עמוד 1 מתוך 1

ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 12:06 am
על ידי פלגינן
המושג של בעל סמכות על העם היהודי החל מריש גלותא בבבל או הנשיא בארץ ישראל, שתפקידו היה הן בייצוג כלפי השלטונות והן בגבייה ובנושאים שונים כלפי הקהילה וכלפי חוצה לה, פשט צורה ולבש צורה במשך הדורות. לאחר ירידת קרנה של הקהילה בבבל ועם הנדודים למערב אירופה, נוצר מודל פנים קהילתי וסמכות דוגמת חדר"ג או תקנות שו"ם. הסמכות הצטמצמה משלטון על כל הגולה לשלטון קהילתי. היו איגודים על-קהילתיים דוגמת ועד ארבע ארצות וכדומה, אך לרוב המודל היה מצומצם ופנים-קהילתי. ברוב הדורות הסמכות של השלטון הקהילתי הייתה מגובה או מוכרת ע"י השלטונות.
לרוב מדובר היה בגוף מינהלי ולא רוחני, בתקופת חז"ל והגאונים, ראש הגולה או הנשיא פעל לצד בית המדרש ולרוב בתחומים אחרים. גם בהמשך היה ניתן לראות חילוקי רשויות בין הסמכות הגשמית לבין הסמכות הרוחנית, והיחס ביניהם היה נתון לשינויים ולתנודות.
איפשהו עם התפוררות מוסד הקהילה ובמיוחד אחר מלחמות העולם נראה שהסמכות המינהלית התפצלה, חלקה הגשמי עבר ברובו לרשות המדינה או המדינות, והחלק הפנים-קהילתי על גבול הרוחני עבר לסמכות הרבנית, לרב או אב"ד וכדומה, וגם כיום העסקנים שפועלים בתקנות שונות פועלים תחת ובתיאום עם הרבנים (רשמית).

א. האם התיאור דלעיל - בקווים גסים - הוא נכון?
ב. אני מחפש חומרי סיכום וסקירה שעוסקים בסמכות "ראש הקהל" בימינו; האם בכלל ישנה כזו סמכות, מה מקור כוחה, והיכן היא יכולה לבוא לידי ביטוי?

אודה לכל עזרה בנושא.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 12:17 am
על ידי לענין
איני רואה עצמי מסוגל לנושא הרחב מני ים, אך לחביבותא דמילתא אציין משהו מעניין ששמעתי פעם מהרב סילמן (זה בערך בלשונו).
פעם דנתי לפני ר' ניסים עם ר' מרדכי קרליץ אם יש לעיריית בני ברק תוקף של זט"ה. ר' ניסים לא התפלפל אתנו, הוא רק אמר, בחיוך 'מוטלה, אתה לא ז' טובי העיר'!

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 9:10 am
על ידי חיים שאול
אבל מאז שמוטלה נהי' ראש עיר ר' נסים התחיל להורות לא לגנוב מהעיריי'

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 9:37 am
על ידי בברכה המשולשת
בשאלה ההיסטורית יש הרבה מחקרים (אלון, סולובייצ'יק, גרוסמן, שוחטמן עוד)
מע"כ ידידי הרה"ג עדו רכניץ חיבר שני ספרים על זה, בדגש על יישום הלכה למעשה.
ג"א הקטן עסקתי בשאלות בעניין זה בס"ד בספרי.
אם אפשר למקד את השאלה המעשית אשמח להעלות לכאן מה שרלוונטי.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 10:08 am
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:בשאלה ההיסטורית יש הרבה מחקרים (אלון, סולובייצ'יק, גרוסמן, שוחטמן עוד)
מע"כ ידידי הרה"ג עדו רכניץ חיבר שני ספרים על זה, בדגש על יישום הלכה למעשה.
ג"א הקטן עסקתי בשאלות בעניין זה בס"ד בספרי.
אם אפשר למקד את השאלה המעשית אשמח להעלות לכאן מה שרלוונטי.

