מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 754
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ד' אוגוסט 14, 2019 10:35 pm

כתב הבאה"ט (סי' א אות ב):

ומיד כשניעור משנתו יטול ידיו ובזה ינצל מהוצאת ש"ז. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן אף שנשאר מושכב של"ה.

לכאורה הסגנון של "מכ"ש" קצת מוזר, שהרי עיקר החידוש הוא אם אפי' שרוצה להישאר לישון יטול ידיו.

וז"ל הגר"ז (סי' א אות ז):

וכל מדקדק במעשיו יזהר שמיד שניעור משנתו יטול ידיו אף על פי שנשאר מושכב ובזה ינצל מהוצאת שכבת זרע לבטלה


וצויין המקור ב"של"ה".

דבר זה הועתק הלאה בהרבה אחרונים בשם השל"ה.

חיפשתי למצוא הדברים בשל"ה, והנה דברי השל"ה חולין (פרק דרך חיים תוכחות מוסר אות קפא) בזה"ל:

ונראה בעיני, מיד כשנעור ואינו רוצה לישן, אף שעדיין אינו עומד ממטתו, רק נשאר מושכב, יטול ידיו, כדי שילך ממנו רוח הטומאה, מאחר שהוחזרה הנשמה הקדושה אליו, לא יתן מקום לטומאה. וכן מצאתי שמשמע קצת כן בזהר בראשית (ח"א דף י ע"ב), שצריך ליטול מיד כשניעור, אף על פי שאין רצונו לקום עדיין.


כאן לא נזכר ענין קרי.

הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו שו"ת חקקי לב או"ח ס"ס א כותב:

וכבר הזהירנו הפוסקים במי שניעור משנתו בלילה, והוא על מיטתו, שיקום ויעשה נט"י אף על פי שדעתו לחזור ולישן עוד, שבזה ינצל מקרי, וכמ"ש הרב של"ה ז"ל דש"ח, דהטוב והישר הוא להיות תמיד ידיו נקיות.


היכן הם דברי השל"ה בדף ש"ח, באיזה דפוס ומהדורה??

ואילו בספרו כף החיים (סי' ח אות ח) כתב:
מי שרוצה לשתות מים לצמאו בעודו על מיטתו כחצות הלילה, דלא ישתה אם לא יטול ידיו, ולא יחוש מפני הצינה או מעצלות השינה, ואם יסבול שלא לשתות תע"ב. ובלא זה, טוב ליטול ידיו תיכף כשניעור, ויועיל לו שלא יראה קרי, כמ"ש בקיצור השל"ה.כאן כבר הוא מביא זאת בשם קיצור השל"ה.

בספרו רוח חיים סי' ד סוף אות א, זה בשם "השל"ה".

מי יוכל ללמדני פתרון למקור הדברים הללו?

פרנצויז
הודעות: 662
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' אוגוסט 15, 2019 3:35 am

דרופתקי דאורייתא כתב:כתב הבאה"ט (סי' א אות ב):

ראיתי אגב אורחא בס' אמרות טהורות (מדר) עמ' ח'-ט' שכתב קצת בענין הבאה"ט והשל"ה, (ולא עיינתי היטב שם).
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?603158&pageid=0010

אישצפת
הודעות: 780
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי אישצפת » ה' אוגוסט 15, 2019 8:20 am

דרופתקי דאורייתא כתב:כתב הבאה"ט (סי' א אות ב):

ומיד כשניעור משנתו יטול ידיו ובזה ינצל מהוצאת ש"ז. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן אף שנשאר מושכב של"ה.

לכאורה הסגנון של "מכ"ש" קצת מוזר, שהרי עיקר החידוש הוא אם אפי' שרוצה להישאר לישון יטול ידיו.

וז"ל הגר"ז (סי' א אות ז):

וכל מדקדק במעשיו יזהר שמיד שניעור משנתו יטול ידיו אף על פי שנשאר מושכב ובזה ינצל מהוצאת שכבת זרע לבטלה


וצויין המקור ב"של"ה".

דבר זה הועתק הלאה בהרבה אחרונים בשם השל"ה.

חיפשתי למצוא הדברים בשל"ה, והנה דברי השל"ה חולין (פרק דרך חיים תוכחות מוסר אות קפא) בזה"ל:

ונראה בעיני, מיד כשנעור ואינו רוצה לישן, אף שעדיין אינו עומד ממטתו, רק נשאר מושכב, יטול ידיו, כדי שילך ממנו רוח הטומאה, מאחר שהוחזרה הנשמה הקדושה אליו, לא יתן מקום לטומאה. וכן מצאתי שמשמע קצת כן בזהר בראשית (ח"א דף י ע"ב), שצריך ליטול מיד כשניעור, אף על פי שאין רצונו לקום עדיין.


