לא לפרסם חידושי תורה

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
תוכן
הודעות: 4118
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי תוכן » ו' מאי 11, 2018 1:11 pm

האם מצאנו עדויות על חכמים שהיה קשה ביניהם לפרסם דברי תורתם ברבים, מחמת רוב חביבותם אצלם?

פלגינן
הודעות: 2596
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי פלגינן » ו' מאי 11, 2018 1:57 pm

תוכן כתב:האם מצאנו עדויות על חכמים שהיה קשה ביניהם לפרסם דברי תורתם ברבים, מחמת רוב חביבותם אצלם?

[בספרו החדש של י"ש שפיגל, הדר המחבר, מונה עשרות נימוקים ששימשו למחברים לחבר ספריהם או להימנע, והוא אינו מזכיר נימוק כזה, ואולי יש להסיק משהו מההעדר, בפרט שהטעם אינו מובן כ"כ.]

תוכן
הודעות: 4118
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי תוכן » ו' מאי 11, 2018 2:18 pm

יש מקרים שאדם שיש לו מידע שהוא מאד יקר לו, הוא מהסס לפרסמו, ושומר את המידע לעת הצורך.

עובדיה חן
הודעות: 1019
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי עובדיה חן » ו' מאי 11, 2018 2:29 pm

תוכן כתב:האם מצאנו עדויות על חכמים שהיה קשה ביניהם לפרסם דברי תורתם ברבים, מחמת רוב חביבותם אצלם?

ידוע מש"כ בספר חסידים שה בגדר גוזל את הרבים. אך אני משמעתי מכמה גדולי תורה מעמיקים,שלא רצו לעלות את השיעורים שלהם על הכתב כי הם חששו שהם יהיו משוחדים למה שהם כתבו ופרסמו.

מה שנכון נכון
הודעות: 8839
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 11, 2018 2:31 pm

פלגינן כתב:[בספרו החדש של י"ש שפיגל, הדר המחבר, מונה עשרות נימוקים ששימשו למחברים לחבר ספריהם או להימנע, והוא אינו מזכיר נימוק כזה, ואולי יש להסיק משהו מההעדר, בפרט שהטעם אינו מובן כ"כ.]

בספרים רבים מאד המחבר כותב בהקדמתו שמצדו בכלל לא רצה להוציא את דבריו לאור עולם, ואינו חוב'ר חב'ר ולא יוצא בקולמוסו, ומה בצע בעשות ספרים הרבה אין קץ וכו' וכו', ורק מפני היראה פן יכשל ונלכד בעוון כובש נבואתו, כי גילו לו מן השמים רק ע"מ לכתוב וכמ"ש בס"ח, ושמא יחשב חלילה מונע בר וכו' וכו'. האם מוזכרת בספר החדש איזו תרופה לחששות וחרדות אלו?

פלגינן
הודעות: 2596
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי פלגינן » ו' מאי 11, 2018 2:45 pm

מה שנכון נכון כתב:
פלגינן כתב:[בספרו החדש של י"ש שפיגל, הדר המחבר, מונה עשרות נימוקים ששימשו למחברים לחבר ספריהם או להימנע, והוא אינו מזכיר נימוק כזה, ואולי יש להסיק משהו מההעדר, בפרט שהטעם אינו מובן כ"כ.]

בספרים רבים מאד המחבר כותב בהקדמתו שמצדו בכלל לא רצה להוציא את דבריו לאור עולם, ואינו חוב'ר חב'ר ולא יוצא בקולמוסו, ומה בצע בעשות ספרים הרבה אין קץ וכו' וכו', ורק מפני היראה פן יכשל ונלכד בעוון כובש נבואתו, כי גילו לו מן השמים רק ע"מ לכתוב וכמ"ש בס"ח, ושמא יחשב חלילה מונע בר וכו' וכו'. האם מוזכרת בספר החדש איזו תרופה לחששות וחרדות אלו?

בהחלט. בהרחבה.

תוכן
הודעות: 4118
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי תוכן » ו' מאי 11, 2018 2:45 pm

אני לא מדבר מצד צדקות, אלא אולי קצת ממידת אנוכיות, שהחידוש כל כך מתוק, שהוא לא רוצה לשתף אחרים.

פלגינן
הודעות: 2596
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי פלגינן » ו' מאי 11, 2018 2:48 pm

תוכן כתב:אני לא מדבר מצד צדקות, אלא אולי קצת ממידת אנוכיות, שהחידוש כל כך מתוק, שהוא לא רוצה לשתף אחרים.

