מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אשכול אביעה חידות

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' ינואר 05, 2018 11:27 am

מילה במקרא, שהיא בלשון חז"ל סוג של אגוז, ותרגומה באונקלוס הוא סוג של אגוז בלשוננו.

תשובה: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=428233#p428233

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ד' ינואר 10, 2018 11:25 pm

מילה בסלע משתוקא בתרין

חציו של המשפט התקיים בפרשתנו (שמות)
ואילו חציו השני לא התקיים

משה פרץ
הודעות: 94
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:41 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי משה פרץ » ב' ינואר 15, 2018 1:03 am

לבנון כתב:
משה פרץ כתב:נח קיים את התורה כדאיתא בתדבא"ר פ"ו.

לא כתוב שם שנח קיים את התורה, אלא שקיים מה שכתוב בתורה להביא קרבן.


זו הלשון שם:
נח קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: ויבן נח מזבח לה׳ (בראשית ח-כ) אברהם קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: עקב אשר שמע אברהם בקולי (שם כו-ה) יצחק קיים מה שכתוב בתורה-הושלך לפני אביו כשה לטבח. יעקב קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: ויתנו אל יעקב את כל אלוקי הנכר אשר בידם וגו׳ (שם לה-ד). יהודה קיים מה שכתוב בתורה-בא אל אשת אחיך ויבם אותה (שם לח-ח) יוסף קיים את כל התורה כולה-כבד את אביך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. תורה לא ניתנה להן-והן עשו אותה מאליהן, לפיכך אהבן הקב״ה אהבה גמורה והשווה את שמן לשמו הגדול, עליהן הוא אומר: אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה׳ (תהילים קיט-א) ואומר: הצור תמים פעלו וגו׳ (דברים לב-ד) ואומר: האל תמים דרכו אמרת ה׳ צרופה (תהילים יח-לא)

משה פרץ
הודעות: 94
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:41 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי משה פרץ » ב' ינואר 15, 2018 1:07 am

- כתב מהר"י קצין ז"ל בס' פרי עץ הגן (על ספר אמרי בינה, דף מח ע"ב) ע"ד מהרי"ח ז"ל בס' אמרי בינה (עושה פלא פ"ב אות יב) שכתב את החידה הבאה: דרש רבי בימות החמה נכוין בכל עת ובכל זמן, ואין מכין ברמח בכל עת ובכל זמן. ע"כ.
וכתב את פתרונה מהר"י קצין ז"ל וז"ל: בימות החמה שהם מצות ל"ת כמנין ימות החמה, העוברים על אחת מהם נכוין ונענשין בכל עת וזמן, כי כל זמן ישנו באיסור ל"ת, אבל אין מכין ברמ"ח, כי מי שאינו מקיים אחת ממצות עשה שהם רמ"ח אינו נענש בכל עת וזמן, כי גם שאמרו אם אומרים לו עשה סוכה או לולב ולא עשה מכין אותו עד שתצא נפשו, היינו בעת חיוב מ"ע ההיא, אבל בניסן אינו חייב בסוכה ולולב, וכן בתשרי אינו חייב לאכול מצה, וכל כיוצא בזה. ע"כ.
ולכאורה דבריו אינם מובנים, דהא איכא ל"ת טובא דתלויים בזמן, כגון לאו דאכילת חמץ ולאו דעשיית מלאכה בשבת.
ונ"ל כוונתו, כדברי רש"י (כתובות פו ע"ב ד"ה מכין) דבמ"ע מכין אותו רק באינו רוצה לקיים, אבל אם כבר עבר זמן קיום המ"ע אינו לוקה. ועי' בשד"ח שהאריך בזה. משא"כ בל"ת שבין לפני העבירה (וכמ"ש הגרע"א בחי' שם דגם בל"ת מכין אותו אם בא לעבור) ובין לאחר העבירה דאיכא מלקות אפי' לאחר זמן ממעשה העבירה. הרי שבכל השנה נכוה בהן. ועוד אפשר לבאר עפ"ד הש"ס במנחות (מא ע"א) דדוקא בעידן ריתחא ענשינן אעשה. וע"ש בתוס'.

נוצר תאנה
הודעות: 177
הצטרף: ב' אוקטובר 16, 2017 9:23 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי נוצר תאנה » ב' ינואר 15, 2018 3:37 pm

לבנון כתב:מילה בסלע משתוקא בתרין

חציו של המשפט התקיים בפרשתנו (שמות)
ואילו חציו השני לא התקיים

ותקח צפורה צור וגו'

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ב' ינואר 15, 2018 9:49 pm

משה פרץ כתב:
לבנון כתב:
משה פרץ כתב:נח קיים את התורה כדאיתא בתדבא"ר פ"ו.

