מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' אוגוסט 04, 2019 12:18 am

במלכים ב פרק יז פסוק ו נאמר: בִּשְׁנַת הַתְּשִׁיעִית לְהוֹשֵׁעַ לָכַד מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶת שֹׁמְרוֹן וַיֶּגֶל אֶת יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיַּשֶׁב אֹתָם בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי:
שם פרק יח פסוק יא נאמר:
וַיֶּגֶל מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶת יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיַּנְחֵם בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי:
ובדברי הימים א פרק ה פסוק כו נאמר:
וַיָּעַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶת רוּחַ פּוּל מֶלֶךְ אַשּׁוּר וְאֶת רוּחַ תִּלְּגַת פִּלְנֶסֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבוֹר וְהָרָא וּנְהַר גּוֹזָן עַד הַיּוֹם הַזֶּה:

בפסוק בדברי הימים ניתן היה לפרש ש"לחלח" הוא שם המקום הראשון אליו גלו, אך מהפסוקים במלכים עולה להדיא ששם המקום הוא "חלח".

והנה תעלומה, שמקוצר הזמן - העירני עליה המגיה לפני ההדפסה - עסקתי בה רק מעט, ואשמח לחוו"ד חכמי המקום.

יש מספר עדויות המראות שרס"ג הבין ששם המקום הוא "לחלח" ולא "חלח", וכדלהלן:

א. בתרגום קדום לפירושו לאיכה, ממנו פורסמה כעת בקובץ "בית אהרן וישראל" ההקדמה ועוד קטעים שחסרו במקור הערבי שעלה מקטעי הגניזה ופורסם בשנה שעברה, נאמר: שמעו כי נאנחה אני. הם עשרת השבטים אש'ר הגלו אל לחלח וחבור נהר גוזן וערי מדי.

אל לחלח - ולא אל חלח.

ב. במקור הערבי, בפירוש עשרת הגלויות שבפרק א פסוק ג, מעתיק רס"ג לפי אחד מכתבי היד (כ"י פטרבורג Yevr.-Arab. I 4043) את הפסוק במלכים ב פרק יח: "ויגל מלך אשור את ישראל אשורה וינחם בלחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי.

ג. ה"אגרון" של רס"ג הוא ספר מילים המסודרות לפי סיומן בתוספת פירושן. שם (מהדורת אלוני עמ' 270) מופיעה המילה: לחלח. והעיר אלוני בצדק: מכאן שחשב רס"ג את הלמד כחלק מהשם, והביא שאלפאסי בג'אמע ערך חלח כבר השיגו, וכתב ש"חלח" הוא שם מקום, ואין "לחלח" שם כמו שחשבו אנשים (והכוונה לרס"ג), כי הוא אומר "וינחם בחלח" ולא אמר "בלחלח".

כמדומה שצירוף כל הראיות מוכיח בבירור שרס"ג נקט שהלמ"ד היא משם המקום.
נערך לאחרונה על ידי הוגה ומעיין ב א' אוגוסט 04, 2019 12:44 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' אוגוסט 04, 2019 12:20 am

והנה פלא, שהמקום נזכר בבבלי בב' מקומות, ובכל כתבי היד והדפוסים הראשונים ביבמות טז ע"ב, ובחלק מכה"י ודפו"ר קידושין עב ע"א, הנוסח 'בלחלח' וכדעת רס"ג, והוגה על ידי מהרש"ל שם.

לפי "הכי גרסינן", ביבמות גורסים כך כל הדפוסים וכתבי היד: דפוס ונציה, פיזרו, כ"י מינכן, וקטע גניזה מאוקספורד. בכ"י וטיקן יש דבר מוזר: בפנים כתוב "בחלח", ובין השיטין נוספה האות ל!

בקידושין גורסים כך דפוס ונציה, כ"י מינכן, וקטע גניזה. כ"י וטיקן לא הוגה כאן ודפוס פיזרו אין. לעומתו יש כאן ערש-דפוס ואדי אלחגארה ודפוס קושטא, שכן גורסים "בחלח".

נמצא שבכל העולם מלבד ספרד - התקיימה מסירה בבבלי של "בלחלח", ורק בספרד ובקושטא אליה גלו בניה - התקיים הנוסח "בחלח".

