מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מתים ובידיהם מזלגות!

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חד ברנש
הודעות: 3205
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' ינואר 09, 2020 10:13 am

אחד מרושמי המנהגים, ממזרח אירופה, לפני כמאה שנה, כותב, שבקבורת נפטר ב"מ נהגו:
בשעת קבורה תוקעים לידי המת סעיפי-עץ משולשים (וקוראים לזה 'מזלגות' - גאפעלעך) לחפור בהם את האדמה כשתגיע שעת גלגול מחילות.

איני בקי במנהגי קבורה אבל המנהג הזה נראה לי משונה ביותר, במיוחד לפי הקפדת צוואת ר' יהודה החסיד (וכך הוא גם בספר חסידים) שיש להקפיד שכפות ידיו של הנפטר תהיינה פשוטות, אחרת זו סכנה וכו'.
מישהו שמע על המנהג המשונה הזה? הוא נזכר במקורות נוספים?

שייף נפיק
הודעות: 2241
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ינואר 09, 2020 11:49 am

השווה מנהג קדום (מובא בספר חסידים שלא לעשות כן) שמי שנהרג על קידוש ה' היו קוברים אותו עם סכין וכדו'

יאיר
הודעות: 10300
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי יאיר » ה' ינואר 09, 2020 11:52 am

בשביל שינקום כשיקום?

(והרי רשעים שהרגו לא קמים בתחיית המתים?)

עקביה
הודעות: 3306
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 09, 2020 11:58 am

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כלאים פרק ט ה"ג
רבי ירמיה מפקד אלבשוני חוורין חפיתין אלבשוני בנרסיי יהבון מסנא ברגליי וחוטרא בידיי ויהבוני על סיטרא אין אתא משיחא אנא מעתד.

וכן הוא בירושלמי כתובות יב ג

וכתב קרבן העדה שם:
דנרסי. הוא בגד עליון החשוב:
ויהבון. ותנו נעלי ברגלי ומקלי בידי והשכיבוני על צידי שאם יבא משיח אהיה מוכן לעמוד וכל זה אמר להחזיק אמונת התחייה:
מעתד. מוכן כמו ולהיות היהודים עתידים:

צביב
הודעות: 1408
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי צביב » ה' ינואר 09, 2020 12:09 pm

הובא בקיצור שלחן ערוך ( שלא לעשות כך)

חבר פורום אוצר החכמה
הודעות: 1006
הצטרף: א' ינואר 15, 2017 9:05 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חבר פורום אוצר החכמה » ה' ינואר 09, 2020 12:15 pm

צביב כתב:הובא בקיצור שלחן ערוך ( שלא לעשות כך)

נא לפרט יותר

חד ברנש
הודעות: 3205
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' ינואר 09, 2020 12:17 pm

עקיבה,
תודה רבה. לא קישרתי את המנהג לירושלמי הזה.
אבל אני מחפש עדויות מהדורות האחרונים.

שייף ונפיק.
ספר חסידים כן ממליץ לקבור את סכין הרצח עם הנרצח.
וידעתי זאת, השווה כאן viewtopic.php?f=7&t=43487

פלגינן
הודעות: 2927
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי פלגינן » ה' ינואר 09, 2020 12:26 pm

ראה עמוד תתכו-תתכז
קבצים מצורפים
משה שוחט, 'רשומים בשמך_רישום אותיות שם ה' באצבעות', חִצֵי גבורים - פליטת סופרים ח (אלול תשעה), עמ' תתכ-תתכח.pdf
(1.81 MiB) הורד 33 פעמים

חד ברנש
הודעות: 3205
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' ינואר 09, 2020 12:40 pm

פלאי פלאים! יישר כוח גדול!!

צביב
הודעות: 1408
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי צביב » ה' ינואר 09, 2020 3:03 pm

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
צביב כתב:הובא בקיצור שלחן ערוך ( שלא לעשות כך)

נא לפרט יותר

קיצור שלחן ערוך סימן קצז סעיף ה

ומה שבקצת מקומות נוהגין לקמוץ האצבעות יש לבטל מנהג זה,
ומה שקצת אומרים שמרמזים בזה שמות קדושים דבר בדוי הוא.
גם מה שנותנים בידו שרביטין שקורין געפליך מנהג שטות הוא,
ואם רוצים דוקא לתת אותן יניחום אצלו.

חלמישצור
הודעות: 2224
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' ינואר 09, 2020 3:09 pm

הקיצוש"ע הוא מן הסתם ע"פ החכמת אדם, שער השמחה, הנהגת חברה קדישא והאבל, ט, שהובא ונידון היטב במאמרו של הרב משה שוחט דלעיל (ושם מקורות נוספים).
כתב הרוקח וכן הוא בספר חסידים (צוואה אות ז') וזה לשונו: צריך לבדוק שלא יקפוץ המת אצבעות ידיו וכן כתב רבינו ירוחם כלשון הזה וכן כתב רש"י בפרשת חוקת במיתת אהרן שאמר לו הקדוש ברוך הוא פשוט ידיך קמוץ פיך וכו' ומדלא אמר ליה קמוץ אצבעותיך מוכח שצריך שיהיו ידיו פשוטות (ומה דאיתא במדרש פרשת ברכה (י"א, י') שאמר לו למשה הנח ידיך על החזה יש סוד בדבר לגבי מדריגת משה).

