מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פורום קורונה - האם לנעול?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 26, 2020 8:58 pm

אני מעיז להציע כאן צד חדש,
על דרך דברי הביה"ל הידועים על "סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני"
דף על הדף ברכות טו
בגמ': וא"ר טבי א"ר יאשיה מאי דכתיב וכו' וכי מה ענין שאול אצל רחם וכו'.
בספר אמרי נועם מביא מהגר"א זצ"ל שהקשה, דלכאורה מאי קשה ליה, הלא כמה דברים דקא חשיב בפסוק זה (משלי ל) שאינם דומין זה לזה כלל אלא בכלל הם. שלש הנה לא תשבענה וכו'. וביאר שם, דכוונת קושית הגמ' היא, משום דקחשיב שם ארבע יסודות. שאול זו עפר. ואח"כ חשב באותו פסוק רוח מים אש [ועוצר רחם. ארץ לא שבעה מים. ואש לא אמרה הון] והשתא הכי קפריך, למה לא קחשיב את הארבע יסודות כסדר, וזה שאמר וכי מה ענין שאול אצל רחם ופי' (דעוצר רחם הוא נגד הרוח [לפי שבאדם הנפש שנקרא רוח] כמ"ש תצא רוחו ישוב לאדמתו וא"כ היה לו לחשוב לעוצר רחם אחר ארץ לא שבעה מים אחר יסוד המים). [ועוד שהיה לו להסמיך שאול אצל ארץ לא שבעה שהם שניהם ענין אחד שאול ארץ, ולא היה לו להפסיק בעוצר רחם בין שאול לארץ וזה שאמר מה ענין שאול אצל כו'] עכ"ד.
ומבואר שא' שאל שאלה זו את הגאון בעל בית הלוי זצ"ל והוא השיבו שהדבר פשוט עפ"י עומק חכמת דקדוק לשון הקדש, דכשבעינן לחבר שלשה דברים, יש שני דרכים לזה, או לחבר את כולם בו"ו החיבור כמו ראובן ושמעון ולוי, או לכתוב הו"ו החיבור רק לפני האחרון, כמו ראובן שמעון ולוי, וכאן בקרא דילן הוא משונה מכל התורה כולה שנכתב שאול ועוצר רחם ארץ לא שבעה מים, כאילו אומר ראובן ושמעון לוי, וזה לא מצינו, אלא על כרחך שבא הקרא לחבר רק הראשון עם השני, והשלישי לחודי' קאים, דהיינו ראובן ושמעון מחוברים, לוי לחוד, ובפסוק דילן שאול ועצר רחם מחוברים, ארץ לא שבעה מים לחודי' קאים, וזהו מה שאמר ר' טבי אמר ר' יאשי' וכי מה ענין שאול אצל רחם, דרק שנים אלו שבפסוק מחוברים עכ"ד ודפח"ח.
ובספר "פניני רבינו הגרי"ז" (עמ' קנט) הוסיף בזה, דאותו מקשן שאל עוד את הגאון בעל בית הלוי זצ"ל: הלא אני הנני בעל דקדוק ולא הבנתי זאת, ומנא ליה למר? והשיבו הביה"ל זצ"ל עפ"י הביאור הידוע בפסוק "סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני", שהסדין מוכרת אבל החגור נותנת במתנה, ה"נ העמל בתורה טובא ניתנות לו שאר הידיעות במתנה, משא"כ הבא לקנות חגורות לבד משלם עבורן תמורתן בשלימות טבין ותקילין, הכ"נ העוסק בדקדוק לבד צריך להתייגע טובא וכולי האי ואולי, והא ראי' שלא ידע לעמוד על דבר פשוט כזה.

מי שמספק כאן סחורה בחידו"ת, בירורי הלכה, פניני אגדה, וכיו"ב,
יכול לקנח פה ושם גם עם 'שיחת חולין' או 'נוקם ונוטר כנחש'.
אבל מי שמתעורר רק לקול מלחשים, אין זה המקום.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1206
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' אפריל 26, 2020 9:21 pm

יהיה למנהלים מלאכת בורר בחול.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1313
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » א' אפריל 26, 2020 9:37 pm

זה לא קשור לאנשים, אין שום הבדל במי כתב את התגובה ומי פתח את האשכול. אשכולות כאלו אינם מתאימים פה, אפילו אם נכתבו ע"י תוכד"ד בעצמו.

