מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11317
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' ספטמבר 25, 2017 11:48 am

ספר הארוך מש"ך חלק שני - תגלית של החיבור-האבוד מבעל הש"ך על טור יורה דעה - עותק יחידי בעולם מהדפסה לא-ידועה שלא נשלמה בדפוס
ספר הארוך מש"ך חלק שני, על טור יורה דעה (סימנים קיב-קפט). מאת רבינו שבתי כ"ץ בעל הש"ך. ארבעה גליונות דפוס לא חתוכים (32 עמ') של ספר שלא נשלם בדפוס, כפי הנראה מאחד מדפוסי הונגריה-טרנסילבניה. [גרוסוורדיין?, שנות התר"פ-ת"ש בקירוב?].


מקור https://www.kedem-auctions.com/he/node/31477

גליונות אלו נמצאו על-ידינו בסוף הכרך של ספר הארוך מש"ך - חלק ראשון (סימנים א'-ק"י), וינה תקס"ט (מהדורה שניה). בגליונות אלה נדפסו סימני החלק השני של הארוך מש"ך, שנחשבו כאבודים עד כה.
ספר "הארוך מש"ך" הוא חיבורו של בעל הש"ך על ספר הטור חלק יורה דעה. תחילתו של חיבור זה קדמה לחיבורו "שפתי כהן" על שלחן ערוך יורה דעה. חלקו הראשון של החיבור נדפס לראשונה בברלין תקכ"ז, ע"י בעל "מנחת אהרן" (רבי אהרן מגזע צבי נכד-בתו של הש"ך) שהוסיף את חידושיו בתוך הספר. לאחר מכן נדפס הספר במספר מהדורות נוספות (וינה תקס"ט, רוסיה-פולין תק"פ בערך). במהדורות רבות של "ארבעה טורים" הוסיפו את החיבור בסוף כרך יורה דעה חלק ראשון.
חלקו השני של החיבור לא נדפס בשעתו, והוא נחשב ל"חיבור אבוד". בבדיקה מול רשומות ביבליוגרפיות וקטלוגים של ספריות שונות, לא נמצאה כל ידיעה על הדפסתו בפועל של החלק השני.
לפי הידוע, כתב היד של החלק השני עבר בירושה אל בנו של בעל "מנחת אהרן", הגאון רבי אליעזר משוואבך בעל "חידושי בני אהרן". ממנו עבר כתב-היד אל צאצאיו, משפחות ברלינגר ולעווי. מאז ימי שואת יהודי אירופה נעלמו עקבותיו, וכנראה שאבד בשואה.
איזכור ראשון להימצאותו של כתב היד של החלק השני, נמצא בשנת תרכ"ח 1867, במאמר בשבועון "דער איזראליט" (Der Israelit - 1867, No. 51, 18 December, עמ' 885), שם נכתב כי כתב היד נמצא בידי רבי נפתלי הירש ברלינגר (ממשפחת צאצאיהם של הש"ך ושל בעל "מנחת אהרן" שהוציא את החלק הראשון), והוא רוצה להדפיסו. לאחר מכן עבר כתב היד לרבי שמעון (שנדור) לעווי מפיורדא, שהיה בעל-נכדתו של רבי נפתלי הירש ברלינגר. בשנת תרס"ז הדפיס רבי שמעון לעווי את הספר "חידושי בני אהרן" (מונקאטש, תרס"ז) מתורתו של רבי אליעזר משוואבך. בהקדמת המו"ל הוא כותב כי הוא מקווה להביא תחת מכבש הדפוס חיבורים נוספים הנמצאים תחת ידו ולא נדפסו "ובפרט חלק שני ארוך מש"ך מרבינו הגאון בעל הש"ך ז"ל - כי לא נגה עליהם עדיין אור הדפוס".
בספר "מגילת משפחתנו - ליקוטים למגילת היוחסין של המשפחות לוי-ברלינגר-אלינגר מגזע צבי" (יצחק ריש, הוצאת המחבר, חיפה תשל"ד, עמ' 29) מסופר על גלגולי כתב היד עד לימי השואה. שם מצויין כי הספר לא נדפס: "כתב יד אחד מפרי עטו של הש"ך עבר בירושה למשפחת ברלינגר, אך אבד כנראה בשואה... חלק ב' של אותו ספר עבר לידי ר' נפתלי הירש ברלינגר. השבועון 'דר אישראלית' פנה במאמר שהזכרנו למעלה (בשנת 1867) אל הציבור בבקשה לעזור למחזיק בכתב היד, ר' נפתלי הירש, להוציא לאור את חלק ב' של הארוך מש"ך... כתב היד עבר לר' שמעון שנדור לעווי, אישהּ של מרת קרסלה בת ר' אליעזר בנו של ר' נפתלי הירש... ר' שמעון שנדור לעווי לא זכה להוציא לאור את הארוך מש"ך חלק ב'. הוא נפטר בקהילת פיורדא (פירט) בשנת 1933, כעשר שנים אחרי פטירת אשתו קרסלה. מאז הוחזק הכתב יד בידי מרת הרמינה, אשתו השניה של ר' שמעון שנדור. קמו בני אוריין מתוך המשפחה ובקשו לקבל לידיהם את כתב היד, כדי לקיים בו מצוות אביהם זקנם הש"ך. היה זה זמן קצר לפני השואה. מאז לא נודע דבר אודות כתב היד של הארוך מש"ך חלק ב'...". במאסף "ישורון" (כרך יג, אלול תשס"ג, עמ' תשמא-תשמב, הערה 146) כותב על כך הרב שלמה אנגלארד (האדמו"ר מראדזין שליט"א): "...החלק השני נשמר בכת"י והיה בידי בני המשפחה עד סמוך לתקופת השואה, ומני אז נעלמו עקבותיו (השווה מגלת משפחתינו ע' 29). לפי שמועה בלתי בדוקה מסתובבים עדיין דפים של כתה"י בין אספני עתיקות וכת"י, אך הדבר טעון עדיין בדיקה ואימות. מכל מקום, היודע דבר אודות הימצאות הכת"י או חלקו - חסד גדול יעשה עם עולם התורה וזכות הרבים תהיה תלויה בו".
