מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 5940
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' נובמבר 04, 2019 7:51 pm

הערה נאה שהראני הרב מיכאל זילברמן שליט"א, שנמנה על צוות העריכה מחדש של 'מדרש רבינו בחיי' עה"ת מהדורת 'עוז והדר'.

כתב רבינו בחיי בפתיחה לפרשת כי תבוא:
ואם זכה לכתוב ספר תורה בידו הנה שכרו עד שמים יגיע, שכבר אמרו רז"ל: (מנחות ל א) כתבו מעלה עליו הכתוב כאלו קבלו מהר סיני. וכן אם היה יודע לאמן את ידו במצות מילה ראוי לו שיתמיד במצוה הנכבדת הזו שנכרתו עליה י"ו בריתות, וכן בכיוצא באלה שכלן הן פעולות נבחרות ולכבוד הש"י, חן ותפארת לעושיהן.

ובמהדורות המתוקנות תיקנו י"ג בריתות, והיינו על סמך דברי המשנה בנדרים (פ"ג מי"א): רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

וזאת על אף שבמהדורת מוסד הרב קוק ציינו שבכל הדפוסים איתא "י"ו".

ברם, ראה לשון רבינו בחיי פרשת בראשית (ג, כד) והמעלה העשירית נרמז ביו"ד שבראשית השם, והנשאר בשם כמנין הפנים שיש לכל החיה המגינים עליו מפני החרב המתהפכת לי"ו פנים, ונכרתו לנו בתורה שכתוב בה "עץ חיים היא" [b]י"ו בריתות, כנגדם י"ג בברית מילה ושלש בקבלת התורה, ועמהם אנו נצולים מחרבו של הקדוש ברוך הוא מדת דינו של מעלה, שעליה נאמר: היא מתהלכת בין החיות.[/b]
והנה עצם הדבר שעל התורה נכרתו שש עשרה בריתות מפורש בסוטה (לז, א-ב):
תנו רבנן ברוך בכלל ברוך בפרט, ארור בכלל ארור בפרט, ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי ארבע, ארבע וארבע הרי שמונה, שמונה ושמונה הרי שש עשרה,
אולם כאן בעצם אנו מתוודעים לצירוף שבין י"ג הבריתות שנתייחדו על מצות המילה בפרטות, ושלשה נוספים בקבלת התורה.

ומעתה אולי ניתן לקיים את הגירסא כמות שהיא "שנכרתו עליה י"ו בריתות"!

ועי' ביאור הגר"א לתיקו"ז תיקון יא:
"ולכן שקול ברית כנגד כל התורה כולה ונכרתו בה י"ו. בריתות נגד י"ג הנ"ל"
. [לא הבנתי פירוש המילות].

עיקר השייכות בין מנין ט"ז למילה, והקשר לחרב המתהפכת לט"ז פנים, כבר נתפרש להדיא בתיקוני זוהר (תיקון לז), וז"ל,
ובדא אשתזיב בר נש מחרבא דמלאך המות ועל דא אמר אדם קדמאה קמי קודשא בריך הוא מי מציל בני מחרב המתהפכת אמר ליה חרבא דמילה כמה דאת אמר עשה לך חרבות צורים וחרבא דקודשא בריך הוא י"ו פיפיות לקבל מילה ופריעה ומציצה וי"ג בריתות שנכרתו עליה וכן אורייתא שזיב לבר נש מי"ו פיות דחרבא כמה דאמר שלמה עץ חיים הי"א דסליק לי"ו ולקבל אלין תרין.

אלא שבדברי התיקו"ז מפורש שישנם רק י"ג בריתות, והמשלימים למנין ט"ז הינם מילה ופריעה ומציצה.

בריושמא
הודעות: 762
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי בריושמא » ג' נובמבר 05, 2019 8:28 am

נוטר הכרמים כתב:ועי' ביאור הגר"א לתיקו"ז תיקון יא:
"ולכן שקול ברית כנגד כל התורה כולה ונכרתו בה י"ו. בריתות נגד י"ג הנ"ל"
.

חיפשתי את דברי הגר"א הללו, ולא מצאתים. איה הם?

נוטר הכרמים
הודעות: 5940
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' נובמבר 06, 2019 8:27 am

לא ראיתי בפנים, לדברי הרב זילברמן הנ"ל, זה נמצא בתיקון י"א ד"ה אית כוכביא דאיתזזין.

לבנון
הודעות: 508
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי לבנון » ד' נובמבר 06, 2019 9:46 am

דברי הגר"א נמצאים על תיקונים מזוהר חדש דף כא ע"א, שבסוף תיקוני זוהר עם ביאור הגר"א ווילנא תרכ"ז.

חבל שלא ראית בפנים, כי אם היית רואה בפנים היית מבחין שכתוב שם ונכרתו בה י"ג בריתות כנגד י"ג הנ"ל.
את השיבוש העתיקו מהמאגר של DBS הידוע בדקדקנותו לתהילה ולשם ולתפארת...

(ומכאן הגיע הרב זילברמן שיחי' לייחס את מקור הדברים לתיקון י"א, כי במאגר הנזכר הקלידו את כל ביאור הגר"א על תיקוני ז"ח, תחת השם תיקון י"א מתיקונים אחרונים).

בריושמא
הודעות: 762
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי בריושמא » ד' נובמבר 06, 2019 10:08 am

תודה גדולה להרב לבנון שהעמיד תורה על אמתותה, ודייק ודקדק בנוסחיה.
יישר כוחך!

נוטר הכרמים
הודעות: 5940
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: לאוקמי גירסא ב'רבינו בחיי'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' נובמבר 10, 2019 12:22 am

ראשית, תשו"ח לרב לבנון שהצילנו משיבוש.

כיון דאתינן להכי נראה להביא עוד כמה מאמרי חז"ל המשייכים את ברית מילה לחרב במסוים, ויש שאף מבואר להדיא הקשר ללהט החרב המתהפכת, וזה יובן לפי דברי התיקו"ז הנ"ל.

בבראשית רבה פרשת בראשית (כא, ט): ואת להט החרב המתהפכת, ע"ש (מלאכי ג) וליהט אותם היום הבא, המתהפכת, שהיא מתהפכת על האדם ומלהטתו מראשו ועד רגליו, ומרגליו ועד ראשו אמר אדם מי מציל את בני מאש לוהטת זו, רבי הונא בשם רבי אבא אמר חרב מילה, שנאמר (יהושע ה) עשה לך חרבות צורים.

וראה עוד במדרש בראשית רבתי פר' לך לך: א"ר יהושע בן קרחה כל מי שנתן בו חותם המילה אינו יורד לגיהנם שנאמר והנה תנור עשן וגו' ביום ההוא כרת ה' את אברם, אבל הערלים יורדים שם שנאמר כלם ערלים חללי חרב.

ובבראשית רבתי פר' ויחי: איש חרבו על ירכו, זו המילה בריתו של אברהם אבינו.

ובספר מנהגים דבי מהר"ל סדר מילה: מנהג שמוהל מתפלל שחרית המילה וסמך לדבר רוממות אל בגרונם [ו]חרב פיפיות [בידם]. וכן הובא ברמ"א סי' רסה סעיף יא ועי' בש"ך שם.

ובתורה תמימה שה"ש פ"ג הערה מט: וכן רגיל הכתוב לשמש בלשון חרב למילה, כמו ביהושע ב' עשה לך חרבות צורים ומול את ישראל וגו', וכן בלשון חז"ל סנהדרין צ"ג א' ויחד יתרו מלמד שהעביר חרב חדה על בשרו ופירש"י שמל עצמו.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 71 אורחים