ארי שבחבורה
הודעות: 1061
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » א' אפריל 26, 2020 10:44 pm

נוטר הכרמים כתב:ובספר "פניני רבינו הגרי"ז" (עמ' קנט) הוסיף בזה, דאותו מקשן שאל עוד את הגאון בעל בית הלוי זצ"ל: הלא אני הנני בעל דקדוק ולא הבנתי זאת, ומנא ליה למר? והשיבו הביה"ל זצ"ל עפ"י הביאור הידוע בפסוק "סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני", שהסדין מוכרת אבל החגור נותנת במתנה, ה"נ העמל בתורה טובא ניתנות לו שאר הידיעות במתנה, משא"כ הבא לקנות חגורות לבד משלם עבורן תמורתן בשלימות טבין ותקילין, הכ"נ העוסק בדקדוק לבד צריך להתייגע טובא וכולי האי ואולי, והא ראי' שלא ידע לעמוד על דבר פשוט כזה.

מעניין שאותו סיפור בדיוק מסופר על הנצי"ב (ראה 'מוולוז'ין עד ירושלים', א, עמ' 140 ועוד), ואכן ביאור זה מופיע ב'פתח העמק השלישי' (הקדמת הנצי"ב השנייה לשאילתות) אות ז'.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי איש_ספר » א' אפריל 26, 2020 10:47 pm

ארי שבחבורה כתב:
נוטר הכרמים כתב:ובספר "פניני רבינו הגרי"ז" (עמ' קנט) הוסיף בזה, דאותו מקשן שאל עוד את הגאון בעל בית הלוי זצ"ל: הלא אני הנני בעל דקדוק ולא הבנתי זאת, ומנא ליה למר? והשיבו הביה"ל זצ"ל עפ"י הביאור הידוע בפסוק "סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני", שהסדין מוכרת אבל החגור נותנת במתנה, ה"נ העמל בתורה טובא ניתנות לו שאר הידיעות במתנה, משא"כ הבא לקנות חגורות לבד משלם עבורן תמורתן בשלימות טבין ותקילין, הכ"נ העוסק בדקדוק לבד צריך להתייגע טובא וכולי האי ואולי, והא ראי' שלא ידע לעמוד על דבר פשוט כזה.

מעניין שאותו סיפור בדיוק מסופר על הנצי"ב (ראה 'מוולוז'ין עד ירושלים', א, עמ' 140 ועוד), ואכן ביאור זה מופיע ב'פתח העמק השלישי' (הקדמת הנצי"ב השנייה לשאילתות) אות ז'.

ידידנו הרב הגה"מ (אאל"ט) כתב ע"כ בקובץ ע"ח כמדומני.

זאב ערבות
הודעות: 4522
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: זאב וגנר

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי זאב ערבות » א' אפריל 26, 2020 10:48 pm

יבנה כתב:כשמסתכלים בעמוד הראשי של פורום קורונה, רוב הנושאים הם תורניים כגון צירוף למנין, קריאת התורה כו'. וחלקם שימושיים, כגון מידע כו' למי שאין לו גישה לכל ההנחיות המתחדשות בכל יום. או שמות לתפילה. וכן עצות איך להתמודד עם לימוד הילדים וזמן קיץ כו'. או ליידע את הציבור על הסכנה שיש בדבר, שחלק לא קלטו שעניינו הצלת נפשות.
יש גם את החלק ההשקפתי שחלקם חשובים, כגון לשמור על שפיות בהלכה גם בעידן זה, או איך להתייחס להוראת שלטון שעניינם פיקו"נ כשאיננו מסכימים לערכים שלהם, או איך הציבור אמור לקבל החלטות.
כל אלו קיימים כיוצ"ב בפורומים הרגילים, ולא זו הבעיה. [מלבד "תעלה חיוך לרגע" שאין כיוצ"ב].
הבעיה הוא בעיקר כשיש את הנושא של הפילוג הליטאי שאצל כמה זה יוצא מכלל דיון ענייני, או ויכוחי אראל עם זאב שכולו אישי, שבהם אכן יש צורך לטפל.
וכן יש אנשים מסויימים משועממים, שאכן מורידים את הרמה.