רבי שמעון לעווי מפיורדא עסק רבות בההדרת הספר "הארוך מש"ך", וכנראה בתכניתו היה להוציא את שני החלקים של הספר במהדורה מוערת ומוגהת מחדש. בקבצי "וילקט יוסף" (בעריכת ידידו ורעו רבי יוסף הכהן שוורץ מגרוסוורדיין - שנת תרע"א סימן י"ד ושנת תרע"ב סימן כ"ג וסימן קי"ד) נדפסו חידושים והערות מכתב ידו של רבי יצחק גריסהבר, על גליון חלק ראשון של ספר הארוך מש"ך, כשבשולי המאמרים מופיעות הערות על הדברים, תחת הכותרת: "הגהות שם משמעון - מכבוד הרבני החו"ב וכו' מו"ה שמעון סג"ל לעוויא נ"י מק"ק פיורדא יצ"ו". גם בחיבור שלפנינו מופיעה הערה מהמו"ל בשולי עמוד ל"א תחת הכותרת "הערות שם משמעון". בהערה זו מופיעה הפנייה לסימן ס"ה - מהחלק הראשון, שכנראה היה אמור להיערך מחדש, במסגרת מהדורה זו.
בסוף החיבור שלפנינו (עמ' [32]) מופיעה העתקה של קולופון מכתב היד המקורי. מן הקולופון מתברר כי כתב-היד שממנו נדפסו הגליונות שלפנינו הוא אותו כתב יד שממנו הודפס החלק הראשון בברלין (תקכ"ז). שמו של הכותב החתום בקולופון הוא רבי דוב בער כ"ץ, בנו של רבי יצחק (המו"ל של ספר "גבורת אנשים", דעסוי, תנ"ז), בנו של רבי משה כ"ץ, בן המחבר רבינו שבתי כ"ץ. רבי דוב בער כ"ץ הנ"ל מוזכר בהקדמת בעל "מנחת אהרן" לספר הארוך מש"ך חלק ראשון, הכותב בזה הלשון: "...אשר אִנָה לידי הספר הזה ע"י נכד דודי הרב הגאון המפורסם מו"ה דוב בער זצ"ל מגיד מישרים דק"ק אפטא".
לאחר הקולופון נדפסה תשובה שהיתה בין כתבי היד של המו"ל (כפי שכותב: "שוב אנה אלקי' לידי תשובה א' שמצאתי באמתחת המכתבים שתחת ידי..."). לפנינו מופיע רק חלקה הראשון של התשובה ולא ברור מי הוא מחברה.
הגליונות שלפנינו נמצאו (במהלך בדיקתנו) בתוך כרך החלק הראשון, שבשערו חותמות בעלות של הרב ישראל וועלץ ראב"ד בודפסט [מגדולי רבני בודפסט לאחר השואה. רבי ישראל וועלץ היה הרב הראשון מרבני בודפסט שלאחר המהפכה הקומוניסטית בהונגריה עלה לארץ ישראל, ואת רוב ספריו השאיר בידי רעיו הרבנים שנותרו בהונגריה]. לפי צורת האותיות והטיפוגרפיה של הספר שלפנינו, נראה כי הוא נדפס באחד מדפוסי הונגריה-טרנסילבניה בתקופה שלפני השואה [בסיום החיבור בעמ' ל"א מופיע קישוט, אשר נמצא כדוגמתו בספרים אחרים שנדפסו בשנות התר"ץ ע"י רבי יוסף הכהן שוורץ בעיר גרוסוורדיין (אורדיאה). הדפוס העברי בגרוסוורדיין פעל גם בשנות המלחמה, עד סוף חורף תש"ד 1944]. לא ידוע לנו מתי נדפסו הגליונות שלפנינו, האם יצאו לאור בשנות התר"פ-תר"צ, על ידי רבי שמעון בעצמו [שנפטר בשנת 1933], או שמדובר בהדפסה מאוחרת יותר, של קרובי משפחתו - שקיבלו מאלמנתו את כתב היד הערוך לדפוס.
לפנינו ספר שלא נשלם בדפוס, אינו ידוע ביבליוגרפית - ואף יתכן כי הוא עותק יחידי בעולם. תגלית מפתיעה של החיבור האבוד "הארוך מש"ך - חלק שני". ככל הידוע, כתב היד שממנו הועתק החיבור אבדו עקבותיו בתקופת השואה, ולא נותר מחיבור זה כי אם ההעתק המודפס שלפנינו - שלמיטב ידיעתנו הוא העותק היחידי ששרד מהדפסה זו. חשיבותו של ספר זה שלפנינו היא כחשיבות כתב יד - שכן הוא המקור היחידי הנמצא מחיבור שלם מרבינו שבתי כ"ץ בעל הש"ך, חלק שני לחיבור חשוב, שחלקו הראשון מצורף כיום לרוב מהדורות הטור.
[1], ב-לא, [1] עמ'. 34 ס"מ. 4 גליונות דפוס 2° שלא נחתכו בדפוס. מצב טוב.
+ חלק ראשון: [2], ג-ע דף. 35 ס"מ. מצב טוב.
הערכה: $8000 - $10000
----