לכאורה צריך להיות הפוך, לא?
ישנה תופעה הפוכה, שחוקר הגיע לתוצאות חשובות והוא מפחד שיגנבו ויעתיקו ממנו, ולכן אינו מפרסם לאחרים עד שהדברים לא נקבעים רשמית בדפוס.

מה שנכון נכון
הודעות: 8839
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 11, 2018 2:50 pm

תוכן כתב:אני לא מדבר מצד צדקות, אלא אולי קצת ממידת אנוכיות, שהחידוש כל כך מתוק, שהוא לא רוצה לשתף אחרים.

בד"כ כתוב הפוך, שא"א ליהנות מהדבר מבלי לשתף אחרים, וכמ"ש ר"י מוסקאטו שגם מי שהיו נפתחים בפניו שערי השמים לא היה מתענג על מה שראה עד שיספר לאחרים, וכמ"ש התרוה"כ בהקדמתו לקצה"ח, וגם השו"מ כותב זאת בא' מספריו, ועוד אחרים.
מי שחושש שלא ירדו לסוף דעתו ולא ייקרו את דבריו, וכ"ש שילעיגו עליהם בגלל חוסר הבנה, ראוי לו לכבוש מעינותיו, ובשעת המכנסים פזר וההיפך כמ"ש חז"ל, וכן כותב ר"י במשלי בכ"מ והמאירי (לא להשליך הפנינים בפני החזירים), ובעוד ספרים. (וכ"נ בקלם לפי דעתם).

יבנה
הודעות: 1756
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי יבנה » א' מאי 13, 2018 1:14 am

קצת דומה לזה
מסופר על הגר"א ששמר ד"ת שהיו חביבים עליו לב"ד של מעלה.
גם מסופר על תלמידי ר"ע הראשונים שהיה עינם צרה בחבריהם למסור להם ד"ת.
גם מצינו בחגיגה יג. תנינא בהו דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך ע"ש.

צופר הנעמתי
הודעות: 1696
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' מאי 13, 2018 1:16 am

תוכן כתב:האם מצאנו עדויות על חכמים שהיה קשה ביניהם לפרסם דברי תורתם ברבים, מחמת רוב חביבותם אצלם?

ב"ב קכ"ג א
בעא מיניה אבא חליפא קרויא מר' חייא בר אבא בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחד אמר ליה תאומה היתה עם דינה דכתיב (בראשית מו, טו) ואת דינה בתו אלא מעתה תאומה היתה עם בנימן דכתיב ואת בנימין אחיו בן אמו אמר מרגלית טובה היתה בידי ואתה מבקש לאבדה ממני הכי אמר ר' חמא בר חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים

אמנם הרשב"ם שם כתב שלחבב הטעם היה אומר כן.

פרי יהושע
הודעות: 2853
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מאי 13, 2018 1:27 am

יש שהיו נוהגים שמתבהר להם בלימודם עניין נשגב ורוצים שיישאר הרושם עד שיניב בלבם, לא מדברים מזה ומפרסמים זמן מה כדי שלא יהיה חלילה בבחינת 'נפשי יצאה בדברו'. (עי' בספר קדשי יהושע סימן תכא, האם נחלקו הגר"א והרב בעל התניא בעניין הצמצום, עמוד א' תשיג, במוסגר שם בשם חמיו ר' אליה דסלר בשם ר"א מקאליסק זצ"ל).

בקרו טלה
הודעות: 2782
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 24, 2018 12:17 am

מה שנכון נכון כתב:וכמ"ש ר"י מוסקאטו שגם מי שהיו נפתחים בפניו שערי השמים לא היה מתענג על מה שראה עד שיספר לאחרים, וכמ"ש התרוה"כ בהקדמתו לקצה"ח, וגם השו"מ כותב זאת בא' מספריו.
קבצים מצורפים
דברי המחבר בשלהי ידות נדרים.pdf
(78.91 KiB) הורד 30 פעמים

יאיר
הודעות: 9881
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: לא לפרסם חידושי תורה

הודעהעל ידי יאיר » ה' מאי 24, 2018 8:32 am

יבנה כתב:מסופר על הגר"א ששמר ד"ת שהיו חביבים עליו לב"ד של מעלה.

תר"ך עמודי אור ושמותם הרמוזים בתורה שבכתב. ועל אף שהפציר בו תלמידו רבות, לא הסכים לגלות כלל ואמר ששמור אצלו לדרשה הראשונה בעוה"ב (שצריך אדם לדרוש 180 יום(!) בעוה"ב כמובא בהגר"א בריש מגילת אסתר).


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יקוב, ישעיהו, כלבאשבוע, לבנון, תורה מפוארת ו־ 26 אורחים