציאות.

לבי במערב
הודעות: 3136
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 4:14 am

שש ושמח כתב:הנידון אינו מה החבדניקים חושבים, אלא מה המציאות.
המציאות היא, כפי שאמר הגרש"ד זללה"ה לנכד הגרא"ח, שהגרא"ח זללה"ה "הי' החזו"א של ירושלם". יש לך דבר מפורש מזה?
הקישור - אינו קשור, כמובן.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים