מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פירושים "חסידיים" בשו"ע

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אדוניהו קראוס
הודעות: 17
הצטרף: ו' ינואר 14, 2011 3:49 pm

פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אדוניהו קראוס » ש' ינואר 15, 2011 8:57 pm

לא מצאתי כותרת הולמת יותר.
לפנינו כמה דוגמאות מיחוס כונות נסתרות (בלע"ז: מטא הלכתיות) לבעלי השו"ע (מרן ורמ"א) שניתנו ע"י צדיקים שונים. אשמח לתוספות ממין הענין.
נא לשמור על כבוד חכמים.
א. הלל בליל פסח - כתב הרמ"א ואנו אין אנו נוהגין כן: (וחסידים נהגו לאומרו)
א.JPG
א.JPG (250.06 KiB) נצפה 11018 פעמים

ב.JPG
ב.JPG (72.44 KiB) נצפה 11017 פעמים


ב. פסק בשו"ע (אחר הרמב"ם והטור) דבע"ק מותר בתורה ותפילה:[b] (וחסידים נזהרו בזה מאד)
ג.JPG
ג.JPG (70.5 KiB) נצפה 11015 פעמים

ג. רמ"א [?] תיקן נוסח אשכנז (וחסידים מתפללים נוסח ספרד)
ד.JPG
ד.JPG (47.59 KiB) נצפה 11013 פעמים


ד. שו"ע או"ח סי' א' לומר תיקון חצות (וחסידים לא נהגו)
חצות.jpg
חצות.jpg (125.89 KiB) נצפה 11003 פעמים

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » א' ינואר 16, 2011 1:55 pm

זה לא בדיוק מה שאתה מחפש (פירושים חסידיים לשו"ע) אבל משהו דומה, אימרה על פסוק המתיחסת לסעיפים בשו"ע:
ראיתי מובא בשם ספר בית אהרן לר"א הגדול מקרלין:
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים (מ"א יח כא)
אתם המדקדקים בכל קוץ ותג המוזכר בשו"ע, מדוע אתם פוסחים על שני סעיפים הבאים:

שו"ע סי' א סעיף א ברמ"א:
שויתי ה' לנגדי תמיד (תהילים טז, ח), הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיה כג, כד), מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פ' נ"ב)

שו"ע סי' רלא סעיף א:
וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב: בכל דרכיך דעהו (משלי ג, ו) ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח, אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו, לעבוד את בוראו וכו'

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » א' ינואר 16, 2011 2:23 pm

נזכרתי במשהו שאולי יתאים לך, שמעתי שהיתה זו אימרה נפוצה בבעלז בדרך מליצה, לא מצאתי בחיפוש אולי תשאל חסיד בעלז וידע את המקור ומי אמר, ואת הלשון המדויקת

שו"ע יו"ד סי' סט סעיף ד.
יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח, וימלח כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח.
ופירשוהו במליצה מלשון מלכות (מלח=מלך):

יפזר עליו מלח (=מלך)
יפזר כלומר ישים האדם על עצמו את מלכותו יתברך
שלא ישאר בו מקום מבלי מלח (=מלך)
שלא יהא אבר אחד מאיברי האדם שלא יהיה משועבד למלכותו יתברך
וימלח (=וימלוך)
וכל כך תהא מלכותו יתברך שרויה על האדם
כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח (=מלח).
עד שלא יוכל האדם לשבת ולאכול, בגלל עול מלכותו יתברך.

בנוסף, זכור לי שישנו ספר שלם על שו"ע יו"ד מאחד מגדולי החסידות לפרש הכל בדרך קבלה, עם כי ידוע שהספר לא ממש מוסמך כי לא הוא כתב אותו אלא השומעים ממנו שלא דייקו בדבריו. לא זכור לי כעת שם הספר אבל בטח משתתפי הפורום ידעו.
בנוסף יש את לקוטי הלכות על או"ח ויו"ד, מר' נתן מברסלב גם כן בדרך הקבלה ועבודת ה'.

