מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אשכול מכירת ספרים

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
משה גרוס
הודעות: 313
הצטרף: ה' פברואר 27, 2014 2:13 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי משה גרוס » ב' ספטמבר 26, 2016 11:47 am

מחפש לקנות משומש 'ספר המקח והממכר לרב האי גאון', מהד' רה"י הגרי"מ ליפקוביץ

מאיריחיאלק
הודעות: 340
הצטרף: ב' אוגוסט 04, 2014 12:56 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מאיריחיאלק » ב' נובמבר 07, 2016 10:19 pm

ספר חסידים שהי' שייך להגה"ק בעל קול ארי' אב"ד בערעגסאז ולגיסו הגאון רבי שמואל גינצלער אב"ד אויבערווישאווא וגם להרה"צ ר' מנחם האגער משם
***
מחזור לימים נוראים עם פירוש קרבן אהרן נדפס ע"י הרה"ק רבי משה שפירא מסלאוויטא
***
ספר שלמה מול אדר נדפס בווארשא תקע"ד ובו מזכיר תורות מספר נועם אלימלך [הספר הראשון שמזכיר מספר הק' נועם אלימלך]
***
ספר ברית אברם להרה"ק מזלאזיץ זצ"ל דפוס ראשון
***
ספר תעודת שלמה דפוס ראשון נדפס באויבערבאך בשנת תע"ח, עם חתימה עתיקה, עם הסכמות חשובות – נדיר!
***
ספר מעשה טובי'ה נדפס בלבוב תרכ"ו עם הרבה תמונות
***
ספר דברי אבות ביאור נפלא על מסכת אבות להרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש דפוס ראשון
***
ספר אמרות טהורות להרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש דפוס ראשון ובו הלכות טבילת טהרה
***
ספר שער המלך מוסר דפוס ראשון דיהרנפורט תקנ"ז
***
ספר זבד בנימין נדפס בקארלסרוא בשנת תע"ט – נדיר מאד
***
ספר אפי זוטרי להגאון רבי אברהם פונסוי נדפס בשאליניקי
***
ספר משפט כתוב להמחבר הנ"ל נדפס בשאליניקי תקנ"ח
***
ספר פולמס נדיר מאד משפט לעשוקים
***
ספר שבט מוסר נדפס בזיטאמיר ע"י אחים שפירא עם כריכה עתיקה יפה מאד
***
ספר כתר תורה להרה"ק רבי מאיר מבארדיטשוב נדפס ע"י הני תרי גיסי הגאון רבי משה ישראל פעלדמאן אב"ד דראגמירעשט והגאון רבי צבי חיים מגיד. נדפס בסאטמאר תרצ"ג
***
ספר דברי חיים על התורה להגאון רבי חיים דוב בער מאדלינגער וגם ספר דברי שמואל ובו תשובות מהמחבר הנ"ל. נדיר מאד!
***
ספר חכמת הנפש להגה"ק הבני יששכר, דפוס ראשון לבוב תרל"ו
***
ספר עבודת קרבנות אשר נדפס בפקודת החתם סופר והוא ליקוט מסידור עמדין נדפס בפרעשבורג תקצ"ה
***
ספר רמזי תורה וגם אלפי ביתא ובו סגולות יקרות ורפואות נצחיות מאת הגאון רבי יעקב גדלי' כהן מסיגעט – נדיר מאד
***
ספר פלגש בגבעה מאת דוד זאמושטש נדפס בברעסלוי תקע"ח
***
ספר משמרת אלעזר מאת הגה"צ אהרן אלעזר פאשקעז אב"ד גאלאנטא דפוס ראשון מצב מצוין עם חותמת מרבני סאטמאר
***
ספר דעת קדושים להרה"ק רבי יהודה צבי מראזלא דפוס ראשון מצב מצוין מאד--


32 Attached Images

בן מלך
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 15, 2010 9:59 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי בן מלך » ב' נובמבר 07, 2016 11:14 pm

בן מלך כתב:יש בידי מכתב מאחד מצאצאי מהרצ"ה מזידיטשוב, ה"ה הרב "חיים בלא"א הרה"ג החסיד בנש"ק מורינו הרב ר' דוד שליט"א ה' יחזקהו ויאמצהו" אל "כבוד [...] וש"ב הבחור החשוב היקר המופלג בתוי"ש וכו' כש"ת אשר ישעי' יחי' בן הרה"צ ח"ק פ"ה ע"ה נ"י מורינו ר' שלום שליט"א", משנת תש"י. אביו של הכותב היה דר כפה"נ בחו"ל.
המכתב בד"ת וגם קצת עדכונים משפחתיים, על שלושה עמודים קטנים.

