מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 21, 2011 12:08 am

הנה פנינה נפלאה על הפרשה.

שמות יח,י: ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים.

מובא בחומש הגר"א: שמעתי בשם החסיד, שהגר למעלה מן הישראל, כי זה ידוע שישראל למעלה מן המלאך, כי המלאך לא ניתן לו רשות לומר 'השם', רק אחר שלש תיבות, והם 'קדוש קדוש קדוש ה' צבקות', וישראל אומרים אחר ב' תיבות, שמע ישראל ה' וגר אומר אחר תיבה אחת, כמו שכתוב ויאמר יתרו ברוך ה' וכו'. (כת"י הג"ר מרדכי עפשטיין מבאי בית הגר"א. בכתבי הגרש"ד וולקין ציין, שהגר"א אמר זאת בשבח הגרף פוטוצקי, הגר צדק מוילנא).

הרי לנו עדיפות הגרים על בני ישראל.

והדברים מפורשים בתשובת הרמב"ם (פריימן סי' מז) בתשובתו הידועה לר' עובדיה הגר, וז"ל: ואל יהא יחוסך קל בעיניך, אם אנו מתיחסים לאברהם יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם, וכך מפורש בישעיה (מד,ה) זה יאמר לה' אני וזה יקרא בשם יעקב.

והגר"ד קאהן שליט"א בקובץ ישורון ח"ד עמ' תלא הביא בזה מסורת נוספת שכשהגר צדק מוילנא הגרף פוטוצקי הנ"ל נידון לשריפה ביקרו הגר"א בכלאו והציע לפניו להשתמש בקבלה מעשית להצילו מיד מעניו, אמנם הגר צדק סירב באמרו שרוצה לקדש ש"ש בפרהסיא. אמנם התחיל לבכות, וכששאלו הגר"א אם כן מדוע אתה בוכה, ענה לו שהוא מפני שבעולם האמת אין לו עם מי להתחבר היות שאין לו אב שהוא גוי, וגם לא זכה לישא אשה, ואין לו יוצאי חלציו, וא"כ ישאר גלמוד. וניחמו הגר"א בדברי המד"ר לשמות כט,ה, וז"ל: ד"א אנכי ה' א', אמר ר' אבהו, משל למלך ב"ו מולך ויש לו אב או אח, אמר הקב"ה אני איני כן, אני ראשון שאין לי אב ואני אחרון שאין לי אח, ומבלעדי אין אלהים שאין לי בן, עכ"ל. ולדעת הגר"א הגירסא הנכונה היא: אני ראשון למי שאין לו אב ואני אחרון למי שאין לו בן, ואמר לו שיתחבר עם הקב"ה כביכול, והגר קיבל דבריו, ויעו"ש שהפליא לבאר דברי הרמב"ם לפי דברי הגר"א.

ובישורון ח"ה עמ' תשיח הובאה מסורת זו בשם הגרב"ד ז"ל מקמניץ, ששמעה מפיו הגרנ"מ קרליץ ממיישיגאלא, והעתיק מפיו הרנ"ג ווינטרוב ב'בישישים חכמה' עמ' ע.

וראה בספר הדר יעקב להגאון העצום רי"ח סופר שליט"א ח"ו סי' נז שהאריך למעניתו בבקיאות נפרזה בענין זה, (ולא הביא המקורות הנ"ל), והביא מספר כתבי הגרמ"מ משקלוב תלמידו הגדול של הגר"א, וז"ל: הגרים אשר גור יגור בגלות הם חביבים לפני הקב"ה יותר מישראל שקבלו התורה. הרי לנו כתוב שלישי מבית מדרש זה.

ובהדר יעקב שם הביא ממש"כ הג"ר יצחק פלאג'י בכמה מקומות בספריו לתמוה על דברי ספר חסידים (סי' קטז) שכתב שגדולה אהבתן וחביבה לפני המקום יותר מאהבתן של ישראל, והרבה להשיב על דבריו, יעו"ש.

