מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בעניין הפרוכת

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אפרקסתא דעניא
הודעות: 2264
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

בעניין הפרוכת

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ו' מרץ 04, 2011 2:21 pm

הנה נראה לומר דהיו לפרוכת שני תפקידים שאינם קשורים כלל א' לשני: האחד, דזו צורת הבנין, שיהיה האוהל מחולק ע"י הפרוכת לקודש ולקודש הקדשים, והוא מש"כ (שמות כ"ו ל"ג) "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים".
[ויש בזה גם צורך הדיוט, לידע עד היכן מותר ליכנס כשנכנס לקודש לעבודה, וכמש"כ (ויקרא ט"ז ב') "ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת", דיש לאו על ביאה ריקנית ממקום זה והלאה].

והתפקיד השני הוא לחצוץ ולהגן על הארון, והוא מש"כ (שמות מ' ג') "וסכות על הארון את הפרוכת", ופרש"י "לשון הגנה שהרי מחיצה היה" [ובסוכה ז: מבואר שכפפו מעט הפרוכת כעין סכך כלפי הארון].

ונפ"מ בשני תפקידים אלו: א. מכיון דתפקיד הפרוכת לחצוץ ולהגן על הארון, הרי שקודם צריך ליתן הארון ורק אח"כ הפרוכת, כדי שתהיה נתינתה להגן על הארון, ואף דכתיב (שמות כ"ו ל"ג) "והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות", דמשמע שקודם נותן הפרוכת, נראה שיש לפרש זה באופן אחר, דהלא בציווי הקמת המשכן מפורש (שם מ' ג') "ושמת שם את ארון העדות וסכות על הארון את הפרוכת", וכן בהקמת המשכן בפועל נאמר (שם שם כ"א) ויבא את הארון אל המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות", וא"כ מפורש דיש להקדים את נתינת הארון לתליית הפרוכת. וכן פירש הרמב"ן על קרא דתרומה, דהכוונה דלאחר תליית הפרוכת, נמצא שהארון הוא מבית לפרוכת.

מאידך, יש נפ"מ בתפקיד השני, שצריך להבדיל בין הקודש לקה"ק, וכגון באופן שאין ארון, וכמו שהיה בבית שני, דצריך ג"כ ליתן הפרוכת וזהו אמה טרקסין שהיה בבית שני, שנסתפקו האם האמה שייכת לקודש או לקה"ק, ולכאו' שישימו בצד החיצון וא"כ ממנ"פ מובדל הקודש מקה"ק, אלא דהדין הוא לחצוץ בדיוק בין הקודש לבין קה"ק ולכן עשו 2 פרוכות, כדי להבדיל ממנ"פ.
[ויש לדון אם יש לה תפקיד נוסף שמשמשת מקום להזאת דמים של חטאות הפנימיות ושל פר ושעיר דיוה"כ, או דאין זה נחשב תפקיד של הפרוכת, ויל"ב].

והנה בכמה מקומות בתורה מצינו שהפרוכת קרויה ע"ש הארון: בתחילת תצוה: "מחוץ לפרוכת אשר על העדות" (שם כ"ז כ"א), וכן מצינו במזבח הקטורת "ונתתה אותו לפני הפרוכת אשר על העדות" (שם ל' ו'), ויותר מכך במצות המנורה - "מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד" (ויקרא כ"ד ג'), ופרש"י שם "פרוכת העדות שלפני הארון שהוא קרוי עדות". ויש לבאר למה יוחסה הפרוכת דווקא ע"ש תפקידה לחצוץ ולהגן על הארון?

ואפשר היה לומר שמכיון שמפורש בסדר הקמת המשכן ונתינת הכלים, שקודם נותן הארון ואח"כ שאר הכלים, לכן בא בענין המנורה ומזבח הקטורת שיינתנו אצל הפרוכת אשר על העדות, כלומר שצריך ליתן קודם הארון והפרוכת ורק אח"כ הכלים הללו, ואין בזה כדי שביעה.

ואשר יראה לומר בזה, דהנה משא בני קהת היה כלי המשכן, ואילו מבנה המשכן הכולל את היריעות, הקרשים ומסך פתח האוהל נחלק בין בני גרשון לבני מררי. למרות כן, צוה הכתוב על בני קהת לשאת את הפרוכת, וזהו אמרו יתעלה: "ובא אהרן ובניו... והורידו את פרוכת המסך וכסו בה את ארון העדות" (במדבר ד' ה'), "ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת". א"כ מבואר, דגם בשעת המשאות היתה הפרוכת מגינה על הארון, וא"כ נחשבת חלק מענין הארון, ולכן היא שייכת למשא בני קהת, דהם נושאים את הדברים היותר מקודשים, כדכתיב: "זאת עבודת בני קהת... קדש הקדשים" (שם ד'), ופרש"י: המקודש שבכולן הארון והשלחן והמזבחות והפרוכת וכלי שרת". מובן א"כ, שלכן נקראת הפרוכת ע"ש העדות, דזהו תפקידה העיקרי והמקודש מכל תפקידיה!

אדג
הודעות: 1517
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: בעניין הפרוכת

הודעהעל ידי אדג » ו' מרץ 04, 2011 6:40 pm

דבר נאה ומתקבל, אך אין מקומו כאן, כי אם לשכנו תדרשנו, בפורום בית המדרש.

איש אשכולות
הודעות: 276
הצטרף: ג' מרץ 01, 2011 10:35 pm

Re: בעניין הפרוכת

הודעהעל ידי איש אשכולות » ש' מרץ 05, 2011 7:52 pm

הרב אפרקסתא, כמדומני שכדבריך כתב הגרש"מ דיסקין זצ"ל בספרו אהל יהושע עה"ת.
(לא קראתי דבכריך בעיון כה"צ אולם ראש דברך מטין שהן הן הדברים הנאמרים שם)


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: א_צאנזער, ארזי הלבנון, ושא_נס, מורד במלכות, משהד ו־ 48 אורחים