עמוד 1 מתוך 2

הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ג' אוקטובר 09, 2018 8:55 pm
על ידי סליחות
איזה הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם כבר לא נוהגים בהם?
אשאיר כמה דוגמאות שעלו בזכרוני, ואם יש לכם יהיה זה מן התועלת להוסיף לרשימה (אשתדל לערוך אותה בהתאם להוספותיכם):

1) אמירת התכבדו מכובדים
2) חליצת כתף
3) כפיית המיטה

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ג' אוקטובר 09, 2018 9:03 pm
על ידי לענין
תקיעת שופר עם כניסת השבת.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ג' אוקטובר 09, 2018 11:59 pm
על ידי לבי במערב
לענין כתב:תקיעת שופר עם כניסת השבת.

לכאו' בהרבה מקומות נוהגים באזעקה (אם-כי לא ג"פ כ"א ב').

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 1:13 am
על ידי דרומי
[בהל' שמחות כ' הרמב"ם שיש חובת אבלות גם לקרובי האבל (ל"ע) - כגון סבא ודוד כו' - בפניו, ולמעשה אין נוהגים כן]

כל הדין של שושבינות בחתונה והחוב להחזירה כו' אינו נוהג כיום

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 7:46 pm
על ידי אליעזר בלוי
כפית המיטה באבל
לא נהוג כהיום

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 7:56 pm
על ידי חד ברנש
הלכות תשובה.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 7:57 pm
על ידי חד ברנש
דיני תלמיד חכם ודיני עם הארץ.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 8:34 pm
על ידי בן מיכאל
חש בראשו יעסוק בתורה...

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 10:21 pm
על ידי דרומי
אינו ברמב"ם.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 10:42 pm
על ידי לבי במערב
חד ברנש כתב:הלכות תשובה.

?! אולי יואיל כת"ר לבאר כוונתו בזה.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 3:08 am
על ידי הצעיר באלפי
אולי כונתו לאימרא הידוע בפשר הדבר שהרמב''ם כתב באריכות הל' תשובה משא''כ המחבר בשו''ע לא (רק כמה דינים בודדים בהל' יום כיפור כדרך אגב)
ואומרים העולם שהטעם כי הרמב''ם כתב גם הלכות שאינם נוגעים בזמן הזה, משא''כ השו''ע

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: א' אוקטובר 14, 2018 6:15 pm
על ידי זאב ערבות
קטע מהספר איידי דזוטר מהרה"ד דוד קאהן שיצא לאור ממש בימים אלו ובו רשימה קצרה של הלכות שנשתנו במשך הדורות.
האם יש גם הלכות בשו"ע שלא נוהגים בהם היום?

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: א' אוקטובר 14, 2018 9:04 pm
על ידי פלוריש
זאב ערבות כתב:קטע מהספר איידי דזוטר מהרה"ד דוד קאהן שיצא לאור ממש בימים אלו ובו רשימה קצרה של הלכות שנשתנו במשך הדורות.
האם יש גם הלכות בשו"ע שלא נוהגים בהם היום?

יישר כח,
מה כוונתו שם שהרבה מדיני אבלות התבטלו כי רצו לקיים בלע המוות לנצח ומחה ה' אלוהים דמעה מעל כל פנים?

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: א' אוקטובר 14, 2018 9:05 pm
על ידי ישא ברכה
הלכות תלמוד תורה ומלמדים.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: א' אוקטובר 14, 2018 9:30 pm
על ידי מחולת המחנים
יש ברכות שכתובות בשו"ע שישנם רבים שנוהגים שלא לאומרן, ברכת המפיל, אשר יצר אתכם בדין בביה"ק, ברכת הנותן ריח טוב בפירות, ועוד מברכות הראיה.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: א' אוקטובר 14, 2018 10:11 pm
על ידי מקדש מלך
תרגום התורה בקריאת התורה בציבור

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 2:50 pm
על ידי חרסון
לקט שכחה ופאה