ולכן אני תמה מאוד מה שנוהגין לקמוץ את אצבעותיו ושמעתי יש אומרים שעושין שמות הקדושים בידיו וזהו דבר בדוי כי ידעתי שאין אחד מהמתעסקים יודעים מזה ועוד שכל שמות הקדושים שחתם הקדוש ברוך הוא באדם הם כולם בדרך גדילתם ואדרבה לפי הסוד הוא דוקא בידים כדרך גדילתן מונחים פשוטות על המתנים ומה לנו לעשות דברים היפך מה שנמצא מר' יהודה חסיד ורוקח וגבי אהרן ולכן יש לבטל מנהג זה כי בספר חסידים כתב דמותר לפתוח הקבר בשביל זה ומכל שכן שלא לעשות כן מתחילה.

ומה שאומרים קצת שכופפין האצבעות כדי ליתן בידו שרביט שקורין געפליך לדעתי הגעפליך הם חוכא וטלולא ולא מצאתי מזה שום רמז בשום ספר מהקדמונים שכותבים ענין קבורת המת וגם בספר מעבר יבק שלא הניח שום מנהג לא זכר מזה ולכן אם ירצו להחזיק במנהג יניחו אצלו הגעפליך ולא יכפפו האצבעות.


אמנם הקשה עליו בשו"ת כתב סופר יו"ד סי' קעה מן הירושלמי שהובא לעיל.
ומדי דברי אזכיר מ"ש אאמ"ו מאוה"ג זצ"ל בח"ס סי' שכ"ז דאינו יודע טעם הגון למה שנוהגין בגעפלי"ך, וכ' ומה שאומרים כדי לעמוד בו בעת התחי' העצי' חלושים וטעם חלוש וכ"כ בספר חכמת אדם שאין בזה טעם וריח, ובמח"כ נעלם מהם אגדת ירושלמי ריש כלאים דר' ירמי' ציוה שיהבי חוטרא לידי' דאי אתי משיחא אנא מעתד עיין שם, ועוד שם מה שנוהגים וסוברים המונים שמנהגא הוא בלי שורש, ומנהגן של ישראל תורה ואם אינם נביאים וכו':

וכן בשו"ת הרב"ז ח"א, סי' קיד הע' א (וכן בח"ג, סי' מו).
אמר בן המחבר: בשכבר הימים אמרתי עם הספר, כי מקור מנהגן של ישראל שנותנים ענף עץ ביד מת. יסודתו בהררי קודש בתלמוד ירו' (כלאים פ"ט ה"ג וכתובות פי"ב ה"ג הנ"ל): ר"י מפקד אלבשוני חיוורין חפיתין אלבשוני כנרסי יהבון מסאני ברגלי "וחוטרא בידי" ויהבוני על סטרא "אין אתי משיחא אנא מעתד" יעו"ש. ראה בספר "חכמת אדם" (בקונטרס "מצבת משה" אות ט') שכתב וז"ל: ומה שאומרים קצת שכופפין האצבעות כדי ליתן בידו שרביט שקורין געפליך. לדעתי הגעפליך הם חוכא ואטלולא. ולא מצאתי מזה שום רמז בשום ספר מהקדמונים וכו' ולכן אם ירצו להחזיק במנהג יניחו אצלו הגעפליך ולא יכפופו האצבעות. עכ"ל. ובאמת מצאנו ראינו בירושלמי הנ"ל זכר לדבר זה שנותנים "חוטרא ביד המת". כי רמז יש בו לזכרון התחיה וביאת משיח צדקנו. והנח להם לישראל אם אין נביאים הם, בני נביאים הם!


עוד דן בשאלה זו רבי אליעזר חיים דייטש בשו"ת פרי השדה א, סי' נז, והעלה "והנה לשנות ולבטל לגמרי המנהג הן מה שנוהגים בגעפליך הן בהחרסים על העינים וודאי אסור לבטל". ועוד תשובה מפורטת בזה בשו"ת זכר יהוסף לרבי יוסף זכריה שטרן, יו"ד כרך ב, מכון ירושלים תשע"ו, סי' רכב.---
כעת מצאתי כי בהקדמת פאת השדה כרך ב, לרבי ברוך אקפלד, מונקאטש תרס"ז, מציינים הנכדים
והרבה מאוד בתעניתים, עד שהוא בעצמו לא זכר כמה ימים כבר התענה וכמה הוא צריך עוד, אז לקח לו מקל ארוך, ויפצל בו קו בעד כל יום ויום שישב בתענית, למען לא ישכח חשבונו, והרב הגאון הקדש מוה"ר פייבל פוליט זצוק"ל שהי' רב דק"ק שוראן אמר לו ממקל הזה געפליך לעת הובל לקבר.

ועוד בצוואת רבי יונה זאב האלפרט, קול התורה, תשנ"ז, עמ' קנה סי' ט
הערדזעקקיל יעשו מהמקוה האנטי"ך שלי. והגעפליך תעשו מההושענות שתמצאו בהסוכה. והשערבליך מא' מהסדר שיסליך שלי.


עוד הביא ר"י תמר ב"עלי תמר", כלאים ט, ג ד"ה "וחוטרא בידי", מן הספר "נעימה קדושה" שקברו את הגאון רבי יוסף יאסקי "כשמטהו בידו".

על המנהג מעידים גם א' מישקוביץ ב"ספר זכירון ליהודי דרוצ'קה", עמ' 49, וש' הירש "זכרונות מקהילת מטרסדורף", עמ' 28. אולם במנהגי א"י, עמ' שיג, העיר גליס שאין נוהגים כך בארץ.

חד ברנש
הודעות: 3205
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' ינואר 09, 2020 6:53 pm

חלמישצור,
תבורך על עושר הידיעות והעדויות!!
ואולי תוכל לעזור לי לאתר עדויות על קבורת סכין (או סכינים) יחד עם הנרצח על קידוש השם. עי' כאן viewtopic.php?f=7&t=43487


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 36 אורחים