מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
קאצ'קלה
הודעות: 1378
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' מאי 07, 2017 8:26 am

כבר נדון כמה פעמים בפורום ענין הפסוקים שיש מוסיפים בסוף תפילת העמידה לסגולה. אבל לא ראיתי שידונו בדבר הנוטריקון התמוה שבספר אליה רבה. לכן אני פותח כאן אשכול מיוחד לזה.
בספר אליה רבה סי' קכב אות ג מובא:
כתב ב"י טוב לומר פסוק אחד מן התורה או מנביאים או מכתובים קודם שאמר יהיו לרצון המתחיל בשמו וסיים בשמו.

מי הוא ב"י? בדרך כלל: בית יוסף. אבל בבית יוסף אין זכר לזה. לכן יש שאמרו לפענח נוטריקון זה באופנים שונים.
בספר פקודת אלעזר חלק א סי' קכח סעיף יג הוער: "וספר ב"י הנזכר איני יודע כעת". ובארחות חיים – ספינקא, סי' קכב: "ואני יגעתי ולא מצאתי בבית יוסף כאן שום רמז מזה, ואולי כוונתו על איזה ספר אחר".
בכמה מהדורות של ספר קיצור שלחן ערוך (לדוגמה מהדורת ווילנא תר"צ) סי' יח סעיף טו, הובאו הדברים על שם: "א"ר בשם כ"י". כלומר: בשם כתב יד! על סמך תיקון זה, קבע ר' יוסף בר שלום בספרו שו"ת ויצבור יוסף חלק ג סי' יב: "ולפ"ז אין שאלה כי במקום ב"י צריך לכתוב כ"י, וכנראה המדפיס טעה, והשתא אתי שפיר".

בקובץ אהל משה גליון ה, סיון תשמ"ו, עמ' מא-מב, כותב ר' מאיר כ"ץ מבני-ברק:
ואולי הר"ת ב"י הם ברכת יהו', וכוונתו לספר סמיכת חכמים שכך קראו לספרו, ובאמת הוא כותבו כנזכר להלן באות ה'.

ובאות ה הוא כותב:
בספר הצוואה (הנקרא שער הכנה) מכ"ז הגה"ק מרן רבינו נפתלי כ"ץ זצללה"ה... אבדק"ק פוזנא ופפד"מ יצ"ו, בעמח"ס סמיכת חכמים (נפטר כ"ד שבט תע"ט בדרכו לאר"י), כתב באות ט' וז"ל: ויכוונו באמירת פרקים ומזמורים אלו אותיות שמי לבקש רחמים שלא אשכח שמי כשישאלו אותי בעלמא דקשוט...

והנני להעיר בדבריו שלש הערות:
א. רבי נפתלי כ"ץ אינו מדבר שם מאותיות שבראש ושבסוף הפסוק כראש וסוף שמו, רק ממזמורי תהלים ופרקי משניות המתחילים באותיות שמו.
ב. אם מובא כן בצוואת רבי נפתלי, למה מציין בעל אליה רבה לספר ברכת ידוד?
ג. ספר ברכת ידוד – סמיכת חכמים, נדפס בשנת תס"ד, בחיי רבי אליה שפירא בעל אליה רבה. אבל צוואת רבי נפתלי נדפסה לראשונה בשנת תפ"ט, וספק אם כבר נכתבה בשנת תע"ב, שנת פטירת רבי אליה שפירא!
מכל זה מתברר שלא התכוון רבי אליה שפירא לצוואת רבי נפתלי.

אולם יש שהעלו את האפשרות שיש לתקן ד"י במקום ב"י, והכוונה לסידור דרך ישרה. הנני מצרף כאן מה שכתבתי בענין זה לר' שמואל אשכנזי, בחודש אדר הראשון תשס"ח, בעקבות שיחה רבת-תוכן שהיתה לי אתו, שעה שביקרתי אצלו בחודש ההוא:
מכתב לרשא.pdf
(40.4 KiB) הורד 105 פעמים

כדי לתת תוקף להשערה זו, חשוב להביא מה שכתב האליה רבה בסי' קכא:
כתב בקיצור של"ה וב"י כשיאמר יברכך ה' יהיה פניו נגד ההיכל, וישמרך נגד ימינו, יאר ה' פניו נגד ההיכל, אליך ויחנך נגד שמאלו, ישא ה' פניו נגד ההיכל, אליך נגד ימין, וישם לך נגד שמאלו, שלום נגד ימין, עד כאן.