נקדמה בתודה כל תוספת בזה.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1866
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ו' ינואר 21, 2011 12:19 am

נוטר הכרמים כתב:מובא בחומש הגר"א: שמעתי בשם החסיד, שהגר למעלה מן הישראל, כי זה ידוע שישראל למעלה מן המלאך, כי המלאך לא ניתן לו רשות לומר 'השם', רק אחר שלש תיבות, והם 'קדוש קדוש קדוש ה' צבקות', וישראל אומרים אחר תיבה אחת, כמו שכתוב ויאמר יתרו ברוך ה' וכו'. (כת"י הג"ר מרדכי עפשטיין מבאי בית הגר"א. בכתבי הגרש"ד וולקין ציין, שהגר"א אמר זאת בשבח הגרף פוטוצקי, הגר צדק מוילנא).

לכאורה, נשמט כמה תיבות:
וישראל אומרים אחר ב' תיבות , שמע ישראל ה', וגר אומר אחר תיבה אחת,

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 21, 2011 12:22 am

אמרתי אחכמה כתב:
נוטר הכרמים כתב:מובא בחומש הגר"א: שמעתי בשם החסיד, שהגר למעלה מן הישראל, כי זה ידוע שישראל למעלה מן המלאך, כי המלאך לא ניתן לו רשות לומר 'השם', רק אחר שלש תיבות, והם 'קדוש קדוש קדוש ה' צבקות', וישראל אומרים אחר תיבה אחת, כמו שכתוב ויאמר יתרו ברוך ה' וכו'. (כת"י הג"ר מרדכי עפשטיין מבאי בית הגר"א. בכתבי הגרש"ד וולקין ציין, שהגר"א אמר זאת בשבח הגרף פוטוצקי, הגר צדק מוילנא).

לכאורה, נשמט כמה תיבות:
וישראל אומרים אחר ב' תיבות , שמע ישראל ה', וגר אומר אחר תיבה אחת,


נכון מאוד. ייש"כ. תוקן למעלה.

היא שיחתי
הודעות: 3492
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי היא שיחתי » ו' ינואר 21, 2011 12:51 am

אפשר יש קשר לדברי הגר"א בשה"ש פ"א פ"ג דנפשות האומות גבוהות יותר מישראל?

יאיר
הודעות: 10403
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי יאיר » ו' ינואר 21, 2011 1:26 am

אכן הגר"א מדבר שם על ישראל והאומות אך היכן ראית שאומר שנפשות האומות גבוהות מישראל? אדרבה הוא מבאר שם את חשיבות ומעלת ישראל מהאומות..ורק ציין שם שישראל צריכין למצוות משום דמושפעים מהארץ דלית לה מגרמה כלום.

יאיר
הודעות: 10403
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי יאיר » ו' ינואר 21, 2011 1:55 am

נוטר הכרמים כתב:
והגר"ד קאהן שליט"א בקובץ ישורון ח"ד עמ' תלא הביא בזה מסורת נוספת שכשהגר צדק מוילנא הגרף פוטוצקי הנ"ל נידון לשריפה ביקרו הגר"א בכלאו והציע לפניו להשתמש בקבלה מעשית להצילו מיד מעניו, אמנם הגר צדק סירב באמרו שרוצה לקדש ש"ש בפרהסיא. אמנם התחיל לבכות, וכששאלו הגר"א אם כן מדוע אתה בוכה, ענה לו שהוא מפני שבעולם האמת אין לו עם מי להתחבר היות שאין לו אב שהוא גוי, וגם לא זכה לישא אשה, ואין לו יוצאי חלציו, וא"כ ישאר גלמוד. וניחמו הגר"א בדברי המד"ר לשמות כט,ה, וז"ל: ד"א אנכי ה' א', אמר ר' אבהו, משל למלך ב"ו מולך ויש לו אב או אח, אמר הקב"ה אני איני כן, אני ראשון שאין לי אב ואני אחרון שאין לי אח, ומבלעדי אין אלהים שאין לי בן, עכ"ל. ולדעת הגר"א הגירסא הנכונה היא: אני ראשון למי שאין לו אב ואני אחרון למי שאין לו בן, ואמר לו שיתחבר עם הקב"ה כביכול, והגר קיבל דבריו, ויעו"ש שהפליא לבאר דברי הרמב"ם לפי דברי הגר"א.


שמעתי בשם הר' גרינמן שליט"א שהגר"א גילה לו סוד גלגולו .. היש מי ששמע על כך?