לא כתוב שם שנח קיים את התורה, אלא שקיים מה שכתוב בתורה להביא קרבן.


זו הלשון שם:
נח קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: ויבן נח מזבח לה׳ (בראשית ח-כ) אברהם קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: עקב אשר שמע אברהם בקולי (שם כו-ה) יצחק קיים מה שכתוב בתורה-הושלך לפני אביו כשה לטבח. יעקב קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: ויתנו אל יעקב את כל אלוקי הנכר אשר בידם וגו׳ (שם לה-ד). יהודה קיים מה שכתוב בתורה-בא אל אשת אחיך ויבם אותה (שם לח-ח) יוסף קיים את כל התורה כולה-כבד את אביך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. תורה לא ניתנה להן-והן עשו אותה מאליהן, לפיכך אהבן הקב״ה אהבה גמורה והשווה את שמן לשמו הגדול, עליהן הוא אומר: אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה׳ (תהילים קיט-א) ואומר: הצור תמים פעלו וגו׳ (דברים לב-ד) ואומר: האל תמים דרכו אמרת ה׳ צרופה (תהילים יח-לא)

הציטוט שהזכרת הוא ממהדורת איש שלום, אני משתמש עם המהדורות הרגילות של התנא דבי אליהו. ושם הנוסח הוא, (בפרק ו):
אדם קיים מה שכתוב בתורה להקריב קרבן שנאמר וכו', נח קיים מה שכתוב בתורה להקריב קרבן שנאמר וכו', אברהם קיים כל מה שכתוב בתורה שנאמר וכו'.

ספרא
הודעות: 343
הצטרף: א' יולי 22, 2012 12:57 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי ספרא » ב' ינואר 15, 2018 10:48 pm

לבנון כתב:מילה בסלע משתוקא בתרין

חציו של המשפט התקיים בפרשתנו (שמות)
ואילו חציו השני לא התקיים


ותקח צפורה צורה ותכרות את ערלת בנה

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ב' ינואר 15, 2018 11:30 pm

ספרא כתב:
לבנון כתב:מילה בסלע משתוקא בתרין

חציו של המשפט התקיים בפרשתנו (שמות)
ואילו חציו השני לא התקיים


ותקח צפורה צורה ותכרות את ערלת בנה

גלול נא עכברך לצד עליונו של צגך, ואל שתי הודעות מעליך שא עיניך, ושורה נא כי קדמוך.

מה שנכון נכון
הודעות: 9982
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' ינואר 16, 2018 12:06 am

לבנון כתב:הציטוט שהזכרת הוא ממהדורת איש שלום, אני משתמש עם המהדורות הרגילות של התנא דבי אליהו. ושם הנוסח הוא...

בתדב"א דפו"ר הנוסח כבמהדורת מא"ש (בשנוי קל), וכ"ה בויק"ר ב, י. במהדורות הרגילות אי"ז 'נוסח' אלא שינוי שעשה בעל זקוקין דנורא מסברתו.

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ג' ינואר 16, 2018 1:03 am

מה שנכון נכון כתב:
לבנון כתב:הציטוט שהזכרת הוא ממהדורת איש שלום, אני משתמש עם המהדורות הרגילות של התנא דבי אליהו. ושם הנוסח הוא...

בתדב"א דפו"ר הנוסח כבמהדורת מא"ש (בשנוי קל), וכ"ה בויק"ר ב, י. במהדורות הרגילות אי"ז 'נוסח' אלא שינוי שעשה בעל זקוקין דנורא מסברתו.

אתה מדבר על הנקודה הזאת במסויים, או על כלל הספר?

מה שנכון נכון
הודעות: 9982
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' ינואר 16, 2018 1:07 am

בעל זד"נ שינה מסברא במאות מקומות (לפחות), ביניהם מקום זה.
המהדורות הבאות הדפיסו את התדב"א כפי הנוסחא החדשה שיצר (על אף שהוא הדפיס גם את הישנה, ובקש שלא ישמיטוה).

ספרא
הודעות: 343
הצטרף: א' יולי 22, 2012 12:57 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי ספרא » ג' ינואר 16, 2018 1:13 am

מה שנכון נכון כתב:בעל זד"נ שינה מסברא במאות מקומות (לפחות), ביניהם מקום זה.
המהדורות הבאות הדפיסו את התדב"א כפי הנוסחא החדשה שיצר (על אף שהוא הדפיס גם את הישנה, ובקש שלא ישמיטוה).

