ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ההוא דאמר
הודעות: 1192
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' דצמבר 21, 2018 1:43 pm

רבי אריה ליב מאלין - ראש ישיבת בית התלמוד
לפנינו מכתב לרבי מרדכי סאוויצקי זצ"ל - גאב"ד בוסטון, בקשת סיוע למען ישיבת בית התלמוד שעמד בראשה, בסיום המכתב חותם הגאון רבי אריה ליב בתואר 'מזכיר הישיבה'. וצא ולמד על רוב תוקפו וגבורתו בתורה בחידושי הגרא"ל מאלין [ב"ח] ובשיעוריו.
אולי אין במכתב זה דברי תורה, אבל לימוד גדול יש בו, מהי דרכה של תורה, ומה שעשתה חכמה עטרה לראשה -עשתה ענוה עקב לסולייתה (שהש"ר א, ט).
ובמסילת ישרים [פכ"ב]:
והרי נתבארו חלקי הענוה הראשיים ופרטיהם בכל פרטי המינים המתרחבים והולכים לפי הנושאים, ולפי העתים והמקומות, ישמע חכם ויוסיף לקח. והנה זה ודאי שהענוה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים ומקרבת אותו אל טובות רבות, כי העניו יחוש מעט על דברי העולם ולא יקנא בהבליו, ועוד שחברת העניו נאה עד מאד ורוח הבריות נוחה הימנו בהכרח, לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה. אשרי מי שזוכה למדה זו, וכבר אמרו (ירושלמי שבת פ"א): מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה, כי כל החכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור.

וראה עוד בהקדמת הרבינו בחיי לחומש ויקרא, ובאור החיים [שמות לד, כט].
תוך כדי חיפוש, מצאתי בשם משמואל [פרה, תרע"ד]:
ואולי נאמר שזהו החילוק בין הכנעה לענוה, שהכנעה גורמת שפלות והעדר חיות ורגש הנפש, וענוה להיפוך כל מה שהוא ענו יותר ומרגיש בעצמו את רחוקו מתלהב יותר בשרתו לפני מלך הכבוד צורך גבוה כנ"ל, והענוה היא גבוהה מחכמת השכל, וכל מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסולייתה (ירושלמי שבת פ"א).


תודתנו לחבר מערכת ספר הזכרון - הבה"ח יוסף סאוויצקי - על פרסום מכתב זה.
קבצים מצורפים
Image (40).jpg
Image (40).jpg (2.85 MiB) נצפה 308 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1192
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' דצמבר 29, 2018 8:05 pm

רבי אברהם משה חברוני זצ"ל - ר"י חברון כנסת ישראל, בעל המשאת משה
מראשי ישיבת חברון, חתנו של רבי מ"מ עפשטיין זצ"ל. העיד רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, כי היה טורח ללמוד מוסר עם בני הישיבה ועי"כ היתה הערכה ללימוד המוסר.
באחרית ימיו סבל כארבעים שנה מהמחלה הנוראה, כאשר אנשים ספורים ידעו על כך [וראה מה שהתבטא על כך הקה"י המובא בספר תולדות יעקב, רצ"ב].
שמעתי מא"מ ז"ל כי הגר"ד כהן שליט"א ר"י חברון [שאגב, סידור החופה וקדושין האחרון של רבי משה זצ"ל היה בחתונתו של הגר"ד]. היה שומע את שיעוריו בקביעות, [הגם שעקב מחלתו לא היו השומעים רבים].
[היות והמסר לא הובן כראוי, ראה הודעה להלן, אבאר את דבריי: המסר שניתן ללמוד מכך, שעל מנת לגדול כראש ישיבת חברון, הגר"ד קודם כל קיים בעצמו 'הרבה תורה קיבלתי מרבותי', והגם שהיו עוד שיעורים כלליים בישיבה, ומצד שני, שמיעת השיעור של רבי משה חברוני זצ"ל, היתה קשה על השומעים המועטים יחסית [אגב, השיעו"כ היה לקבוצת תלמידים מסביב לבימה], מכל מקום הגר"ד שמע את שיעוריו בקביעות.. והבן].

