מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 17, 2011 12:32 pm

כתב האדר"ת ביומנו שמע אליהו כת"י:
ליל צום אסתר תרנ"ה נסע דרך פה הרב ר' אברהם אהרן גאבד"ק קאפוליא וכו'* והראני הרב רא"א שי', בספר רקאנטי שנדמ"ח בשבושים רבים וכו':
- ג) סי' רט"ז מה שכתוב שם גבינות עכו"ם, צ"ל גניבת כמש"כ בס' יראים.

ואם כי כונתו לריקנאטי הנדמ"ח בפיעטרקוב עם הגהות מעשה בצלאל, הרי ששיבוש זה (כמו שאר השיבושים שנמנו שם), נדפס כבר בדפו"ר בולניא רצ"ח.
והנה צלום הפסק כפי שהוא בדפו"ר:
גבינת.JPG
פסק הר' אליעזר ממיץ דגבינת עכו"ם במקום שיודע שאין העכו"ם מכיר שרי... ואפילו איסורא דרבנן ליכא:
גבינת.JPG (30.19 KiB) נצפה 5310 פעמים


בנוסח זה חזר ונדפס הפסק, עד המהדורה האחרונה ע"פ מעשה בצלאל של הגאון רמ"ב לוריא והוא תמה וכתב ע"ז:
ר משה בצלאל לוריא.JPG
ר משה בצלאל לוריא.JPG (70.28 KiB) נצפה 5310 פעמים
.

אכן האמת שבגבינות לא עסקינן ודברי הרא"ם הם בדין גניבת עכו"ם ולא בגבינתו, ודבריו מפורשים ביראים סי' קכ"ד:
וגניבת גוי במקום שברור לו שאין יודע העכו"ם הוי כטעות ושריא ואפילו איסור דרבנן ליכא.


ובהגהות תועפות רא"ם שם כתב האדר"ת את הערתו של הגאון ר' אברהם אהרן הנזכרת:
יראים.JPG
יראים.JPG (28.11 KiB) נצפה 5310 פעמים


מה שטעון בירור, הוא היכן ממוקם הפסק בכתבי היד של הספר? שהרי בדפוס נמצא הפסק בין שאר פסקים הנוגעים ליור"ד, והוא כפי השיבוש דאיירי בגבינה. ומעניין מאד היכן מופיע הפסק בכתבי היד. אכן גם אם נמצא שבכתבי היד הפסק מופיע באזור של יור"ד, עדין לא יהיה מזה ראיה שהטעות היא כבר במקור, אלא יתכן שהמעתיקים של כתבי היד הם ששיבשו את הסדר בעקבות השיבוש של הגבינה - גניבה. (וראיתי שמועה תמוהה בשם החזו"א)

יש עוד להוסיף, וכעת נלאיתי.
----------------------------
* הוא הגאון הנודע בעל אב בחכמה
** אע"פ שאין שם כוכב בתחילת ההערה, שהוא סימן להערותיו של האדר"ת, יש לדעת שרבים הם ההערות של האדר"ת בתוך התועפות רא"ם שבאו בלי כל סימן, ודבר זה נלמד גם מתוך השוואה לחיבורו של האדר"ת על היראים המצוי בכתובים.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' מאי 17, 2011 12:49 pm

בנוגע לסדר הפסקים, ראה נא במאמרו של ש' עמנואל, 'פסקי ר' מנחם מרקנטי', שנתון המשפט העברי, כה (תשסח), עמ' 139 ואילך

חד וחלק
הודעות: 380
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 7:13 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי חד וחלק » ג' מאי 17, 2011 1:11 pm

יתכן שזהו שיבוש מכוון מפחד הגויים, וסמך שהלומדים יבינו את אשר לפניהם?

יצג
הודעות: 1079
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:38 am

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי יצג » ג' מאי 17, 2011 2:05 pm


סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 17, 2011 10:14 pm

יש"כ הרב יצג.

עיינתי בדברים ולמדתי משם שהשיבוש מצוי בכמה כתבי יד ודוקא במפתחות, אבל לא קבלתי שם פתרון לשאלתי, היכן ממוקם הסימן בכתבי היד? בהלכות ממון או באיסורי אכילה?