בשאלה ההיסטורית אכן יש חומרים רבים. במה שנוגע לימינו אני מחפש כל חומר שמדבר על היישום המעשי של סמכויות שיש לקהילה ולנציגיה. הרב רכניץ, אאל"ט, עסק ברוב דבריו בסמכות של מדינה, דבר שהוא שונה מאוד מסמכות של קהילה. ראיתי שיש אצלו גם כמה סימנים על סמכות של קהילה ואשמח לקבל ממי שיש לו את החומר בקובץ. כמובן שאשמח לקבל גם מדברי מעכ"ת בנושא הסמכות הקהילתית.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 10:18 am
על ידי בברכה המשולשת
הנה מש"כ בעניי בזה (מסמך אחד זה ליקוט מתוך הפרק הראשון. המסמך השני זה הפרק השני כולו, העוסק הרבה בנושא)

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 10:32 am
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:בשאלה ההיסטורית יש הרבה מחקרים (אלון, סולובייצ'יק, גרוסמן, שוחטמן עוד)
מע"כ ידידי הרה"ג עדו רכניץ חיבר שני ספרים על זה, בדגש על יישום הלכה למעשה.
ג"א הקטן עסקתי בשאלות בעניין זה בס"ד בספרי.
אם אפשר למקד את השאלה המעשית אשמח להעלות לכאן מה שרלוונטי.

בשאלה ההיסטורית אכן יש חומרים רבים. במה שנוגע לימינו אני מחפש כל חומר שמדבר על היישום המעשי של סמכויות שיש לקהילה ולנציגיה. הרב רכניץ, אאל"ט, עסק ברוב דבריו בסמכות של מדינה, דבר שהוא שונה מאוד מסמכות של קהילה. ראיתי שיש אצלו גם כמה סימנים על סמכות של קהילה ואשמח לקבל ממי שיש לו את החומר בקובץ. כמובן שאשמח לקבל גם מדברי מעכ"ת בנושא הסמכות הקהילתית.


הנה מש"כ בעניי בזה (מסמך אחד זה ליקוט מתוך הפרק הראשון. המסמך השני זה הפרק השני כולו, העוסק הרבה בנושא)

אני מודה לך מאוד מאוד!

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 10:38 am
על ידי תורה מפוארת
בקו שלהבת אש תמצא הרבה הרבה תוכן מעניין זה.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:47 pm
על ידי ישא ברכה
א. אני חושב שהתיאור בגדול בהחלט נכון (החלוקה הבסיסית קיימת עוד קודם, הסנהדרין והמלך. הסנהדרין על ההלכה והמלוכה על ההתנהלות הגשמית, כמובן שיש הרבה חפיפה והתנהלות משותפת).
ב. הייתי ממליץ ספר התקנות בישראל (קיים באוצר) שמתחיל בתקנות משה רבינו ומסתיים בתקנות הרבנות הראשית בימינו, הוא עוסק בהגדרת הסמכויות גם בימינו. חלק ד' עוסק בעיקר בזמנינו, ובסמכויות השונות.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 6:53 pm
על ידי עתניאל בן קנז
חיים שאול כתב:אבל מאז שמוטלה נהי' ראש עיר ר' נסים התחיל להורות לא לגנוב מהעיריי'

לאו דוקא ז' טובי העיר. מספיק 'ועד בית' הנוהג ביושר ובלי אפליות.

Re: ריש גלותא > ראש הקהל > טובי העיר > ועד ארצות > בזמנינו

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 8:59 pm
על ידי נוטר הכרמים
חיים שאול כתב:אבל מאז שמוטלה נהי' ראש עיר ר' נסים התחיל להורות לא לגנוב מהעיריי'

משונה מאוד, ואיני מחויב להאמין.

אגב, נזכרתי עכשיו שהייתי נוכח שפעם מוטל'ה הגיע לבית המדרש של 'מעלות התורה' וניגש לשולחנו של מו"ר הגר"ש זצוק"ל.
הגר"ש שאלו, מי אתם, וענה, מרדכי קרליץ. והגר"ש שאלו, אזון פון ר' ניסים? [ודוק].