מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ספר הזוהר - ענייני נוסח

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
שבע
הודעות: 1387
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי שבע » ה' יוני 21, 2018 2:44 pm

בדפוסי הזוהר פרשת חוקת, דף קפ, ב:
כל מלה דהאי פרה היא בשבע, ז' כבוסים וכו', והא אתמר.


מצ"ב הנוסח המלא:
כל מלה דהאי פרה היא בשבע, יש בה שבעה משבעה: שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבע כבוסים, שבע טמאים, שבע טהורים, שבע כהנים - ומשה ואהרן בכלל, דהא כתיב וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה, והא איתמר.

New York - Jewish Theological Seminary Ms. 2203
קבצים מצורפים
162א.jpg
162א.jpg (92.12 KiB) נצפה 1517 פעמים
נערך לאחרונה על ידי שבע ב ו' יוני 22, 2018 2:29 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

גבול ים
הודעות: 706
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: ספר הזוהר - תיקוני נוסח

הודעהעל ידי גבול ים » ה' יוני 21, 2018 9:04 pm

ונמנו כל אותן שבעיות באדרת אליהו להגר"א בפסוק ד

ושא_נס
הודעות: 1263
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ספר הזוהר - תיקוני נוסח

הודעהעל ידי ושא_נס » ה' יוני 21, 2018 11:16 pm

ייש"כ נפלא החכם שבע.
כמה נאה השלמה זו!
ולוואי נזכה למהדורה מתוקנת של ספר הזוהר הקדוש.
*
מענין אם נזכר זה גם בספר מעשה תורה עם הוספות הגר"א בשער שבעה.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 1001
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ו' יוני 22, 2018 2:41 pm

כל הענין מבואר בפסיקתא דרב כהנא פיסקא ד:
"ר' חנן בר פזי פתר קריא בפרשת פרה שיש בה משבעה שבעה, שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבעה כיבוסים, שבעה טמאים, שבעה טהורים, שבע' כהנים. אם יאמר לך אדם חסר הן, אמו' לו אף משה ואהרן היו בכלל, וידבר י"י אל משה ואל אהרן לאמר זאת חוקת התורה".

שבע
הודעות: 1387
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי שבע » ו' יוני 22, 2018 3:18 pm

כתב רבינו הרמ"ק בספרו אור יקר, פ' נח, סימן ג (כרך ד, עמ' ז-ח, מוגה מכ"י):
בענין הפסוק [- "לכו חזו מפעלות א-להים אשר שם שמות בארץ", ראה זוהר בראשית נח, ב; נח ס, א] -
הם שני פסוקים,
הא' במזמור מ"ו לכו חזו מפעלות ה' אשר [שם] שמות בארץ.
הב' במזמור ס"ו לכו וראו מפעלות א-להים נורא עלילה על בני אדם.

ויש פסוקים הרבה בזוהר מתחלפים -
הא' בפ' אם בחוקותי: ואת משפטי תשמרו, דריש משפטי, וכתיב מצותי.
הב' בפרשת בראשית: והיה השרב לנוה, ודריש והיה השרון לנוה צאן.
הג' אם עונות תשמור י-ה א-דני מי יעמד בפרשת [בלק], ודריש יהו"ה.
וכיוצא פסוקים אחרים.

ויש אומרים שהיה להם מוחלפת הנסחא, כעין שפירשו בגמרא (= ירושלמי תענית ד, ב): שלשה ספרים עלו וכו',
וזה דוחק גדול!

עם היות שבמלא וחסר יש חלוף בספרים -
אינו קשה כ"כ, כדפי' בגמרא (= קידושין ל, א) שאין אנו בקיאים במלאים וחסרים, כענין: נשיאים - נשיאם, אשימם - אשמם,
מפני שהקריאה אחת.

אמנם שינוי קריאה קשה מאד!

ולומר שלא היו בקיאים ונפל טעות בדבריהם -
קשה מאד, ח"ו.

ולומר שנפל טעות סופרים בספרים [= בכתבי-יד של הזוהר] -
נוכל לתקן קצת, אבל לא בכל המקומות -
מפני שדורש המלה בעצמה.