[ואגב, הרב גולדשטיין מערער שם על הרב אליצור שהדפיס 'פסקי ריקאנטי החדשים', שלדעתו לא יצאו מר' מנחם ריקאנטי, בין שאר ההשגות מעיר שבניגוד לחיבור שיש בו סדר הגיוני, בפסקים החדשים אין כל סדר לפסקים. והנה עינינו רואות כאן שאת הסדר עשו המעתיקים - מדפיסים, (כדי שלא נשווה את הריקאנטי עצמו לטועה בענין הגבינה) וא"כ אפשר שבמקור של ר"מ רקאנטי לא היו הדברים מסודרים כלל].
------------------------------------
הגאון הנפלא רא"א יודלביץ הותיר בכתובים חיבור גדול על הריקאנטי, הנקרא מנחם אב, והוא מזכירו פה ושם בחיבוריו. תיכף אעלה כאן עוד הגהה נפלאה שלו בריקנאטי שלמרבה הפלא נראה שלא הבחינו בה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 12:16 am

איש_ספר כתב:הגאון הנפלא רא"א יודלביץ הותיר בכתובים חיבור גדול על הריקאנטי, הנקרא מנחם אב, והוא מזכירו פה ושם בחיבוריו. תיכף אעלה כאן עוד הגהה נפלאה שלו בריקנאטי, שרשם האדר"ת מפיו, שלמרבה הפלא נראה שלא הבחינו בה.

בריקנאטי דפוס ראשון בולניא רצ"ח אות לב:
ואומר רבי' יצחק שראה רבינו תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה, אפי' בדברים שאין מחזירין אותו, כגון על הנסים ויעלה ויבוא שאומר על הכוס.
בולניא.JPG
על הנסים ויעלה ויבוא שאומר על הכוס
בולניא.JPG (47.39 KiB) נצפה 5225 פעמים
ברור שיש כאן שיבוש וחסרון תיבות. ויש להשלים הדברים.
אם נרצה לשחזרם לפי מקורות מקבילים: פניתי למצוא את המקורות הראשונים על מנהג ר"ת, ומצאתי רק דברי התוס' בברכות ל, ב ומרדכי פ"ד מברכות סי' צח, (וכן באגור שהעתיק כנראה מהמרדכי, ובלא"ה אינו מקור ראשון) אבל בשניהם לא נזכר כדוגמא, 'מדברים שאין מחזירין' אלא על הניסים! וממילא אין לנו להגיה אלא מסברא.

בדפוס פיעטרקוב, (ולא בדקתי מה קורה בין הדפו"ר לדפוס אחרון זה) נוספו תיבות בסוגר כך:
ואומר רבי' יצחק שראה רבי' תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה אפי' בדברים שאין מחזירין אותו כגון על הנסים ויעלה ויבוא [בערבית דראש חדש והבדלה] שאומר על הכוס.
וגם זה נראה טעות (ואפשר ט"ס בעלמא), שהרי אמירתה על הכוס הוא טעם שלא יחזור ! כדאמרו בגמ'.
ולנכון העיר הגרא"א שצ"ל:
ואומר רבי' יצחק שראה רבי' תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה אפי' בדברים שאין מחזירין אותו כגון על הנסים ויעלה ויבוא [בערבית דראש חדש אבל לא בהבדלה] שאומר על הכוס.
.

ושו"מ סיוע לזה מדברי רבינו פרץ בהגהתו לסמ"ק מי"א שכתב מפורש כדברים האלה!
ז"ל:
ומיהו אם לא עקר רגליו בחנוכה ובפורים חוזר לרצה, כדפיר' רבינו תם [הוא ר"ת הנז"ל מעדות רבינו יצחק] והיה נראה כמו כן בהבדלה דאתה חונן, אם לא עקר רגליו חוזר לאתה חונן, ומיהו נר' מדקאמ' תלמו' מפני שיכול לומר הבדלה על הכוס משמע דאינו חוזר כלל
.
והוא כפתור ופרח!

לע"ע לא עלה בידי למצוא עוד מקורות לענין זה, (דעת ר"ת בהבדלה), והוא נפלא בעיני. אשמח לכל עזרה. ותומ"ר.