מעוניין למכור את המכתב

פלגינן
הודעות: 3031
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: כמה ספרים עתיקים - למכירה

הודעהעל ידי פלגינן » ד' נובמבר 09, 2016 9:13 am

פלגינן כתב:התבקשתי לפרסם:
רשימת ספרים למכירה. נשמח לקבל הצעות מחיר.

א. מחזור ר"ה מנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר [פורמט גדול] / וויען תקע"א (דפוס גאורג הורושונצקיא) - נמכר

ב. טור יורה דעה / זיטאמיר תרי"ז (סלאוויטא)

ג. אשלי רברבי - שו"ע יו"ד [ח"א וח"ב בגדלים שונים מעט] / למברג (דפוס באלאבאן) שנת 'לא בא כבשם זה אך הפעם' לפ"ק

ד. חיי אדם עם נשמת אדם / וילנא (ראם) תרי"ט - חתימת חותמת מאיר ראבינזאהן - רדאשקאוויץ וילנא

ה. יוסיפון חש"ד ושער [נראה ורשה תרי"ג] - נכרך עם ראש אמנה לאברבנאל / ורשה תרמ"ד (חסר מעט בסוף)

ו. תהלים עם מקדש מעט ח"ד [אהרן וולדען] / ורשה תר"נ

ז. נתיבות החיים (דרושים), ללא שער וכריכה [צרור גליונות, נראה משנות הת"ר]

ח. חומש שמות / וילנה ראם תרל"ד / חתימת בעלים אהרן מרדכי דאברצינסקי + חתימת חותמת מאיר אברהם דאברצינסקי - אלכסנדר

ט. חומש במדבר / פרעמישלא (הוצ' יצחק פריינד) חש"ד

י. קדושת לוי / ורשה (יצחק גולדמן) תרל"ו - נכרך יחד עם פרי הארץ / ורשה (חיים קעלטער) תרל"ט

יא. ברית שלום: יכלכל הערות להתגברות השכל ולהתרופפות היצר [ר' שלום הכהן שיין רב של רינא בסרביא] / קלוזש-קלויזנבורג (דפוס ווינשטיין את פרידמן) תרצ"א

יב. עלים לתרופה [על תהלים, ר' צבי ברדיצ'ובסקי] / בואנוס איירס 1944 [הקדשת המחבר]

[אפשר להעביר הצעות דרכי בהודעה פרטית]


הצעות מתקבלות החל מ-50 ש"ח.

שי אבי דוד
הודעות: 832
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ו' מרץ 17, 2017 2:43 pm

למכירה הספרים הבאים:

בינה לעתים - פיגו' - 1857 - עם חותמת האדר"ת
קונטרס דובב שפתי ישנים - מספרד בכי תמרורים - על רבי אהרן מבעלז - מאת רבי נחום אתרוג מצפת
דרך חיים על אבות - תרל"ח - חתימת חיים... אוירבעאך.. (לא רבי לייב)
קונטרס 'הס קטגור' מאת הרב אברהם מהודר - יפו
הגדה רמב"ם - 800 שנה לפטירתו - תל אביב
ילקוט אליעזר - רבי זוסמן סופר - פאקש תרנ"ו - חותמת רבי מנחם מענדל אייכינשטיין
שירה לא-ל - תיקון ליל שבועות - בגדאד תרפ"ח
רוח חן - טשרנוביץ - חתימת בעלות רבנית \ אדמ"ורית
קונטרס מכתבים מקוריים מהבעש"ט - חיים בלאך - ברלין
קונטרס מפרנקפורט עד בגדאד - שמואל רפאלי - ירושלים תרפ"ט
פנקס אישי של המשורר ש' שלום - דברי הגות ופתגמים שונים
שכיות המקרא - מ' סולויטשיק - ברלין תרפ"ה
***
פרטים נוספים באישי

שי אבי דוד
הודעות: 832
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ש' מרץ 18, 2017 8:52 pm

שלום ירושלים - שלום מזרחי עדני - ירושלים - הקדשת המחבר לר' מ"מ ראנד
קטלוג לתערוכה במוזיאון ישראל - 'ספרים מספרד'
קטלוג כתבי יד עבריים מאוצרות ספריית הפלאטינה בפארמה
הגש"פ עברי-ערבי - עם העתקה אנגלית - ירושלים תרס"ה
הגש"פ בגדד
קהלת שלמה - הנובר - תר"ז
ספר החכמה - לבוב

מאיר נפתלי
הודעות: 232
הצטרף: ג' מאי 24, 2016 11:20 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מאיר נפתלי » ש' מרץ 18, 2017 9:14 pm

מחפש סט רוקח על התורה

מתישהוא

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מתישהוא » א' מרץ 19, 2017 4:15 am

מחפש את הספרים האלו:

א] זוהר מדפוס קרימונא שי"ט-ש"כ, או מקבילותיו - לובלין שפ"ג-ד וזולצבך תמ"ד.