כולל יונגערמאן
הודעות: 474
הצטרף: ו' דצמבר 10, 2010 9:09 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי כולל יונגערמאן » א' ינואר 16, 2011 4:39 pm

חנבין כתב:זה לא בדיוק מה שאתה מחפש (פירושים חסידיים לשו"ע) אבל משהו דומה, אימרה על פסוק המתיחסת לסעיפים בשו"ע:
ראיתי מובא בשם ספר בית אהרן לר"א הגדול מקרלין:
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים (מ"א יח כא)
אתם המדקדקים בכל קוץ ותג המוזכר בשו"ע, מדוע אתם פוסחים על שני סעיפים הבאים:

שו"ע סי' א סעיף א ברמ"א:
שויתי ה' לנגדי תמיד (תהילים טז, ח), הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיה כג, כד), מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פ' נ"ב)

שו"ע סי' רלא סעיף א:
וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב: בכל דרכיך דעהו (משלי ג, ו) ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח, אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו, לעבוד את בוראו וכו'


ככל הנראה ערבבת הדברים.

אימרה זו נאמרה לגבי סעודת מלוה מלכא וסעודת ר"ח, ששניהם נוטלים סימן שלם בשו"ע, ואין בו אלא סעיף אחד. דאילו לדבריך, מה ראית בהני שתי סעיפים דעלה קאי הנביא (... לפי הפי' כמובן).

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » א' ינואר 16, 2011 5:09 pm

אדון "כולל יונגעראמן" טעית

הרעיון כאן הוא נגד אלו שמדקדקים מאד בשו"ע, אך לא עוסקים בענייני יר"ש

להלן טקסט מתוך יסוד העבודה שנמצא באוצר החכמה כקובץ טקסט (שם זה בשם הלכוביצ'ער אבל יש ספרים שזה בשם ר"א הגדול כפי שכתבתי).

...ע"כ אהובי בני אם לקולי תשמע העיקר תראה להשריש האמונה ולקיים מאמר צחוקי של הק' מלעכוויץ זי"ע עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים ר"ל סעיף ראשון בשו"ע שויתי ה' לנגדי תמיד כי אינו דומה וכו' יעו"ש, וסעיף השני בסימן רל"א שכל כוונתו יהי' לשם שמים, וזהו נקרא כבוד מלכים שהוא המדות והתאוות חקור דבר...

אם עדיין לא השתכנעת, אתה מוזמן לעשות חיפוש עם המילים "שתי הסעיפים" בשורה אחת ו"שויתי" בשורה שניה תמצא עוד מובאות בספרים לאימרה הנ"ל כפי שכתבתי

נסה גם כנ"ל רק במקום "שתי" - "שני" ותמצא עוד מקור במפורש מתוך בית אהרן
נערך לאחרונה על ידי חנבין ב א' ינואר 16, 2011 5:19 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » א' ינואר 16, 2011 5:18 pm

מצאתי את הספר שחיפשתי פירוש על יו"ד בדרך קבלה
היה זכור לי ששמו "אור המאיר" (אינני זוכר אם זה מבעל אור המאיר עה"ת) אך לא מצאתי ברשימה של האתר של אוצה"ח וגם לא ב"בית עקד ספרים", לאחר חיפוש בספרים שבאוצה"ח מצאתי שיש כזה דבר ולא מובן לי מדוע לא מופיע ב"בית עקד ספרים", האם יש לו שם נוסף?
בנוסף, כתבתי מתוך הזכרון שידוע שהוא לא מוסמך כי נכתב ע"י תלמידים שלא דייקו כל הצורך, מישהו יודע מקור להנ"ל?
קבצים מצורפים
ד.JPG
ד.JPG (16.6 KiB) נצפה 10816 פעמים