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי שמח תשמח » ד' מאי 18, 2011 12:46 am

בכל בו בהלכות תפילה מביא דברי הר"ף דלשיטת ר"ת נראה דגם בהבדלה חוזר לחונן. עיין בקישור המצורף.
ולפי"ז אם באנו להגיה בריקנאטי, אפשר גם להגיה גם כשיטה זו. כיד הדמיון הטובה.
http://www.otzar.org/crops/156605244-1835389440.html

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 12:58 am

שמח תשמח כתב:בכל בו בהלכות תפילה מביא דברי הר"ף דלשיטת ר"ת נראה דגם בהבדלה חוזר לחונן. עיין בקישור המצורף.
ולפי"ז אם באנו להגיה בריקנאטי, אפשר גם להגיה גם כשיטה זו. כיד הדמיון הטובה.
http://www.otzar.org/crops/156605244-1835389440.html

דברי הר"פ הובאו בארחות חיים הל' תפילה סי' קח - ובכל בו, ואין שום שינוי משמעותי מדברי הר"פ שהבאתי, שמסיק דבהבדלה אינו חוזר. ואין כל שיטה אחרת בדברי ר"פ ובדברי ר"ת .

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי שמח תשמח » ד' מאי 18, 2011 1:07 am

איש_ספר כתב:
שמח תשמח כתב:בכל בו בהלכות תפילה מביא דברי הר"ף דלשיטת ר"ת נראה דגם בהבדלה חוזר לחונן. עיין בקישור המצורף.
ולפי"ז אם באנו להגיה בריקנאטי, אפשר גם להגיה גם כשיטה זו. כיד הדמיון הטובה.
http://www.otzar.org/crops/156605244-1835389440.html

דברי הר"פ הובאו בארחות חיים הל' תפילה סי' קח - ובכל בו, ואין שום שינוי משמעותי מדברי הר"פ שהבאתי, שמסיק דבהבדלה אינו חוזר.

לא ראיתי, אבל אם אתה ראית שהר"פ יש לו סברא הפוכה, א"כ למה לא תגיה בריקנאטי כסברת הר"פ?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 1:16 am

מקור דברי הר"פ הם בהגהות הסמ"ק כפי שהבאתי לעיל, ואין לו שום סברא הפוכה ואין מקום לספק בדבריו.
אתה צודק שאפשר גם להגיה, אע"פ שסודרה על הכוס, אבל נראה רחוק מאד שאת הטעם שאמרו בגמ' על כך שאינו חוזר יביא בהקשר של חוזר, וגםאין טעם לאפושי פלוגתא בחינם.

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי שמח תשמח » ד' מאי 18, 2011 1:21 am

איש_ספר כתב:מקור דברי הר"פ הם בהגהות הסמ"ק כפי שהבאתי לעיל, ואין לו שום סברא הפוכה ואין מקום לספק בדבריו.
אתה צודק שאפשר גם להגיה, אע"פ שסודרה על הכוס, אבל נראה רחוק מאד שאת הטעם שאמרו בגמ' על כך שאינו חוזר יביא בהקשר של חוזר, וגםאין טעם לאפושי פלוגתא בחינם.

יש כאן סברא הפוכה, למרות שהר"פ דוחה אותה, הוא אינו דוחה אותה רק בלשון ומיהו נראה וכו'. משמע דלא פסיקא ליה כל כך, וא"כ מדברי הריקנאטי אין הכרע.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 1:34 am

מה הסברא ההפוכה? שמא יבאר כת"ר?

רבינו יצחק מעיד בשם רבינו תם שגם בדברים שאין מחזירין עליהם, אם לא עקר רגליו חוזר. וכ' הר"פ שלכאורה היה נראה דגם אתה חונן בכלל זה, היינו שהרי גם זה בכלל הדברים שאין מחזירין עליהם, ושוב כתב דמ"מ כיון שאומרה על הכוס, לא יחזור בכלל ואפילו לא עקר.

ז"ל בהגהת הסמ"ק: ומיהו אם לא עקר רגליו בחנוכה ובפורים חוזר לרצה, כדפיר' רבינו תם [הוא ר"ת הנז"ל מעדות רבינו יצחק], והיה נראה כמו כן בהבדלה דאתה חונן, אם לא עקר רגליו חוזר לאתה חונן, ומיהו נר' מדקאמ' תלמו' מפני שיכול לומר הבדלה על הכוס משמע דאינו חוזר כלל.