תודה רבה על המידע המעניין

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' ינואר 19, 2018 9:36 am

איזו הלכה קוימה לאחרונה בסוף המאה הקודמת (למנין בריאת העולם), ועוד פעם אחת בתחילת האלף הנוכחי למנינם, ולא תקוים יותר עד סוף ו' אלפי שנין דהוי עלמא?
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב א' ינואר 21, 2018 12:45 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

איש ימיני
הודעות: 205
הצטרף: א' אפריל 10, 2016 12:40 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי איש ימיני » ו' ינואר 19, 2018 4:13 pm

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:חידה ללומדי הדף היומי,
נסו לפתור אותה ללא שימוש במחשב או בקונקורדנציה וכדו':
בדף של היום דובר על שם ה' עם הקדמת אותיות השימוש.
היכן ניתן למצוא את כולם בפסוקים:
מה' - ?
שה' - ?
הה' - ?
וה' - ?
כה' - ?
לה' - ?
בה' - ?

את כולם מצאתי בתורה, בספרי ההפטרות, או בסידור (כלומר: פסוקים הנאמרים בתפילות שונות).

מה' יצא הדבר (פרשת חיי שרה).
אשרי העם שה' אלוקיו (תהילים, בסידור).
הה' אין בציון (הפטרת תשעה באב, מופע יחיד בתנ"ך, והיא כמובן ה"א התמיהה ולא ה"א הידיעה שאיננה יכולה לבוא לפני שם פרטי).
וה' פקד את שרה (פרשת וירא).
מי כה' אלוקינו המגביהי לשבת (תהילים, הלל).
הודו לה' כי טוב (פעמים רבות בתהילים, ובמקומות נוספים).
ואשביעך בה' אלוקי השמים (פרשת חיי שרה).

כמובן שלחלקם יש עוד, כגון: היפלא מה' דבר, וה' שמים עשה, אין קדוש כה', ויבן נח מזבח לה', והאמין בה' (אברהם, פרשת לך), ויאמינו בה' ובמשה עבדו.

בסידור קיים גם עם אות השימוש "ד" בארמית. בריך יקרא דה'.

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

איזה דבר, שיש מצב ל7 ברכות כולל אחרונות.

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' ינואר 21, 2018 5:13 am

?

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ינואר 21, 2018 12:46 pm

לאחר תיקון בשאלה:
עזריאל ברגר כתב:איזו הלכה קוימה לאחרונה בסוף המאה הקודמת (למנין בריאת העולם), ועוד פעם אחת בתחילת האלף הנוכחי למנינם, ולא תקוים יותר עד סוף ו' אלפי שנין דהוי עלמא?

תשובה (ע"פ הספר "הלוח העברי ומסלולי השמש והירח" - מאת שלום וילק):
דחיית ר"ה בגלל 'בט"ו תקפט אחר עבור' - היתה בפעם האחרונה בשנת תשסו, ולפניה בשנת תרפח, ומעתה ועד סוף האלף הנוכחי לבריאת העולם - היא לא תחול יותר.

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: איזה דבר, שיש מצב ל7 ברכות כולל אחרונות.

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' ינואר 21, 2018 8:46 pm

עובדיה חן כתב:?

תשובה
חיטה

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: איזה דבר, שיש מצב ל7 ברכות כולל אחרונות.

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ינואר 21, 2018 9:21 pm

עובדיה חן כתב:
עובדיה חן כתב:איזה דבר, שיש מצב ל7 ברכות כולל אחרונות?

תשובה
חיטה

א. מצה בליל הסדר מברכים עליה יותר מז' ברכות...
ב. לא כדאי לכתוב את כל התוכן בכותרת. זה מאוד מבלבל את הקוראים.

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' פברואר 04, 2018 11:25 am

חידה (לא לכל הדעות):
כיצד ייתכן שני אחים תאומים שהורתם ולידתם בקדושה, דרים באותו בית, מתפללים יחדיו באותו בית כנסת, נוהגים באותם המנהגים, ואחד מהם צריך לומר "ויהי נועם" במוצש"ק והשני לא.

