מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' יוני 01, 2010 3:11 am

כתב בעל הטורים בפרשת תרומה:

בעל הטורים.jpg
בעל הטורים.jpg (20.14 KiB) נצפה 3566 פעמים


והמהדיר הרב יק"ר קרא שם בצדק:

יקר.jpg
יקר.jpg (50.16 KiB) נצפה 3566 פעמים


וכבר קדמו ג"ע האדר"ת והוסיף להביא משמעות כן מן הש"ס:

אדרת.jpg
אדרת.jpg (80.09 KiB) נצפה 3566 פעמים


ואלו דברי רבי שלום אלבעק שציין הרב יק"ר שם:

8.jpg
8.jpg (155.92 KiB) נצפה 3562 פעמים


6.jpg
6.jpg (21.09 KiB) נצפה 3555 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: זמן אכילת תרומה בלילה - דברים מחודשים

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' יוני 01, 2010 7:41 am

אשמח לכל מקור נוסף בענין זה שלא נזכר מעלה.

סמבוסק
הודעות: 88
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 9:51 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי סמבוסק » ג' יוני 01, 2010 8:44 am

הנה מקור שאינו סובר כך. רש"י דמפרש דהכוונה לכהנים טמאים דוקא. וכן הרמב"ם בפירוש המשנה. ולא בדקתי אבל מסתמא שכן הוא דעת שאר הראשונים:
וכוונת הבעל הטורים ג"כ יש לפרש דוקא על כהנים טמאים, ועדיף לדחוק קצת בלשונו מאשר להעמיס חידושים עצומים שלא שזפתם העין.
1.JPG
1.JPG (38.38 KiB) נצפה 3519 פעמים
קבצים מצורפים
1.JPG
1.JPG (44.51 KiB) נצפה 3516 פעמים

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי חיים » ג' יוני 01, 2010 10:20 am

דברי אלבעק נדפסו בקובץ בית הועד עמ' 242 מעמודי האוצר. שם העיר המהדיר (הרב יואל קטן):
"כל הפירוש הזה לא הכרחי. אפשר להסביר בפשטות שהכהנים שהיו טמאים - ורבים היו, שהרי כל מי שלא מקפיד על טהרתו מסתמא נטמא במשך היום, והיו רוצים לאכול פת תרומה שהיא זולה הרבה יותר, היו הולכים עדרים עדרים לטבול ולאכול לערב, לכן היה דבר הגלוי וניכר לכל".

מנחם
הודעות: 204
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 7:32 pm
מיקום: מודיעין עילית

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי מנחם » ג' יוני 01, 2010 10:24 am

"כל הפירוש הזה לא הכרחי. אפשר להסביר בפשטות שהכהנים שהיו טמאים - ורבים היו, שהרי כל מי שלא מקפיד על טהרתו מסתמא נטמא במשך היום, והיו רוצים לאכול פת תרומה שהיא זולה הרבה יותר, היו הולכים עדרים עדרים לטבול ולאכול לערב, לכן היה דבר הגלוי וניכר לכל".

זה קצת קשה, שהרי אם רבים היו החפצים לאכול תרומה, היה עליהם להיזהר מטומאה במשך היום, אלא אם כן חששו באמת מספק טומאה כנ"ל.

מבי מדרשא
הודעות: 254
הצטרף: א' מאי 16, 2010 2:08 am

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי מבי מדרשא » ג' יוני 01, 2010 1:36 pm

השאלה הגדולה היא לא רק מרש"י והרמב"ם, אלא מפשט הגמ'. דאמנם הגמ' לא מזכירה מפורשות 'טומאה': "משעה שהכהנים נכנסים לאכול... מכדי כהנים אימת קא אכלי... מלתאאגב אורחי' קמ"ל כהנים אימת קא אכלי..." אכן לומדת היא מכאן לענין עיכוב טומאה, דביאת שמשו מעכבתו ואין כפרתו מעכבתו. הרי דעיקר הדיון הוא על כהנים טמאים. ואל"ה היתה הגמ' יכולה לתרץ פשוט אמאי נקטה המשנה לשון זו ולא כתבה מפורשות מצאת הכוכבים. דזה הוא חידוש עצום! ולכך פשטות יש לומר תפסת מרובה לא תפסת. ואין כל הכרח לחידוש זה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' יוני 01, 2010 1:48 pm

סמבוסק, דחקתו לבעל הטורים, ומה תאמר על סתמות הראבי"ה: שהיו טובלות בכל יום!
חיים, אילו ידעתי שדברי ר"ש אלבאק הועתקו לבית ועד לא היתי טורח להמציאם לכאן.
מבי מדרשא, לא הבנתי, ברור שהמעלה שעשו- אם עשו - בנויה על סרך טומאה.

