עמוד 1 מתוך 1

תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 2:04 pm
על ידי יאיר
היש יודע מדוע קרא הרמ"ק זיע"א לספרו "תומר דבורה"?
["והיא יושבת תחת תמר דבורה..." שופטים ד ה].

מצאתי בויקי משפט זה: "תומר דבורה - ספר מוסר. והוא אחד משבעים תמרים שחיבר המחבר".

מי יכול לבארו?

[כאן: http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1578
נכתב: "חיבור אחר, "ספר אילימה רבתי" קראו המחבר על שם הפסוק (שמות טו כז): 'ויבואו אילמה ושם שתים-עשרה עינות מים ושבעים תמרים'. וכך, אמנם, ערוך הספר בשנים עשר חלקים, הנקראים "עינות", כשכל אחד מהם מכיל ששה פרקים גדולים בשם "תמרים" (המתחלקים לפרקי-משנה)".

אך לא ברור אם יש קשר ל"תומר דבורה" מה גם שלפי החשבון יוצא 72 פרקים ועם "תומר דבורה" 73...].

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 2:26 pm
על ידי הבונה
כך נאמר באמת בהקדמת תומר דבורה דפוס ראשון בונציה, ואינני מבין תמיהתך, הרי לפנינו בדפוסי אילימה רק ארבע מעינות המכילים בס"ה כ"ד תמרים מתוך השבעים, יתכן איפה שזה אחד התמרים מתוך המ"ו החסרים כך שחסרים כעת רק מ"ה.
ולענין תמיהתך שיוצא ע"ב אפשר ששנים מתוך המעינות מכילים רק ה' תמרים, וכיון שאין לפנינו החיבור בשלמותו, איננו יכולים לבדוק.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 2:47 pm
על ידי יאיר
הבונה כתב:כך נאמר באמת בהקדמת תומר דבורה דפוס ראשון בונציה, ואינני מבין תמיהתך, הרי לפנינו בדפוסי אילימה רק ארבע מעינות המכילים בס"ה כ"ד תמרים מתוך השבעים, יתכן איפה שזה אחד התמרים מתוך המ"ו החסרים כך שחסרים כעת רק מ"ה.
ולענין תמיהתך שיוצא ע"ב אפשר ששנים מתוך המעינות מכילים רק ה' תמרים, וכיון שאין לפנינו החיבור בשלמותו, איננו יכולים לבדוק.

לפי מה שהבנתי שאר המעיינות קיימים אלא שעדיין לא נדפסו.
כך נכתב שם בהמשך:"מן הספר הגדול והחשוב הזה נדפס עד כה רק שליש. ארבעת ה"עינות" הראשונים".
ומשמע ש70 התמרים הם ב"איל[י]מה רבתי" (ביאורים בקבלה) ו"תומר דבורה" כלל לא קשור, שהוא ספר מוסר.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 2:49 pm
על ידי הבונה
יאיר כתב:
הבונה כתב:כך נאמר באמת בהקדמת תומר דבורה דפוס ראשון בונציה, ואינני מבין תמיהתך, הרי לפנינו בדפוסי אילימה רק ארבע מעינות המכילים בס"ה כ"ד תמרים מתוך השבעים, יתכן איפה שזה אחד התמרים מתוך המ"ו החסרים כך שחסרים כעת רק מ"ה.
ולענין תמיהתך שיוצא ע"ב אפשר ששנים מתוך המעינות מכילים רק ה' תמרים, וכיון שאין לפנינו החיבור בשלמותו, איננו יכולים לבדוק.

לפי מה שהבנתי שאר המעיינות קיימים אלא שעדיין לא נדפסו.
כך נכתב שם בהמשך:"מן הספר הגדול והחשוב הזה נדפס עד כה רק שליש. ארבעת ה"עינות" הראשונים".
ומשמע ש70 התמרים הם ב"אילימה רבתי" (ביאורים בקבלה) ו"תומר דבורה" כלל לא קשור, שהוא ספר מוסר.


לא באתי לדייק וליישב לשונות של אנציקלופדיות למיניהן, אבל בהחלט יתכן שכלל בספרו גם ספר מוסר, שגם בו יש איזשהו גון קבלי.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 2:56 pm
על ידי יאיר
לפי דבריך יוצא שאולי ספר "תומר דבורה" הוא חלק מהספר "אילימה" והוא חידוש גדול שקשה לקבלו.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 3:06 pm
על ידי הבונה
לפי דברי???
לפי דברי המדפיסים בד' ונציה!
וראה גם כאן:
תמונה.JPG
תמונה.JPG (14.52 KiB) נצפה 1766 פעמים

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 3:12 pm
על ידי יאיר
צודק בהחלט ועמך הסליחה!
לא הבנתי אותך בתחילה שכך הם כתבו.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 4:55 pm
על ידי חכם באשי
לזכרוני, ספר 'חסד לאברהם', לר' אברהם אזולאי נוסד על ספרו המקורי של הרמ"ק. כך זכור לי.
כמה מעיינות יש בחס"ל?

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 5:16 pm
על ידי יאיר
7

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 5:32 pm
על ידי הבונה
חכם באשי כתב:לזכרוני, ספר 'חסד לאברהם', לר' אברהם אזולאי נוסד על ספרו המקורי של הרמ"ק. כך זכור לי.
כמה מעיינות יש בחס"ל?

