מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 6831
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 07, 2011 11:46 am

לרגל יומא דהילולא של 'מנורת הזהב' הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע.

בסוף ספר תולדות הגאון ר' מרדכי בנעט (שנדפס בראשונה ע"י בן המחבר בשנת תקצ"ב) במהדורה חדשה שיצאה לאור בשנת תרפ"ט נוספה התוספת הבאה, 'כפי הנמצא בהעתק ישן נושן בקארלסבורג'.

העתק מהמעשה הנוראה המקובל איש מפי איש
שהיה אצל הרב הצדיק וכו' כמוהר"ר מרדכי בנעט זצלה"ה

ידוע ומפורסם כי הרה"צ ר' מרדכי בנעט זצ"ל היה איש קדוש וטהור מנעוריו והצנע לכת והקדיש כל עתותיו לתורה ולעבודה בשקידה רבה, והיה מסגף עצמו בתעניתים ועוסק בתורה לשמה בשמחה רבה, ובהיותו אברך הסתופף בצל קדושת הרה"צ הקדוש ר' דב בער המגיד ממעזריטש זצללה"ה, פעם אחת בהיותו יושב בבית המדרש של הרב הנ"ל בצום נפשו מבלי יודע איש מאומה ועוסק בתורה. נכנס אליו הרה"צ הרבי ר' זושא זצללה"ה וקרא אליו בזה הלשון 'אברך! עשה תשובה' ופנה והלך לו.

הרב ר' מרדכי השתומם על המראה הנוראה הלזו ולקול השמועה צללו אזניו, וכחידה סתומה וחתומה היה לו הדבר הזה, ומבלי מכיר את הרבי ר' זושא הנ"ל אמר אל ליבו, אוי לי ואוי לנפשי, מי יודע מי הוא זה האיש ומה ראה עוון אשמה עלי. התחיל להתמרמר בנפשו ולשפוך שיחו לפני ה' לגלות לו פשעו וחטאת נפשו, וכה העמיק במחשבתו והתיישב, חש ובא לו לבית הרב המגיד, וסיפר לו שהיה אצלו איש אחד פלוני אלמוני, ודיבר אליו כדברים האלו והלך לו ועקבותיו לא נודעו.

הרב המגיד זצ"ל הבין תיכף ברוח קדשו מי הוא זה האיש, והשיב אמרים לו: זה האיש היה הרבי ר' זושא והחטא שראה עליך שהנך יושב בתענית זה שלשה ימים ומסגף עצמך יותר מכחך, וזה גורם לך ביטול תורה ועבודה, כי אם היית אוכל ושותה כמידת כל אדם ועוסק בפלפולא דאורייתא בשלימות כחך היה תורתך ספון וחשוב למעלה מאוד בהיותך מחדש חידושי תורה בזוך שכלך הבהיר, לא כן עתה בסיגופים שלך אתה גורם התבטלות התורה בחלישות כחך. לכה איעצך ויהי אלקים עמך אל תסגף עצמך יותר, ולעומת זה תוסיף בשקידת התורה כדרכך מאז ושב ורפא לך. הר' מרדכי בנעט זאת בשמעו שב רוח אליו וקיבל עצת רבו לשמור ולעשות ככל היוצא מפיו הקדוש.

עברו שנים וחלפו זמנים והר' מרדכי בנעט נעשה גדול בישראל ומפורסם מאוד בתורתו ועוצם יראתו הקודמת לחכמתו ונעשה רב בק"ק ניקלסבורג והגליל ושמעו הולך בכל המדינות וגדול ליהודים ועוצם חכמתו חכמתו הגיע לשרי הממשלה ומצא חן בעיניהם וישמהו לרב המדינה, על פיו יצאו ויבואו כל חוקי המדינה ומשפטיה אשר נוגע לעניני הדת ושופטי ישראל והיה חשוב מאוד בחצר המלך ופעל ועשה גדולות וטובות עצומות עבור כלל ישראל בארצו כי מאוד היו דבריו נשמעים אצל יועצי המלך.