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 2:55 pm
על ידי מחולת המחנים
שהתה עשר שנים בלא ולד, עיין כאן אשכול ארוך viewtopic.php?p=322160#p322160, וע"ע שה"ש רבה (א, לא) עה"כ "נגילה ונשמחה בך" מעשה ברשב"י.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 2:59 pm
על ידי חד ברנש
ליקוט עצמות.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 3:06 pm
על ידי מקדש מלך
זרוע לחיים וקיבה

שריפת חלה

(לא ממש לא נוהגים, אבל שניהם כמעט ונשתכחו מטעמים שונים)

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 3:32 pm
על ידי מקדש מלך
תקיעת חצוצרות (או שופר) בתעניות

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 3:38 pm
על ידי יאיר
בגמ' בברכות כתוב לקבוע מקום ללימודו ולא נפסק בשו"ע.
(או שזה לא מוזכר ברמב"ם ולכן לא שייך לאשכול?)

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 4:45 pm
על ידי חד ברנש
יאיר כתב:בגמ' בברכות כתוב לקבוע מקום ללימודו ולא נפסק בשו"ע.
(או שזה לא מוזכר ברמב"ם ולכן לא שייך לאשכול?)

בברכות כתוב, לקבוע מקום לתפילתו, אלא שהרי"ף גרס: לתלמודו, והמג"א הביאו באיזה ס"ק. אני כותב מזכרון.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 5:01 pm
על ידי יאיר
חד ברנש כתב:
יאיר כתב:בגמ' בברכות כתוב לקבוע מקום ללימודו ולא נפסק בשו"ע.
(או שזה לא מוזכר ברמב"ם ולכן לא שייך לאשכול?)

בברכות כתוב, לקבוע מקום לתפילתו, אלא שהרי"ף גרס: לתלמודו, והמג"א הביאו באיזה ס"ק. אני כותב מזכרון.

צודק.
ב - ו: "א''ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו"

ב - ז: "וא''ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל הקובע מקום לתפלתו [נ"א לתורתו]* אויביו נופלים תחתיו שנאמר {שמואל ב ז-י} ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה"

*כך מובא גם בהערה בדף עצמו.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 5:06 pm
על ידי דרומי
הרמב"ם פסק (הל' דעות פ"א ה"ד) שאדם צריך להיות "שמח כל ימיו", ואולי משום הכי לא הביא כלל דברי חז"ל ש"משנכנס אדר מרבין בשמחה".

וכמדומה שבשו"ע לא הובא לא זה ולא זה, ולכן לא נהגו כך (המג"א הוא הראשון שמביא להלכה את זה שמנכנס אדר כו').

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 5:16 pm
על ידי יאיר
א"כ יש לבסרלבים על מה לסמוך...

בכלל, אפשר לצוות אדם להיות שמח אם אינו שמח? (אולי רק לנסות ע"י פעולות חיצוניות וכדומה)

על כך אמר הגר"א שהמצוה הכי קשה בתורה היא "ושמחת בחגך...והיית אך שמח"

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ב' אוקטובר 15, 2018 7:18 pm
על ידי זאב ערבות
.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ג' אוקטובר 16, 2018 7:10 am
על ידי חרסון
יאיר כתב:בכלל, אפשר לצוות אדם להיות שמח אם אינו שמח? (אולי רק לנסות ע"י פעולות חיצוניות וכדומה)ואיך אפשר לצוות אדם על אהבה אם אינו אוהב, ועל יראה אם אינו ירא?
וידוע בשם המגיד ממעזריטש נ"ע, שהציווי הוא התבוננות בדברים הגורמים ומעוררים את האהבה והיראה.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ג' אוקטובר 16, 2018 1:18 pm
על ידי הגיונות
דרומי כתב:הרמב"ם פסק (הל' דעות פ"א ה"ד) שאדם צריך להיות "שמח כל ימיו", ואולי משום הכי לא הביא כלל דברי חז"ל ש"משנכנס אדר מרבין בשמחה".

