עמוד 1 מתוך 1

חיפוש מקור לדברי הרמד"ל בענין עניית אמן אלמנה

פורסם: ה' ינואר 18, 2018 9:42 pm
על ידי משה1
הגריח"ס שליט"א בספרו ויחי יעקב סי' יב כותב: זכורני שראיתי לגאון הרמד"ל ז"ל בספרו שתי ידות שכתב גם שלא יענה אמן אלמנה, דהיינו אמן בלא כוונה ע"ש, דדיבור בלא כוונת המדבר אלא כמתעסק בעלמא אינו אלא כגוף בלא נשמה וכמו שהמחיה של האשה הוא בעלה וכשהוא איננו אינה אלא כאלמנה כך דיבור שחסר כוונה".

וכן האריך בזה בספר נועם מגדים (פרשת משפטים) ראה שם דבריו היקרים, אבל מי יודיע לי היכן דברי הרמד"ל ז"ל? ייש"כ.