אני מצטער ששמי ושם אראל הם היחידים שהוזכרו כאן בפירוש ואולי זה שגרם לכל הויכוח כאן בענין סגירת פורום קורונה ואולי אף אלי התכוונו באחת ההודעות שיש לחסום. אם רוצים לחסום אותי - אני מקבל את עלי את הדין, אך דעו לכם רבותי דיינים מומחים שלא תמצאו כאן דבר אחד בפורום כולו שכתבתי שלא לענין או שמזלזל במישהו וכו' וכו', אך דבר אחד ברור: אותו אחד שנזכר בהודעה בגלל סיבה זו או אחרת שנעלמה ממני מחשיב אותי כמוסר ואין לי מושג מדוע והחליט עקב כך ללמד אותי לקח ולמרות כל התקפותיו עלי עניתי לו בנחת והסברתי לו בצורה מכובדת שהאשמותיו חסרות שחר ושאני מוחל לו ומקבל את כל הבזיונות כמחילה על עוונותי הרבים וכו' וכו' וחברי הפורום יעידו על כך, אך מה שקרה ביום ששי עבר כל גבול כשהעליתי הודעה פשוטה המזהירה בפני שאננות בפתיחת עסקים ותלמודי תורה והנה שוב משום מקום הותקפתי והחלטתי שהגיע הזמן להזהיר שזה כבר עובר כל גבול וזה לא מקום להתגוששות אישית. יותר לא עניתי. ואני אכן מודה שצריך לטפל במצב שאדם נטפל לשני על לא עול בכפיו. זה לא המקום ולא הבמה להוציא את התסכולים שיש אחד על השני. עברתי את הגיל לדברים אלה.
לעומת זאת בהרבה אשכולות נכתבו דברים כפי שמציין יבנה הקשורים לכל מיני מחלוקות בציבור שתוכלו לבדוק על כל פני הודעותי ולא תמצאו ולו דבר אחד בנושאי פילוג ומחלוקת וכדומה. כך שאיני סבור שהיה ראוי מצד יבנה לכנות זאת ויכוחי אראל עם זאב! לא היה כאן כלל ויכוח אלא התקפה חד צדדית חסרת שחר עלי, ועד להודעת האזהרה ביום ששי שמרתי על קור רוח ומעניין כמה מהחברים כאן היו מגיבים באותה דרך סלחנית שאני הגבתי לו היו כותבים עליהם בריש גלי שהם מוסרים.

הפצת המעיינות
הודעות: 782
הצטרף: ב' יוני 11, 2018 11:23 pm
שם מלא: ג'ינג'י

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי הפצת המעיינות » א' אפריל 26, 2020 10:53 pm

זאב ערבות כתב:מעניין כמה מהחברים כאן היו מגיבים באותה דרך סלחנית שאני הגבתי לו היו כותבים עליהם בריש גלי שהם מוסרים.

החברים לא היו מגיבים כלל זה כל ההבדל

זאב ערבות
הודעות: 4522
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: זאב וגנר

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי זאב ערבות » א' אפריל 26, 2020 11:07 pm

הפצת המעיינות כתב:
זאב ערבות כתב:מעניין כמה מהחברים כאן היו מגיבים באותה דרך סלחנית שאני הגבתי לו היו כותבים עליהם בריש גלי שהם מוסרים.

החברים לא היו מגיבים כלל זה כל ההבדל

ומדוע לא? אם מישהו פגע בך האין זה נכון לומר לו שאתה מוחל לו ומקבל זאת ככפרה על עוונותיך? עדיף בעיניך שישאר טינה בלב?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי איש_ספר » א' אפריל 26, 2020 11:10 pm

קיבלתי הרבה הודעות באישי והנה אחת מהן

לענ"ד הקלה והפעוטה,
אפשר להשאירו פתוח רק בתנאי שאוחזים את המחק ביד, ומוחקים ללא רחם, וכל ספק מחיקה לחומרא.
הכותבים הנכבדים שרוב כתיבותם בד"ת, ופעמים שאינם מתאפקים ומכניסים פוליטיקה [כגון הרבנים ---- ודומיהם], יש להזהירם, ואילו הכותבים שאינם נכנסים לכאן אלא לצורך עניני פוליטיקה [כגון -- ודומיו] יש לחסום כליל.