גם כאן אין הדברים מופיעים בבית יוסף, כי אם בדרך ישרה שיצא לאור על ידי רבי יחיאל מיכל עפשטיין בעל קיצור של"ה. מסתבר שהאותיות ב' וד' בכתיבת ידו של בעל אליה רבה, היו דומות מאוד, כפי שמצוי מאוד בכתיבה אשכנזית, וטעה המדפיס והדפיס בשני המקומות ב"י במקום ד"י.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » א' מאי 07, 2017 1:36 pm

"בכמה מהדורות של ספר קיצור שלחן ערוך (לדוגמה מהדורת ווילנא תר"צ) סי' יח סעיף טו, הובאו הדברים על שם: "א"ר בשם [b]כ"י". כלומר: בשם כתב יד! על סמך תיקון זה, קבע ר' יוסף בר שלום בספרו שו"ת ויצבור יוסף חלק ג סי' יב: "ולפ"ז אין שאלה כי במקום ב"י צריך לכתוב כ"י, וכנראה המדפיס טעה, והשתא אתי שפיר".[/b]

לפי השערה זו המשפט כתוב בצורה לא נכונה - כתב כ"י - והי' צ"ל ראיתי בכ"י או מצאתי כתוב וכו'

שברי לוחות
הודעות: 2051
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' מאי 07, 2017 7:19 pm

.

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי הוד_והדר » א' מאי 07, 2017 7:53 pm

עצם הענין קדום לבעל קיצור השל"ה - ר' שמואל וויטאל מביאו

להגידו דוקא בשמונה עשרה כמדומני שבעל קיצור השל"ה מקור הראשון

היה פעם על זה אשכול כבר

קאצ'קלה
הודעות: 1378
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ב' מאי 08, 2017 12:17 am

הוד_והדר כתב:עצם הענין קדום לבעל קיצור השל"ה - ר' שמואל וויטאל מביאו
להגידו דוקא בשמונה עשרה כמדומני שבעל קיצור השל"ה מקור הראשון
היה פעם על זה אשכול כבר

כל זה ידוע לי, וכבר הדגשתי לעיל שכבר נכתב בעבר בענין זה בפורום. אינני מחפש כאן מקורות קדומים לסגולת אמירת הפסוקים - שהראשון הוא ככל הנראה ר' הירץ ש"ץ בסידורו. פתחתי את האשכול במטרה אחת: בירור ראשי התיבות של "ב"י" המובא באליה רבה בענין זה.
תמצית דבריי: אני מצדד לומר שהכונה לסידור דרך ישרה לבעל קיצור של"ה.

קאצ'קלה
הודעות: 1378
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' יולי 14, 2019 11:40 pm

הוד_והדר כתב:עצם הענין קדום לבעל קיצור השל"ה - ר' שמואל וויטאל מביאו
להגידו דוקא בשמונה עשרה כמדומני שבעל קיצור השל"ה מקור הראשון
היה פעם על זה אשכול כבר

מכיון שלא מצאתי את האשכול הדן במקורות להנ"ל (למרות שמצאתי כמה אשכולות בענין פסוקים לשמות אנשים), ארשום כאן למזכרת מה שהודיע לי כעת ידידי הי"ו, שמצא מקור שקדם מעט לספר קיצור של"ה וסידור דרך ישרה, לאמירת פסוק קודם 'יהיו לרצון' דווקא. הוא בספר עבודת בורא שנדפס בווילהרמשדארף תמ"ח:

ווילהרמשדארף תמח.JPG
ווילהרמשדארף תמח.JPG (376.88 KiB) נצפה 815 פעמים
נערך לאחרונה על ידי קאצ'קלה ב א' יולי 14, 2019 11:46 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי לענין » א' יולי 14, 2019 11:46 pm

כבר הביא את זה משה הלל, אגדות שמואל עמ' 90.

אגדות שמואל.PNG
אגדות שמואל.PNG (374.39 KiB) נצפה 808 פעמים

קאצ'קלה
הודעות: 1378
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' יולי 14, 2019 11:51 pm

נפלא. ייש"כ.

פרנצויז
הודעות: 817
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' יולי 15, 2019 12:43 am

לענין כתב:כבר הביא את זה משה הלל, אגדות שמואל עמ' 90.