שמעתי מבעל המעשה, כי הגר"מ ערך בביתו מסיבת פרידה לבחור ממקורביו טרום נישואיו, כאשר הבחורים המבוגרים שוהים בה, בתוך השמחה פנה אל כמה מהבחורים באומרו להם להגביר את קול שירתם, תוך כדי שהוא נעלם לכמה דקות, לימים התברר, כי באותה השעה נערך מסע לוויה בסמוך לישיבה, ופנו אל הגר"מ שיספיד, והחליט הוא ש'אפשר לקיים שניהם', ירד הוא משמחת הבחור, להספד הסמוך תוך שהוא מבקש שיגבירו הבחורים את שירתם, על מנת שלא ישמעו את קולות הנהי וההספד, וחזר לשמח את החתן...
לפנינו מכתב ששלח להגר"מ סאוויצקי זצ"ל, לבסוף נדפס מכתב זה במשאת משה [פסחים סי' קיט, מצו"ב].

באדיבות חבר מערכת ספה"ז - הבה"ח יוסף סאוויצקי שליט"א.
קבצים מצורפים
תולדות יעקב.png
תולדות יעקב.png (50.63 KiB) נצפה 241 פעמים
Image (77).jpg
Image (77).jpg (3.3 MiB) נצפה 241 פעמים
Image (78).jpg
Image (78).jpg (3.93 MiB) נצפה 241 פעמים
משאת משה פסחים.PDF
(738.19 KiB) הורד 8 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב א' ינואר 06, 2019 3:13 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1192
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' ינואר 05, 2019 10:50 pm

מכתב נדיר מהראי"ה קוק זצ"ל
במסגרת אסיפת החומר בשעתו, נמסרו לידי אבינו ב' מכתבים מהראי"ה קוק שמוענו להרב חיים דב קנטור זצ"ל משפייה.
לעיל פרסמנו מכתב אחד: viewtopic.php?f=7&t=38342&p=477159&hilit=%D7%A7%D7%95%D7%A7#p476646
וכעת רואה אור המכתב השני. [את זכויות פרסום המכתבים מסרנו לחברי 'בית הרב קוק', ונא לבקש את רשותם בנוגע לכל פירסום עתידי].
כ"ה אייר תרפ"ב
לכבוד הרה"ג המפורסם מוה"ר חיים דוב הי"ו בשפי'
שלו"ר באה"ר
הגיעני מכתבו היקר עם ההתעוררות בדבר קביעת שו"ב להמושבות והקבוצות הקטנות שבסביבת "זכרון יעקב", והעלותי על הלב את גודל הנחיצות שיש בזה. נזדמן לידי כבוד הרב היקר המוכ"ז מוה"ר יוסף מענדל גראבשטיין הי"ו. שהי' שו"ב בעיר גדולה ראדיזילוב בפולניא וכעת נשאו ליבו לבא להתגורר בארצנו הקדושה. ובא הנה עם משפחתו והוא מתרצה להתישב במקום הנ"ל. והיהודי הזה מצאתי מוכשר וראוי למלא את התפקיד הקדוש הזה, בהיותו שו"ב בקהלה ג' בישראל, וגם סייר קדמי סכינא ומצאתיו יפה, וגם כת"ר יוכל לדבר אתו בענינים הנוגעים לשו"ב. כן יכול לשמש הרב הזה בתור קורא, חזן, מוהל וכו'. והביא אתו ס"ת, ובכלל יכול הוא להביא תועלת רוחנית ודתית להמושבות והקבוצות והביא אתו ס"ת. ובכלל יכול הוא להביא תועלת רוחנית ודתית להמשובות והקבוצות האלה. ומצאתי לדבר יפה מאד ענין התישבותו שם. ואעפ"י שאנו מצדנו אין אנו יכולים לעשות בדבר השאלה החומרית שבדבר. אבל יקבוע לו נא ה"ר הנ"ל, את ישיבתו שמה וימצאו בעה"י מקורות מחיתו עבורו אי"ה, נא מכת"ר לקרבו בכל האפשרות שבידו, להקלת סדורו במקום, ואי"ה גם אנו מצדנו כל שביכלתנו נשתדל לטובת הדבר החשוב הזה, והי' ז"ש וברכה כנפ"ש ונפש ידי"ע הדוש"ת באה"ר מקודש מירושלים.
הק' אברהם יצחק ה"ק
דר"ש באה"ר ונאמנה, לידי"נ הרב הגאון מוה"ר אברהם יעקב ארליאנסקי רב ואב"ד זכרון יעקב ת"ו.