כאן לא נזכר ענין קרי.

הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו שו"ת חקקי לב או"ח ס"ס א כותב:

וכבר הזהירנו הפוסקים במי שניעור משנתו בלילה, והוא על מיטתו, שיקום ויעשה נט"י אף על פי שדעתו לחזור ולישן עוד, שבזה ינצל מקרי, וכמ"ש הרב של"ה ז"ל דש"ח, דהטוב והישר הוא להיות תמיד ידיו נקיות.


היכן הם דברי השל"ה בדף ש"ח, באיזה דפוס ומהדורה??

ואילו בספרו כף החיים (סי' ח אות ח) כתב:
מי שרוצה לשתות מים לצמאו בעודו על מיטתו כחצות הלילה, דלא ישתה אם לא יטול ידיו, ולא יחוש מפני הצינה או מעצלות השינה, ואם יסבול שלא לשתות תע"ב. ובלא זה, טוב ליטול ידיו תיכף כשניעור, ויועיל לו שלא יראה קרי, כמ"ש בקיצור השל"ה.כאן כבר הוא מביא זאת בשם קיצור השל"ה.

בספרו רוח חיים סי' ד סוף אות א, זה בשם "השל"ה".

מי יוכל ללמדני פתרון למקור הדברים הללו?

לא יודע אם יעזור אבל בכל זאת...
בהקדמת סידור השל"ה אמשטרדם תע"ז דף ט' כתב
והרב בשל"ה זצוק"ל כתב דהזהיר בנטילה זו ינצל מהוצאת ש"ז לבטלה.

שובי נפשי
הודעות: 23
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 1:57 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי שובי נפשי » ה' אוגוסט 15, 2019 11:30 am

ביאור דברי הבאר היטב כך הם:
כיון שבתחילה כתב הבאר היטב שמי שהתעורר באמצע הלילה אף שחוזר לישון צריך ליטול ידיו והוא סגולה לש"ז,
על זה כתב, שאם אותו אחד שחוזר לישן צריך ליטול ידיו, כל שכן מי שלא חוזר לישן שזה בודאי שצריך ליטול ידיו.

ואפשר שהבאר היטב חיבר כאן שני דברים משני מקורות שונים:
האחד - כשנוטל ידיו מיד כשמתעורר ינצל מש"ז.
והשני - שיטול ידיו אף שנשאר מושכב
ורק על דבר השני התכוין לציין שהוא מהשל"ה, אך הדבר הראשון מקורו במחבר אחר.

ואם נאמר שתחילת דברי הבאר היטב מקורם מסידור השל"ה כפי שציין לעיל "אישצפת",
אזי נמצא שציון השל"ה חוזר על הכל, רק שהם משני מקורות שונים.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 754
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ה' אוגוסט 15, 2019 2:14 pm

כעת האירני ידידי הגריש"ס שליט"א, כי בבאה"ט הראשון שצילום מדפו"ר שלו (אמשטרדם תס"ח) הובא בהקדמה לש"ע מהדו' פרידמן (עמוד 77) כתוב בזה"ל:
מעורר השחר, מיד כשניעור משנתו יטול ידיו, ובזה ינצל מהוצאת שז"ל. מצאתי. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן, אף שנשאר מושכב. של"ה.


לפי זה המקור הוא "מצאתי" - ומי יודע להיכן כוונתו בציון "מצאתי"???

כנראה בבאה"ט השני [לר' יהודה אשכנזי אמסטרדם תק"ב] משהו כבר התערבב ונפל שיבוש. וצריך בדיקה - אם יש למישהו הדפוס הזה לבדוק ולהעלות כאן צילומו?

והנה במכון ירושלים בבאה"ט הנוסח כמו שהובא כאן בתחילת האשכול. וזאת הגם שכתבו שהשוו לבאה"ט הראשון. וכבר העיר על עבודתם של מכון ירושלים בזה בירושתנו ח"ז סוף עמוד שפד, ע"ש שהביא דוגמאות אחרות. ע"ש. וכאן מבואר שאפילו את הס"ק הראשון של הבאה"ט לא הגיהו!

