מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

המהלך ד' אמות בא"י מוחלין לו על עונתיו

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
תם ותמים
הודעות: 30
הצטרף: ה' פברואר 04, 2016 7:22 am

המהלך ד' אמות בא"י מוחלין לו על עונתיו

הודעהעל ידי תם ותמים » ד' אוגוסט 14, 2019 2:07 pm

הגאון רבי אהרן אלפאנדרי ז"ל בספרו היקר יד אהרן או"ח (סימן רמ"ח הגה"ט ד"ה לי דס"א ע"ד) דן אם עליה לארץ ישראל איקרי מצוה, וכתב: דהא דהולך ארבע אמות בארץ ישראל הוא גמרא ערוכה בכמה דוכתי ההולך ארבע אמות בארץ ישראל מוחלין לו על עוונותיו, ומוכרח דעביד מצוה מדמוחלין לו וכו'.

ובזמנו כתב לי מ"ו הגרי"ח סופר שליט"א וזה לשונו: ובעניותי נעלם ממני היכן היא "הגמרא הערוכה בכמה דוכתי" שההולך ארבע אמות בארץ ישראל מוחלין לו על עוונותיו", שהביא הרב יד אהרן ז"ל, ובכתובות (קי"א א') לא אמרו אלא: אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ע"ש.

ובודאי אין לומר שאם אמרו שמובטח לו שהוא בן העולם הבא, מינה שמעינן שמחלו לו על כל עוונתיו, שהרי אפילו בעל עבירות כל שאינו ב"רשימה השחורה" של אותם שאין להן חלק לעולם הבא שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ג ה"ו ואילך) הוא בן העולם הבא, וכמו שכתב במפורש הרמב"ם (שם הלכה ה'): "כל הרשעים שעונותיהן מרובים דנין אותן כפי חטאיהם, ויש להן חלק לעולם הבא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ".

וצ"ע זו מנין שהמהלך ד' אמות בא"י מוחלין לו על כל עונתיו, וראיתי לרבים (רשום אצלי) שהביאו לשון זה, ולדוגמא תראה בספר שפתי כהן על התורה דברים (ל"ב כ"ג): "אמרו חז"ל כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מוחלין לו כל עוונותיו שנאמר וכפר אדמתו עמו, ועוד שם בסוף הפרשה, וכן שם (ד' כ"א) וצ"ע להיכן נתכוין ובפרט שבכתובות שם הביאו פסוק זה וכפר אדמתו עמו על "הקבור" בארץ ישראל וצ"ע. עכ"ד שליט"א.
מי יסביר ויאיר

חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ושא_נס, שבתי ו־ 39 אורחים