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » א' ינואר 16, 2011 6:21 pm

מצאתי מה שחיפשתי (באוצה"ח רק צריך להשקיע מספיק זמן ומוצאים...)
א. יש לספר שם אחר "פרקי הנאזר" והוא קיים באוצר החכמה כבר לפני כמה גרסאות, והוא היה תלמידו של האור המאיר
ב. בענין מה שכתבתי שיש אומרים שאינו מוסמך מצאתי מי שמביא המקור, וגם מביא מי שכותב שאין זה כך.
קבצים מצורפים
על פרקי הנאזר.JPG
על פרקי הנאזר.JPG (95.43 KiB) נצפה 10782 פעמים

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אתנחתא » א' ינואר 16, 2011 6:42 pm

על הכותב של אור המאיר ראה גם בהסכמת לספר עבודת הלוי להרב מצאשניק.

ספרים על פי סוד ומוסר על השו"ע, הספר מקור חיים לרבי חיים מארם צובא תלמיד ר' חיים וויטאל.

עוד ספר מעניין על דרך המוסר על הלכות שחיטה מר' יוסף שטאטהאנן אמשטרדם תס"ה. ספר מעניין בהחלט.

עוד ספר על פי קבלה על שו"ע ספר אור ישראל מר' ישראל אב"ד שקלאוו (ספר שנוי במחלוקת בגלל חשדות שבתאיות)

רמזים על סימני שו"ע יש מהיעב"ץ בסידוורו בהלכות שופר כמדומני.

יש גם אימרה (שמעתי בשם אדמור מסאטמאר) שמי שמקיים סי' ר"מ באו"ח זוכה לסי' ר"מ ביו"ד (כיבוד אב ואם)

מה שהביא אדניהו, האם כמובן ע"ד הצחות ואין כאן שום "מטה" וכו'.

זקן ששכח
הודעות: 2767
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' ינואר 17, 2011 7:23 pm

אתנחתא כתב:יש גם אימרה (שמעתי בשם אדמור מסאטמאר) שמי שמקיים סי' ר"מ באו"ח זוכה לסי' ר"מ ביו"ד (כיבוד אב ואם)

זה מזכיר לי קטע 'נפלא' שראיתי בספר 'אגרות בעל התניא', מתוך טענותיו של אותו מתנגד לחסידים בפני הממשל הרוסי. הוא טוען בשם החסידים שאין האדם מחוייב בכיבוד הוריו: וכי מפני שרצו למלא תאוותם יש לי לכבדם?!

מעיין
הודעות: 1757
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי מעיין » ב' ינואר 17, 2011 8:17 pm

יש גם אימרה (שמעתי בשם אדמור מסאטמאר) שמי שמקיים סי' ר"מ באו"ח זוכה לסי' ר"מ ביו"ד (כיבוד אב ואם)

מקור הדברים בליקוטי מהרי"ח
הוא טוען בשם החסידים שאין האדם מחוייב בכיבוד הוריו: וכי מפני שרצו למלא תאוותם יש לי לכבדם?!

כעין רעיון זה (לא למעשה ח"ו, והרי כתיב ארור מקלה) מוזכר בחובת הלבבות ריש שער עבודת האלקים - שטובת האב על הבן, מן הידוע שמכוון לתועלת עצמו, וסיים שאעפ"כ הקבלה והשכל מחייב שחיוב הוא לכבדם.

דרדקי
הודעות: 159
הצטרף: ד' יוני 23, 2010 8:21 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי דרדקי » ב' ינואר 17, 2011 9:06 pm

חיי אדם חלק א כלל סז

יסכר פי דוברי שקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ואם כי להנאת עצמם היו מכוונים וממילא נולד וכיון שנולד מהם נתן הקדוש ברוך הוא הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע ככל בהמה חיה ועוף שמגדלים בניהם ואין הבנים מחזיקים טובה לאבותיהם, יתאלמון וישתתקון ויתחרשון, כדכתיב [תהילים לא, יט] תאלמנה שפתי שקר, כי הם בעצמם מעידים עליהם שהם כבהמה, ולא חלק ה' להם לב לדעת ולהבין. ועל זה אמרו חכמים, כל הכופר בטובתו של חבירו, סוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, דלדבריהם גם אינם צריכים לכבד ולירא מהמקום ברוך הוא, כיון שאנחנו מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, מהראוי להיטיב ולחמול על מעשי ידיו. ואין ספק, שהאומרים כן שהם כופרים בלבם:

למעשה קשה להבין את תשובתו.

