עמוד 1 מתוך 1

גדולי ישראל שבכו בגמרא במנחות דף י"ח - אשריכם ת"ח

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 11:51 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
השלו' והברכה,

מצו"ב מאמר מיוחד שכתבתי - ובו עדות אשר ראו עיני כיצד מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
בוכה בעת לומדו דברי הגמ' במנחות דף י"ח ע"א.
והוספתי על זה דברים יקרים ונפלאים מגדולי הדורות.

כל אשר יש עמו כל תוספת בדברי חז"ל אלו, מוזמן להעלותם כאן לתועלת הרבים

בברכה

Re: גדולי ישראל שבכו בגמרא במנחות דף י"ח - אשריכם ת"ח

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 7:51 pm
על ידי נוטר הכרמים
פלאי פלאים.

יישר כח.

בימים אלו שכל כך חסרה לנו השמחה,
יש לנו את העצה.

Re: גדולי ישראל שבכו בגמרא במנחות דף י"ח - אשריכם ת"ח

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:01 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
מצו"ב המאמר הנ"ל, עם כמה תיקונים קלים.