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11317
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' ספטמבר 25, 2017 11:54 am

תמונות שצורפו לתצוגה

הארוך א.jpg
הארוך א.jpg (125.98 KiB) נצפה 5742 פעמים
הארוך ב.jpg
הארוך ב.jpg (119.98 KiB) נצפה 5742 פעמים
הארוך ג.jpg
הארוך ג.jpg (244.35 KiB) נצפה 5742 פעמים

צופר הנעמתי
הודעות: 1697
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ב' ספטמבר 25, 2017 1:35 pm

איזו בשורה!
תחל שנה וברכותיה!!

היא שיחתי
הודעות: 3327
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' ספטמבר 25, 2017 2:29 pm

שאלה כללית ללא קשר לנידון הנזכר
האם בימינו שכיחים הזיופים התורניים? היינו לא מכתבים או וורטל'ך כגניזת חרסון
אלא שטיקל'ך כבדים דוגמת בשמים ראש, ירושלמי קדשים וכיוצ"ב?

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ב' ספטמבר 25, 2017 3:22 pm

בסוף החלק הראשון (שבהקדמתו מעידים זקני הדור שראו את כתב היד ורבים ידעו על קיומו) כותב המו"ל דברי הודאה ומביע תקווה להוציא חלק שני. כמו כן לאחר מאה שנה נינו של המו"ל מפרסם שזה אצלו בירושה בלי לחוש לשום ערעור.
ואמנם יש לתהות הלא קיומו של כתב היד התפרסם בכתבי עת כמה פעמים במשך עשרות שנים וכי לא היו קופצים על המציאה?

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ב' ספטמבר 25, 2017 8:11 pm

כפי המובא בהקדמת חלק ראשון, וכפי המופיע בקולופון של חלק שני, כתב היד היה בידיו של רבי דוב בעריש כ"ץ מאפטא נינו של הש"ך, והוא שמסר אותו (או כתב יד של העתק ממנו??) לידיו של קרובו בעל מנחת אהרן (שזכה להדפיס רק את חלק ראשון - וחלק שני נותר בכת"י בידי צאצאיו של בעל "מנחת אהרן").

הימצאות כתב היד בידיו של רבי בערוש כ"ץ הנ"ל, מתועדת בספרו של רבי יעקב עמדין שו"ת שאילת יעב"ץ, חלק ב', סימן י"ב - וזה לשונו שם:
"שאל התו' ר' בערוש נכד הש"ך ממני לפרש לו כוונת זקנו הרבש"ך בי"ד סימן קפ"ז סקי"ד וז"ל ובזה יש ליישב מה שהניחו תו' בתימה כו', שדבריו סתומים וחתומים וחתרו חכמים למלוא פתח הנעול ולא מצאו פתרון כחולמים...
תשובה: ... וכאשר שמע רב"ע דברי הנ"ל הודה ואמר שיפה כיוונתי האמת בדעת הרב זקנו, כי יש בידו ספרו על הטור י"ד שבו ביאר דבריו (המובאים בקצרה בספר ש"ך שעל השו"ע) כדברי ממש. והוא רצה לחקור אותי אם ירדתי לסוף דעתו של הגדול זצ"ל, ונמצאתי לאשר דרשוני, אמרתי הנני לאשר בקשוני".