(אחים, באותו בית וכו' - לאפוקי חילוקי יוט"ש, נוהגים באותם המנהגים - לאפוקי זמנים שיש בהם חילוקי מנהגים כגון הספרדים שאומרים תמיד, או מוצאי שבת ג' תשרי או ח' ניסן וכיו"ב שנחלקו בהם חכמי הדורות האחרונים)

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' פברואר 04, 2018 11:52 pm

איך יתכן ברך בורא פרי העץ והיה לפניו עץ אחר ולא יצא וחייב לברך שוב?

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ב' פברואר 05, 2018 1:23 am

עזריאל ברגר כתב:חידה (לא לכל הדעות):
כיצד ייתכן שני אחים תאומים שהורתם ולידתם בקדושה, דרים באותו בית, מתפללים יחדיו באותו בית כנסת, נוהגים באותם המנהגים, ואחד מהם צריך לומר "ויהי נועם" במוצש"ק והשני לא.

(אחים, באותו בית וכו' - לאפוקי חילוקי יוט"ש, נוהגים באותם המנהגים - לאפוקי זמנים שיש בהם חילוקי מנהגים כגון הספרדים שאומרים תמיד, או מוצאי שבת ג' תשרי או ח' ניסן וכיו"ב שנחלקו בהם חכמי הדורות האחרונים)

אם אחד מהם אבל ב"מ.
ויהי נועם, כתב בכנסת הגדולה שיש מקומות שאין אומרים בבית האבל, ובקושטנדינא כמדומה לו שאומרים. והאבל עצמו לכאורה שלא יאמר ויהי נועם, שאסור במלאכה.

פרי מגדים או"ח סי' רצ"ה, משבצות זהב א.

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 9:41 am

לבנון כתב:
עזריאל ברגר כתב:חידה (לא לכל הדעות):
כיצד ייתכן שני אחים תאומים שהורתם ולידתם בקדושה, דרים באותו בית, מתפללים יחדיו באותו בית כנסת, נוהגים באותם המנהגים, ואחד מהם צריך לומר "ויהי נועם" במוצש"ק והשני לא.

(אחים, באותו בית וכו' - לאפוקי חילוקי יוט"ש, נוהגים באותם המנהגים - לאפוקי זמנים שיש בהם חילוקי מנהגים כגון הספרדים שאומרים תמיד, או מוצאי שבת ג' תשרי או ח' ניסן וכיו"ב שנחלקו בהם חכמי הדורות האחרונים)

אם אחד מהם אבל ב"מ.
ויהי נועם, כתב בכנסת הגדולה שיש מקומות שאין אומרים בבית האבל, ובקושטנדינא כמדומה לו שאומרים. והאבל עצמו לכאורה שלא יאמר ויהי נועם, שאסור במלאכה.

פרי מגדים או"ח סי' רצ"ה, משבצות זהב א.

יפה, אך התכוונתי לאפשרות שאחד עבר את קו התאריך וחוגג את חג השבועות בשבת (כדעת הרבי מליובאוויטש) והשני לא עבר את הקו וחוגג ביום ראשון או ביום שישי.

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 9:43 am

עובדיה חן כתב:איך יתכן ברך בורא פרי העץ והיה לפניו עץ אחר ולא יצא וחייב לברך שוב?

כשהקדים את המאוחר בסדר הקדימה - איכא למ"ד שלא יצא.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' פברואר 05, 2018 9:44 am

עובדיה חן כתב:איך יתכן ברך בורא פרי העץ והיה לפניו עץ אחר ולא יצא וחייב לברך שוב?

הפרי השני לא מעושר?

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עובדיה חן » ב' פברואר 05, 2018 9:49 am

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:איך יתכן ברך בורא פרי העץ והיה לפניו עץ אחר ולא יצא וחייב לברך שוב?

הפרי השני לא מעושר?

מעושר בהידור.

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 1:23 pm

חידה, באווירת חודש אדר הבעל"ט, וקשורה לדף היומי הנלמד בזמן הקרוב:
מה המקור בחז"ל שכבר לפני שנים רבות נזהרו בבית-שמש בשירת נשים, ומי שפצחה בשירה - אחת דתה להמית?

סעדיה
הודעות: 1489
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי סעדיה » ב' פברואר 05, 2018 2:20 pm

עזריאל ברגר כתב:חידה, באווירת חודש אדר הבעל"ט, וקשורה לדף היומי הנלמד בזמן הקרוב:
מה המקור בחז"ל שכבר לפני שנים רבות נזהרו בבית-שמש בשירת נשים, ומי שפצחה בשירה - אחת דתה להמית?

