מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החת"ס ומירון

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

החת"ס ומירון

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' מאי 13, 2011 12:10 am

מפני מה אין צאצאי החת"ס ותלמידיו עולים למירון בל"ג בעומר?

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ו' מאי 13, 2011 12:21 am

מפני שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ג.

גוראריה
הודעות: 1546
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי גוראריה » ו' מאי 13, 2011 12:30 am

דומני שכדאי להזהר בכגון דא.
מנהג ישראל נתקדש ברבבות עם בראשות גדוליו וצדיקיו זי"ע ולהבחל"ח, למרות דעת החת"ס זי"ע.
והאגדה [המבוססת!] מספרת על איש ציבור ידוע ז"ל שפרסם פעם כתבה בעיתון כנגד ההילולא על בסיס החת"ס הנ"ל ואחר כך פגעה בו מידת הדין ושלטה האש בביתו וגבתה נפשות, רחמנא ליצלן.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' מאי 13, 2011 12:37 am

והיה מעשה בא' מצאצאי החת"ס שנסע למירון ובדרך הרכב נתקע.

גוראריה
הודעות: 1546
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי גוראריה » ו' מאי 13, 2011 12:41 am

מורה צדק כתב:והיה מעשה בא' מצאצאי החת"ס שנסע למירון ובדרך הרכב נתקע.

אי משום הא לא איריא... אני מכיר הרבה שנתקעו, התהפכו, וכו' ר"ל, ולא היה להם שום ייחוס...

אורי אגסי
הודעות: 502
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 11:29 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי אורי אגסי » ו' מאי 13, 2011 1:22 am

כשד'אצה ז"ל היה בחיי חיותו התפרסם שם מאמר מא' בשם דויטש מערלוי (אשר כידוע כיום כבר כן נוסעים מירונה בהילולת הרשב"י), ובו הסביר באריכות שלא הפריע לחת"ס זה אלא זה וכו', איני זוכר בדיוק, טבל כמובן שהמאמר מגמתי ובא "לתרץ" את החת"ס לאור שיטתם שכיום ככל הציבור החסידי ורבים משאר בית ישראל נוסעים מירונה.
אולי מאן דהוא ימצא את הדברים ויעלם לכאן.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 14416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' מאי 13, 2011 1:30 am

ראיתי את מאמרו גם בקובץ אחר שהיה בדרך לאוצר החכמה, אבל איני זוכר את שמו.

יאיר
הודעות: 10757
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי יאיר » ו' מאי 13, 2011 1:30 am

תוך כדי דיבור כתב:מפני שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ג.

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?155826&page=505

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ו' מאי 13, 2011 2:35 am

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רלג

אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרושו את ה' בעה"ק צפת ביום ל"ג בעומר בהלולא דרשב"י ז"ל ואם כי כל כוונתם לש"ש שכרם רב בלי ספק ע"ד ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה כמ"ש תוס' ר"פ אין מעמידין אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה כי כבר כמה כרכורי' כרכר בפר"ח א"ח סי' תצ"ו בקונטרס מנהגי איסור שלו אות י"ד על המקומות שעושים י"ט ביום שנעשה להם נס מהא דאמרי' פ"ק דר"ה קמייתא בטיל אחרינייתא מוסיפי' בתמי' [ובמקומו טרחתי הרבה לקיים מנהג עיר מולדתי ק"ק פפד"מ העושים פורים ביום כ' אדר א'] ומנהג מצרי' ביום כ"ג אדר שלפע"ד דאמרי' הוא מהאי ק"ו משעבוד לחירות אמרינן שירה ממיתה לחיים לא כ"ש אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה רק מניעת הספד ותענית מנהגא הוא וטעמי' גופא לא ידענא ובסידור מהר"יעבץ כ' ע"פי נסתר דהוה כב"ד שכלו חייב והוה זכאי דהיינו הוד שבהוד יע"ש אלא לפ"ז הי' ראוי' לקבוע כל טוב בהגיענו לגבורות ביום תשעה למב"י אלא שבלא"ה ימי ניסן הם ואין מספידים בו ואי אתיהיב רשותא לכמוני לדבר מה שהי' נ"ל י"ל דכשם שסופרים דרך ירידה ממעלה למטה ויהי' יום הראשון חסד שבחסד לעומת זה מן נוקבי' עולים ביום הראשון מלכות שבמלכות וכן לעולם חתן וכלה יוצאים זה לקראת זה ופוגשי' זה בזה בנצח שבנצח ויום כ"ה למב"י י' אייר יום בחור פסח שני ולפ"ז ביום ל"ג הוא הוד שבהוד להורדות הניצוצות ולעומת זה הוא תפארת שבתפארת להיורדים להעלות בקדש ויש לבחון כי רגילים להתחיל מנהג קצת אבילות מיום ב' אייר עד יום ל"ג לעומר והנה יום ב' אייר הוא ממש ההיפך מיום ל"ג כי אז הוא הוד שבהוד להעולים ותפארת שבתפארת להיורדי' מתחילים להתאבל וביום ח"י אייר הוא היפך [מיו' ב' אייר כי אז הוא הוד שבהוד להעולים] ושמחים בו ומה שכתבתי מהעלאה ממטה למעלה כן הוא כי כל ימי הספירה מונחים בין יום שבת ליום נ' כי ממחרת השבת תספרו עד יום נון וידוע מדת שבת התחתונה ונון אימא עילאה הרי שעולים בו וכנ"ל ולפי דאי' במדרש שמיום שכלה החררה שהוציאו ממצרי' הלכו ג' ימים בלא לחם ואח"כ ירד המן א"כ הי' הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראוי' לעשות לזה זכר טוב אך הוא נגד ש"ס פר"ע ושם הארכתי מ"מ לעשותו יום שמחה והדלקה ובמקום ידוע דוקא שיהי' תל תלפיות שהכל נפנים לשם לא ידעתי אם רשאים לעשות כן והוה כעין מ"ש רלב"ח במי שנדר לקבר שמואל הנביא יע"ש וכבר עלה בלבי לומר לפמ"ש רמב"ן באגרת הנפלא שלו שכל מקום המקודש יותר מחברו חרוב ושמם יותר מחברו ע"כ הואיל ובעו"ה עדיין לא הגיע עד עתה זמן בנינו ע"כ הי' זאת כדי שלא יתישב ירושלים ביתר עז כי לא זכינו לכך מי יתן ויזכני הי"ת להיות ממישבים של ירושלים ועכ"פ לא ממהרסים וממחריבים ח"ו להאריך גלות ישראל.

גימפעל
הודעות: 3504
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי גימפעל » ו' מאי 13, 2011 8:08 am

איש_ספר כתב:ראיתי את מאמרו גם בקובץ אחר שהיה בדרך לאוצר החכמה, אבל איני זוכר את שמו.

המאמר הופיע בקובץ של נאראל ב"ב

גימפעל
הודעות: 3504
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי גימפעל » א' מאי 15, 2011 10:49 pm

גימפעל כתב:
איש_ספר כתב:ראיתי את מאמרו גם בקובץ אחר שהיה בדרך לאוצר החכמה, אבל איני זוכר את שמו.

המאמר הופיע בקובץ של נאראל ב"ב

ליתר דיוק שם הקובץ הוא 'בית ועד לחכמים' שיצא בשנת תש"ע לרגל מלאות 3 שנים להסתלקות הרב מנאראל זצקו"ל

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 14416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: החת"ס ומירון

הודעהעל ידי איש_ספר » א' מאי 15, 2011 11:07 pm

גימפעל, יאש"כ. אכן שם ראיתי את המאמר.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 212 אורחים

cron