מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קריאת הקללות ב'גמגום'

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 6242
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' מאי 20, 2019 10:14 pm

איתא במגילה (לא, ב):
בתעניות ברכות וקללות ואין מפסיקין בקללות. מנא הני מילי, אמר רב חייא בר גמדא אמר רבי אסי דאמר קרא מוסר ה' בני אל תמאס. ריש לקיש אמר לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות. אלא היכי עביד, תנא כשהוא מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם, וכשהוא מסיים מסיים בפסוק שלאחריהן. אמר אביי לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה פוסק. מאי טעמא, הללו בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן. לוי בר בוטי הוה קרי וקא מגמגם קמיה דרב הונא בארורי, (רש"י: מגמגם - קרא אותן במרוצה ובקושי. בארורי - במשנה תורה). אמר לו אכנפשך, לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים, אבל שבמשנה תורה פוסק.

וברמב"ם הלכות תפילה (פרק יג הלכה ז):
קללות שבתורת כהנים אין מפסיקין בהן אלא אחד קורא אותן מתחיל בפסוק שלפניהם ומסיים בפסוק של אחריהם, וקללות שבמשנה תורה אם רצה לפסוק בהן פוסק, וכבר נהגו העם שלא לפסוק בהן אלא אחד קורא אותן.

ובפי' רבינו מנוח:
וכבר נהגו שלא לפסוק... ואמרינן בירושלמי ר' לוי קרא ארוריא קמי ר' חיא וגמגם בהון [א"ל] אשמע דלית אינון קללות תוכחות אינון מוסר ה' אל תמאס, ובשלהי פרק בני העיר אמרינן... ויש בזה סמך למנהגינו שאנו קורין הקללות בגמגום אבל אותן שבמשנה תורה אין צריך לגמגם.
והובאו דבריו בכס"מ.

ובפירוש זיו משנה שם השיב על דברי רבינו מנוח, וז"ל, דברים אלו מגומגמים הם, דלא סגי דהירושלמי הוא סתירה לדבריו, אלא גם הוא בעצמו סותר דבריו בתוך כדי דיבור, דאמר תחלה דבירושלמי גרסינן כמנהגינו, ועל כרחך ר"ל כדברי רבינו דכבר נהגו העם שלא לפסוק גם בקללות שבמשנה תורה, וזהו דאסיק בדבריו, לקרות הקללות בגמגום, והיינו על כרחך ר"ל דגם הקללות של משנה תורה יש לקרותן כולן שלא בהפסק, אלא שהם עליו למשא ומגמגם בהם, ומיד אמר להיפך, אבל של משנה תורה אין צריך לגמגם, ועל כרחך ר"ל אלא פוסק אם הם עליו למשא, וכדאמרו בגמ' מגילה דף ל"א ב' לשון זה לוי בר בוטי הוי קרי וקא מגמגם קמיה דר' הונא בארורי א"ל אכנפשך לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים אבל שבמשנה תורה פוסק, והוא תימא שסותר דבריו בתוך כדי דיבור, וגם בירושלמי מבואר מפורש כדבריו הראשונים דס"ל כמנהגו שכתב רבינו, שגם בקללות דמשנה תורה אין מפסיקין, דאמר שם ר"ה אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא קללות שבתורת כהנים וקללות שבמשנה תורה, והוא דלא כדברי הש"ס דידן שאמר בשם ר"ה עצמו אבל שבמשנה תורה פוסק, לכן נראה דט"ס יש בזה והכי צ"ל בדברי הר"ר מנוח לקרות הקללות בגמגום, אבל בגמ' דידן אמרו של משנה תורה אין צריך לגמגם, ולפ"ז אתי שפיר דבריו וד"ל.

ועכ"פ העולה מדבריו שאכן יש לקיים המנהג לקרוא בגמגום [דהיינו במרוצה ובקושי] את הקללות שבתורת כהנים. [וראה עוד בשו"ת כנסת הגדולה סי' סה ובשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' סו].

והנה להלכה מצאתי רק את המנהג המוזכר בקיצור שולחן ערוך (סימן עח סעיף ד):
וגם הקללות שבפרשת בחקתי ופרשת כי תבא קורין בקול נמוך, ואת הפסוק וזכרתי את בריתי יעקב קורין בקול רם ואחר כך הפסוק והארץ תעזב וגו' נמוך, ואף גם זאת בקול רם עד הסוף, ובפרשת כי תבא ליראה את השם הנכבד עד סוף הפסוק בקול רם ואחר כך נמוך עד ואין קונה.

ונפשי בשאלתי, מפני מה אין נוהגין ב'גמגום'?

[עי' ברכות כב, א: מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא. ופירש רבינו יונה שם: כלומר שלא היה קורא התיבות בצחות אלא בגמגום (ואית דמפרשי שהיה קורא כדרכו אלא שלא היה מזכיר האזכרות)].

חיימקה
הודעות: 1090
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי חיימקה » ב' מאי 20, 2019 10:38 pm

במוסגר.
שולחן הקריאה.pdf
(1.86 MiB) הורד 47 פעמים


סליחה, טעות! צ"ל העמוד הבא - מצורף
שלחן הקריאה ב.pdf
(1.59 MiB) הורד 45 פעמים
נערך לאחרונה על ידי חיימקה ב ג' מאי 21, 2019 12:06 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

חד ברנש
הודעות: 3208
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי חד ברנש » ב' מאי 20, 2019 11:03 pm

בבית הכנסת שלי קוראים אכן את התוכחה במהירות, היינו, בגמגום כפירושו של רש"י.

גבול ים
הודעות: 689
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי גבול ים » ב' מאי 20, 2019 11:05 pm

חד ברנש כתב:בבית הכנסת שלי קוראים אכן את התוכחה במהירות, היינו, בגמגום כפירושו של רש"י.

גם בקושי ?

גבול ים
הודעות: 689
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי גבול ים » ב' מאי 20, 2019 11:12 pm

גבול ים כתב:
חד ברנש כתב:בבית הכנסת שלי קוראים אכן את התוכחה במהירות, היינו, בגמגום כפירושו של רש"י.

גם בקושי ?

ולעצם הענין כבר כתב הכנה"ג בבעי חיי ח"ב סי' ס"ה שהשמיטו הב"י מפני שלא נהגו כן

חד ברנש
הודעות: 3208
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

הודעהעל ידי חד ברנש » ב' מאי 20, 2019 11:12 pm

מהי ההגדרה 'בקושי'? יכול להיות, שבגלל שהקורא רגיל לקרוא לאט (יחסית) ובנעימה, וכאן הוא 'טס' (שוב, יחסית), הרי שקשה לו הדבר, וזהו ה'קושי'.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 74 אורחים