וכך הובא בשמו גם באו"ח (= כל בו) ואין כאן שתי גרסאות בר"פ כמו שטעה כאן מישהו.

הא קמן שאין סברא הפוכה, אלא הבהרה שאע"פ שאתה חונן היה בכלל, מ"מ יצא מן הכלל מטעם המיוחד לו. ותל"מ.

וממילא אין סיבה לומר שהריקאנטי יחלוק על הר"פ (וגם אין סיבה להוסיף תיבות ללא צורך יותר מהנדרש).

ולמתעקשים יונעם.

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי שמח תשמח » ד' מאי 18, 2011 1:41 am

טופ
הנה כאן במאירי תוכל לראות שיש בזה מחלוקת ראשונים:
http://www.otzar.org/crops/100307112348687121281.html
גם כאן:
http://www.otzar.org/crops/5223133534670587172.html

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 2:13 am

את המאירי ראיתי בעבר, אני מחפש דעות חולקות בשיטת ר"ת, וכאלה לא נמצאו לפ"ש.

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי שמח תשמח » ד' מאי 18, 2011 2:20 am

איש_ספר כתב:את המאירי ראיתי בעבר, אני מחפש דעות חולקות בשיטת ר"ת, וכאלה לא נמצאו לפ"ש.

לא צריך להיות כתוב במפורש ר"ת כדי לאחוז כשיטתו. גם מש"כ כבודו לעיל לפרש דברי הר"פ, אינו נכון. למי שמבין בדקויות הלשון מבואר להדיא שיש שם שתי שיטות ולא הו"א ודחיה.
למען האמת מסתבר שאתה צודק בהגהתך על הריקנאטי. כך שבעצם אין כ"כ נפ"מ ומבחינתי העניין ממוצה. האם יש עוד הערות בריקנאטי לבד מאלו השתיים??

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 2:39 am

שמח תשמח כתב: האם יש עוד הערות בריקנאטי לבד מאלו השתיים??

בסו"ס בית אב ח"א הדפיס הגהה נמרצת זו
סוף חלק א.JPG
סוף חלק א.JPG (61.56 KiB) נצפה 5155 פעמים

יגל
הודעות: 638
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי יגל » ד' מאי 18, 2011 7:35 am

איש_ספר כתב:------------------------------------
הגאון הנפלא רא"א יודלביץ הותיר בכתובים חיבור גדול על הריקאנטי, הנקרא מנחם אב, והוא מזכירו פה ושם בחיבוריו. תיכף אעלה כאן עוד הגהה נפלאה שלו בריקנאטי שלמרבה הפלא נראה שלא הבחינו בה.


ביאורו של הגרא"א יודלוביץ על ס' הריקנטי מצוי בכת"י בהמ"ל בניו-יורק 1134 (ומעט ממהדורה אחרת שלו בתוך כת"י בהמ"ל 1141 שהועלה לרשת כאן: http://hebrewmanuscripts.org/hbm_1074.pdf). הרבה מכתביו של הגאון ז"ל שלא נדפסו מצויים שם בספריית בהמ"ל, ושמא יקום להם גואל.

איש_ספר כתב:עיינתי בדברים ולמדתי משם שהשיבוש מצוי בכמה כתבי יד ודוקא במפתחות, אבל לא קבלתי שם פתרון לשאלתי, היכן ממוקם הסימן בכתבי היד? בהלכות ממון או באיסורי אכילה?
[ואגב, הרב גולדשטיין מערער שם על הרב אליצור שהדפיס 'פסקי ריקאנטי החדשים', שלדעתו לא יצאו מר' מנחם ריקאנטי, בין שאר ההשגות מעיר שבניגוד לחיבור שיש בו סדר הגיוני, בפסקים החדשים אין כל סדר לפסקים. והנה עינינו רואות כאן שאת הסדר עשו המעתיקים - מדפיסים, (כדי שלא נשווה את הריקאנטי עצמו לטועה בענין הגבינה) וא"כ אפשר שבמקור של ר"מ רקאנטי לא היו הדברים מסודרים כלל].