ע"ז כ"ד:

קמצן_קדוש
הודעות: 205
הצטרף: ו' מאי 06, 2016 12:15 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קמצן_קדוש » ד' פברואר 07, 2018 12:15 am

חידה:
פעמים בכל לילה אופיע,
ואני בן שלושים,
מכל חברי ראשי גבוה,
ואינני בשבת וימים טובים.

(*שימו לב שהמילה הראשונה היא "פעמים" מלשון שתי פעמים.. ורק אעיר שהתשובה קצת מטופשת).

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' פברואר 07, 2018 12:27 am

קמצן_קדוש כתב:חידה:
פעמים בכל לילה אופיע,
ואני בן שלושים,
מכל חברי ראשי גבוה,
ואינני בשבת וימים טובים.

(*שימו לב שהמילה הראשונה היא "פעמים" מלשון שתי פעמים.. ורק אעיר שהתשובה קצת מטופשת).

האות למ"ד

קמצן_קדוש
הודעות: 205
הצטרף: ו' מאי 06, 2016 12:15 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קמצן_קדוש » ד' פברואר 07, 2018 9:17 am

בקרו טלה כתב:
קמצן_קדוש כתב:חידה:
פעמים בכל לילה אופיע,
ואני בן שלושים,
מכל חברי ראשי גבוה,
ואינני בשבת וימים טובים.

(*שימו לב שהמילה הראשונה היא "פעמים" מלשון שתי פעמים.. ורק אעיר שהתשובה קצת מטופשת).

האות למ"ד

!

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » א' פברואר 11, 2018 7:25 pm

איך יתכן אדם שהתפלל ערבית ולא הבדיל ויש לו יין ומותר לכתחילה לאכול?

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' פברואר 11, 2018 7:32 pm

קראקובער כתב:איך יתכן אדם שהתפלל ערבית ולא הבדיל ויש לו יין ומותר לכתחילה לאכול?

א. אונן.
ב. תשעה באב שחל במוצ"ש - לפי דעות מסוימות.
ג. כשיש לו רק כוס אחת של יין והוא שומר אותה לברכת המזון.
ד. כרפס בליל הסדר (שנוי במחלוקת הפוסקים)

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » א' פברואר 11, 2018 7:37 pm

עזריאל ברגר כתב:
קראקובער כתב:איך יתכן אדם שהתפלל ערבית ולא הבדיל ויש לו יין ומותר לכתחילה לאכול?

א. אונן.
ב. תשעה באב שחל במוצ"ש - לפי דעות מסוימות.
ג. כשיש לו רק כוס אחת של יין והוא שומר אותה לברכת המזון.
ד. כרפס בליל הסדר (שנוי במחלוקת הפוסקים)

יפה, אבל התכוונתי למשהו הרבה יותר פשוט.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' פברואר 11, 2018 9:27 pm

קראקובער כתב:
עזריאל ברגר כתב:
קראקובער כתב:איך יתכן אדם שהתפלל ערבית ולא הבדיל ויש לו יין ומותר לכתחילה לאכול?

א. אונן.
ב. תשעה באב שחל במוצ"ש - לפי דעות מסוימות.
ג. כשיש לו רק כוס אחת של יין והוא שומר אותה לברכת המזון.
ד. כרפס בליל הסדר (שנוי במחלוקת הפוסקים)

יפה, אבל התכוונתי למשהו הרבה יותר פשוט.

יום רביעי.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » א' פברואר 11, 2018 11:07 pm

באותו מידה היית יכול להגיד שמדובר באדם לא יהודי..

לענין
הודעות: 3348
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לענין » א' פברואר 11, 2018 11:11 pm

אם הוא באמצע סעודה שלישית

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 12, 2018 8:58 am

לענין כתב:אם הוא באמצע סעודה שלישית

המתפלל באמצע סעודתו - חייב להבדיל מיד ואסור לו לאכול (שו"ע אדה"ז).
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ב' פברואר 12, 2018 11:28 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' פברואר 12, 2018 9:14 am

תשובה: אם התפלל ערבית אחרי פלג לפני השקיעה מצדד בפמ"ג שמותר לאכול עד הלילה.

עזריאל ברגר
הודעות: 9182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 12, 2018 10:46 am

קראקובער כתב:תשובה: אם התפלל ערבית אחרי פלג לפני השקיעה מצדד בפמ"ג שמותר לאכול עד הלילה.

אבל אדמו"ר הזקן בשולחנו כותב מפורש שאסור.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' פברואר 12, 2018 11:20 pm

גם המגן אברהם כותב ככה מפורש.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 38 אורחים