אגדות_שמואל.png
אגדות_שמואל.png (82.54 KiB) נצפה 777 פעמים


ולפי דבריו יוצא שצ"ל: אליה רבה בשם 'כ"י' [=כתר יוסף]

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי לענין » ב' יולי 15, 2019 12:46 am

ענק!
צריך באמת לבדוק אם הציטוט שוה למש"כ בכתר יוסף.

הבטחתי
הודעות: 661
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי הבטחתי » ב' יולי 15, 2019 12:44 pm

לענין כתב:ענק!
צריך באמת לבדוק אם הציטוט שוה למש"כ בכתר יוסף.


צריך גם לבדוק את הציטוט הנוסף בא"ר בשם הב"י שהובא בסוף ההודעה הראשונה באשכול זה אם גם הוא נמצא בכתר יוסף, ואז על פי שני עדים יקום הדבר.

בקרו טלה
הודעות: 3085
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 15, 2019 1:24 pm

קאצ'קלה כתב:בספר אליה רבה סי' קכב אות ג מובא:
כתב ב"י טוב לומר פסוק אחד מן התורה או מנביאים או מכתובים קודם שאמר יהיו לרצון המתחיל בשמו וסיים בשמו.

אולם יש שהעלו את האפשרות שיש לתקן ד"י במקום ב"י, והכוונה לסידור דרך ישרה.

כדי לתת תוקף להשערה זו, חשוב להביא מה שכתב האליה רבה בסי' קכא:
כתב בקיצור של"ה וב"י כשיאמר יברכך ה' יהיה פניו נגד ההיכל, וישמרך נגד ימינו, יאר ה' פניו נגד ההיכל, אליך ויחנך נגד שמאלו, ישא ה' פניו נגד ההיכל, אליך נגד ימין, וישם לך נגד שמאלו, שלום נגד ימין, עד כאן.

גם כאן אין הדברים מופיעים בבית יוסף, כי אם בדרך ישרה שיצא לאור על ידי רבי יחיאל מיכל עפשטיין בעל קיצור של"ה.

אכן כפי שכתבו ושיערו החברים ב' הדברים מצויים בכתר יוסף בשתי העמודים
מצא את ההבדלים
קבצים מצורפים
דרך ישרה.PDF
(1.91 MiB) הורד 23 פעמים
כתר יוסף.PDF
(614.25 KiB) הורד 28 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' יולי 16, 2019 2:54 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

הבטחתי
הודעות: 661
הצטרף: ג' אוקטובר 16, 2012 2:04 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי הבטחתי » ב' יולי 15, 2019 2:54 pm

ברור שהמקור הוא מהכתר יוסף
ללמדנו, כמה זהירות צריך לפני שמגיהים.
ייש"כ.

קאצ'קלה
הודעות: 1378
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ב' יולי 15, 2019 4:08 pm

ברוך ה' שעלה בידם של מעלת חברינו לפענח את תעלומת 'ב"י', ובכך למצוא פתרון לשאלה שהיתה תלויה אצלי זה שני עשורים ומעלה.
אכן, מסתבר מאוד, וכמעט ברור, שהכוונה ל'כתר יוסף'.

אגב כך, האם יש מי שערך רשימה מסודרת של כל הספרים המובאים בתוך ספר 'אליה רבה'? כך נוכל לדעת איזה ספר הוא המאוחר ביותר שהוא מצטט מתוכו.
האם הוא מביא גם מספרים שנדפסו מן שנת ת"ס ואילך?

פרנצויז
הודעות: 817
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

הודעהעל ידי פרנצויז » ג' יולי 16, 2019 2:20 am

קאצ'קלה כתב:(למרות שמצאתי כמה אשכולות בענין פסוקים לשמות אנשים)

מקורות וטעמים לאמירת פסוקים לשמות אנשים
viewtopic.php?f=7&t=22817&hilit

פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
viewtopic.php?f=7&t=26669&hilit
פסוקים לשמות אנשים - מה העדיפויות
viewtopic.php?f=17&t=33977&hilit
פסוקים לשמות אנשים - מקום אמירתם
viewtopic.php?f=50&t=37148&hilit
(רשימת פסוקים לשמות נשים)
viewtopic.php?f=7&t=7217&p=500165&hilit=#p500165


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 53 אורחים