הרי יש את התשובה המפורסמת של החתם סופר בעניין, וכבר הרבו האחרונים בקושיות על דבריו שם (ובזיכרוני מונח שהר' נריה גוטל הקדיש לזה מאמר לפני כמה עשרות שנים).

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 am
על ידי צבי-שפייר
דרומי כתב:[בהל' שמחות כ' הרמב"ם שיש חובת אבלות גם לקרובי האבל (ל"ע) - כגון סבא ודוד כו' - בפניו, ולמעשה אין נוהגים כן]

כל הדין של שושבינות בחתונה והחוב להחזירה כו' אינו נוהג כיום

אני לא יודע הנהוג בכל העולם אבל יש כמה מורי הוראה בירושלים שמורים שצריכים למהוג מנהגי אבילות לפני האבלים.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 1:53 am
על ידי צבי-שפייר
מקדש מלך כתב:זרוע לחיים וקיבה

שריפת חלה

(לא ממש לא נוהגים, אבל שניהם כמעט ונשתכחו מטעמים שונים)

מי לא שורף חלה? האם במשחטה לא נותנים זרוע לחיים וקיבה?

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 9:19 am
על ידי מקדש מלך
רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים.

לגבי זרוע לחיים וקיבה, אכן לא נותנים. אבל הסיבה לזה בגלל שכהיום כמעט תמיד מדובר בבהמות נכרי, וכיון שהוא לוקח את הטריפות פטורים מזרוע לחיים וקיבה על פי מה שכתב אחד מהראשונים, איני זוכר כעת מי. גם כשזה בהמות ישראל, החזון איש כותב לא לתת כיון שהם כהני חזקה, אלא לשום דמים. ויש חולקים, ותכליס' המצווה כמעט ונשתכחה (כי גם כשאין שום תירוץ למה לא לתת, מארגנים איזה נוסח מתוחכם על מנת להימנע מהם, והשמועה טוענת שגם המתרשלים מלסדר את הנוסח לא נותנים). ויש איזה ארגון כהנים בחו"ל שהוציא ספר שלם על מנת לזעוק ככרוכיה שהמצווה נוהגת גם בימינו, אבל לא נראה לי שעשה רושם (בשגם האמת שכל השחיטות שבאורוגאי ופולין וכדומה באמת פטורים מדינא)

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 11:58 am
על ידי הגיונות
מקדש מלך כתב:רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים.

אכן, יש חזו"א כזה בדמאי סי' ט"ו. ובכלל, רבים טוענים שזה דרבנן (כשיטת רש"י, ולא כשיטת הרמב"ם), וכיון שכך, נהגו להקל בזה, כפי שכתב, כמדומני, הרב קוק בשו"ת שלו.

ואגב, ראיתי מי שכתב שאף אם זורק לאשפה, כיון שלרוב, בסופו של דבר האשפה נשרפת, נחשב הדבר כאילו הוא שרפה.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 12:11 pm
על ידי מקדש מלך
לא הבנתי, דרבנן זה סיבה לא לנהוג? אם יש היתר מותר גם בדאורייתא, ואם לא אסור גם דרבנן. אולי אתה מחשיב את צדדי הסברות כספק, אולי.
בכל מקרה כדאי לשפר את הנוסח.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 12:17 pm
על ידי הגיונות
להדיא כתבתי שכיון שזה 'רק' דרבנן, אז נהגו להקל בזה. כלומר, כיון שזה דרבנן אז מפני הטורח וכו' נהגו להקל ולאבד באופנים אחרים (וראה בתשובות הרדב"ז ח"א סי' תשלא)

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 1:09 pm
על ידי בברכה המשולשת
מקדש מלך כתב:רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים.

