מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' מרץ 24, 2020 2:27 pm

לכבוד רבני הפורום - כל לומדי התוה"ק,

השלו' והברכה

ברצוני להציע קמיה הת"ח נידון מעניין:

הנה בספר "אגרות ורשימות הקה"י" (ח"ב סי' מ"ט) כתב מרן הרה"י זצוק"ל בשם מרן החזו"א זצוק"ל: "ובאמת נמצא ברמב"ם ז"ל השמטות למאות ואין זה הוכחה דסובר שזהו שלא כהלכתא, רק מפני הקיצור השמיט כמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתוב. וגם כי הרמב"ם ז"ל היה מוסיף כמה פעמים והניח כמה הלכות על מנת שיבררם ויקבעם בספרו, ואילו האריך הרמב"ם ז"ל עוד כמה שנים ודאי היה בא כמה הוספות רבות. כ"ז אמר לי בעל פה, ואכתי הדבר קשה וצ"ע", עכ"ל קדשו.

והראני ידידי הגאון רבי חיים משה יהודה אורצל שליט"א בספרו היקר "תורתך לישראל" (ח"א ר"ס ד', עמ' קל"ד) שכתב בזה: "הקה"י כתב ש'הדבר קשה', אך סתם ולא פירש. ובפשטות כוונתו מצד עצם חידוש הענין. אך יתכן שהוקשה לו, דבריש אגרות הרמב"ם כתבו תולדות הרמב"ם (עם מקורות, עיי"ש), ושם מבואר שהרמב"ם נולד בשנת ד' אלפים ושמונה מאות ותשעים וחמשה לבריאת העולם, ונפטר בשנת ד' אלפים תתקס"ה, ובהיותו בן ל"ז שנה התחיל לכתוב את ספרו משנה תורה והשלימו בן מ"ז שנה, והרי ימי שני חיי הרמב"ם הם שבעים שנה, וא"כ אחרי שגמר לכתוב ספרו חי עוד כ"ג שנה, ואיך אפ"ל שהרמב"ם לא הספיק לגמור את הכל, ועי' ספר משנת יהוד (על מסכת שבת, במבוא להשמטות הרמב"ם) מה שכתב באריכות".

ואני שאלתי זאת מקמיה מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בזה"ל: "הנה ראיתי דבר חידוש גדול בספר אגרות ורשימות הקה"י ח"ב סי' מ"ט שכתב מרן הקה"י זצ"ל בשם מרן החזו"א זצ"ל שלא כל השמטת הרמב"ם דין הוי אומר דפליג עליה, והדברים מחודשים ביותר, דלפי"ז הרבה דקדוקי האחרונים ומהלכים שלמים נעלמים (וכמ"ש החזו"א גופיה באגרותיו, אגרת ל"ב, דא"א ע"פ כת"י להגיה ולמחוק דבר שיצא מתוקן מתחת רבותינו)", ע"כ. וכתב לי בזה הלשון "דאיכא דפליג עליה", עכ"ל. וצ"ב מה כוונתו.

ונראה אולי דכוונת מרן שליט"א לומר דיש מקומות דפליג הרמב"ם ויש מקומות דלא פליג הרמב"ם, דהיינו, דכוונת הקה"י דאה"נ ויש השמטות שהרמב"ם התכוין לחלוק ויש שרק תכנן להספיק, ולא אמר הקה"י כלל שכל השמטה – לא פליג על מה שהשמיט, אלא איכא (מקומות) דפליג עלי' (על מה שהשמיט), ואכתי צ"ע בכ"ז.

אשמח לקבל כל ידיעה בנושא זה
נערך לאחרונה על ידי אשרי יושבי ביתך ב ג' מרץ 24, 2020 7:25 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 12125
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 24, 2020 3:15 pm

למיטב זכררוני היה על זה מאמר ארוך בכתב העת המעיין לפני כמה שנים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' מרץ 24, 2020 5:09 pm

יש לכת"ר אפשרות לחפש שם?
אשמח מאוד אם תוכל לכתוב מעט יותר פרטים!!