בהודאה על העבר,
ובתפילה על העתיד שיחזור הפורום לגדולתו הראוי לו.


יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1206
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' אפריל 26, 2020 11:21 pm

יש לעיין האם מותר לשולח לכתוב כגון וכו'?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 432
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' אפריל 26, 2020 11:29 pm

יוסף חיים אוהב ציון כתב:יש לעיין האם מותר לשולח לכתוב כגון וכו'?


יש לדון דהוא לשון לשה"ר לתועלת, וצ' את הז' כללים של הח"ח.

עקביה
הודעות: 3455
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי עקביה » א' אפריל 26, 2020 11:32 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:האשכול הראשון העולה היא הנתונים של המגזר החרדי כאן. למה? איך זה נכנס לפורום כזה?

השני הוא מכתב הרבנים כאן. האם אתר חדשות יש כאן? למה התירו את זה? צריכים למחוק את האשכול הזה ולהשאיר את הדברים למקומם, באתרי הנייעס וכדו'.

והנה השלישי ברשימה מידע שימושי בענין הקורונה כאן. גם צריכים למחוק, זה לא אתר עבור מידע שימושי, גם אם המידע היא נחוצה מאד.

נ"ל שקצת קשה לתת הגדרה ברורה לאופי האשכולות הראויים להתקיים בפורום אוצה"ח, אבל קל יותר להגדיר על דרך השלילה, כלומר אילו אשכולות אינם ראויים להתקיים בו.

לענ"ד כל אשכול שיש בו טעם וריח, כמו למשל השלשה הנזכרים כאן, אם הם באים בצורה מכובדת ומכבדת, ראוי להשאירם פתוחים.

אם אני מבין נכון אשכולות כאלה הם הסיבה בשלה נפתח 'פורום קורונה', וטוב מאד שהוא נפתח.

ארי שבחבורה
הודעות: 1061
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ב' אפריל 27, 2020 11:00 am

איש_ספר כתב:
ארי שבחבורה כתב:
נוטר הכרמים כתב:ובספר "פניני רבינו הגרי"ז" (עמ' קנט) הוסיף בזה, דאותו מקשן שאל עוד את הגאון בעל בית הלוי זצ"ל: הלא אני הנני בעל דקדוק ולא הבנתי זאת, ומנא ליה למר? והשיבו הביה"ל זצ"ל עפ"י הביאור הידוע בפסוק "סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני", שהסדין מוכרת אבל החגור נותנת במתנה, ה"נ העמל בתורה טובא ניתנות לו שאר הידיעות במתנה, משא"כ הבא לקנות חגורות לבד משלם עבורן תמורתן בשלימות טבין ותקילין, הכ"נ העוסק בדקדוק לבד צריך להתייגע טובא וכולי האי ואולי, והא ראי' שלא ידע לעמוד על דבר פשוט כזה.

מעניין שאותו סיפור בדיוק מסופר על הנצי"ב (ראה 'מוולוז'ין עד ירושלים', א, עמ' 140 ועוד), ואכן ביאור זה מופיע ב'פתח העמק השלישי' (הקדמת הנצי"ב השנייה לשאילתות) אות ז'.

ידידנו הרב הגה"מ (אאל"ט) כתב ע"כ בקובץ ע"ח כמדומני.

לצערי לא מצאתי, אבל תוך כדי חיפוש מצאתי שהגרמ"ד סולובייצ'יק בשיעוריו עה"ת מייחס אף הוא את הסיפור לנצי"ב...

