מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם שינה החת"ס את דרך לימודו?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
לולי דמיסתפינא
הודעות: 247
הצטרף: ה' אוקטובר 28, 2010 7:46 pm

האם שינה החת"ס את דרך לימודו?

הודעהעל ידי לולי דמיסתפינא » ו' ינואר 21, 2011 4:30 am

ראיתי בספר 'מהר"ם בנעט לחג הפסח' (י"ל קרית יואל שנת תשס"ו, ע"י ר' יוסף צבי בנעט נכד המחבר) במאמר 'גדול מרבן שמו' אודות גדולת הגה"ק רבי מרדכי בנעט זי"ע, כותב המו"ל תחת הכותרת 'דרך הלימוד של החתם סופר בהוראת רבינו' כותב שם המו"ל בזה"ל:

בהתקשרותו של החתם סופר לרבינו יצויין כי גם דרך הלימוד של מרן החתם סופר הנודעה בשערים שהיא בירור הענינים בעומק הפשט בליבון הסוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולא כדרך החריפות והפלפול לחרוז נימא בנימא כפי שהיה נהוג אצל כמה מגדולי עולם, רק בירור הפשט על בוריה, כאשר הוא לפנינו בספרי החתם סופר הנפלאים על הש,ס ובתשובתותיו שהם נכסי צאן ברזל בעולם התורה, שהם מורכבים משיעורי החתם סופר שהגיג לפני התלמידים בישיבתו, הוא גם כן הודות לפקודתו של רבינו שציוה עליו לשנות דרך לימודו, ופקדותו של רבינו שמרה רוחו של החתם סופר.

וכה כותב הגאון רבי שאול בראך ז"ל אב"ד קאשוי תלמידו המובהק של המהר"ם שיק שהיה תלמידו המובהק של מרן החתם סוםר בהסכמתו לספר חתם סופר סוגיות ב"מ, וז"ל, וסיפר לי אחד מתלמידי החתם סופר שהוא היה עומד לפני רבו באותו שיעור שלמד אחד שהיה יחד עם מאור הגולה הקדוש מו"ה מרדכי בנעט זצוק"ל אבדק"ק ניקחשבורג וכה היו דבריו, הגאון מנ"ב אמר אלי עד מתי ילמוד הרב מפ"ב בעומק וחריפות גדול כל ענין, ולשמוע לדבר הגאון הנ"ל אשנה מדתי מהיום והלאה ללמוד יותר בפשיטות והרוצה מזה יסע, והרוצה להשאר ישאר, עכ"ל.

והמו"ל מביא שם עובדא זו באריכות גם מספר תולדותיו של הצרור החיים מסעליש זצ"ל, ובו מסופר כי הצרור החיים עזב אז את ישיבת החתם סופר ונסע ללמוד אצל הגאון רבי שלום חריף זצ"ל, ובסוף ימיו נתחרט ע"ז.

ע"כ דברי הכותב שם.

בעצם הקביעות לנכס את כל 'תשובות חת"ס' להגה"ק מהר"ם בנעט זי"ע קשה לקבל [הכותב הפריז בתיאור היו"ל מהעובדא), מאידך לא מצאתי עובדא זו בספרי תולדות החתם סופר, אך נאמן עלינו הגה"ק מקאשוי גדול תלמידי המהר"ם שיק.

כן רצוני לדעת, האם ניכר בספרי החתם סופר חילוק בדרך לימודו, או בחידושיו משנים קודמות לשנים מאוחרות?

ילמדינו רבותינו

נוטר הכרמים
הודעות: 6828
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: האם שינה החת"ס את דרך לימודו?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' ינואר 21, 2011 3:02 pm

מסתמא ידוע יחסי הכבוד וההערצה של החת"ס למהר"ם בנעט, ראה בתשובתו אה"ע ח"א סי' נא: ומעלת קדושת הגאון רבן של ישראל .

ובהספדו: צדיק גדול הדור רבן של ישראל...שהנהיג מדינתו מ' שנה ופרנס כל ישראל בתורה ויר"ש וגדר גדריהם. מארי דכולי תלמודא, לא הניח דבר קטן ודבר גדול, ע"כ קראתיו רועה אבן ישראל, פירש"י בפר' ויחי אב ובן, כי היה אב לישראל ובן יחיד לשכינתא קדישתא.

ידועה גם הערצת תלמידי החת"ס אליו, כגון מהר"ם שיק בתשובותיו ועוד, אבל כמובן שעד להפלגות כאלו רב המרחק.

הרי מצינו שלא היסס החת"ס לחלוק עליו ולהתמיה על דבריו, ראה שו"ת חת"ס חו"מ סי' סד, ותשובת מהרמ"ב בסי' סה. ונד' גם בשו"ת הר המור למהר"ם בנעט.

מעיין
הודעות: 1385
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: האם שינה החת"ס את דרך לימודו?

הודעהעל ידי מעיין » ג' ינואר 25, 2011 8:59 pm

עיין מענין זה בקובץ האהל יט חוברת ה עמודים נד -נה
ובמבוא לחידושי חת"ס ב"מ בהגהות מתחת לקו


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 44 אורחים