יהודה בן יעקב
הודעות: 961
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' ספטמבר 25, 2017 8:48 pm

צופר הנעמתי כתב:איזו בשורה!
תחל שנה וברכותיה!!

תפילותינו כי הספר ייקנה ע"י מכון או הוצאת ספרים מכובדת, אשר תשקיע את אונה והונה להוצאת נכס יקר זה לאור עולם, ולא ישכבו הכתבים במרתפי א' האספנים החובבים, או בבית הוצאת ספרים אשר אין להם עניין רב של זיכוי הרבים אלא להגדלת שמם.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ג' ספטמבר 26, 2017 8:56 pm

עכשיו מצאתי אשכול מיוחד שהופיע בעבר בפורום, קודם שנתגלתה התגלית.
viewtopic.php?f=7&t=9162&p=404077#p82828

מתון
הודעות: 290
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי מתון » ד' ספטמבר 27, 2017 7:39 am

אודות הארוך מש"ך, והתייחסות לחלק שני
קבצים מצורפים
Dinei31HEB Feiglin.pdf
(91.69 KiB) הורד 187 פעמים

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ד' ספטמבר 27, 2017 10:07 am

מתון כתב:אודות הארוך מש"ך, והתייחסות לחלק שני


תודה רבה על המאמר שהבאת מאת יחזקאל פייגלין, אודות הספר "הארוך מש"ך"

לטובת הקוראים העתקתי לכאן את הטקסט של תחילת המאמר וסיומו:

['יען מה ששם מקצר כאן מאריך':
לפשרו של החיבור ״ארוך מש״ך״


יחזקאל פייגלין

בשנת תקי"ז ) 1757 ( יצא לאור בברלין הספר ההלכתי "ארוך מש״ך — חלק ראשון על טור יורה דעה". לפי עדות המוציא לאור היה זה חיבור נוסף פרי עטו של הש״ך — ר' שבתי כ״ץ ) 1621-1662 (. ר' שבתי קנה את שמו ומעמדו בקרב פוסקי ההלכה באמצעות חיבורו "שפתי כהן" על השולחן ערוך. בעיני המוציא לאור היה פרסום ה"ארוך מש״ך" אירוע של ממש, שכן לטענתו בחיבור זה נמצא הפתרון לתעלומה ארוכת שנים.

מאה ועשר שנים קודם לכן )בשנת ת"ז; 1647 (, הדפיס הש״ך בקראקא את ספרו "שפתי כהן" על חלק יורה דעה. בתוך הספר היו מפוזרות עשרות הפניות מעוררות עניין לספר אחר, כמו אלה: "בספרי הוכחתי", "בספרי העליתי", "וכבר השגתי עליו בספרי", "וכבר בארתי כל זה בספרי ואין כאן מקום להאריך", "ובספרי בררתי כל זה עיין שם", "ובספרי הארכתי בזה והוכחתי בראיות ברורות".

לא היה ברור לאיזה ספר התכוון הש״ך בדברים אלו, והערך הספרותי וההלכתי של ההערות נותר חבוי מן העין. אי־בהירות זו הוסיפה להתקיים גם בחלק "שפתי כהן" על חושן משפט. חלק זה הודפס כעבור שמונה עשרה שנים )בשנת תכ"ה; 1665 (, לאחר פטירת הש״ך, וגם בו הפניות רבות לאותו ספר עלום. מחברים מאוחרים יותר התייחסו לספר זה כחיבור שאותו "לא ראינו עד היום", או "לא זכינו לאורו". (ר' יהונתן אייבשיץ כרתי ופלתי )אלטונה תקכ"ג(, סימן לא. ר' יוסף שאול נתנזון שו״ת שואל ומשיב חלק ב )מהדורה ראשונה, לבוב תרכ"ה(, סימן קסז; ר' רפאל מיוחס בן שמואל פרי האדמה )סלוניקי תקי"ב(, הלכות איסורי ביאה, פרק ח).
....

....

סיכום

ניתן לקבוע כי החיבור "ארוך מש״ך" אכן התחבר על ידי ר' שבתי כ״ץ, מחבר "שפתי כהן", לאור התאמות רבות בתוכן ו בסגנון בין שני הספרים וכן לאור הפניות הדדיות בין הספרים. על אף חזותו של הספר הוא אינו נושא כלים לטור, אלא פלטפורמה לכתיבת חידושיו ההלכתיים של הש״ך. יש לספר תכונות של חיבור עצמאי ולא נסמך לחיבור אחר ולכן יש בו ציטטות ארוכות ודיונים רבים שמוצאם סוגיית התלמוד. יש לו אופי פרשני יותר מאשר ל"שפתי כהן" ולכן הדיונים בו ארוכים יותר. כמו כן, בספר ביקורת יוצאת דופן כלפי הכתוב בספר "בית חדש" של ר' יואל סירקש.