עוד מקורות: ב"מלכים בוך" דפו"ר (אוגסברג 1543), שהוא עיבוד שירי לספר מלכים, גורס ג"כ כרס"ג, וע"כ כתב (מחרוזת 1728): לחלה.

וכן הגי' בכמה כ"י בסדר עולם, ראה מהדו' מיליקובסקי עמ' 372.

האם יש בכך עדות לנוסח מסירה קדום במלכים, לפיו נאמר "בלחלח" ולא "בחלח", וכפי שהשתמר באחד מכה"י של פירוש רס"ג לאיכה - כנ"ל אות ב?

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' אוגוסט 04, 2019 1:13 am

ועוד משהו מעניין לעניין -

רס"ג באגרונו שם כותב ש"לחלח" היא "חלואן".

זו עיר ידועה בפרס, כיום במערב איראן (אין להחליפה בחלואן שבמצרים), מרחק חמשה ימים מבגדד, היתה בה קהילה יהודית עשירה, הסכום ששילמה כל שנה לקופת ראש הגולה היה מאה וחמשים דינר זהב, סך זה היה חמישית של הוצאות ראש הגולה שהיו בסך הכל שבע מאות דינרי זהב לשנה (שי"ר, ערך מלין).

ומכאן שצדק נויבאואר (La Geographie du Talmud עמ' 373) בתיקונו לנוסח הדפוסים "חלח זו חלזון" - שצריך לומר "זו חלוון".

וכן הוא בקטע הגניזה ג'נבה 31 לקידושין שם: לחלח זו חלון, וביבמות שם כן נוסח דפוס ונציה: לחלח זה חלואו', כ"י מינכן: בלחלח זו חלוואן, כ"י וטיקן: ב[ל]חלח זה חלוון, ודפוס פיזרו: לחלח זה חלואו.

לענין
הודעות: 3264
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי לענין » א' אוגוסט 04, 2019 1:24 am

מן הסתם ראית מ"ש בדקדוקי סופרים יבמות י"ז א'.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' אוגוסט 04, 2019 1:31 am

כוונתך מן הסתם לדק"ס השלם.

לא ראיתי, הסתכלתי עכשיו. יש בדבריו שאין בדברי ולהיפך. מה שהוסיף שם: גם באור זרוע: בלחלח, ומקור הנוסח "חלזון" ביבמות במהרש"ל שם ע"פ מה שהיה לפניו בקידושין.

(ספר ישובי היהודים בבבל שציין שם היה למראה עיני, ומשם הבאתי את הנ"ל מדברי נויבאואר ומדברי שי"ר, שלא ראיתים במקורם).

עזריאל ברגר
הודעות: 8707
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 04, 2019 9:07 am

עד"ז "ויבוא יהצה" תרגם אונקלוס "ליהץ", למרות שמקרא מלא דבר הכתוב במ"א "ביהצה".
ועד"ז מצינו "ועשה חיל באפרתה", למרות שבד"כ שם המקום הוא "אפרת".

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוגוסט 04, 2019 11:14 am

....
נערך לאחרונה על ידי ושא_נס ב א' אוגוסט 04, 2019 7:47 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

יתר10
הודעות: 880
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי יתר10 » א' אוגוסט 04, 2019 11:16 am

רבי אלעזר הקליר: עד לחלח וחבור הגלנו.
וראה עוד ב"מאגרים"
ומה שהוסיף עתה הרב ושא נס בחלח כך פייט ר' יצחק השנירי (גם זה ממאגרים) רְעֶה צֹאנֶה אֲשֶׁר אָנָה וְאָנֶה. מְעוּנֶּה בֵּין גְּבוּל חָבוֹר וּבַחְלַח.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי ושא_נס » א' אוגוסט 04, 2019 11:31 am

..
נערך לאחרונה על ידי ושא_נס ב א' אוגוסט 04, 2019 7:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5314
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי לייטנר » א' אוגוסט 04, 2019 2:48 pm

בהנחה שאין שינויים מהכתוב, ובשניים משלושת המקומות שהשם מופיע הוא מופיע 'חלח', ובשלישי ניתן להבין שהשם הוא 'חלח'. הקושי הוא באמירה אחרת.

אגב, צפונית לנינוה יש עיר בשם 'חלח'.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' אוגוסט 04, 2019 4:12 pm

יתר10 כתב:רבי אלעזר הקליר: עד לחלח וחבור הגלנו.