ראה להלן פיענוח מדוייק יותר, מהרב חלמישצור
תוך כדי העלאת החומר, ראיתי לנכון לצרף סיפור על גדלותו של הראי"ה, מהגש"פ שרידי אש- להרב ויינברג זצ"ל.
קבצים מצורפים
הגדה של פסח - שרידי אש.PDF
(138.29 KiB) הורד 3 פעמים
הראי''ה קוק.png
הראי''ה קוק.png (5.83 MiB) נצפה 199 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב א' ינואר 06, 2019 3:27 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

גיזונטע קאפ
הודעות: 309
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » א' ינואר 06, 2019 12:08 am

ההוא דאמר כתב:
שמעתי מא"מ ז"ל כי הגר"ד כהן שליט"א ר"י חברון [שאגב, סידור החופה וקדושין האחרון של רבי משה זצ"ל היה בחתונתו של הגר"ד]. היה שומע את שיעוריו בקביעות, [הגם שעקב מחלתו לא היו השומעים רבים].

ואאו לא ידעתי שהיה כזה גדול, עד שר' דוד כהן היה שומע את שיעוריו!!!

חלמישצור
הודעות: 1252
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי חלמישצור » א' ינואר 06, 2019 12:25 am

כמה תיקונים ע"פ המקור
כ"ה אייר תרפ"ב
לכבוד הרה"ג המפורסם מוה"ר חיים דוב הי"ו בשפי'
שוי"ר באה"ר
הגיעני מכתבו היקר, עם ההתעוררות בדבר קביעת שו"ב להמושבות והקבוצות הקטנות שבסביבת "זכרן-יעקב", והעלותי על-הלב את גודל הנחיצות שיש בזה, נזדמן לידי כבוד הרב היקר המוכ"ז מוה"ר יוסף מענדל גראבשטיין הי"ו, שהי' שו"ב בעיר גדולה ראדיזאילוב בפולניא, וכעת נשאו לבו לבא להתגורר בארצנו הקדושה, ובא הנה עם משפחתו והוא מתרצה להתישב במקום הנ"ל. והיהודי הזה מצאתיו מוכשר וראוי למלא את התפקיד הקדוש הזה, בהיותו שו"ב בקהלה ג' בישראל, וגם סייר קדמי סכינא ומצאתיו יפה, וגם כת"ר יוכל לדבר אתו בענינים הנוגעים לשו"ב. כן יכול לשמש הרב הזה בתור קורא, חזן, מוהל וכו'. והביא אתו ס"ת. ובכלל יכול הוא להביא תועלת רוחנית ודתית להמושבות והקבוצות. ובכלל יכול הוא להביא תועלת רוחנית ודתית להמושבות והקבוצות האלה, ומצאתי לדבר יפה מאד ענין התישבותו שם. ואעפ"י שאנו מצדנו אין אנו יכולים לעשות בדבר השאלה החומרית שבדבר, אבל יקבוע לו נא הר' הנ"ל, את ישיבתו שמה, וימצאו בעה"י מקורות מחיתו עבורו, אי"ה, נא מכת"ר לקרבו בכל האפשרות שבידו, להקלת סדורו במקום. ואי"ה גם אנו מצדנו כל שביכלתנו נשתדל לטובת הדבר החשוב הזה, והי' ז"ש וברכה כנפ"ש ונפש ידי"ע הדוש"ת באה"ר מקודש מירושלים.
הק' אברהם יצחק ה"ק
דר"ש באה"ר ונאמנה, לידי"נ הרב הגאון מוה"ר אברהם יעקב ארליאנסקי רב ואב"ד זכרון יעקב ת"ו.

כעבור כשנה עברת ר' יוסף מנדל גרובשטיין הנ"ל את שם משפחתו לסלעי. הוא התגורר בחיפה ושימש בה כאחד מגבאי בתי הכנסת, נפטר בצפת ביום ב' אלול תש"ב כבן ע"ב שנים ונקבר בחיפה.

ההוא דאמר
הודעות: 1192
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' ינואר 13, 2019 12:06 am