לכאו' הכוונה שאנו צריכים למדוד את הטובה שקבלנו ביחס לעצמינו ולא ביחס לנותן, וכמ"ש בברכות נח. "אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית זה פת אחת אכלתי חתיכה אחת אכלתי כוס אחד שתיתי כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו".
והרי ודאי מישהו כאן נוטה מן האמת אבל זה הרעיון שהאדם הטוב הוא רואה את מה שקיבל ביחס לעצמו והרע ביחס לנותן.

מעיין
הודעות: 1757
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי מעיין » ב' ינואר 17, 2011 9:22 pm

השוה את החובת הלבבות שם, שממשיל חובת הבן אל האב ועבד לאדון לכל שכן לעבודת הבורא
ידוע ומפורסם בדור האחרון העובד ד' כפשוטו, ה"ה הצדיק הנשגב שקיים וצדיק באמונתו יחי' שכל עבודתו סיבב על קוטב "הכרת הטוב"
אבל ידוע שכל המשלים הוא רק לשבר את האוזן אבל גבוה מעל גבוה שומר והקב"ה רצונו הפשוט להטיב לבריותיו, והבנת דבר זה עמוק הוא
הרעיון כיון שברא אותנו מחויב להטיב עמנו, מוזכר בתוי"ט, החילוק בין תורה למזונות באמירת אלוקינו, להבליט מעלת נתינת התורה לנו.
סוף דבר הדברים הללו עמוקים הם ולכל רעיון יש לה מקום כשמתבוננים בזה בדרך התורה להתעוררות לעבדות השם

חכם באשי
הודעות: 9978
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' ינואר 17, 2011 9:54 pm

בענין דרשות סימני השו"ע, בדרך שהובא לעיל בשם האדמו"ר מסאטמר, האריך הגרי"ח סופר בספרו 'ברית יעקב' (מצוי באוצר).

אמרתי אחכמה
הודעות: 1877
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' ינואר 18, 2011 12:18 am

בשו"ע או"ח סי' תע ס"א איתא:
הבכורות 'מתענין' בערב פסח,
ומקורו ממס' סופרים.

ויש שייחסו שמועה לאחד מגדולי צדיקי החסידות,
שיש ט"ס במס' סופרים וצ"ל הבכורות 'מתענגין' בערב פסח.

וזה מתאים עם המנהג שעושים סיום.
untitled.jpg
untitled.jpg (98.76 KiB) נצפה 10574 פעמים

אמרתי אחכמה
הודעות: 1877
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' ינואר 18, 2011 12:36 am

הנה פירוש חסידי בדברי השו"ע (יו"ד סי' קטו ס"א),
חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו.
קבצים מצורפים
untitled 1.GIF
untitled 1.GIF (12.36 KiB) נצפה 10552 פעמים
untitled 2.GIF
untitled 2.GIF (5.26 KiB) נצפה 10550 פעמים

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' ינואר 19, 2011 9:36 pm

יש לצרף לכאן, אם כי זה לא פירוש בשלחן ערוך, הפירוש הידוע לגמ' סוכה מז. דמסקינן שם דבשמיני ייתובי יתבינן ברוכי לא מברכינן, וכך נפסק בש"ע. החסידים כידוע לא יושבים בסכוה בשמ"ע. ואומרים, שיש לפרש את הגמ' באופן זה: ייתובי יתבינן, ברוכי לא מברכינן?! בלשום תמיה, וכי יתכן דבר כזה? אלא ודאי לא יתבינן כלל...
נערך לאחרונה על ידי בור הגולה ב ד' ינואר 19, 2011 11:52 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