אין מכאן ראיה, שהוא כלשון הכתוב בדברי הימים ומתפרש גם אם שם המקום חלח וגם אם מקומו לחלח.

לייטנר כתב:בהנחה שאין שינויים מהכתוב, ובשניים משלושת המקומות שהשם מופיע הוא מופיע 'חלח', ובשלישי ניתן להבין שהשם הוא 'חלח'. הקושי הוא באמירה אחרת.

בהנחה שקראת את האמור דבריך סתומים במידת מה. הקושי הוא בעובדות הרבות מדי לכך שהקדמונים הבינו ששם המקום "לחלח", חלקם גם גורסים כך בכתוב במלכים.

לייטנר
הודעות: 5314
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי לייטנר » א' אוגוסט 04, 2019 5:02 pm

אני מאלה שמעדיפים לקיים את גרסת הכתוב בידינו, מאשר את גרסת הקדמונים...

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' אוגוסט 05, 2019 2:33 pm

לייטנר כתב:אני מאלה שמעדיפים לקיים את גרסת הכתוב בידינו, מאשר את גרסת הקדמונים...

בכל מקרה לא נגיע ל"בידינו" מול "קדמונים". לכל היותר נראה בזה חילוף מדינחאי-מערבאי, ונצרף לו עוד חילופים (וי"ו קטיעא, תשובת הרשב"א במיוחסות סי' רלב על קרנת קרנות, וחצי מהציונים בגליון הש"ס שבת נה ע"ב), ונבאר הטעם שבזה הלכתא כמערבאי כיון שדקדקו בספריהם ביותר, ושלום על ישראל.

בן מיכאל
הודעות: 1484
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 2:19 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי בן מיכאל » ב' אוגוסט 05, 2019 3:06 pm

הוגה ומעיין כתב:
לייטנר כתב:אני מאלה שמעדיפים לקיים את גרסת הכתוב בידינו, מאשר את גרסת הקדמונים...

בכל מקרה לא נגיע ל"בידינו" מול "קדמונים". לכל היותר נראה בזה חילוף מדינחאי-מערבאי, ונצרף לו עוד חילופים (וי"ו קטיעא, תשובת הרשב"א במיוחסות סי' רלב על קרנת קרנות, וחצי מהציונים בגליון הש"ס שבת נה ע"ב), ונבאר הטעם שבזה הלכתא כמערבאי כיון שדקדקו בספריהם ביותר, ושלום על ישראל.

וראה ירושלמי שבת פ"ט בעניין זרעה וזירועיה שתלו חז"ל מחלוקת להלכה בשאלת גירסת הו' בפסוק.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' אוגוסט 05, 2019 4:23 pm

בן מיכאל כתב:
הוגה ומעיין כתב:
לייטנר כתב:אני מאלה שמעדיפים לקיים את גרסת הכתוב בידינו, מאשר את גרסת הקדמונים...

בכל מקרה לא נגיע ל"בידינו" מול "קדמונים". לכל היותר נראה בזה חילוף מדינחאי-מערבאי, ונצרף לו עוד חילופים (וי"ו קטיעא, תשובת הרשב"א במיוחסות סי' רלב על קרנת קרנות, וחצי מהציונים בגליון הש"ס שבת נה ע"ב), ונבאר הטעם שבזה הלכתא כמערבאי כיון שדקדקו בספריהם ביותר, ושלום על ישראל.

וראה ירושלמי שבת פ"ט בעניין זרעה וזירועיה שתלו חז"ל מחלוקת להלכה בשאלת גירסת הו' בפסוק.

ייש"כ. ועיי' רשב"א שם שאכן יש משמעות מיוחדת לשינויים בנוסחאות שתלויות בהן הלכות.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' אוגוסט 05, 2019 10:20 pm

הראני ר' אהרן גבאי:

בפיוט של רשבג "שומרון קול תתן מצאוני עווני"
איתא
ללחלח ולחבור נשא את שבייי
ובמחזור קול תחינה החדש תיקן לחלח וכתב שהוא טעות הדפוס!

לענין
הודעות: 3264
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי לענין » ב' אוגוסט 05, 2019 11:14 pm

מוזר, אני אומר את הפיוט הזה כבר עשרים שנה.
'ולחלח וחבור'. כך זה אצלי.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' אוגוסט 05, 2019 11:38 pm

שו"ר שכבר הביא כן אלוני בתיקונים לאגרון, עמ' 538. וכתב שהנוסח בפיוט רשב"ג הוא ע"פ על נהרות ספרד ת"א תשט"ז (וכפה"נ כ"ה בכה"י, ובדפוסים שונים "תיקנו").