מבי מדרשא
הודעות: 254
הצטרף: א' מאי 16, 2010 2:08 am

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי מבי מדרשא » ג' יוני 01, 2010 3:03 pm

אמת. אבל הגמ' באומרה דאגב אורחי' קמ"ל זמן אכילת תרומה, הי' לה להזכיר חידוש נוסף דאכילת כהנים היתה גם אצל הטהורים מערב ולא רק אצל טמאים.

סמבוסק
הודעות: 88
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 9:51 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי סמבוסק » ג' יוני 01, 2010 6:19 pm

א. חושבני שהערת מדרשא, היא הערה יפה מאד. ועדין לא השבתנו עליה.
ב. מסתמא כוונתך לראבי"ה דלהלן:
ב. הראבי"ה מיירי לענין כהנות דוקא, משום חששא דפולטת שכבת זרע.
ג. גם להראבי"ה אינו מוכרח דבעי הערב שמש, כיון שכל עיקר טבילה זו אינה אלא משום מעלה. וכמו שאינה צריכה חפיפה, כמבואר בדבריו כן י"ל לענין הערב שמש.
קבצים מצורפים
ללא שם.JPG
ללא שם.JPG (89.09 KiB) נצפה 3396 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' יוני 02, 2010 3:32 am

מבי מדרשא, הא דאכילת תרומה בעי הערב שמש הוא אינו פשוט ונלמד כן מקראי ולפיכך יש בו מן החידוש. מה שנהגו, אם נהגו שלא לאכול תרומה אלא בלילה אינו דין אלא מנהג שנהגו בעצמם, ואין צריך להשמיענו זה.

ווונדערלעך
הודעות: 122
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 10:53 am

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי ווונדערלעך » ד' יוני 02, 2010 9:13 am

לא הבנתי, והלא לכאורה פשיטא דהכהנים היו אוכלים תרומה גם ביום. שאם היו מחמירים על עצמם להיות כטמאים במשך היום, היאך היו נכנסים למקדש, והיאך היו מקריבים והיאך היו אוכלים קדשים? דקדשים פשיטא שהיו אוכלים ביום שלא יבואו לידי נותר. ואין לומר דרק לתרומה החמירו, דהא ודאי חשיב ככוחא ואטלולא שיאכלו קדשים ויכנסו למקדש אבל תרומה לא יאכלו משום חשש טומאה.
ואם תאמר שכל המנהג היה רק אחר החורבן? ומתניתין דקתני משעה שהכהנים נכנסים וכו', איירי לאחר החורבן, אכתי קשה מקרא דמייתי הבעל הטורים, וכי קרא מיירי רק לאחר החורבן?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' פברואר 09, 2017 8:16 am

שו"מ תוספתא ביצה פ"ב (הנוסח ע"פ ליברמן): אמ' רבן שמעון בן גמליאל אומ' היו בית שמיי שאין כהן טובל לתרומתו בו ביום אבל מטביל הוא מגב לגב וכו'.
ותמוה מאד, שהרי לב"ש אין טובלין כלל בשבת ויו"ט (משנה ביצה יז ב). ואלו דברי הרש"ל שם
ליברמן.jpg
ליברמן.jpg (70.95 KiB) נצפה 2568 פעמים

פלתי
הודעות: 2244
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי פלתי » ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

האם כוונתך להביא ראיה שגם הטהורים היו טובלים, מן התוספתא הזו?
או שמא כוונתך להביא ראיה מדברי הרש"ל?
לא הבנתי.

אורח
הודעות: 608
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי אורח » ה' פברואר 09, 2017 3:48 pm

בנוסחאות אחרות כתוב אומר היה רשב"ג מודים ב"ש וזה קשה בתרתי: מלבד שלא מובן מה החידוש שהרי לב"ש כל הטמאים אינם טובלים, לא שייך לשון מודים, והגר"א הגיה מודים היו ב"ש וב"ה, אבל ג"ז עדין קשה שב"ש לא שייכים לכאן וכנ"ל. ולכן התוספתא הזו תמוהה, גם אחרי הגהת הגר"א. ההסבר של ליברמן נשמע לא רע בהעדר הסבר אחר.

פלתי
הודעות: 2244
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי פלתי » ו' פברואר 10, 2017 12:44 am

אורח כתב:בנוסחאות אחרות כתוב אומר היה רשב"ג מודים ב"ש וזה קשה בתרתי: מלבד שלא מובן מה החידוש שהרי לב"ש כל הטמאים אינם טובלים, לא שייך לשון מודים, והגר"א הגיה מודים היו ב"ש וב"ה, אבל ג"ז עדין קשה שב"ש לא שייכים לכאן וכנ"ל. ולכן התוספתא הזו תמוהה, גם אחרי הגהת הגר"א. ההסבר של ליברמן נשמע לא רע בהעדר הסבר אחר.