ב] תקוני זהר מנטובה שי"ח או אמסטרדם תקנ"ח.

ג] ע"ח דפוס שקלאוו תק"ס.

ד] בית אהרן - פרנקפורט ת"נ-תנ"א.

ה] אור החמה על ס' ויקרא - שאלוניקי תר"ב.

ו] אור החמה על בראשית שמות ויקרא - ירושלים תרל"ו-תרל"ט.

ז] אור הלבנה, בראשית - פשעמישל תרנ"ט.

ח] זהרי חמה שמות - פרעמישלא תרמ"א.

הנ"ל הם דפוסים ישנים.

כמו כן אני מחפש ספרים אלו, לא משנה מאיזה דפוס, והעיקר שיהיו במצב סביר שניתן לשימוש ובמחירים זולים יחסית למה שניתן למצוא בשוק:

א] סידור האריז"ל של ר' שבתי. אשמח לשמוע גם על סידורי האריז"ל של ר' אשר וסידור קול יעקב.

ב] זהר הרקיע + קול ברמה.

ג] מכתבי הרח"ו: פע"ח, שמונה שערים (חוץ משער הכוונות), אוצרות חיים, ארבע מאות שקל כסף, בית מועד, עולת תמיד, ספר הליקוטים, טעמי מצוות, לקוטי תורה, ספר הגלגולים, ספר הכוונות, ספר התכונה, לקוטי הש"ס.

ד] אור החמה - כל הסט (כלומר מהוצאת פרמישלא תרנ"ו-תרנ"ח והצילומים מהוצאה זו).

ה] מקדש מלך - סט שלם בהוצאה החדשה.

ו] ערכי הכינויים - לבעל סדר הדורות.

ז] מקור חיים - כל החלקים.

ח] מספרי הרמ"ק: ספר אלימה, אור נערב, וסט שלם של אור יקר.

ט] מספרי הר"י גיקטיליא: גנת אגוז ושערי אורה.

י] חסד לאברהם להר"א אזולאי.

יא] מספרי הרמ"ז: אגרות הרמ"ז, יודעי בינה, רמ"ז הרומ"ז

יב] מחברת הקודש להרנ"ש

יג] מערכת האלקות

יד] מקום בינה

טו] שו"ע האריז"ל

טז] עבודת הקודש לר"מ גבאי.

יז] ספר הבהיר.

יח] ציוני על התורה.

יט] רקאנטי על התורה.

כ] שושן סודות.

כא] צרור המור על התורה - לרבי אברהם סבע.

כב] משנת חסידים עם פירוש/פירושים.

כג] קיצור של"ה.

כד] ילקוט ראובני על התורה.

כה] זהר וזהר חדש עם הנצוצי זהר.

אשמח לשמוע גם על שאר ספרי קבלה. אבל התנאי הכללי הוא שיהיו הספרים במצב שאפשר להשתמש אתם.

אני נמצא בארץ ישראל, אז הקבוצה השניה של הספרים (אלו שאינם יקרים כמו הקבוצה הראשונה שהיא מדפוסים עתיקים יותר) צריכה להיות ממישהו שנמצא כאן, אחרת הדואר יעלה מאד יקר וכבר לא יהיה שוה לי לקנות יד שניה.
נערך לאחרונה על ידי מתישהוא ב א' מרץ 19, 2017 5:23 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

מתישהוא

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מתישהוא » א' מרץ 19, 2017 4:18 am

בהמשך להודעתי הקודמת:

אני מעוניין גם בעבודת הלוי (סט שלם), שערי היחוד והאמונה, וגם במגן אבות (סט שלם).

פלגינן
הודעות: 3031
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי פלגינן » א' מרץ 19, 2017 9:24 am

מתישהוא כתב:מחפש את הספרים האלו:

תשובה חלקית מהזיכרון [ואין לי עסק בנסתרות וכו' כידוע]
אלימה, ספרי רמ"ז וערכי הכינויים ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' שרגא בויאר.
שערי אורה בלי עומס הערות (...), עבודת הקודש ומערכת האלקות ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' ירוחם בקר.
כמעט כל שאר ספרי הקבלה שנזכרו מצויים בחנויות, מהדורות צילום או מהדורות חדשות בהוצאות עממיות אך אולי מספקות [כמו ברזאני ואפילו הוצ' זכרון אהרון לריקנאטי (בתוך סדרת הלבוש יחד עם פירושו על ריקאנטי)].