כותב
הודעות: 861
הצטרף: ד' דצמבר 15, 2010 9:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי כותב » ד' ינואר 19, 2011 10:17 pm

ובענין ישיבה בסוכה בשמיני עצרת, ראה מש"כ הרה"ק מוה"ר יצחק מנעשכיז זצ"ל בספרו תולדות יצחק (לשמיני עצרת), ותמצית דבריו:
והלכת"א מיתב יתבינן, פי' שזהו הילו"ך טוב בדרכי השי"ת לישב בסוכה בשמיני עצרת, ברוכי, לשון בריכה והמשכה, פי' להמשיך השפעה מלמעלה כמו שיכולים להמשיך בשבעת ימי החג, לא מברכינן, זה אינם יכולים להמשיך מסוכה בשמיני עצרת, ולכן המנהג דלא יתבינן בשמיני כבשאר ימים, עיי"ש באריכות.

כותב
הודעות: 861
הצטרף: ד' דצמבר 15, 2010 9:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי כותב » ה' ינואר 20, 2011 1:04 am

בספה"ק עבודת ישראל (לשבת הגדול) כתב וז"ל:

איתא בש"ע (או"ח סי' תנ"ט) מצה שהכסיפו פניו הוא חמץ, וכ' המג"א(ס"ק ה') אבל העולם אין נזהרים בזה. נראה ע"ד הרמז, שמרמז שיש אנשים שאומרים דברי חידודין לחבריהם ומלבינים פניהם ברבים ואזיל סומקא ואתי חיורא, וזהו שהכסיפו פניו זהו בודאי חמץ גמור, רצה לומר עצת היצה"ר, ובזה אין העולם נזהרים, כי אומרים מצחק אני ובודאי מי שרוצה להיות ירא שמים יהיה נזהר מזה החמץ ולבערו מכל וכל, עכלה"ק.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 14416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ינואר 20, 2011 1:25 am

כותב כתב:בספה"ק עבודת ישראל (לשבת הגדול) כתב וז"ל:

איתא בש"ע (או"ח סי' תנ"ט) מצה שהכסיפו פניו הוא חמץ, וכ' המג"א(ס"ק ה') אבל העולם אין נזהרים בזה. נראה ע"ד הרמז, שמרמז שיש אנשים שאומרים דברי חידודין לחבריהם ומלבינים פניהם ברבים ואזיל סומקא ואתי חיורא, וזהו שהכסיפו פניו זהו בודאי חמץ גמור, רצה לומר עצת היצה"ר, ובזה אין העולם נזהרים, כי אומרים מצחק אני ובודאי מי שרוצה להיות ירא שמים יהיה נזהר מזה החמץ ולבערו מכל וכל, עכלה"ק.

מענין לענין: ראו כאן תחת הכותרת, 'שיחת חולין של ת"ח שצריכה לימוד שלא לאומרה' - מתוך חיבורו של האדר"ת שבכת"י, שיחת חולין של ת"ח שקטעים ממנו פורסמו במוסף ש"ק של יתד נאמן לפני כשמונה שנים.
SCX-4x24_20110120_01180300.jpg
SCX-4x24_20110120_01180300.jpg (233.61 KiB) נצפה 10419 פעמים

מעיין
הודעות: 1757
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי מעיין » ו' ינואר 21, 2011 6:38 pm

כתבתי
מעיין כתב:
יש גם אימרה (שמעתי בשם אדמור מסאטמאר) שמי שמקיים סי' ר"מ באו"ח זוכה לסי' ר"מ ביו"ד (כיבוד אב ואם)

מקור הדברים בליקוטי מהרי"ח

לקוטי מהריח1.jpg
לקוטי מהריח1.jpg (65.92 KiB) נצפה 10358 פעמים

לקוטי מהריח2.jpg
לקוטי מהריח2.jpg (49.07 KiB) נצפה 10358 פעמים

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אליהוא » ש' ינואר 22, 2011 10:54 pm

