ביאור מחודש ל"מה תמר יש לו לב אחד"

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חד ברנש
הודעות: 2152
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

ביאור מחודש ל"מה תמר יש לו לב אחד"

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' נובמבר 21, 2017 9:27 am

בסוכה מה ע"ב: "מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים".
ופירש רש"י שם: "כעין מוח יש בו, כגון בעץ האגוז והגפן, ואין לו אלא בעץ האמצעי הזקוף ועולה וגדל למעלה, ולא בחריותיו ומכבדותיו". וכך בפירושו למגילה יד ע"א, וכך ביארו ראשונים נוספים.
לפירוש רש"י וסייעתו, "מה תמר" מתייחס לעץ התמר. אבל מצאתי לחד מקמאי הכותב כך:
מה תמר זה אין לה אלא לב אחד, כי התמרה יש לה גרעינה בתוכו, ואין בתוך גרעינה גרעינה אחרת, מה שאין כן בשאר פירות שיש בתוכן גרעינא שבתוך גרעינתן גרעינה אחרת, והם שני לבבות, כי הגרעינה היא בתוך הפרי כמו הלב בתוך הגוף.

ופרשן זה מסב את "תמר זה אין לו אלא לב אחד" אל פרי התמר! כלומר: ה'לב' הוא הגרעין, ולתמר יש 'לב אחד', כי בפרי התמר יש גרעין אחד שאינו מכיל בתוכו גרעין נוסף, בשונה משאר פירות שגרעינם מכיל גרעין פנימי אחר, כניכר במיוחד בגרעיני אפרסק או משמש.
מעין פירוש זה הובא בארחות חיים, ריש הלכות לולב (לפי הנוסח השלם שבכת"י), גם הריטב"א בחידושיו לסוכה שם, הבין ש"מה תמר" מתייחס לפרי התמר ולא לעץ (אך הוא הסביר באופן שונה מארחות חיים), אך יותר מאלו לא מצאתי חברים לפירוש מחודש זה.

חד ברנש
הודעות: 2152
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: ביאור מחודש ל"מה תמר יש לו לב אחד"

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' נובמבר 21, 2017 12:16 pm

כעת מצאתי שהפירוש הזה כבר מופיע בספר נפוץ מאוד!
הנה מה שכתבתי כעת:
בהמשך התגלגל פירוש זה ונכנס בפירוש רש"י שב'עין יעקב'; שעל לדברי התלמוד במועד קטן כה ע"ב: "תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר", נכתב בפירוש רש"י שם: "הניעו ראש עלי צדיק כתמר, שלא היה לו אלא לב אחד ואין לפנים מן העצם הפנימי כלום, כמו שיש בעצם של שאר הפירות" (עין יעקב, ח"א, מועד קטן, שאלוניקי רעו, דף קע ע"ג). הכותב מכנה את הגרעין בשם 'העצם הפנימי', ומסביר, שהתמר יש לו 'לב אחד' כי אין מאומה בתוך 'העצם הפנימי', שאין בו גרעין נוסף. וכבר העיר י' פוקס שפירוש זה אינו תואם לפירושו של רש"י בשני מקומות אחרים (שאביאם להלן בסמוך), ומשום כך הוא מצדד שזו מהוספות ר' יעקב אבן-חביב, עורך 'עין יעקב'. ראה: י' פוקס, פירוש רש"י למסכת מועד קטן: בירורים בזיהויו, בדרכי מסירתו ובעיצובו, ע"ד, רמת-גן תשסז, עמ' 204-203 (אמנם נראה שהוא לא הבין לאשורו את הפירוש, ולפיכך כותב, שם, עמ' 203: "תהא משמעות הפירוש הזה אשר תהיה...").

מה שנכון נכון
הודעות: 8331
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ביאור מחודש ל"מה תמר יש לו לב אחד"

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' דצמבר 09, 2017 11:46 pm

בספר האסיף מר' שלום רדאעי (אינו באוצר) הובא כפירושו של ה'קמא' שבפתיחת האשכול משם ר' רצ'א צארום (מחכמי תימן הד' בדור הקודם).

[כמדומני שבד"כ בלשון חז"ל מכונה הפרי 'תמרה', ואילו 'תמר' הוא כינוי לעץ].


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: לבנון ו־ 50 אורחים