חיים סגל
הודעות: 474
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' אפריל 27, 2020 11:37 am

ומי שרוצה את הוארט של ביה"ל בסגנון חסידי - יקבלו בסיפור הידוע [לא זוכר על מי מגדולי האדמורי"ם מסופר, כמדומה על אחד מאדמור"י פולין] שבא אליו אחד לבקש השפעה גשמית הצלחה בפרנסה וכו', ולא רצה לברכו. שאלו הלה: והלא את פלוני בירכתם.
השיבו בסיפור:
הנפח מתקן גלגלי עגלות, ראה מאן דהוא שבעת שתיקן גלגל נתן לבעל העגלה גם מעט שומן ['דזשעגאכץ' באידיש - כך נשמע יותר עסיסי כל הסיפור] לשמן גלגלי העגלה. בא אליו הלה וביקשו שימכור לו מעט שומן. השיבו בחרון אף: וכי מוכר שומן אנכי, אלא מי שמתקן אצלי מקבל גם שומן.
הכי נמי אמר הצדיק, זה שבא לקבל ממני תורה ועבודה, אני משמן לו את הגלגלים בפרנסה וכו', אך שומן לחוד איני מוכר.

היא שיחתי
הודעות: 3480
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' אפריל 27, 2020 11:41 am

מציע לפתוח בפורום קורונה תת פורום בשם 'אספקלריא'

מענה איש
הודעות: 739
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי מענה איש » ב' אפריל 27, 2020 11:51 am

אני מרשה לעצמי לומר שחלק מההידרדרות הוא מפני ומשום שגם בארזים נפלה שלהבת
ניקים שבמשך שנים הקיפדו על עניינים מסוימים (כמו להימנע מעיסוק במחלוקת) השתתפו בוויכוחים כאלו ואחרים

ברגע שהשלהבת תכבה הכל יחזור בס"ד על מקומו בשלום

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7332
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 27, 2020 11:52 am

היא שיחתי כתב:מציע לפתוח בפורום קורונה תת פורום בשם 'אספקלריא'

לאור דברי הכותבים כאן - עלתה בי ההתלבטות בין שתי אפשרויות מועילות:
א. להשאיר את הפורום הראשי של הקורונה, ולפצל אותו לתת פורומים (הלכה, דרוש, היסטוריה, עזרה הדדית, וסל מיחזור...).
ב. לעשות תתי-פורומים בכמה מקומות בעניני הקורונה - לדוגמא בבית המדרש לעשות תת פורום "דיונים תורנייים בנושא הקורונה", ובאספקלריא לעשות "דיוני השקפה בנושא הקורונה" וכל כיו"ב.

נ.ב. חזרתי בי מהסכמתי הראשונית לנעול את הפורום.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7332
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 27, 2020 11:53 am

מענה איש כתב:אני מרשה לעצמי לומר שחלק מההידרדרות הוא מפני ומשום שגם בארזים נפלה שלהבת
ניקים שבמשך שנים הקיפדו על עניינים מסוימים (כמו להימנע מעיסוק במחלוקת) השתתפו בוויכוחים כאלו ואחרים

ברגע שהשלהבת תכבה הכל יחזור בס"ד על מקומו בשלום

צודק מאוד.

חיימשה
הודעות: 1919
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי חיימשה » ב' אפריל 27, 2020 12:36 pm

לענ''ד נעילה בהכרח תגרום לכו''כ מהחברים להזדקק למקומות אחרים, וחבל.

יש לי גם הרגשה שאפילו בהקשר למחלוקת הליטאית,
נכון שהטונים כאן עולים וגם צורמים,
אבל למעשה זה גורם להנמכת הלהבות, מעצם הדיון והויכוח שמתאפשר פה בכלים סבירים,
אחרי התגובות המתלהמות, נותר מקום בלב ובמוח לעכל במעט גם הסברא נחולקת.

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 27, 2020 1:57 pm

אשתף את הציבור כאן בתחושותי הקשות.

אמש ישבתי עם עוד כעשרה אברכים בבית כנסת בפרבר מרוחק מן העיר, ענק ממש, בעל חלונות אדירים,
במרחקים אדירים בין א' לשני, ובשמירת כל כללי הזהירות וההגיינה.

אחרי שעות רצופות, לקראת 6 בערב, הלשנה.
פריצת גדוד שלם של פקחים שוטרים וחיילי פיקוד העורף, וחלוקת דוחו"ת - 500 ש"ח לאחד.

אני לא כואב על הכסף,
יש לי גם מי שכבר התחייב לשלם, אם וכאשר. אני מתכונן לסחוב אותם עם בקשה להישפט, ונקוה שהפריצים והכלבים ימותו בינתיים.
(איני מקלל חלילה, בפרט שהיו שם למגינת לבי, חובשי כיפות שבקיאים בכל ההויה החרדית, על דרך האליגוריה).

