בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:53 pm

אבקש את עזרת החברים, בפיענוח מספר מילים מכת"י קשה, שעוסק בענייני אפקעינהו בקידושין, ודשלב"ל.
ומההנהלה אבקש להמתין קימעא עד יעבור.

א. ויש לדון בזה שוב משום דשלבל"ע כמ"ש התוס' (שם ד' נ"ב) ובטור בשם הרא"ש והרמב"ם שם בטעמו דאינו לשמה, ויש לעיין בחת"ס הנדפסים[b] אצל הרימ"ג שם?[/b] ב"ב כמדומה שהיא בסי"א.
מהו עניין חתם סופר לרימ"ג [אם פיענחתי נכון].
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0001.jpg
כת''י קשה לפיענוח0001.jpg (74.28 KiB) נצפה 876 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ד' מאי 23, 2018 3:00 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:54 pm

ב. הביא את דברי המשנ"ל בהל' גירושין פ"ו במקדש אשה על תנאי ומגרשה כעת:
וא"כ ה"נ להיפך דהגרושין שבאין ע"י אפקעינהו אגלאי מילתא דהיתה פנויה והוה בת קדושין, או לא אמרינן אגלאי מילתא כמ"ש שם, והביא פלוגתת הרמב"ם ורשב"א בתשובה תש"ב? ועל זה.
מהו?
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0002.jpg
כת''י קשה לפיענוח0002.jpg (30.03 KiB) נצפה 874 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:55 pm

ג. וע"כ אשר מעכ"ת העמיק בחריפ' חדתא בענין ח"ע וחב"ח, שמחנו עד מאוד כי אנו ב...? בכוונתנו אשר גם אני באתי בדרך זה,
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0003.jpg
כת''י קשה לפיענוח0003.jpg (49.57 KiB) נצפה 874 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:58 pm

ד. מספר בירורים:
וח"ע וחב"ח ונהגו בה מנהג הפקר דכופין לשחרר כמו גבי ח"ע, וא"כ בפשיטות מיושב קושיית התוס' כאן דהא כופין וע"כ מזדקיק? ליה. ומיושב ג"כ קושיית המקנה (קדושין סב, ב) מ"ש היאך קנתה כסף קדושיה דהא אין יד ומה שקנתה קנה רבה, ולהנ"ל אתי שפיר דהא במתניתין פ' השולח (גיטין מא, א) מבואר דעובד לרבו יום אחד ולעצמו יום אחד, וא"כ קדשה ביום שלעצמה, וגם לפי"ד הרשב"א בטעמיה דבידו לקדשה משום דילמא תחזור, הרי היא לא תוכל לחזור אם קדשה מעכשיו, מ"מ אפי' אינה א"א גמורה וממילא מקודשת גמורה לאח"ז וכמ"ש מעכ"ת, אלא שמעכ"ת הוסיף נופך ליישב בזה שיטת הירושלמי, ושפיר קמוסיף והם דפח"ח. רק למ"ש מעכ"ת דבגוונא זה לא מקרי כשתי ??, והנה לפי"ד תוס' הנ"ל בב"ב ע"כ מוקי לה מתניתין דהכא בכהאי גוונא משום עבידי דאתו, ולפי מ"ש המקנה הא דפריך בגמ' בפשיטות אלא מעתה האומר לשפחתו משום דמתניתין בכל גוונא מיירי אפי' בשפחתו? והא מתניתין איירי בח"ש [בחציה שפחה] כמ"ש התוס' ומ"מ מתדין? בגמ' השני בהמות?? א"כ ש"מ דמ"מ בחציה שלה אין לה ייחס ואין לה יורשי' רק מצד ספק כן י".
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0004.jpg
כת''י קשה לפיענוח0004.jpg (128.81 KiB) נצפה 874 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:59 pm

אודה בזה מאוד לצפנת פענח, מגלה עמוקות, איש סתרים, דין גליא רזא.

שבע
הודעות: 1026
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי שבע » ד' מאי 23, 2018 7:12 pm

ג.

ב''ג א' [בני גיל אחד]

וכנודע שאין המשמעות 'גיל' כאשר בימינו.

שבע
הודעות: 1026
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי שבע » ד' מאי 23, 2018 7:14 pm

א.
אצל הר''י מ[י]גש לב''ב.

ב.
האם בדקת בתשובה תש''ב בשו''ת הרשב''א?

ד.
לא העלת לפורום את הסריקה של הקטע

בסוף הקטע:
ומ''מ מתרץ בגמ'.

