עמוד 1 מתוך 1

מי המחבר של "קונטרס לא תעשה לך תמונה"

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 11:02 am
על ידי איש_ספר
ירושלים תשכ"ז

מעבר לשער: להשיג אצל מרדכי וויס.

מצוי באוצר בגי' 18

זכור לי שהמחבר הוא אדמו"ר מתו"א זצ"ל.

האמנם?