ייש"כ גדול

חרסון
הודעות: 891
הצטרף: ג' פברואר 28, 2017 12:33 am

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי חרסון » ג' מרץ 24, 2020 6:37 pm

האם כוונת הגרח"ק אינה כפשוטו, שכל האחרונים שמהלכים שלהם 'נעלמים' - חולקים על החזו"א?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' מרץ 24, 2020 7:29 pm

אם כוונתך שכל האחרונים שלמדו ברמב"ם בעשרות מקומות - מהא דהשמיט משהו דפליג ע"ז, סבירא להו שאין כזה דבר השמטה שהשמיט בגלל שתכנן להשלים אח"כ וכו'. א"כ לפי דבריך, נחלקו החזו"א ושאר האחרונים במציאות - כיצד היה הנהגתו של הרמב"ם?
יכול להיות, רק שלכאו' יותר פשוט להסביר כמו שכתבתי, דבאמת כו"ע מודו לעיקרון החידוש של החזו"א, רק דכוונת החזו"א שאין בזה כלל ברור לשום צד, ויש מקומות דפליג הרמב"ם (כשהשמיט), ויש מקומות דלא פליג. ואכתי צ"ע.
נערך לאחרונה על ידי אשרי יושבי ביתך ב ג' מרץ 24, 2020 7:34 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חרסון
הודעות: 891
הצטרף: ג' פברואר 28, 2017 12:33 am

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי חרסון » ג' מרץ 24, 2020 7:32 pm

בזכרונות ד"ר צבי יהודה שהועלו כאן בעבר נכתב משהו קצת אחר בשם החזו"א, שגם ממנו משמע שתפיסתו את 'משנה תורה' שונה במובן מסויים מהמקובל במקומות אחרים, כמו בית בריסק. שם זה בקשר לדקדוק לשון הרמב"ם, אבל יכול להיות שהדברים עולים בקנה אחד.

י. אברהם
הודעות: 1834
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מרץ 24, 2020 7:42 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:אם כוונתך שכל האחרונים שלמדו ברמב"ם בעשרות מקומות - מהא דהשמיט משהו דפליג ע"ז, סבירא להו שאין כזה דבר השמטה שהשמיט בגלל שתכנן להשלים אח"כ וכו'. א"כ לפי דבריך, נחלקו החזו"א ושאר האחרונים במציאות - כיצד היה הנהגתו של הרמב"ם?

ומה אם נחלקו במציאות? הרי הטעם דאמרינן דלא נחלקו במציאות הוא משום דאמרינן ניחזי אנן ולמה פליגי (וכל' הירו' תרומות ריש פ"ג וכי דבר שאפשר לו לעמוד עליו חכמים חלוקין עליו), משא"כ בדבר שא"א לברר (כגון בניסן או בתשרי נברא העולם).
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב ג' מרץ 24, 2020 7:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 12125
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 24, 2020 7:44 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:יש לכת"ר אפשרות לחפש שם?
אשמח מאוד אם תוכל לכתוב מעט יותר פרטים!!

ייש"כ גדול


מצ"ב
קבצים מצורפים
13-B-5 31-54.pdf
(182.34 KiB) הורד 57 פעמים

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2115
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' מרץ 24, 2020 7:48 pm

למיעוט זכורני הגאון היח"ס שליט"א כתב בזה.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' מרץ 24, 2020 8:21 pm

בברכה המשולשת כתב:מצ"ב

יישר כחך - הרב "בברכה המשולשת"
שימחתני מאוד מאוד על המציאה היקרה, בהעלאת המאמר שיעזור לי רבות!

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' מרץ 25, 2020 1:26 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:למיעוט זכורני הגאון היח"ס שליט"א כתב בזה.


מי הוא זה ואיזהו "הגאון היח"ס שליט"א"???

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2115
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ד' מרץ 25, 2020 1:29 am

הגאון האדיר רבי יעקב חיים סופר.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 716
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: השמטות הרמב"ם - האם חולק ע"ז?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מרץ 26, 2020 11:08 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הגאון האדיר רבי יעקב חיים סופר.


יש לכבודו אפשרות לחפש היכן דיבר על כך?
אשמח מאוד מאוד!!

תזכו למצוות


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 98 אורחים