אחר איזה שנים נעשה מסירה גדולה ע"י מלשינים שדברו סרה אל המלכות על כל הרבנים החסידים הקדושים בעלילות שוא, והיה עת צרה ליעקב כי נגזר כמעט קט עליהם כלה לגרשם מכל המדינה, ושמו כל הצדיקים פניהם אל הרה"צ מראפשיטץ זצלה"ה שיטכס עצה כדת מה לעשות, וכאשר באו אליו אזי כתב תיכף מכתב להר' מרדכי בנעט לניקלסבורג והציע לפניו צרת עם ישראל ואך חזון תשועה נראה על ידו שילך בשליחות מצוה רבה הלזו להציל נפשות רבות מני שחת, היינו שישתדל אצל שרי המלוכה לבטל הגזירה העלולה הנ"ל ויציע לפניהם כי אך שקר ענו באלו הצדיקים הנקיים מפשע, והזכירו במכתבו מהמעשה שהיה לו עם הרבי עם ר' זושא ומה שהשיב לו הרב המגיד זצללה"ה, והודיעו לו כי כל הרבנים האלו שנמסרו עתה למלכות בעלילות שקר כלם תלמידי הרב המגיד זצללה"ה והולכים באורחותיו, וכלם בעלי רוח הקודש ועובדי ה' במסירת נפשם ממש בכל רגע ורגע.

האיש השלם הזה בשמעו דברים הללו אזר כגבור חלציו ונסע תיכף אל הממשלה הרבה והפציר לגלות האמת ולהראות צדקת הרבנים האלו, ואחר עבודה רבה דבר ה' בידו הצליח לבטל הגזירה, והיתה תשועה גדולה לעדת ישראל על ידו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן כי"ר.


תהיות אין סוף מתעוררות עם קריאת הדברים. למשל:

א) האם היה מהר"ם בנעט מתלמידי המגיד, והאם יש סימוכין לכך?

מה שמבואר בספר התולדה הנ"ל שי"ל ע"י בנו הוא שבבחרותו למד בישיבת פיורדא אצל רבו הגאון הגדול ר' יוסף שטיינהארט זצ"ל בעל שו"ת זכרון יוסף, שכידוע דווקא היה מן המתנגדים הגדולים והחריפים ביותר לחסידות.

ב) ואם אכן היה מהר"ם בנעט מתלמידי המגיד, למה הוצרכו גדולי החסידות להזכירו איזו אפיזודה שאירעה לו עם הרבי ר' זושא? וכי לא די בכך שמדובר פה בתלמידי המגיד ההולכים באורחותיו, כדי להחלץ חושים עבורם?!

ג) ואם רבנים גדולים המה אנשי השם, ואינם קשורים למגיד, אמור מהר"ם בנעט לעמוד על דמם חלילה?

ד) באיזו גזירה מדובר-עת צרה היא ליעקב שכמעט כלתה אליהם הרעה לגרשם מן המדינה, למישהו ידוע עוד בענין?
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב ו' ינואר 07, 2011 12:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 6831
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מעשה מופלא והשלכות מרחיקות לכת, הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 07, 2011 12:24 pm

שכחתי לציין שמהר"ם בנעט היה גם תלמיד הגאון הארוך בדורו ר' משולם איגרא זי"ע, (ומסופר כי ביום אחד עשה מהר"ם בנעט משתה לקרואיו ולא היה חודש ולא שבת, ולפליאתם השיב: היום עמדתי על דעת רבי ר' משולם במילי דאורייתא ששמעתי מפיו זה ארבעין שנין). כידוע גם ר' משולם מן המתנגדים היה.

מתעמק
הודעות: 541
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: מעשה מופלא והשלכות מרחיקות לכת, הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי מתעמק » ו' ינואר 07, 2011 1:36 pm