הספר כפי שהוא לפנינו משקף את חלקו הראשון של כתב הי ד. שאר החומר נחשב אבוד, למעט קטעים בודדים שהועתקו על ידי המחבר בספרו "נקודות הכסף".

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ד' ספטמבר 27, 2017 11:39 pm

מתון כתב:אודות הארוך מש"ך, והתייחסות לחלק שני

איפה התפרסם המאמר הזה של יחזקאל פייגלין?

מתישהוא

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי מתישהוא » ה' ספטמבר 28, 2017 3:51 am

היא שיחתי כתב:שאלה כללית ללא קשר לנידון הנזכר
האם בימינו שכיחים הזיופים התורניים? היינו לא מכתבים או וורטל'ך כגניזת חרסון
אלא שטיקל'ך כבדים דוגמת בשמים ראש, ירושלמי קדשים וכיוצ"ב?


מסובים כאן כמה חכמים ונבונים היודעים את התורה, וראוי היה שהמסובים ילמדו את תלמידיהם את כללי ידיעת הזיוף, שהרי חדשים לבקרים נמכרים ספרים וכתבי יד, ולכאורה בקל ניתן לזייף חתימות והגהות.

מעולם תמהתי האיך קונים במאות דולרים ספרים של הח"ח שנכתב עליהם בכתב יד תיבה אחת - מוגה, וכולם בטוחים שזהו כת"י הח"ח, אף שבקל ניתן לזייף תיבה אחת הנכתבת בכת"י בעיפרון.

ואולי יש בזה איזה כללים ודברים שיכולים לסייע לציבור, וראוי שהיודעים לא ימנעו בר. ובמיוחד כאשר יש איזה מכירה ויודעים על איזה פריט שהוא זיוף - בוודאי שראוי לעורר אז את הציבור, ואולי יש לעשות לזה אשכול מיוחד.

בברכה המשולשת
הודעות: 10001
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 28, 2017 9:27 am

ברמן כתב:
מתון כתב:אודות הארוך מש"ך, והתייחסות לחלק שני

איפה התפרסם המאמר הזה של יחזקאל פייגלין?


כתוב עליו שבכה"ע דיני ישראל התשע"ז

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 77
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ה' ספטמבר 28, 2017 9:03 pm

ברמן כתב:
הספר כפי שהוא לפנינו משקף את חלקו הראשון של כתב הי ד. שאר החומר נחשב אבוד, למעט קטעים בודדים שהועתקו על ידי המחבר בספרו "נקודות הכסף".


האם ישנם הפניות בנקודות לח"ב? האם הושוו למען האמתת החיבור?

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ה' ספטמבר 28, 2017 11:59 pm

גיורא בשמי שמיא כתב:
ברמן כתב:
הספר כפי שהוא לפנינו משקף את חלקו הראשון של כתב הי ד. שאר החומר נחשב אבוד, למעט קטעים בודדים שהועתקו על ידי המחבר בספרו "נקודות הכסף".


האם ישנם הפניות בנקודות לח"ב? האם הושוו למען האמתת החיבור?


ניתי ספר וניחזי.

אני העתקתי את דברי פייגלין כמות שהם. הדברים צריכים בדיקה יסודית ב"נקודות הכסף" ובחיבור החדש שהתגלה ב"קדם". אני גם לא בטוח שכל המקומות שהש"ך כתב "כתבתי בספרי", כוונתו לספר זה. יתכן גם שהחיבור שהגיע לידי רבי דוב בערוש נכד הש"ך, הוא חלק מתוך המחברות שהש"ך כתב עליהם כתבתי בספרי. בזכרוני שהש"ך מציין באחד המקומות למה "שכתבתי בספרי" בסימן רע"ו - והחיבור שלפנינו מסתיים בסימן קפ"ט, ולאחריו הקולופון של רבי דוב בערוש נכד הש"ך. ואם כן נראה שלא הגיע לידי רבי דב בערוש "ספרו" של הש"ך לסימנים הבאים של חלק יורה דעה והחידושים לסימן רע"ו.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ו' ספטמבר 29, 2017 12:05 am

באשכול ישן אודות ספר ארוך מש"ך חלק ב'. viewtopic.php?f=7&t=9162&p=404077#p82828 מצאתי ש"הבונה" הביא את דברי הש"ך ביו"ד סי' רעו ס"ק ז: "וכאן בספרי הארכתי בזה".
ודייק הבונה: משמע להדיא באותו סימן ולא במקום אחר.
viewtopic.php?f=7&t=9162&p=404077#p82672

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ג' אוקטובר 03, 2017 3:00 pm

שמעתי שב"קולמוס" האחרון הופיעה כתבה אודות תגלית זו של ספר הארוך מש"ך חלק ב'. האם מישהו יכול להעלות כאן צילום הכתבה?
תודה רבה.