כמדומה שאתה טועה, ומה שנכון הוא: שבסוף חסד לאברהם יש בריכת אברהם שהוא קיצור תומר דבורה.

Re: תומר דבורה

פורסם: א' ספטמבר 25, 2011 5:43 pm
על ידי הבונה
ומספר המעינות בחס"ל הם 7 כדברי יאיר, ולא י"ב כמו באילימה השלם, אם כי המעין הראשון קרוי בשניהם בשם דומה "עין כל הארץ" באילימה ו"עין כל" בחס"ל.

Re: תומר דבורה

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2011 12:05 am
על ידי חיס
היש יודע מדוע קרא הרמ"ק זיע"א לספרו "תומר דבורה"?


בספר "תומר דבורה" שיצא לאור באידיש מחולק לימי החודש (הוצאה שלישית שנת תשע"א על פי נוסח דפוס ראשון בויניציאה בשנת שמ"ט לפ"ק)

לזכות רפואת הילד יחזקאל שרגא בן מרים בתוש"ח.

כותב המו"ל (הר"ר דוב הכהן פינק הי"ו) שלא נמצא בידינו מהרב המחבר שום טעם לשם הזה.

ויש לומר על פי דאיתא בגמרא (סוכה מה:) רבי לוי אומר "תמר" אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים.

"ודבורה" על פי מה דאיתא במדרש רבה (דברים א,ו) אמר רב יהודה ב"ר סימון בשם רבי לוי מה הדבורה הזאת, כל מה שהיא מסגלת, מסגלת

לבעליה, כך כל מה שישראל מסגלין מצות ומעשים טובים הם מסגלים לאביהם שבשמים.

וממשיך המו"ל בשם הרב ברק הכהן לוסטיג שליט"א (מאלעד) שבשם "תומר דבורה" רמז המחבר שמו, כי הוא בגימטריא מש"ה קורדבו"ר.

[ואם מחלפין אות ת' שהוא בגי' ארבע מאות באותיות ש"ק שהם ג"כ אותה גימט', להיות שקומ"ר דבור"ה הם בדיוק אותיות מש"ה קורדבו"ר]

ודברי פי חכם חן.

Re: תומר דבורה

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2011 12:52 am
על ידי יאיר
יישר כח גדול ר' חיס!!

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 11:33 am
על ידי הא לחמא עניא
כמדומני שהיום - כ"ג בתמוז - הוא יומא דהילולא רבה של הרמ"ק שחיבר את הספר "תומר דבורה".
ידוע ומובא כבר בספרים [אגב, מי אכן יודע את המקור הראשון לכך????] ההספד שנשא האר"י הק' על הרמ"ק, וכה אמר עליו את הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מות - חטא מלשון חסרון, דהיינו שאין לו שום סיבה למות כי הוא הכל קדוש וטהור, ותלית אותו על עץ - לתלות סיבת המיתה מחמת חטא עץ הדעת של אדם הראשון שהביא מיתה לעולם.
זיעועכי"א.

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 11:48 am
על ידי לייטנר
אגב, תומר דבורה בגימטריה משה קורדברו

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 11:50 am
על ידי יאיר
קורדוב"ר*

הובא לעיל

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:19 pm
על ידי בקרו טלה
הא לחמא עניא כתב:כמדומני שהיום - כ"ג בתמוז - הוא יומא דהילולא רבה של הרמ"ק שחיבר את הספר "תומר דבורה".
ידוע ומובא כבר בספרים [אגב, מי אכן יודע את המקור הראשון לכך????] ההספד שנשא האר"י הק' על הרמ"ק, וכה אמר עליו את הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מות - חטא מלשון חסרון, דהיינו שאין לו שום סיבה למות כי הוא הכל קדוש וטהור, ותלית אותו על עץ - לתלות סיבת המיתה מחמת חטא עץ הדעת של אדם הראשון שהביא מיתה לעולם.
זיעועכי"א.

עי' מאמר על שני הספדים מר' טובי' פרשל

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 5:21 pm
על ידי הא לחמא עניא
בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:כמדומני שהיום - כ"ג בתמוז - הוא יומא דהילולא רבה של הרמ"ק שחיבר את הספר "תומר דבורה".
ידוע ומובא כבר בספרים [אגב, מי אכן יודע את המקור הראשון לכך????] ההספד שנשא האר"י הק' על הרמ"ק, וכה אמר עליו את הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מות - חטא מלשון חסרון, דהיינו שאין לו שום סיבה למות כי הוא הכל קדוש וטהור, ותלית אותו על עץ - לתלות סיבת המיתה מחמת חטא עץ הדעת של אדם הראשון שהביא מיתה לעולם.
זיעועכי"א.

עי' מאמר על שני הספדים מר' טובי' פרשל

תודה רבה גדולה על העלאת המאמר.
באמת מעניין מה שכתוב שם ונתון למחקר מקיף ומעמיק.

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 5:30 pm
על ידי חד ברנש
פרק מקיף בעניין עי' באלפא ביתא קדמיתא לרש"א.

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 6:37 pm
על ידי הא לחמא עניא
חד ברנש כתב:פרק מקיף בעניין עי' באלפא ביתא קדמיתא לרש"א.

יש אפשרות להעלותו???

Re: תומר דבורה

פורסם: ב' יולי 17, 2017 7:34 pm
על ידי חד ברנש
יש אפשרות לרכוש את הספר (לא ממני..)