ידידנו הרב הנוטר לא הביא קישור לספר הנזכר, ואמלא אחריו בזה: http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?52091&BOOKS
ואוסיף עליו מילי דתמיהי.
היאך אפשר שאברך המסתופף בצל הרב המגיד לא ידע מי הוא הרר"ז מאניפאלי?
האם אכן עזב מהר"ם בנעט דרך הסיגוף, ראה בספר תולדות מהר"ם בנעט הנ"ל שכל ימיו סיגף עצמו ומיעט באכילה וכו'.
היאך אפשר שמהר"ם בנעט הסתופף בצל המגיד, אחרי אשר נולד בהונגריה בשנת תקי"א, למד בניקלשבורג משנת תקט"ז עד תקכ"ו, למד בפיורדא משנת תקכ"ו עד תקל"א, נשא אשה בשנת תקל"א והתיישב בפראג, כך שלא ראה פני ארץ רוסיא-פולין בכל ימי המגיד.
אם אכן היה תלמיד המגיד, הכי לא היה אדמו"ר האמצעי מלובאוויטש מזכיר דבר זה במכתב בה סיפר מפגישתם והשיחה ביניהם בדברי תורה (אגרות קודש אדהא"מ מכתב כ"ו http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?2 ... S&page=299), וכל שכן שלא היה כותב על תלמיד המגיד "אך לא יכול לקבל רוב טוב כו' וכשם שמצוה כו' וקו"ח הוא ממך כו' (סוף המכתב הנ"ל שמפרש הרהורי לבו אם להאריך עוד בדא"ח עם מהר"ם בנעט), וכי מי שקיבל תורה מפי המגיד לא יוכל לקבל תורה מפי אדהא"מ? (גם לא מצינו אותו שואל את מהר"ם בנעט מהני מילי מעלייתא ששמע מפי המגיד, הרי לפי הנ"ל היה הוא אחרון תלמידי המגיד והיחיד שנמצא עדיין בחיים!).
אך יש לציין שמש"כ ה'נוטר' שהדברים הובאו שם מתוך כת"י שנתגלה בקרלסבורג, החליף בדדמי, וכת"י הנזכר מקרלסבורג הינו העתק מכתב אל מהר"ם בנעט מפלוני אלמוני, http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?5 ... KS&page=36, אך סיפור הנ"ל הובא כ"מעשה הנוראה המקובל איש מפי איש" http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?5 ... KS&page=46, ושפיר יוצדק לומר על זה אם קבלה נקבל.
ואוסיף להעיר, שכנראה יש פה חילופי גברא בגברא, והסיפור במקורה היתה על הגאון רבי רפאל הכהן אב"ד אה"ו, ראה מאמרו של ר"ד קמנצקי ב'ישורון' כב עמ' תתמ-תתנז שמוכח מתוכה שהגאון רבי רפאל זצ"ל הסתופף משך תקופה אצל המגיד, ושם אף הביא מכתב מהחסידים בווילנא אל רבי רפאל הכהן בה מבקשים שיעמוד לימינם נגד מתנגדי ווילנא ואף מזכירים שהגאון בעל התניא כבר כתב מזה מכתב אל רבי רפאל הכהן http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?8 ... S&page=839

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12206
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מעשה מופלא והשלכות מרחיקות לכת, הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ינואר 07, 2011 3:31 pm

נוטר הכרמים כתב:לרגל יומא דהילולא של 'מנורת הזהב' הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע.

ד"ת של ר' זושא לוקטו בספר 'מנרת זהב' פיעטרקוב תרפ"ח, אבל לא שמעתי בלתי היום שכך הוא מכונה. במחילה.

לולי דמיסתפינא
הודעות: 247
הצטרף: ה' אוקטובר 28, 2010 7:46 pm

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי לולי דמיסתפינא » ו' ינואר 07, 2011 3:55 pm

לפי גירסות אחרות, כן הוא בספר אהל אלימלך כמדומה, היה זה אצל ישיבת הרה"ק רבי שמעלקע מניקלשבורג זי"ע עם הרה"ק רבי אלימלך זי"ע, ולא עם ר' זושא ולא אצל הרב המגיד

שם אפשרי.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12206
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' ינואר 08, 2011 11:36 pm

בספר פאר מרדכי, תולדות מהר"ם באנעט התייחס למעשה זה בקצרה והוכיח שאינו יתכן במציאות, ושם הובא בשם חכ"א לייחס הכל לר' שמעלקה נ"ש. יעו"ש.

מתעמק
הודעות: 541
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי מתעמק » א' ינואר 09, 2011 6:47 am

מקודם עלי לתקן מה שכתבתי שמהר"ם בנעט נשא אשה בשנת תקל"א ואחר זה נסע לפראג, וצ"ל שנתארס בשנת תקל"א ונסע לפראג ללמוד עד נישואיו.
לפי דברי בנו למד בפראג שנתיים, ובשנת תקל"ג חזר לניקלשבורג לנישואיו.
אך הרב איש ספר הסיב את תשומת הלב לספר 'פאר מרדכי' לתולדות הגאון הנזכר, ושם האריך המחבר לברר מתוך מכתבים ישנים ששרדו שתקופת אירוסי מהר"ם בנעט נמשכו כחמש שנים, ושלמד בתקופה זו גם בפרשבורג אצל מהר"ם ברבי. כך שקובע נישואיו לשנת תקל"ו.
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?2 ... KS&page=18
היוצא מזה מובן, שאי אפשר למצוא את מהר"ם בנעט יושב אצל הרב המגיד שנפטר בכסליו תקל"ג. אך מכאן כאן תמיה על הרב ה'נוטר שהביא מפי השמועה שהיה גם תלמיד בעל איגרא רמה, אשר ישב בגליציה עד שנתקבל לרבנות פרשבורג בשנת תקנ"ד לערך, ולעומתו מהר"ם בנעט לא שהה בגליציה כלל בימי נעוריו. ואולי נתחלף לו להרב ה'נוטר שני רבני פרשבורג, מהר"ם ברבי ומהר"ם איגרא.