חלמישצור
הודעות: 1484
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי חלמישצור » א' אוקטובר 15, 2017 3:18 pm

ברמן כתב:שמעתי שב"קולמוס" האחרון הופיעה כתבה אודות תגלית זו של ספר הארוך מש"ך חלק ב'. האם מישהו יכול להעלות כאן צילום הכתבה?
תודה רבה.

הנה, מאמרו של ר' אלי שטרן בעל הבלוג "נוטריקון".
קולמוס עמ 28.jpg
קולמוס עמ 28.jpg (309.21 KiB) נצפה 4531 פעמים

קולמוס עמ 29.jpg
קולמוס עמ 29.jpg (115.72 KiB) נצפה 4531 פעמים

אלי_ש
הודעות: 974
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי אלי_ש » ה' אוקטובר 19, 2017 4:07 pm

קוריוז מעניין בנושא זה שגילה את אוזניי חכם נכבד אחד:

בקובץ 'מן הגנזים' של חברת אהבת שלום, קובץ ז', נדפסו הערותיו של ר' חיים ברייט על 'שם הגדולים'. בין היתר הוא מביא שם עדות מעניינת על כתב-היד של הארוך מש"ך חלק ב':
הארוך משך - מן הגנזים.png
הארוך משך - מן הגנזים.png (18.03 KiB) נצפה 4366 פעמים


הארוך משך - מן הגנזים2.png
הארוך משך - מן הגנזים2.png (28.08 KiB) נצפה 4366 פעמים

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ה' אוקטובר 19, 2017 6:35 pm

אלי_ש כתב:קוריוז מעניין בנושא זה שגילה את אוזניי חכם נכבד אחד:

בקובץ 'מן הגנזים' של חברת אהבת שלום, קובץ ז', נדפסו הערותיו של ר' חיים ברייט על 'שם הגדולים'. בין היתר הוא מביא שם עדות מעניינת על כתב-היד של הארוך מש"ך חלק ב':
הארוך משך - מן הגנזים.png


הארוך משך - מן הגנזים2.png


אולי זו הסיבה שהחיבור המודפס של חלק ב' שהתגלה, מגיע רק עד סימן קפ"ט ביורה דעה. בעוד שלעיל הובאה מובאה לדברי הש"ך ביו"ד סי' רע"ו ס"ק ז, הכותב: "וכאן בספרי הארכתי בזה".
וצריך לומר של"אותו רב באשכנז" נשאר בידו רק חצי מן הכתב יד, ועדיין עלינו לחפש איפה נמצא כתב-יד החצי השני של ספרו האבוד של הש"ך להמשך חלק יורה דעה, ואולי גם לחושן משפט.
נערך לאחרונה על ידי ברמן ב ב' אוקטובר 23, 2017 12:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » א' אוקטובר 22, 2017 1:34 pm

האם יש למישהו רשימה מסודרת היכן מזכיר הש"ך בספריו על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט, דברים שכתב בספרו על הטור.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » א' אוקטובר 29, 2017 10:33 am

ברמן כתב:האם יש למישהו רשימה מסודרת היכן מזכיר הש"ך בספריו על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט, דברים שכתב בספרו על הטור.


להלן רשימה רק על הסימנים קיב-קלט. עם השוואות מול העותק הנמצא במכירת "קדם":

* ש"ך יו"ד סימן קי"ב סקכ"א, בדיני פת עכו"ם: "ובהכי ניחא דלא קשיא מה שהקשה הב"ח... וכל דבריו אין נראין כמו שהשגתי עליו בספרי בארוכה ע"ש. והוכחתי בכמה הוכחות שהפירוש בדברי המרדכי הוא כמו שהבינו התרומת הדשן והר"ב ושאר אחרונים, וכן מבואר להדיא באגודה ע"ש". נמצא בספר החדש בעמודים ד-ה, באריכות ובלשונות פולמוס חריפות.

* ש"ך יו"ד סימן קי"ח סקכ"ב: "...ובב"ח כתב כאן ובסימן ק"ל שבדיעבד סגי אפילו במפתח אחד... ולא נהירא. גם מה שהביא ראייה מתשובת רשב"א שבמרדכי פרק רבי ישמעאל... דחיתי הכל בספרי באמת הבנין ע"ש...". לא נמצא לפנינו.