צריך לחלק בין פירושים בדרך צחות שתולים בשו"ע וכולם יודעים שאי"ז הכונה. לבין פירושים שנוגעים בהלכה עצמה.
הפירוש שהובא לעיל על 'מתענגים' הוא ליצנות ממש דבמ"ס כתוב דבחודש ניסן אין מתענין זולת בערב פסח.
וע"ע דברים נוראים בזה המובאים כאן
http://bhol-forums.co.il/topic.asp?cat_ ... m_id=19616

אמרתי אחכמה
הודעות: 1877
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' ינואר 23, 2011 10:26 pm

בקישור שהבאת, לא ראיתי דברים נוראים.
אדרבה, הגאון הגדול ה'מנחת יצחק' זצ"ל סומך קצת על זה לתרץ מנהג המקילים.

נוטר הכרמים
הודעות: 8554
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' ינואר 25, 2011 7:45 am

הפירוש על חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, מובא גם בספר עטרת זקנים מערכת הרה"ק ר' שמעלקי מניקלשבורג אות ט.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1877
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' ינואר 25, 2011 8:14 pm

תודה רבה לך, נוטר הכרמים.

חנבין
הודעות: 326
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 4:52 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי חנבין » ד' ינואר 26, 2011 10:13 am

חנבין כתב:שו"ע יו"ד סי' סט סעיף ד.
יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח, וימלח כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח.
ופירשוהו במליצה מלשון מלכות (מלח=מלך):

יפזר עליו מלח (=מלך)
יפזר כלומר ישים האדם על עצמו את מלכותו יתברך
שלא ישאר בו מקום מבלי מלח (=מלך)
שלא יהא אבר אחד מאיברי האדם שלא יהיה משועבד למלכותו יתברך
וימלח (=וימלוך)
וכל כך תהא מלכותו יתברך שרויה על האדם
כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח (=מלח).
עד שלא יוכל האדם לשבת ולאכול, בגלל עול מלכותו יתברך.

עדיין אני מצפה למישהו שיביא מקור כתוב או שמועה בע"פ לאימרה זו ששמעתי שהיא נפוצה בבעלז

נוטר הכרמים
הודעות: 8554
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' ינואר 27, 2011 8:15 am

נזכרתי בעוד פירוש חסידי על הסעיף הראשון בשו"ע. המחבר מדבר על הקימה בבוקר שיתגבר כארי לעבודת הבורא, ואילו בדברי הרמ"א נזכר עוד: ובשכבו על משכבו וכו'. מובא בשם ר' מאיר פרמישלאנער זי"ע, שבא לרמז שהקימה בבוקר כבר מתחילה בשכיבה, אם הולך לישון כמו שצריך קם כמו שצריך, ויש מוסיפים: אם הולך לישון כמו סוס קם כמו סוס.

יאיר
הודעות: 10757
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי יאיר » ה' ינואר 27, 2011 8:49 am

כתבו המקובלים שכשאדם קם, המחשבה הראשונה שיחשוב משפיעה על כל אותו היום והמחשבה שאיתה נרדם משפיעה על המחשבה הראשונה שיחשוב כשיקום, לכן כ"כ חשוב להרדם מתוך ד"ת.

אדוניהו קראוס
הודעות: 17
הצטרף: ו' ינואר 14, 2011 3:49 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי אדוניהו קראוס » ב' דצמבר 26, 2011 2:54 pm

באותו ענין:
ועיין באילנא דחיי בח"ב אור הנר בשם הרה"ק מנעשכיז ז"ל שלא לישב בשמיני עצרת בסוכה, ואמר הרה"ק מהר"י הנ"ל מה דאיתא בגמרא והלכתתא יתבי יתבינן [בסוכה בשמנ"ע], דאם הגמרא רוצה לפסוק לישב בסוכה הו"ל בהדיא והלכתא צריך למיתב, ומדאמרי יתבי יתבינן, על כרחך צריך לומר שאם רוצה לישב יכול לישב ואין עובר משום בל תוסיף, וה"ה דאם רוצה לישב בבית שרי ג"כ עי"ש