כתי"ק מרן הגר"ח מבריסק זיע"א

מכתב נדיר זה, להגר"ד מקארלין זצ"ל בעל הפסקי הלכות - יד דוד, הרואה אור כצורתו לראשונה [צילום ממנו ש.ל. הובא בספר שימושה של תורה].
מאחורי מכתב זה ישנו סיפור מפעים על גדלותם של גדולי ורועי ישראל, אותו סיפר לימים הגרי"ז לבעל האבי עזרי זצ"ל:
סוחר בר אוריין בשם ר' ליפא מבריסק, היה מבקר לעיתים את רבי דוד קרלינר ומשוחח עימו בלימוד, לפני שהיה נפרד ממנו לשלום, היה רבי דוד מבקשו שיפרוס בשמו בשלומו של רבו - רבינו הגר"ח מבריסק זצ"ל.
פעם סר ר' ליפא לקרלין, כמנהגו, ושוחח עם רבי דוד בדברי תורה. בהפרדו ממנו לשלום נאנח רבי דוד ואמר לו: "האח, חבל שרבכם אינו לומד, חבל שאינו לומד"...
נדהם היהודי. הדברים היו לו לחידה. מובן שלא העז לומר לרבנו הגר"ח מאומה, אבל סח על כך לבניו של הגר"ח. נדהמו גם הבנים, נכנסו וסיפרו לאביהם. נדהם הגר"ח, והחל לחשוב על מה יכול היה רבי דוד מקארלין להתכוין בדבריו. עלה בדעתו שהואיל וזה לא מכבר שלח אליו רבי דוד את ספרו "יד דוד", וציפה כנראה לתשובתו, להערותיו והארותיו. והוא אמנם הריץ מיד מכתב ברכה ובו הערות והארות, אך יתכן שהמכתב אבד בדרך ולא הגיע לידיו. ממילא הסיק שהגר"ח טרוד כל כך בענייני הציבור, עד שכבר אינו לומד. שאם תמצי לומר שהוא לומד, ובכל זאת לא התייחס לספר הנשלח אליו – הרי יש כאן מקום לתערומת.
מיד ישב הגר"ח וערך לו מכתב, בו כתב שבאמת כבר שיגר מכתב ובו הערות על הספר, ומסתמא אבד בדרך ולא הגיע לידיו.
מה היה סופו של הסיפור?
באותם ימים נפטר הרב דפינסק, הגאון רבי הירש הכהן וולק זצ"ל, נסעו לשם הגר"ח מבריסק והגאון רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק, כדי לסדר 'מעמד' לאלמנתו של הרב. הגר"ח סר לבקר את רבי דוד מקארלין. הם ישבו ושוחו זמן בדברי תורה, הגר"ח הקשה ותירץ, חקר חקירות והביא ראיות, עד שהרגיש שכבר נחה דעתו של רבי דוד קארלינר, והיה לו נחת רוח כאשר נוכח לדעת שהוא אמנם לומד...
[וא אז ביטא הגר"ח את התפעלותו מצדקותו של רבי דוד, צאו וראו, שכאשר לא קיבל מכתב תשובה על משלוח ספרו, לא נפגע מעצם 'התעלמותו' של הגר"ח מספרו, שהיה גדוש בחריפות ובקיאות, אלא רק הצטער כי לפי המצב היה נראה לו שרבה של בריסק עסוק בצרכיה כלל עד שאין לו פנאי ללמוד, ומשראה שעדיין ידיו רב לו בתורה, בודאי יושב ולומד רווח לו]. [הובא בשימושה של תורה, ע' קפו – קפז].
בשולי הדברים י"ל, כי ב' דברים למדנו, א' על מה מיקד הגר"ד את צערו. והב' לדון לכף זכות.

יאריך ה' ימי כבוד הרב הגאון הגדול המפורסם. נר ישראל מופת הדור וכו' כו' מ' ר' דוד נ"י הגאבד"ק קרלין. יהי אור תורתו זורח לנו ולכל ישראל עד העולם.
אחרי הברכה לכ"ג הרמה שליט"א עבר דרך פה הנכבד ה"ר ליפא נ"י. ויאמר לי כי לא כתבתי מכתב קבלה על ספרו הבהיר של כ"ג הרמה שליט"א אשר אם אך לו הי' כן הרי זה עול ממני. וע"כ הנני בזה להודיע כי תיכף ומיד כתבתי אז מכתב תודה וברכה לכ"ג הרמה שליט"א על מתנה חשובה זו. ובשגם כי הדבר מעצמו הלא מובן כזאת. כי הלא בזה נתכבדתי הרבה והיתכן שלא אזדרז בתודה וברכה ע"ז. אבל לרבא דעמי' הלא החובה עלי להודיע בפירוש שתומ"י כתבתי רב תודות וברכות לכ"ג הרמה שליט"א. כיאות. וד' שנותיו יאריך ויזכה לראות בבא לציון גואל. ויעלה לציון ברננה.
נאם חיים הלוי סאלאוויציק


מכתב זה נמסר ע"י ידידנו עוז, חבר מערכת ספר הזכרון - הבה"ח יוסף סאוויצקי שליט"א, ותודתנו נתונה לו אף על זאת.
קבצים מצורפים
כתב יד הגר''ח מבריסק זצ''ל.png
כתב יד הגר''ח מבריסק זצ''ל.png (1.66 MiB) נצפה 120 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8754
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' ינואר 13, 2019 12:21 am

נר ישראל מופת הדור וכו' כו' מ' ר' דוד נ"י

נראה שכתוב: כ"ש.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יוסף אזולאי ו־ 41 אורחים