עמוד 1 מתוך 1

מיהו החכם 'מה טוב'

פורסם: א' יוני 02, 2019 1:31 pm
על ידי שבע
בכ"י דרשות לרבי יצחק ברכיה מפאנו (חתן הרמ"ע):
ודרש החכם מה טוב זצוק"ל על ענין הבכורים הבאים להראות שהוא מכיר שה' הטיב עמו והוא חפץ ה' שהאדם יכיר טובתו אשר הוא מטיב אליו תמיד. ועל הרמז הזה אמרו בראשית נברא העולם בשביל הבכורים שנק' ראשית כלומר שברא ה' את עולמו כדי שיכירו חסדו עם באי העולם..

מיהו החכם בעל הכינוי המופלא?

Re: החכם מה טוב

פורסם: א' יוני 02, 2019 2:04 pm
על ידי גביר
אולי צריך להיות 'מהטוב' שם משפחה איטלקי ידוע [ Del Bene בלעז]

Re: מיהו החכם 'מה טוב'

פורסם: א' יוני 02, 2019 2:58 pm
על ידי יוצא פוניבז'
בפחד יצחק מזכיר כמה חכמים ממשפחה זו ("מהטוב").

Re: מיהו החכם 'מה טוב'

פורסם: א' יוני 02, 2019 3:05 pm
על ידי מה שנכון נכון
יוצא פוניבז' כתב:מוזכר חכם בשם זה בפחד יצחק.

הן בכתיב מה טוב והן בכתיב מהטוב. (יש כמה בשם זה ראה בחלק המפתחות. וא' חתנו של הבאר עשק).
וראה גם אגרות בית ריאטי במפתחות עמ' 351, ואגרות מלמדים עמ' 411.

Re: מיהו החכם 'מה טוב'

פורסם: א' יוני 02, 2019 3:11 pm
על ידי שבע
הנה מהטוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד!

תודה לכל העונים

Re: מיהו החכם 'מה טוב'

פורסם: א' יוני 02, 2019 5:28 pm
על ידי ציטרון
נסה לחפש בספרו של ר' יהודה עשהאל מהטוב, "כסאות לבית דוד"

Re: החכם מה טוב

פורסם: א' יוני 02, 2019 5:43 pm
על ידי לייטנר
גביר כתב:אולי צריך להיות 'מהטוב' שם משפחה איטלקי ידוע [ Del Bene בלעז]

אני מכיר גם תימנים שעברתו את שמם 'מעטוף' ל'מה טוב'...

Re: החכם מה טוב

פורסם: ב' יוני 03, 2019 8:03 am
על ידי גביר
לייטנר כתב:
גביר כתב:אולי צריך להיות 'מהטוב' שם משפחה איטלקי ידוע [ Del Bene בלעז]

אני מכיר גם תימנים שעברתו את שמם 'מעטוף' ל'מה טוב'...

אולי כדאי לדייק יותר ולציין ש'מעטוף' הוא שם חבני, דהיינו של יוצאי חצרמוות [ייחודה של קהילה זו הוא נושא לדיון בפני עצמו] ואינו מצוי אצל יוצאי תימן עצמה.