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 21, 2011 9:15 am

יאיר כתב:
נוטר הכרמים כתב:
והגר"ד קאהן שליט"א בקובץ ישורון ח"ד עמ' תלא הביא בזה מסורת נוספת שכשהגר צדק מוילנא הגרף פוטוצקי הנ"ל נידון לשריפה ביקרו הגר"א בכלאו והציע לפניו להשתמש בקבלה מעשית להצילו מיד מעניו, אמנם הגר צדק סירב באמרו שרוצה לקדש ש"ש בפרהסיא. אמנם התחיל לבכות, וכששאלו הגר"א אם כן מדוע אתה בוכה, ענה לו שהוא מפני שבעולם האמת אין לו עם מי להתחבר היות שאין לו אב שהוא גוי, וגם לא זכה לישא אשה, ואין לו יוצאי חלציו, וא"כ ישאר גלמוד. וניחמו הגר"א בדברי המד"ר לשמות כט,ה, וז"ל: ד"א אנכי ה' א', אמר ר' אבהו, משל למלך ב"ו מולך ויש לו אב או אח, אמר הקב"ה אני איני כן, אני ראשון שאין לי אב ואני אחרון שאין לי אח, ומבלעדי אין אלהים שאין לי בן, עכ"ל. ולדעת הגר"א הגירסא הנכונה היא: אני ראשון למי שאין לו אב ואני אחרון למי שאין לו בן, ואמר לו שיתחבר עם הקב"ה כביכול, והגר קיבל דבריו, ויעו"ש שהפליא לבאר דברי הרמב"ם לפי דברי הגר"א.


שמעתי בשם הר' גרינמן שליט"א שהגר"א גילה לו סוד גלגולו .. היש מי ששמע על כך?


אולי כוונתך למובא בספר שלמי תודה להגרב"צ פלמן על חג השבועות בשם הגרש"ז אויערבאך בקבלה מפי תלמידי הגר"א, שהגר"א הלך פעם לנחם את אחד מתלמידיו שבנו נפטר בינקותו, ובדברי התנחומים גילה לו את סוד לקיחתו בדמי ימיו, כי היות שהגר צדק ר' אברהם נתקדש בימיו בכל מיני קדושה, להוציא דבר אחד שאינו יכול לתקן, העובדא שהורתו ולידתו היו שלא בקדושה, שהרי נולד לאם נכריה, לכך שבה וירדה נשמתו לעולם בגופו של אותו תינוק, ע"מ לתקן דבר זה, וכשהשלים תיקונו, שב ועלה אל בית עולמו.

אולי בהמשך אבוא עוד בדברים בהקשר לזה, ולגר הצדק מוילנא בכלל.

יאיר
הודעות: 10403
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי יאיר » ו' ינואר 21, 2011 12:53 pm

כן..אכן לזה התכוונתי אך לא זכרתי הפרטים שכן שמעתי זאת לפני הרבה שנים. תודה ויישר כח.

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי אתנחתא » ו' ינואר 21, 2011 4:16 pm

לכאורה ביהל אור (יתרו סט ע"ב) מבואר שהגרים פחותים מישראל.

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » ו' ינואר 21, 2011 5:55 pm

נוטר הכרמים כתב:הנה פנינה נפלאה על הפרשה.

דברי ספר חסידים (סי' קטז) שכתב שגדולה אהבתן וחביבה לפני המקום יותר מאהבתן של ישראל, והרבה להשיב על דבריו, יעו"ש.

נקדמה בתודה כל תוספת בזה.

זכורני שראיתי פעם בספרי המלבי"ם שכתבת שאהבת ישראל אינה מצוה המסורה ללב, כ"א דין בהתנהגות כלפי חבירו. משא"כ אהבת הגר שהוא דין בעצם. שחילק בין ואהבת "ל"ריעך, ואהבתם "את" הגר". וכן ברמב"ם "דימה אהבת גר לאהבת עצמו" וכו'.
כמדומני שהאריך בזה גם בספר אמת ליעקב להגר"י קמנצקי, על הפסוק ואהבת לרעיך.

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: מי גדול ממי, ישראל או הגרים - מבית מדרשו של רבינו הגר"א

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » ו' ינואר 21, 2011 6:03 pm

אתנחתא כתב:לכאורה ביהל אור (יתרו סט ע"ב) מבואר שהגרים פחותים מישראל.

יפה ציינת. דשם יבואר דישראל מגופא דאילנא משא"כ גרים,
אך אכתי לא יסתור סיפורו של הגר"א עם הגרף לענין אני ראשון וכו'


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 64 אורחים