והיותר טוב - להרכיב שני הפסוקים, ולומר שדורש שניהם כאחד.
ובקצת מקומות אני מתקן הענין.

וכאן הרכיב שני פסוקים - הא' לכו חזו, והב' לכו וראו,
והכוונה [...]

וכיוצא, יוכל המעיין לתקן בכיוצא בזה.


א.
וראה עוד מש"כ רבינו בארוכה בפ' בחוקותי, סי' א, ובתו"ד (כרך יג, עמ' רט, מוגה מכ"י):
וחזרתי על כל הצדדים להגיה נוסחת הספרים "ואת מצותי" במקום 'משפטי' - ולא עלה בידי כלל [...]
ואין ספק שזה מכמה פסוקים המחולפים בזוהר, וכבר פירשנו לך שני לו בפרשת אמור סימן ט"ו.

ולשבש הספרים ולהגיה 'מצותי' במקום 'משפטי' כמעט נמנע [...]


ב.
וז"ל בפ' אמור, סי' טו, בתו"ד (כרך יג, עמ' ר, מוגה מכ"י):
והיה השרון לאגם מים - כך היא הגירסה בכל הספרים.
וזה אחד מארבעה או חמשה פסוקים המתחלפים בזוהר -
שעם כל זה חזרנו על כל המקרא ולא מצינו אלא 'והיה השרב לאגם מים', או 'והיה השרון לנוה צאן', או 'והיה השרון כערבה'.

ומה שאפשר לפרש בדוחק הוא זה שכוונתו לומר שני הפסוקים ועיקר ראייתו משניהם [...]

מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי מתעמק » ו' יוני 22, 2018 6:56 pm

מריש כשהביא הרב שבע את הקטע החדש, הוי קשיא לי דחלק הניתוסף היא בלה"ק, וניכר שאינו שייך ללשון הזוהר שלפניה ולאחריה בארמית.
והגם שהיו שכבר העירו שיתכן שהיו הדברים מעיקרא בלה"ק וכו'. אך זה לא יועילנו בקטע אחד שכולו בלשון ארמית, וחלק הניתוסף בכת"י היא בלה"ק, המורה לכאורה שזו תוספת חיצונית
וכעת שדלא לן הרב יענקל מרגניתא, דלשון זה היא מלשון פסיקתא דר"כ, הרי ברור שאין זה מלשון הזהר, רק תוספת שהוסיף מאן דהו להשלים הדברים על פי דברי הפסיקתא.

ולהשלמת הדיונים בקטעי הזוה"ק, ראה עוד באשכולות אחרים
הדפסת ספר הזוהר מחדש
השמטות - הוספות, בספר הזהר
מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

שבע
הודעות: 1387
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי שבע » א' יוני 24, 2018 8:43 am

מתעמק יקר
טרם תסיק מסקנות
טול ספר ''אור יקר'' (חקת) ובדוק

המצוי בכתבי-היד והבקי בספר הזהר
לא אמור להתרגש מכגון דא, צא ולמד!

שבע
הודעות: 1387
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

הודעהעל ידי שבע » ג' יוני 26, 2018 1:38 pm

בדפוסי הזוהר פרשת מצורע, דף נה, א:
רבי חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק וגו', כמה חביבה כנסת ישראל קמי קב"ה, דבכל זמנא דכנסת ישראל אתת לקמיה דקב"ה - קב"ה אזדמן לקבלה, הה"ד שמעה יי' צדק...


מצ"ב הנוסח המלא שנשמט כנראה בגלל 'טעות הדומות':
ר' חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק הקשיבה רנתי גו', כמה חביבא כנסת ישראל קמי קב"ה, דבכל זימנא חביבותא דיליה לגבה וחביבותא דילה גביה, ובכל זמנא דכנסת ישראל אתת לקמיה קב"ה - קב"ה אזדמן לקבלה, הה"ד שמעה יי' צדק...

Toronto - University of Toronto, MS Friedberg 5-015
קבצים מצורפים
192ב.jpg
192ב.jpg (55.34 KiB) נצפה 1196 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 93 אורחים