למאי_נמ?
הודעות: 782
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ג' אפריל 23, 2013 2:24 pm

זקן ששכח כתב:זה מזכיר לי קטע 'נפלא' שראיתי בספר 'אגרות בעל התניא', מתוך טענותיו של אותו מתנגד לחסידים בפני הממשל הרוסי. הוא טוען בשם החסידים שאין האדם מחוייב בכיבוד הוריו: וכי מפני שרצו למלא תאוותם יש לי לכבדם?!

viewtopic.php?f=7&t=13246

תולעת-ספרים
הודעות: 90
הצטרף: א' אוגוסט 29, 2010 6:04 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי תולעת-ספרים » ג' אפריל 23, 2013 6:30 pm

אינני יודע אם זה שייך "ממש" לנושא, אבל יש ספר"מדרש רבי דוד הנגיד", שחיבר נכדו או נינו של הרמב"ם, ובכרך על פסח מבאר הרבה מהדינים על דרך העבודה, ויסוד הנקודה היא שחמץ זה יה"ר.

ברוז
הודעות: 1671
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי ברוז » ו' נובמבר 13, 2020 8:32 am

יש רשימה של חיבורים על סדר השו"ע המבארים את ההלכות בדרך דרוש ומוסר?
אחדים נזכרו למעלה בראש האשכול, יש עוד?

גל של אגוזים
הודעות: 1254
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ש' נובמבר 14, 2020 9:39 pm

לנושא האשכול:

בשו"ע בתחלת הל' ר"ה הביא המנהג שמשכימין לסליחות בר"ח אלול. וראיתי בס' נתיבות הקודש [סקווירא] בשם הרה"ק מבעלזא ז"ל שבד"כ הרמ"א מביא מנהגים ולא השו"ע. אלא דבהתקרב ימי הדין רצה השו"ע להמתיקן ע"י 'מנהג' עוקר 'דין'. [הגם דימי אלול הם ימי רצון ור"ל לקראת ר"ה וכו'].

פולסברג
הודעות: 1599
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי פולסברג » ש' נובמבר 14, 2020 10:03 pm

אינו בשו''ע, אבל...

שינה בשבת, תענוג?!

פלוריש
הודעות: 1874
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי פלוריש » ש' נובמבר 14, 2020 10:08 pm

הרב שמחה שטטנר, שמחת תורה - פנימיות ההלכה: ביאורים בשו"ע ע"פ מחשבה וחסידות. תשס"ז. 540 עמ'.

גביר
הודעות: 2340
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי גביר » א' נובמבר 15, 2020 9:07 am

ספר חלב הארץ :אוצר הלכות והנהגות מעשיות לפי סדר השולחן ערוך על פי רבותינו הפוסקים, המקובלים, ובעלי תורת החסידות והכל בעצתו ... של ... רבנו יורם מיכאל אברג'ל ... בתוספת מיטב הארץ, ובו אוצר בלום של מקורות מהש"ס ומהפוסקים ... שופרא דארעא, ובו תוספת של מקורות ובירורי דינים בנושאים הנידונים בחלב הארץ ... /נכתב ונערך על ידי ישראל בן רבנו יורם מיכאל אברג'ל.
נתיבות :כולל אור השכינה ושומרים לבוקר שעל ידי הישיבה הקדושה רב פעלים - קול רינה,תשע"ה-תשע"ז.

דרומי
הודעות: 8324
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי דרומי » א' נובמבר 15, 2020 10:44 am

לקוטי הלכות ברסלב

גביר
הודעות: 2340
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

הודעהעל ידי גביר » א' נובמבר 15, 2020 11:17 am

דרומי כתב:לקוטי הלכות ברסלב

דיון קצר בשאלה אם ליקוטי הלכות הוא נו"כ של השו"ע או ספר חסידות על ספר השו"ע ישנו כאן
http://simla.otzar.org/download/file.php?id=92423
עמ' 11-10.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 203 אורחים

cron