כאב לי על על המצב הזה ש'ממכם ובכם', השנאה הזאת. מתסכל.
אני יבין גם כאלו שיכאב להם על ה'הפקרות' שלנו (בהוראת רבותינו, ובמקרה שלי, גם בראשות ראש הכולל שהוא ש"ס איד ממש בעיון ובבקיאות).

הבוקר חזרנו על מקומות אחרים, עד שאיכשהו מגולה אל גולה יצאתי והגעתי הביתה מדוכדך (בימים כתיקונם אני חוזר רק בערב).

יש לי שכן קרוב משפחה, שממש מדי יום הוא נעזר בנו לשמרטפות וכד'. הוא דפק בדלת לקחת את ילדו הקטן מאתנו.
הסחתי באזניו את הכאב בצורה די מאופקת, ביודעי שלמרות הידידות הגדולה בינינו, הוא נטוע מאוד חזק מעבר למתרס,
וגליתי עד כמה אין לנו את היכולת להסכים ולהבין איש את רעהו.

הבכתי אותו מעט כשאמרתי לו באמצע בטעות, איך הוא לא מפחד לשלוח לכאן את ילדו, מטעמי בטיחות. אני מקוה שהוא האמין לי שהבהרתי שמצידי אדרבה.

כאשר סיכמתי את השיח, שהיה אולי מעט סוער, אבל מכובד יחסית, נשארתי עם טעם חמצמץ מאוד, (כנראה שלא נדבקתי באיבוד חוש הטעם).
הרגשתי אשמה שפתחתי את הנושא, אנחנו עדיין לא בשלים לנהל שיחת הכלה ופיוס. גם לא עם ידידים ובני משפחה, ברמת קשר של יום יום.

מכאן לנידונינו, אכן אין לי אופטימיות שמישהו ששייך איכשהו "מבפנים" משנה במשהו את דעתו בעקבות הפולמוסים כאן,
אולי זה משכנע צופים מבחוץ.
ולכן אין בהם שום תועלת. רק הוצאת קיטור, כשבאים מים עד נפש.
ובכן, הפורום המכובד שלנו אינו בור של שופכין.

חיימשה
הודעות: 1919
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי חיימשה » ב' אפריל 27, 2020 2:13 pm

למרות דבריך הכואבים, יתכן שהשכן, תחת לראותך כ'רוצח' רואה אותך כאדם בעל סברה עקומה. די בזה.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7332
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 27, 2020 2:31 pm

עזריאל ברגר כתב:
היא שיחתי כתב:מציע לפתוח בפורום קורונה תת פורום בשם 'אספקלריא'

לאור דברי הכותבים כאן - עלתה בי ההתלבטות בין שתי אפשרויות מועילות:
א. להשאיר את הפורום הראשי של הקורונה, ולפצל אותו לתת פורומים (הלכה, דרוש, היסטוריה, עזרה הדדית, וסל מיחזור...).
ב. לעשות תתי-פורומים בכמה מקומות בעניני הקורונה - לדוגמא בבית המדרש לעשות תת פורום "דיונים תורנייים בנושא הקורונה", ובאספקלריא לעשות "דיוני השקפה בנושא הקורונה" וכל כיו"ב.

נ.ב. חזרתי בי מהסכמתי הראשונית לנעול את הפורום.

תגובת אחד החברים בפרטי:
לדעתי הכי פשוט להשאיר את פורום הקורונה כך, אבל לפתוח בתוכו תת פורום "קורונה - שיחת חולין" ולהעביר לשם את כל מה שלא תורני, אלא רק נתונים ומחשבות וכו'.

את התת-פורום של שיחת חולין יהיה אפשר לנעול לפעמים או לאו, כפי דעת ההנהלה. אבל כל מה שלא בתוך זה, הרי הוא כשאר הפורומים שיש בהם דברי תורה בהלכה ובאגדה, ואי"צ לחלק להרבה חלוקות. (כמו שבכל 'מועד' לא עושים חלוקות פנימיות).


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 57 אורחים