נחזור לגוף הסיפור. העיר הרב ד'מיסתפינא שהסיפור מופיע באהל אלימלך על שם בעל נועם אלימלך, בדקתי והביא מקורו מספר מעשה צדיקים של רמ"מ בודק. הספר נמצא ב'היברו ואכן נמצא שם כל הסיפור הנזכר על הנועם אלימלך, וכן המשך הסיפור שהלשינו על צדיקי גליציה, אך מפורש שמדובר במסירה שעל ידי "פושעי ישראל" כלומר המשכילים, וכן מספר שם שמהר"ם בנעט כבר הקדים נעשה לנשמע, ובעצמו השיב שהאנשים האלו שלמים הם וכו' לפני שהגיע אליו השליח מרופשיץ, עיי"ש:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=23
ויש לציין שספר מעשה צדיקים הנזכר נדפס כששים שנה לפני מהדורא השניה של של תולדות מהר"ם בנעט, כך שמסתבר שסיפור זה המקור, והמו"ל תולדות מהר"ם בנעט הוא דטעה.

ומה שציין הרב איש ספר שב'פאר מרדכי' דחה הסיפור מתמיהות הנ"ל, לא ביאר דבריו היטב ונתן מקום לטעות, כי בעל 'פאר מרדכי' דוחה רק הגירסא המספרת עובדא זו על הרבי ר' זושא, אך מקיים הגירסא עם הנועם אלימלך, אף שלא ראה דברי ה'מעשה צדיקים' אך הביא כן ממקום אחר, עיי"ש.
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?2 ... KS&page=71
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?2 ... KS&page=75

נוטר הכרמים
הודעות: 6831
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' ינואר 09, 2011 7:57 am

לא נתחלף ולא מידי. ראה למשל בספר תולדותיו של ר' משולם איגרא, גרם המעלות עמ' 27 (מעמ' האוצר), ומובא עוד בהרבה מקורות חסידיים שלמד שם באותה תקופה עם ר' נפתלי מרופשיץ.

מתעמק
הודעות: 541
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי מתעמק » א' ינואר 09, 2011 8:38 am

ואכן ב'גרם המעלות' שם פקפק בעצמו בזה, וציין עוד שמהר"ם בנעט היה מבוגר בכשנה מבעל איגרא רמה, כך שרחוק יותר שיהיה תלמידו.
אם נרצה לקיים הסיפור אודות שמחתו של מהר"ם בנעט בהבינו דברי מהר"ם איגרא, נאמר שלא היה תלמידו אלא נפגש עמו באיזה מקום, אולי בפרשבורג בזמן כהונת רבי משולם איגרא ברבנות שם, ובהכירו רב גאונו נצטער על שלא הבין דבר מדבריו, ושמח שמחה גדולה בהבינו.

נוטר הכרמים
הודעות: 6831
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' אוגוסט 12, 2011 4:44 pm

לעיון מחודש, ואולי להוספת פרטים בתולדותיו העמוסים של מאור הגולה מהר"ם בנעט זי"ע, לרגל יומא דהילולא דיליה שחל בש"ק, נלב"ע י"ג מנ"א תקס"ט.

נוטר הכרמים
הודעות: 6831
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוגוסט 14, 2011 10:52 am

הבוקר קראתי מעשה נפלא שסיפר הרב ר' דוד פרנקל זצ"ל למרן הגרא"מ שך. המהר"ם בנעט ותלמידו הגאון מהר"י אסאד בעל שו"ת יהודה יעלה היו מתאכסנים באותו בית. לאחר פטירת מהרמ"ב, פ"א בעת אשר מהרי"א סגר ספר לימודו ולבש מעילו העליון לצאת חוצה, הוא שמע קול בכי באכסניה, לשאלתו על מה זאת, אמרה בעה"ב: הן הרבי זצ"ל גם כשהיה לובש את המעיל עוד היה הספר פתוח לפניו לבל יבטל רגע אחד מלימודו, ואיך לא אבכה?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 65 אורחים