ועוד הביא כן מפיוט ר' שלמה בן יהודה גאון (שירים חדשים 182/9) שחותי לפני / כוכבים מונה:
"דחוי לחלח וחבור/ישובב אל גבור".

וא"כ גם באר"י הבינו ששם המקום "לחלח" ולא רק בבבל...

עוד מצאתי כן בתרגום הארמי לשיר השירים ה, ד לנוסח תימן: ואגלי יתהון ללחלח וחבור.

ובמיוחס לרש"י לדה"י א' ז, יג: לך ללחלח וחבור.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1845
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' אוגוסט 05, 2019 11:52 pm

אמנם לא מהגאונים ואף לא מהראשונים, אך כן כתב אברבנאל ישעיהו ו, יא; ח, כג; לו, א ד"ה עלה סנחריב,
וכן במהרש"א ח"א ב"מ קז, ב.

ראה גם אור תורה י' עמ' 294.

במיוחס לרש"י דה"י לפני אין הגי' כן.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' אוגוסט 06, 2019 12:52 am

יהודה בן יעקב כתב:אמנם לא מהגאונים ואף לא מהראשונים, אך כן כתב אברבנאל ישעיהו ו, יא; ח, כג; לו, א ד"ה עלה סנחריב,
וכן במהרש"א ח"א ב"מ קז, ב.

ראה גם אור תורה י' עמ' 294.

במיוחס לרש"י דה"י לפני אין הגי' כן.


שמא מהרש"א תפס כן על פי דפוסי התלמוד של יבמות וקידושין דלעיל?

ושמא רבי יצחק אברבנאל העתיק כן על פי קידושין דפוס ברקו (במידה ותפס לשון התלמוד בקידושין או תוכנו. לא בדקתי)? מציאותית זה יתכן אך איני יודע באיזה ספרי דפוס השתמש רי"א (יש רשימה כזו?). והדברים מגיעים לזמן חיבורו של ביאורו לנ"ך הנ"ל. וכבר דובר בזה פה באיזה מקום בסמיכות.

אולי רי"א נמשך אחר ילקוט שמעוני כמדתו לרוב ובנוסח הילקוט שלו היה שינוי מהנדפס בדפוסים המצויים?

צריך גם חיפוש ובדיקה בנוסחאות הנ"ך עצמו שנדפסו בעשורים הראשונים של הדפוס בדפוסים שאינם תלויים בקודמיהם. וכבר מצאתי כמה שינויים בכתיב של הנ"ך בדפוסים הנ"ל מהמצוי אצלנו בספרים הרגילים, ויש בדפוסים אלו גם השמטות ושיבושים בעיקר הנ"ך הנדפס בהם.
תחילה וראש צריך לבדוק אצל קניקוט בתנ"ך דפוס אוקספורד אם רשם שינויים במלכים ובדברי הימים, ומן הסתם כבר כתבי היד של הנ"ך מחולקים בזה והדברים עתיקים.

מרדכי וינטרויב
הודעות: 381
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ג' אוגוסט 06, 2019 8:16 am

ושא_נס כתב:תחילה וראש צריך לבדוק אצל קניקוט בתנ"ך דפוס אוקספורד אם רשם שינויים במלכים ובדברי הימים, ומן הסתם כבר כתבי היד של הנ"ך מחולקים בזה והדברים עתיקים.

בדקתי ואין

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ג' אוגוסט 06, 2019 8:25 am

ושא_נס כתב:
יהודה בן יעקב כתב:אמנם לא מהגאונים ואף לא מהראשונים, אך כן כתב אברבנאל ישעיהו ו, יא; ח, כג; לו, א ד"ה עלה סנחריב,
וכן במהרש"א ח"א ב"מ קז, ב.

ראה גם אור תורה י' עמ' 294.

במיוחס לרש"י דה"י לפני אין הגי' כן.


שמא מהרש"א תפס כן על פי דפוסי התלמוד של יבמות וקידושין דלעיל?