אף שבכתבי היד אין הפסקים מסודרים לפי סדר נושאים רציף, יש בהם סדר פנימי כלשהו, ואף שאין הדברים לפני כעת, בזכרוני שהסימן מצוי בין איסורי ממון (בס"ד אבדוק שוב). עכ"פ טענה זו היא שולית, והטענות העיקריות הן מכ"י ותיקן המקורי, מסגנון הפסקים, ומהזכרת חכמים שלאחר הריקנטי.
וברם זכור אותו האיש ר' ראובן אליצור ז"ל לטוב, אשר לא בוש מלהודות בפה מלא על טעותו לקטן ורך ממנו בדעת ובשנים הרבה, ואף הגדיל להודות לו על שהעמידו על האמת.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 9:03 am

הרב יגל יאש"כ על כל המידע החשוב. (כתב היד שהפנית אליו נראה יותר כפי' על כל בו).

אכן שאר ההשגות שם על קביעת הרב אליצור נראות מכריעות, והיה עלי להדגיש זאת.

בקובץ ישורון ב' התפרסם מאמר לתולדותיו של הגאון אב בחכמה ושם בסופו הודיעו הכותבים על תכניתם להו"ל את כתבי הגרא"א, אלו שבדפוס והמצוים בכת"י, אך מאז עברו שנים רבות ולא נשמע קולם.

יגל
הודעות: 638
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי יגל » ד' מאי 18, 2011 9:13 am

איש_ספר כתב:(כתב היד שהפנית אליו נראה יותר כפי' על כל בו).


רק תחילתו על ריקנטי, ומהשוואה עם הכ"י השלם נראה מקופיא כי הוא מהדורה קודמת.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 12:23 pm

בחזרה להודעה הראשונה. חשוב לציין שבדפו"ר נותר סימן ברור שמדובר על גניבה ולא על גבינה:
פסק הר' אליעזר ממיץ דגבינת עכו"ם במקום שיודע שאין העכו"ם מכיר שרי, דהגוי בטעותו ושרי, ואפילו איסורא דרבנן ליכא
תיבות אלו שהם אות שהנידון על גניבת גוי - טעות גוי, נמצאים רק בדפו"ר, בדפוסים שאח"ז, כיון שלא הבינו מה ענין טעות לגבינה, השמיטו שלוש תיבות אלו.

קשה לשער שהחילוף לגבינה כבר בדפו"ר הוא ענין של צנזורה, משום שבדפו"ר נדפסו עשרות פסקים שהיה ענין לצנזור להענות בהם, והם אכן נשמטו בהמשך ולא נכנסו גם לא במהדורת 'מעשה בצלאל' (בב"ב הופיע דפו"צ של מעשה בצלאל ושם בסוף הציג המו"ל את כל ההשמטות).

יגל
הודעות: 638
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: בין גבינה לגניבה

הודעהעל ידי יגל » ד' מאי 18, 2011 6:36 pm

איש_ספר כתב:
איש_ספר כתב:הגאון הנפלא רא"א יודלביץ הותיר בכתובים חיבור גדול על הריקאנטי, הנקרא מנחם אב, והוא מזכירו פה ושם בחיבוריו. תיכף אעלה כאן עוד הגהה נפלאה שלו בריקנאטי, שרשם האדר"ת מפיו, שלמרבה הפלא נראה שלא הבחינו בה.

בריקנאטי דפוס ראשון בולניא רצ"ח אות לב:
ואומר רבי' יצחק שראה רבינו תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה, אפי' בדברים שאין מחזירין אותו, כגון על הנסים ויעלה ויבוא שאומר על הכוס.
]ברור שיש כאן שיבוש וחסרון תיבות. ויש להשלים הדברים.
אם נרצה לשחזרם לפי מקורות מקבילים: פניתי למצוא את המקורות הראשונים על מנהג ר"ת, ומצאתי רק דברי התוס' בברכות ל, ב ומרדכי פ"ד מברכות סי' צח, (וכן באגור שהעתיק כנראה מהמרדכי, ובלא"ה אינו מקור ראשון) אבל בשניהם לא נזכר כדוגמא, 'מדברים שאין מחזירין' אלא על הניסים! וממילא אין לנו להגיה אלא מסברא.