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 23, 2018 7:53 pm

ורשב"א בתשובה תש"ב?

(ח"א סי') תשז.
כשתי ??
השני בהמות??

השתא בהמה (קדושין סב, ב).
אפי' בשפחתו?

אכן. (עש"ב).
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ד' מאי 23, 2018 8:02 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ספרים וועלט
הודעות: 490
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ד' מאי 23, 2018 8:01 pm

כמדומה שחתם סופר נדפס בפעם הראשונה עם הר"י מגאש. אולי אני מתבלבל עם רעק"א.

אותה אבקש
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: פיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי אותה אבקש » ד' מאי 23, 2018 9:30 pm

ההוא דאמר כתב:ג. וע"כ אשר מעכ"ת העמיק בחריפ' חדתא בענין ח"ע וחב"ח, שמחנו עד מאוד כי אנו ב...? בכוונתנו אשר גם אני באתי בדרך זה,

נדצ"ל בחריפא.

מקורות
הודעות: 271
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מקורות » ד' מאי 23, 2018 9:33 pm

ספרים וועלט כתב:כמדומה שחתם סופר נדפס בפעם הראשונה עם הר"י מגאש. אולי אני מתבלבל עם רעק"א.נכון, הנה שער דפוס פראג תקפ"ו, הנמצא בהיברו בוקס מס' 40855.
קבצים מצורפים
מיגש.jpg
מיגש.jpg (53.45 KiB) נצפה 801 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 12:53 am

יישר כח גדול, לכל המסייעים להוציא לאור תעלומה.
זכות זיכוי הרבים תעמוד לכם להתברך בדבר ישועה ורחמים,
ובכל מילי דמיטב.
אני מצרף את הקטע ד. בחלקו הראשון.

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 24, 2018 1:00 am

עדיין לא צורף.

א.
בטעמו דאינו לשמה
צ"ל בטעמ' [=בטעמא].
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ה' מאי 24, 2018 1:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 1:00 am

מה שנכון נכון כתב:
ורשב"א בתשובה תש"ב?

(ח"א סי') תשז.


אינני מוצא בשו"ת הרשב"א [הישנים] סי' תש"ז בכל חלקי הרשב"א.

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 24, 2018 1:02 am

ישנו בחלק א.

יהודה בן יעקב
הודעות: 878
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' מאי 24, 2018 1:03 am

הרשב_א תשז.pdf
(372.82 KiB) הורד 28 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 1:07 am

כאן מצורף החלק הראשון של השאלה באות ד':
דברי תוס' ב"ב (ד' עט, ב ד"ה אימור) דמוקי לי' מתניתין דהכי בחד תרוצי בח"ע וחב"ח, וח"ע וחב"ח ונהגו בה מנהג הפקר דכופין לשחרר כמו גבי ח"ע, וא"כ בפשיטות מיושב קושיית התוס' כאן דהא כופין וע"כ מזדקיק? ליה
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0005.jpg
כת''י קשה לפיענוח0005.jpg (86.69 KiB) נצפה 752 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 24, 2018 1:15 am

אכן נראה שכתוב מזדקיק.

וקודם לכן צ"ל בחד תרוצ'א.

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 1:20 am

מה שנכון נכון כתב:אכן נראה שכתוב מזדקיק.

וקודם לכן צ"ל בחד תרוצ'א.


ואצ"ל, דמוקי מתניתין דהכ'[א]???

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 1:45 am

ה. שאלה נוספת ואחרונה לע"ע
ועתה באתי על טיב תורתו ע"ד אשר אני התרתי כהתר מכל ... והוא ראה הרבה חכמה לפתוח שערים המצוינים כפתחו של אולם הרבים, והעמיק בסבר' חריפת' ובקיאות' כי רבה היא, והנני אפתח במה דסיים מעין
קבצים מצורפים
כת''י קשה לפיענוח0006.jpg
כת''י קשה לפיענוח0006.jpg (39.23 KiB) נצפה 727 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8836
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 24, 2018 2:13 am

טוב תורתו ע"ד אשר אני התרתי כהתר מחט סדקית, והוא ראה הרבה חכמה לפתוח שערים המצויינים כפתחו של אולם, הרחיב והעמיק בסבר'
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ה' מאי 24, 2018 2:42 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 2:17 am

יפה. ומה שנכון נכון.

ההוא דאמר
הודעות: 1258
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 11:52 pm

ניתן לאחד עם האשכול של פיענוח כת"י.
תודה.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: במסתרים, ושא_נס, יהודה בן יעקב, קרית מלך ו־ 50 אורחים