לגבי זרוע לחיים וקיבה, אכן לא נותנים. אבל הסיבה לזה בגלל שכהיום כמעט תמיד מדובר בבהמות נכרי, וכיון שהוא לוקח את הטריפות פטורים מזרוע לחיים וקיבה על פי מה שכתב אחד מהראשונים, איני זוכר כעת מי. גם כשזה בהמות ישראל, החזון איש כותב לא לתת כיון שהם כהני חזקה, אלא לשום דמים. ויש חולקים, ותכליס' המצווה כמעט ונשתכחה (כי גם כשאין שום תירוץ למה לא לתת, מארגנים איזה נוסח מתוחכם על מנת להימנע מהם, והשמועה טוענת שגם המתרשלים מלסדר את הנוסח לא נותנים). ויש איזה ארגון כהנים בחו"ל שהוציא ספר שלם על מנת לזעוק ככרוכיה שהמצווה נוהגת גם בימינו, אבל לא נראה לי שעשה רושם (בשגם האמת שכל השחיטות שבאורוגאי ופולין וכדומה באמת פטורים מדינא)


א. לגבי זלו"ק, יעויין שו"ת אבקת רוכל סי' י' (והיא מר"י 'ן צייאת) ויש עוד תשובה על זה באבק"ר (ממהר"י קורקוס, שחלק על תקנת מהרלב"ח בירושלים בזה) וכן בשו"ת הרדב"ז (שתומך בתקנת מהרלב"ח). (ואני הקטן חברתי ספר שלם על ראשית הגז וזלו"ק בחו"ל לפני שנים לא מעטות, אך יש שם גם דברים לא נכונים שכתבתי ויש שם גם שטויות ממש שכתבתי ולכן אינני מפיץ את זה. פעם שלחתי את זה לת"ח שעסק בעניין והוא לא הבין את בקשתי בעניין זה, כי הוא לא דובר עברית כשפת אם, והוא העלה את זה לרבים)
ב. לארגון בחו"ל קוראים איגוד הכהנים והם גם הוציאו ספר מקיף על זה.
ג. אישית קבלתי כבר פעמיים זלו"ק ממש ועוד הרבה פעמים כסף בשווי המתנות.

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 8:29 pm
על ידי הולשטיין
רמב"ם הלכות אישות פרק יג יא:
גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה.

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב י:
לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו או שתגלח ראשה כאיש,

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ד' אוקטובר 17, 2018 11:58 pm
על ידי הקיק
מעניין לעניין - הרבה הלכות נכתבו בלשון ציווי או איסור, ולמעשה אלו הן הנהגות טובות בעלמא. אסף אותן אחת אל אחת רבי אליעזר כהן מבאר שבע, והן רצופות בזה. הק' יואל

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 12:02 am
על ידי הקיק
רצ"ב

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 1:05 am
על ידי צבי-שפייר
מקדש מלך כתב:רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים.

לגבי זרוע לחיים וקיבה, אכן לא נותנים. אבל הסיבה לזה בגלל שכהיום כמעט תמיד מדובר בבהמות נכרי, וכיון שהוא לוקח את הטריפות פטורים מזרוע לחיים וקיבה על פי מה שכתב אחד מהראשונים, איני זוכר כעת מי. גם כשזה בהמות ישראל, החזון איש כותב לא לתת כיון שהם כהני חזקה, אלא לשום דמים. ויש חולקים, ותכליס' המצווה כמעט ונשתכחה (כי גם כשאין שום תירוץ למה לא לתת, מארגנים איזה נוסח מתוחכם על מנת להימנע מהם, והשמועה טוענת שגם המתרשלים מלסדר את הנוסח לא נותנים). ויש איזה ארגון כהנים בחו"ל שהוציא ספר שלם על מנת לזעוק ככרוכיה שהמצווה נוהגת גם בימינו, אבל לא נראה לי שעשה רושם (בשגם האמת שכל השחיטות שבאורוגאי ופולין וכדומה באמת פטורים מדינא)

כמדומני שהעדה חרדית מקפיד על זה