בדפוס פיעטרקוב, (ולא בדקתי מה קורה בין הדפו"ר לדפוס אחרון זה) נוספו תיבות בסוגר כך:
ואומר רבי' יצחק שראה רבי' תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה אפי' בדברים שאין מחזירין אותו כגון על הנסים ויעלה ויבוא [בערבית דראש חדש והבדלה] שאומר על הכוס.
וגם זה נראה טעות (ואפשר ט"ס בעלמא), שהרי אמירתה על הכוס הוא טעם שלא יחזור ! כדאמרו בגמ'.
ולנכון העיר הגרא"א שצ"ל:
ואומר רבי' יצחק שראה רבי' תם דהיכא דלא עקר רגליו חוזר לרצה אפי' בדברים שאין מחזירין אותו כגון על הנסים ויעלה ויבוא [בערבית דראש חדש אבל לא בהבדלה] שאומר על הכוס.
.

ושו"מ סיוע לזה מדברי רבינו פרץ בהגהתו לסמ"ק מי"א שכתב מפורש כדברים האלה!
ז"ל:
ומיהו אם לא עקר רגליו בחנוכה ובפורים חוזר לרצה, כדפיר' רבינו תם [הוא ר"ת הנז"ל מעדות רבינו יצחק] והיה נראה כמו כן בהבדלה דאתה חונן, אם לא עקר רגליו חוזר לאתה חונן, ומיהו נר' מדקאמ' תלמו' מפני שיכול לומר הבדלה על הכוס משמע דאינו חוזר כלל
.
והוא כפתור ופרח!

לע"ע לא עלה בידי למצוא עוד מקורות לענין זה, (דעת ר"ת בהבדלה), והוא נפלא בעיני. אשמח לכל עזרה. ותומ"ר.


ברוב ככל כתבי היד הנוסח כלפנינו, ונראה שהשיבוש קדום, אבל בכ"י קזנטנזה 117/2,4 (שהוא משובח וייחודי, אף שאינו הקדום ביותר) הנוסח ארוך ושלם: "כגון על הנסי' ויעלה ויבא דר"ח ערבית. מיהו בהבדלה בחונן הדעת נראה שאינו חוזר כלל מאחר שאומרם על הכוס", והוא כפתור ופרח..

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 18, 2011 8:03 pm

הרב יגל, תודה רבה מאד על הידיעה הנפלאה!

שמח תשמח
הודעות: 308
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 10:21 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי שמח תשמח » ב' יוני 25, 2012 3:31 am

מאמר חשוב על פסקי הריקנטי מאת הרב פרופסור שמחה עמנואל
קבצים מצורפים
שמחה עמנואל על פסקי רקאנטי.pdf
(259.64 KiB) הורד 431 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יוני 25, 2012 10:29 pm

כיון דעיל. שמעתי שיש סוחר בב"ב המחזיק בכת"י חשוב ביותר של פסקי ריקאנטי, אמנם אין קולפון בכתה"י, אבל לדברי מי שבדק אותו (?) הוא קדום מאד וקרוב לזמן המחבר.

בגולה
הודעות: 851
הצטרף: ב' אוגוסט 16, 2010 7:28 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי בגולה » ג' יוני 26, 2012 9:14 pm

שמח תשמח כתב:מאמר חשוב על פסקי הריקנטי מאת הרב פרופסור שמחה עמנואל

ייש"כ, זהו המאמר שציין אליו הרב 'חכם באשי'.
במאמר, עמ' 141, הוא מביא שאכן בכת"י הקדום של הספר - כת"י וטיקן, אכן הנוסח "דגניבת"!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' יולי 31, 2012 1:48 am

ריקאנטי.jpg
ריקאנטי.jpg (6.03 KiB) נצפה 4711 פעמים

צילום מתוך כ"י ריקאנטי על קלף. מהמאה הי"ד בערך. הנוסח כמו בדפוס!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12546
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בין גבינה לגניבה <שיבושים ותיקונים בפסקי ריקאנטי>

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' יוני 29, 2018 2:02 am

בריקאנטי ס' צח ד' זלקווא יש דילוג הדומות גדול. וכבר העיר ע"ז בתועפות ראם ליראים סי' רעד אות קמא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 136 אורחים