אגב הנוסח "מכל שכן" בבאה"ט, עם כל מש"כ הרב שובי נפשי, לענ"ד עדיין לפום ריהטא נראה שיש גם כאן טעות, התיבות "מכל שכן" צריכים להיות לגבי שלא ללכת ד"א "ומכ"ש שאסור ללכת ד"א", כאשר יראה המעיין בעט"ז שם סק"א.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 754
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ה' אוגוסט 15, 2019 2:29 pm

דרופתקי דאורייתא כתב:הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו שו"ת חקקי לב או"ח ס"ס א כותב:

וכבר הזהירנו הפוסקים במי שניעור משנתו בלילה, והוא על מיטתו, שיקום ויעשה נט"י אף על פי שדעתו לחזור ולישן עוד, שבזה ינצל מקרי, וכמ"ש הרב של"ה ז"ל דש"ח, דהטוב והישר הוא להיות תמיד ידיו נקיות.


היכן הם דברי השל"ה בדף ש"ח, באיזה דפוס ומהדורה??יש למישהו מושג? הרי הציון כאן הוא לא ציון סתם ("של"ה"), הוא ציון מדוייק לשל"ה, אבל אינני יודע לאיזה מהדורה, או ט"ס שנפלה בציון?

פרנצויז
הודעות: 662
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' אוגוסט 15, 2019 5:04 pm

דרופתקי דאורייתא כתב:כתב הבאה"ט (סי' א אות ב):
"ומיד כשניעור משנתו יטול ידיו ובזה ינצל מהוצאת ש"ז. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן אף שנשאר מושכב של"ה".
לכאורה הסגנון של "מכ"ש" קצת מוזר, שהרי עיקר החידוש הוא אם אפי' שרוצה להישאר לישון יטול ידיו.

דרופתקי דאורייתא כתב:אגב הנוסח "מכל שכן" בבאה"ט, עם כל מש"כ הרב שובי נפשי, לענ"ד עדיין לפום ריהטא נראה שיש גם כאן טעות, התיבות "מכל שכן" צריכים להיות לגבי שלא ללכת ד"א "ומכ"ש שאסור ללכת ד"א", כאשר יראה המעיין בעט"ז שם סק"א.

בשו"ע מכון ירושלים ציינו בתוך הבאר היטב לעיין בעטרת זקנים, ואולי עפ"י זה תובן כוונת הבאה"ט. (ועיי' לשון המשנ"ב). [וכבר כתבתי לעיל שבס' אמרות טהורות כתב ע"ז].
דרופתקי דאורייתא כתב:הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו שו"ת חקקי לב או"ח ס"ס א כותב:
"וכבר הזהירנו הפוסקים במי שניעור משנתו בלילה, והוא על מיטתו, שיקום ויעשה נט"י אף על פי שדעתו לחזור ולישן עוד, שבזה ינצל מקרי, וכמ"ש הרב של"ה ז"ל דש"ח, דהטוב והישר הוא להיות תמיד ידיו נקיות".
היכן הם דברי השל"ה בדף ש"ח, באיזה דפוס ומהדורה??
יש למישהו מושג? הרי הציון כאן הוא לא ציון סתם ("של"ה"), הוא ציון מדוייק לשל"ה, אבל אינני יודע לאיזה מהדורה, או ט"ס שנפלה בציון?

ראה במהדורת ס' "שני לוחות הברית השלם" המנוקד (תש"ע), בסוף ההקדמה, "דברים אחדים להוצאה החדשה", שכתבו שהוסיפו בשולי הגליון ציונים למהדורה הישנה של השל"ה, משום שרבים מהפוסקים מציינים לפי דפים, ולכן הם ציינו לפי מהדורת אמשטרדם תנ"ח, עיי"ש.
וכאן, בשל"ה השלם (המנוקד) במס' חולין אות קפ"א, ציינו לדף קכ"ד ע"ב [לפי מהדורת תנ"ח]. (וכן הוא גם בדפו"ר אמשטרדם ת"ט).
וצריך חיפוש מה התכוין הגר"ח פאלאג'י כשכתב "הרב של"ה ז"ל דש"ח".

[ובמיוחד, שמן הסתם גם הגר"ח פאלאג'י נהג לציין בספריו (כמו כולם) למהדורת תנ"ח].

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 754
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ו' אוגוסט 16, 2019 2:37 am

יש"כ על הבהרת שאלתי.

שמא יש מישהו שיוכל לפתור זאת?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אורייתא!, הבטחתי, חלמישצור, לב חיים ו־ 35 אורחים