אני שמעתי הסבר אחר. שהיה מקום לומר דלא הוי כשאר טבילות, דכיון שבלא"ה אינם מותרים לאכול עד שיעריב שמשם, שאז כבר יצאה השבת, לפיכך לא מיחזי כמתקן. קמ"ל דאפ"ה אסור. כמדומה שראיתי כך בחסדי דוד, אבל איני בטוח.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2017 1:15 am

הפירוש שלך מעניין אבל אינו בחס"ד ובכל מקרה, גם הוא כחס"ד נזקק להגהה נמרצה, ואילו הפירוש של רש"ל, כשהם שהוא נכתב הוא נקרא.

בחסדי דוד מתקן את הגרסא מודים היו ב"ה ומפרש שלרשב"ג לב"ה אדם אסור לטבול. ודלא כמו שאמרו בגמ' שנראה כמיקר. ולא ברור מהו לשון מודים לדבריו.
ושוב כתב שאף לרשב"ג לא אסרו ב"ה לטבול אלא לכהן לתרומה או משום שהוא כהכנה ליום חול שהרי בלא"ה צריך הערב שמש (וכ"פ הגר"א) או שכהן לתרומה חשוב תיקון אבל אדם לחולין על טה"ק אינו תיקון כ"כ.

פלתי
הודעות: 2244
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי פלתי » ו' פברואר 10, 2017 1:31 am

באמת לא ברור לי ההמצאה הזו. כמו שראיתי שכבר הקשו כן למעלה. וכי הכהנים היו מחזיקים מעצמם טמאין כל היום? והאיך אכלו קדשים ועבדו במקדש?
וגם ברמב"ם וגם ברש"י מפורש דאיירי בכהנים טמאים, אז איך הם יפרשו התוספתא הזו?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12048
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2017 1:42 am

פלתי כתב:באמת לא ברור לי ההמצאה הזו. כמו שראיתי שכבר הקשו כן למעלה. וכי הכהנים היו מחזיקים מעצמם טמאין כל היום? והאיך אכלו קדשים ועבדו במקדש?
לק"מ. כהני בית אב שעבדו והתחלקו בקדשים ושהו במקדש, כמובן וכפשוט שנשמרו מאד מטומאה. במה אנן קיימין בכהנים שאוכלים תרומה והם דרים עם זרים וטומאה בשכנותם וכו' וכו'. וק"ל.

פלתי
הודעות: 2244
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי פלתי » ו' פברואר 10, 2017 1:48 am

איש_ספר כתב:
פלתי כתב:באמת לא ברור לי ההמצאה הזו. כמו שראיתי שכבר הקשו כן למעלה. וכי הכהנים היו מחזיקים מעצמם טמאין כל היום? והאיך אכלו קדשים ועבדו במקדש?
לק"מ. כהני בית אב שעבדו והתחלקו בקדשים ושהו במקדש, כמובן וכפשוט שנשמרו מאד מטומאה. במה אנן קיימין בכהנים שאוכלים תרומה והם דרים עם זרים וטומאה בשכנותם וכו' וכו'. וק"ל.

אז כהן שלא יצא מביתו, וברור לו שלא נטמא, מה איתו?
ועוד מהיכא פסיקא לך שכהני בית אב אינם יוצאים מן המקדש כל השבוע?
ועוד, רש"י והרמב"ם שפירשו דמיירי בכהנים טמאים דוקא, היאך יפרשו התוספתא?

פלתי
הודעות: 2244
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי פלתי » ו' פברואר 10, 2017 1:57 am

עוד צריך ביאור בפירוש הרש"ל, בשעת צאת הכוכבים הם מותרים בתרומה. אבל עד מתי הם מותרים? כל הלילה? כל זמן שלא יצא מביתו? האם מרגע שקמים בבוקר? האם מרגע שיצא מביתו? האם מעלות השחר או מהנץ החמה? מודע לא נתנו בשום מקום שיעור לדבר?

דרומי
הודעות: 5935
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי דרומי » ה' פברואר 23, 2017 8:30 pm

חידוש בעיניי כל מה שכתוב כאן וכמו שכתבו כמה לפניי שפשוט הדבר שהכוונה היא דוקא לכהנים הטמאים.
ואוסיף עוד פרפרת בענין זה, ואולי כבר ידוע בעולם הישיבות, אשר המשנה מדייקת "בתרומתן" ואינה כותבת "בתרומה" סתם, משום שתרומה סתם הרי היא מדרבנן בזמן בית שני (שאין כל יושביה עליה), ולכן אין הכהנים צריכים לחכות עד צאת הכוכבים אלא יכולים לאוכלה כבר בבין השמשות, דספקא דרבנן לקולא, והדיוק "תרומתן" הוא התרומה השייכת להכהנים והיינו ביכורים, שהם מדאורייתא גם בזמן בית שני, ולכן לאכילת הביכורים צריכים הכהנים להמתין עד צאת הכוכבים בוודאות

הקיר
הודעות: 4
הצטרף: א' אפריל 23, 2017 12:08 pm

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

הודעהעל ידי הקיר » א' אפריל 23, 2017 12:29 pm

להלן קישור למאמר חדש שדן בנושא זה:
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=45&id=1336


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 50 אורחים