ושמא רבי יצחק אברבנאל העתיק כן על פי קידושין דפוס ברקו (במידה ותפס לשון התלמוד בקידושין או תוכנו. לא בדקתי)? מציאותית זה יתכן אך איני יודע באיזה ספרי דפוס השתמש רי"א (יש רשימה כזו?). והדברים מגיעים לזמן חיבורו של ביאורו לנ"ך הנ"ל. וכבר דובר בזה פה באיזה מקום בסמיכות.

אולי רי"א נמשך אחר ילקוט שמעוני כמדתו לרוב ובנוסח הילקוט שלו היה שינוי מהנדפס בדפוסים המצויים?

צריך גם חיפוש ובדיקה בנוסחאות הנ"ך עצמו שנדפסו בעשורים הראשונים של הדפוס בדפוסים שאינם תלויים בקודמיהם. וכבר מצאתי כמה שינויים בכתיב של הנ"ך בדפוסים הנ"ל מהמצוי אצלנו בספרים הרגילים, ויש בדפוסים אלו גם השמטות ושיבושים בעיקר הנ"ך הנדפס בהם.
תחילה וראש צריך לבדוק אצל קניקוט בתנ"ך דפוס אוקספורד אם רשם שינויים במלכים ובדברי הימים, ומן הסתם כבר כתבי היד של הנ"ך מחולקים בזה והדברים עתיקים.


ייש"כ לשניכם.
גם אני בדקתי בכתבי היד של התנ"ך, ובכללם קטעי הגניזה, ועד כה לא מצאתי בהם תיעוד של "בלחלח" במלכים (התיעוד היחיד בינתיים הוא בהעתקה אחת של פירוש רס"ג לאיכה המעתיק פסוק זה, וכדלעיל). ולכן לע"ע עוד לא ניתן להניח שמדובר בשינוי מדינחאי-מערבאי וכדומה, ויתכן שכל מי שנקט ששם המקום "לחלח" עשה כן על סמך הפסוק בדברי הימים, שכיון שהמילה נקודה שם לַחְלַח נקטו שזו שם המקום, ואולי נקטו שדברי הימים שינה בזה ממלכים וכדרך שינויים רבים שיש ביניהם בשמות אנשים ומקומות.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ג' אוגוסט 06, 2019 8:47 am

מרדכי וינטרויב כתב:
ושא_נס כתב:תחילה וראש צריך לבדוק אצל קניקוט בתנ"ך דפוס אוקספורד אם רשם שינויים במלכים ובדברי הימים, ומן הסתם כבר כתבי היד של הנ"ך מחולקים בזה והדברים עתיקים.

בדקתי ואין

משהו אחד יש שם כן, לא מעיקר העניין אלא מסתעף לענף צדדי. במלכים פרק יח הוא מביא נוסח "בחלה", וזה כנוסח חלק מהדפוסים או כתבי היד שהביא הרב "ושא נס" ברוב עיונו וחסדו לעיל, בהודעות שנמחקו לדאבון לב.

ושא_נס
הודעות: 1286
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' אוגוסט 06, 2019 9:04 am

בחלה - כן הוא בדפוס ויניציאה ר"ף בשלשה עותקים שונים שראיתי (איני כולל בהם את מהדורת הצילום וצילומיה, ואפילו לא הצצתי בהן בנדון זה ואפשר שההכרע במהדורות צילום אלו מסופק ביחס לעותקים שבדקתי. וכדרך שדובר פה אודות קולפון בית יוסף חלק חשן משפט. מעבר לבעיות איכות של הצילום עצמו במהדורות הצילום, יש בהן כמה מיני בעיות ושינויים ביחס להדפסה המקורית). ויתכן מאד שבעצם ויניציאה משמר כאן את דפוס ברקו רנ"ח לערך.
למען השלמות ראוי לבדוק מה המצב בדפוסי התלמוד הבאים וממתי הגיהו ושינו כבדפוסים המצויים.

יישר כוח על הבדיקה בקניקוט. מנסיוני במקומות רבים הוא מספק (עד כמה שהעתקותיו נכונות). אך כאן לא היה בו כ"כ מן החידוש.