* ש"ך יו"ד סימן ק"כ סקי"ח: "...אבל אם יודע בבירור שאין דעת העובל כוכבים לשוקעו פשיטא דאין צריך טבילה. כל זה הוכחתי בספרי מדברי התוספות...". נמצא בספר החדש בעמ' יא.

* שם סקכ"א: "הב"ח השיג על הר"ב בזה ואין דבריו נראין כמו שכתבתי בספרי דהעיקר כמו שכתבו הב"י והרב דדעת הטור בשם ריצב"א דאפילו בכסף של ישראל כיון שהעובד כוכבים עושה עיקר הכלי צריך טבילה...". נמצא בספר החדש עמ' יא-יב.

* ש"ך יו"ד סימן קכ"ד סק"ט: "...אבל בספרי כתבתי דמדברי הרמב"ם לא מכרעא מידי, והבאתי שם דברי הכסף משנה שדחה דברי הרשב"א, והוכחתי שכל דבריו אינם מכוונים, ושכדברי הרשב"א עיקר...". נמצא בספר החדש עמ' יד-טו.

* נקודות הכסף סימן קכ"ד אות יז: "יפה פסק להתיר בהפסד מרובה, אבל לא מטעמיה, אלא כמו שהקשיתי בספרי על מהרי"ל דסיים שם בתשובה וז"ל ומשום ניצוק אין לאסרו כי ההיא דקנישקנין, כל שכן הכא דאיכא הפסד מרובה...". נמצא בקיצור בספר החדש עמ' טו.

* ש"ך יו"ד סימן קכ"ז סקי"ב: "וכמו שכתבתי בספרי...". נמצא בנקודות הכסף שם, ובספר החדש עמ' טז-יז.

* ש"ך יו"ד סימן קל"ט סק"ד: "אבל בספרי כתבתי דדעת הטור דלענין חיובא אף על פי שאין עובדים אותה כלל במקל חייב ולא נאסר, וכדעת האחרים שהביא הר"ן...". נמצא בקיצור בספר החדש עמ' כה-כו.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ד' נובמבר 01, 2017 10:16 pm

צופר הנעמתי כתב:איזו בשורה!
תחל שנה וברכותיה!!

נמכר אתמול ב: 34440$ - ראה https://www.kedem-auctions.com/he/node/31477

יהודה בן יעקב כתב:תפילותינו כי הספר ייקנה ע"י מכון או הוצאת ספרים מכובדת, אשר תשקיע את אונה והונה להוצאת נכס יקר זה לאור עולם, ולא ישכבו הכתבים במרתפי א' האספנים החובבים, או בבית הוצאת ספרים אשר אין להם עניין רב של זיכוי הרבים אלא להגדלת שמם.

דמשק
הודעות: 623
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי דמשק » ש' נובמבר 04, 2017 7:22 pm

תורה מחזרת על אכסניא שלה, הספר נרכש ע"י נצר למשפחת ברלינגר, ובכוונתו להוציאו לאור עולם

יהודה בן יעקב
הודעות: 961
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ש' נובמבר 04, 2017 11:20 pm

דמשק כתב:תורה מחזרת על אכסניא שלה, הספר נרכש ע"י נצר למשפחת ברלינגר, ובכוונתו להוציאו לאור עולם

מה הביטוי "תורה מחזרת על אכסניא שלה" שייך לכאן??

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברמן » ש' נובמבר 04, 2017 11:47 pm

יהודה בן יעקב כתב:
דמשק כתב:תורה מחזרת על אכסניא שלה, הספר נרכש ע"י נצר למשפחת ברלינגר, ובכוונתו להוציאו לאור עולם

מה הביטוי "תורה מחזרת על אכסניא שלה" שייך לכאן??

כי משפחת ברלינגר הם צאצאי הש"ך, וכתב היד נשמר בפיורדא אצל משפחה זו במשך כמאה ושבעים שנה.

דמשק
הודעות: 623
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי דמשק » א' נובמבר 05, 2017 1:28 am

יהודה בן יעקב כתב:
דמשק כתב:תורה מחזרת על אכסניא שלה, הספר נרכש ע"י נצר למשפחת ברלינגר, ובכוונתו להוציאו לאור עולם

מה הביטוי "תורה מחזרת על אכסניא שלה" שייך לכאן??

עצה לי אליך, בפעם הבא תקרא את ההודעות של האשכול לפני שאתה שואל.

יוסף שרייבער
הודעות: 257
הצטרף: ש' מרץ 12, 2011 11:51 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי יוסף שרייבער » א' נובמבר 05, 2017 5:18 am

מתישהוא כתב:
היא שיחתי כתב:שאלה כללית ללא קשר לנידון הנזכר
האם בימינו שכיחים הזיופים התורניים? היינו לא מכתבים או וורטל'ך כגניזת חרסון
אלא שטיקל'ך כבדים דוגמת בשמים ראש, ירושלמי קדשים וכיוצ"ב?