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ג' אוגוסט 06, 2019 9:54 am

ושא_נס כתב:בחלה - כן הוא בדפוס ויניציאה ר"ף בשלשה עותקים שונים שראיתי (איני כולל בהם את מהדורת הצילום וצילומיה, ואפילו לא הצצתי בהן בנדון זה ואפשר שההכרע במהדורות צילום אלו מסופק ביחס לעותקים שבדקתי. וכדרך שדובר פה אודות קולפון בית יוסף חלק חשן משפט. מעבר לבעיות איכות של הצילום עצמו במהדורות הצילום, יש בהן כמה מיני בעיות ושינויים ביחס להדפסה המקורית). ויתכן מאד שבעצם ויניציאה משמר כאן את דפוס ברקו רנ"ח לערך.
למען השלמות ראוי לבדוק מה המצב בדפוסי התלמוד הבאים וממתי הגיהו ושינו כבדפוסים המצויים.

יישר כוח על הבדיקה בקניקוט. מנסיוני במקומות רבים הוא מספק (עד כמה שהעתקותיו נכונות). אך כאן לא היה בו כ"כ מן החידוש.


יישר כח!

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 182
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » ב' אוגוסט 12, 2019 1:40 pm

הוגה ומעיין כתב:ועוד משהו מעניין לעניין -

רס"ג באגרונו שם כותב ש"לחלח" היא "חלואן".

זו עיר ידועה בפרס, כיום במערב איראן (אין להחליפה בחלואן שבמצרים), מרחק חמשה ימים מבגדד, היתה בה קהילה יהודית עשירה, הסכום ששילמה כל שנה לקופת ראש הגולה היה מאה וחמשים דינר זהב, סך זה היה חמישית של הוצאות ראש הגולה שהיו בסך הכל שבע מאות דינרי זהב לשנה (שי"ר, ערך מלין).

ומכאן שצדק נויבאואר (La Geographie du Talmud עמ' 373) בתיקונו לנוסח הדפוסים "חלח זו חלזון" - שצריך לומר "זו חלוון".

וכן הוא בקטע הגניזה ג'נבה 31 לקידושין שם: לחלח זו חלון, וביבמות שם כן נוסח דפוס ונציה: לחלח זה חלואו', כ"י מינכן: בלחלח זו חלוואן, כ"י וטיקן: ב[ל]חלח זה חלוון, ודפוס פיזרו: לחלח זה חלואו.


בילקוט: 'חלח זו חלייב' לכאורה נראה שהכוונה העיר הידועה 'חלאב' שבסוריה. ואולי שמה העתיק הוא חלאוון...

ילקוט.jpg
ילקוט.jpg (98.21 KiB) נצפה 2953 פעמים

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' אוגוסט 12, 2019 5:07 pm

אִיךְ-מֶיְין כתב:
הוגה ומעיין כתב:ועוד משהו מעניין לעניין -

רס"ג באגרונו שם כותב ש"לחלח" היא "חלואן".

זו עיר ידועה בפרס, כיום במערב איראן (אין להחליפה בחלואן שבמצרים), מרחק חמשה ימים מבגדד, היתה בה קהילה יהודית עשירה, הסכום ששילמה כל שנה לקופת ראש הגולה היה מאה וחמשים דינר זהב, סך זה היה חמישית של הוצאות ראש הגולה שהיו בסך הכל שבע מאות דינרי זהב לשנה (שי"ר, ערך מלין).

ומכאן שצדק נויבאואר (La Geographie du Talmud עמ' 373) בתיקונו לנוסח הדפוסים "חלח זו חלזון" - שצריך לומר "זו חלוון".

וכן הוא בקטע הגניזה ג'נבה 31 לקידושין שם: לחלח זו חלון, וביבמות שם כן נוסח דפוס ונציה: לחלח זה חלואו', כ"י מינכן: בלחלח זו חלוואן, כ"י וטיקן: ב[ל]חלח זה חלוון, ודפוס פיזרו: לחלח זה חלואו.


בילקוט: 'חלח זו חלייב' לכאורה נראה שהכוונה העיר הידועה 'חלאב' שבסוריה. ואולי שמה העתיק הוא חלאוון...

ילקוט.jpg


ייש"כ, אך קשה לבנות הרבה על שמות מקומות לפי נוסח דפוס מאוחר. בדפו"ר בפעם השנייה נראה שנכתב "חדייב" (מלבד מה שנאמר שם "וינחם בלחלח").

הוגה ומעיין
הודעות: 1759
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' יולי 26, 2020 8:33 am

כעת באו הדברים ערוכים במדור התגובות בקובץ בית אהרן וישראל -
viewtopic.php?p=646588#p646588


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 117 אורחים