מסובים כאן כמה חכמים ונבונים היודעים את התורה, וראוי היה שהמסובים ילמדו את תלמידיהם את כללי ידיעת הזיוף, שהרי חדשים לבקרים נמכרים ספרים וכתבי יד, ולכאורה בקל ניתן לזייף חתימות והגהות.

מעולם תמהתי האיך קונים במאות דולרים ספרים של הח"ח שנכתב עליהם בכתב יד תיבה אחת - מוגה, וכולם בטוחים שזהו כת"י הח"ח, אף שבקל ניתן לזייף תיבה אחת הנכתבת בכת"י בעיפרון.

ואולי יש בזה איזה כללים ודברים שיכולים לסייע לציבור, וראוי שהיודעים לא ימנעו בר. ובמיוחד כאשר יש איזה מכירה ויודעים על איזה פריט שהוא זיוף - בוודאי שראוי לעורר אז את הציבור, ואולי יש לעשות לזה אשכול מיוחד.

הנה אני פתחתי פעם אשכול על זיופים ונוכלות בשוק העתיקות וזה הוסר בלחץ אחד מהנוכלים אף על פי שהדברים היו ברורים כשמש. ביקשתי כבר לפני כמה חודשים שאם כך ימחקו הקטע ההיא והאשכול יוחזור על כנו, ועדיין לא נעניתי.

מתישהוא

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי מתישהוא » א' נובמבר 05, 2017 11:27 pm

אז אולי אחד המנהלים כאן יסביר מדוע?

מתישהוא

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי מתישהוא » ג' נובמבר 14, 2017 2:09 am

מדוע נמנעים המנהלים הנכבדים להתייחס לטענה שהעלו כאן? והרי מדובר בנושא חשוב, ובנושא שהוא בפשטות במסגרת הפשוטה של "מטפחת ספרים [ועיטור סופרים]".


יוסף שרייבער
הודעות: 257
הצטרף: ש' מרץ 12, 2011 11:51 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי יוסף שרייבער » ה' נובמבר 30, 2017 2:27 am

כתבתי פה על מקרה חדש. ועדיין אף אחד ממהנהלה לא טורח להסביר למה לחץ הנוכל גובר על זכות הציבור לדעת וגם אחרי שביקשתי שישמיטו התגובה ההוא לא הוחזר האשכול על כנו.

viewtopic.php?p=419819#p419819

האדם
הודעות: 6
הצטרף: ו' אפריל 17, 2015 2:44 am

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי האדם » ו' אוקטובר 19, 2018 1:16 am

לבקשת המו"ל הנני מעלה פה הפרסום אודות הארוך מש"ך שנדפס זה עתה.
קבצים מצורפים
פרסום הארוך מש''ך.pdf
(950.93 KiB) הורד 115 פעמים

לענין
הודעות: 1762
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי לענין » ו' אוקטובר 19, 2018 3:57 pm

תודה רבה מאד!
זה עתה הגעתי לש"ך בסי' ק"כ, אשר בו הוא מפנה למה שהאריך בחיבורו, והשתוקקתי לאור זה.
עבדו מהר מאד!

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1056
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ו' אוקטובר 19, 2018 5:08 pm

האם ניתן להשיגו בחו"ל? האם נמצא כבר בחניות בארץ ישראל?


לענין
הודעות: 1762
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי לענין » ב' נובמבר 05, 2018 11:41 pm

האם מישהו כאן קנה את הספר?
אני נצרך בדחיפות לענין משכנתא שבסי' ק"כ, ולא מצאתיו.
מי שיוכל לשלוח לי יתברך מאלקי אמן.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1056
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ג' נובמבר 06, 2018 12:26 am

קניתי את הספר, אבל עדיין לא הגיע לידי. אמור להגיע לידי היום בערב. משכנתא היא בסימן קע"ב, כפי מיטב ידיעתי

ברקים רב
הודעות: 670
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ברקים רב » ג' נובמבר 06, 2018 12:37 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:קניתי את הספר, אבל עדיין לא הגיע לידי. אמור להגיע לידי היום בערב. משכנתא היא בסימן קע"ב, כפי מיטב ידיעתי

נמצא בחנויות?

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1056
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ג' נובמבר 06, 2018 4:25 am

האח שלי קנה את זה, ושלח אותו לארה"ב, איפוא שאני מתגורר

שמעתי שזה נמצא כבר בביגלאייזען בבארא פארק. על רבית אין הרבה, וכלום על קע"ב


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בן ירושלים, ישראליק ו־ 19 אורחים