חנויות עם ספרי קבלה רבים, בירושלים, יש בגאולה בחנות שליד 'יעלה' [מאחורי התחנה] או באור החיים סנטר.

מתישהוא

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מתישהוא » א' מרץ 19, 2017 3:53 pm

פלגינן כתב:
מתישהוא כתב:מחפש את הספרים האלו:

תשובה חלקית מהזיכרון [ואין לי עסק בנסתרות וכו' כידוע]
אלימה, ספרי רמ"ז וערכי הכינויים ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' שרגא בויאר.
שערי אורה בלי עומס הערות (...), עבודת הקודש ומערכת האלקות ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' ירוחם בקר.
כמעט כל שאר ספרי הקבלה שנזכרו מצויים בחנויות, מהדורות צילום או מהדורות חדשות בהוצאות עממיות אך אולי מספקות [כמו ברזאני ואפילו הוצ' זכרון אהרון לריקנאטי (בתוך סדרת הלבוש יחד עם פירושו על ריקאנטי)].

חנויות עם ספרי קבלה רבים, בירושלים, יש בגאולה בחנות שליד 'יעלה' [מאחורי התחנה] או באור החיים סנטר.


כתבתי רשימה של ספרים ישנים שאי אפשר להשיג אותם בחנויות רגילות, ואחר כך כתבתי רשימה של ספרים רגילים שניתן להשיגם, אבל שאלתי האם יש למישהו את הספרים האלו יד שניה במחירים זולים יותר ממה שניתן להשיג בחנויות. הספרים ששלחת אותי לחפש בחנויות הם ספרים הנמצאים ברשימה השניה.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1919
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' מרץ 19, 2017 7:16 pm

פלגינן כתב:
מתישהוא כתב:מחפש את הספרים האלו:

תשובה חלקית מהזיכרון [ואין לי עסק בנסתרות וכו' כידוע]
אלימה, ספרי רמ"ז וערכי הכינויים ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' שרגא בויאר.
שערי אורה בלי עומס הערות (...), עבודת הקודש ומערכת האלקות ניתן להשיג בחנויות או אצל המו"ל ר' ירוחם בקר.
כמעט כל שאר ספרי הקבלה שנזכרו מצויים בחנויות, מהדורות צילום או מהדורות חדשות בהוצאות עממיות אך אולי מספקות [כמו ברזאני ואפילו הוצ' זכרון אהרון לריקנאטי (בתוך סדרת הלבוש יחד עם פירושו על ריקאנטי)].

חנויות עם ספרי קבלה רבים, בירושלים, יש בגאולה בחנות שליד 'יעלה' [מאחורי התחנה] או באור החיים סנטר.

אור יקר דומני שאין להשיג בחנויות רק אצל המו"ל אהלבוים מאשדוד.

מיני ומינך
הודעות: 392
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

אנצקלופדיה תלמודית

הודעהעל ידי מיני ומינך » ג' מרץ 21, 2017 10:48 pm

יש בידי למכירה 24 חלקים הראשונים של הסט + שני כרכים מפתחות ענינים ומפתחות מקורות במחיר של 45 ש"ח לכרך = 1170 ש"ח עסקת חבילה לא בבודדים לא הי' בשימוש
פל. 0504193293

ראש
הודעות: 277
הצטרף: ו' אפריל 17, 2015 9:43 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי ראש » ד' מרץ 22, 2017 6:49 am

אני מחפש מי שמעוניין למסור סט מהר''ל מהמהדורה הישנה והמוכרת.
יש הרבה שקנו מהדורות חדשות ואינם זקוקים לישן.

מישה
הודעות: 6
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 4:15 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מישה » ו' מרץ 24, 2017 5:44 pm

מעוניין לקנות סט שלם [או רובו] מתיבתא עוז והדר יד שניה


נא ליצור קשר רק במייל AVILER120@GMAIL.COM

פלגינן
הודעות: 3031
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי פלגינן » ג' מרץ 28, 2017 8:39 pm

[עדכון קל]
מקראות גדולות 'מאורי החסידות', ירושלים תשס"ח. ה"כ. שימושים בודדים. 220 ש"ח.
ר"ש סלובטיצקי, ליד שלחן שבת, ה"כ. שימושים בודדים. 45 ש"ח.
ר"נ רוטנברג, שבת היום, ירושלים תשס"ד. ג"כ. ללא שימוש. 35 ש"ח.
הספרים בירושלים. רלוונטי עד יום שישי פר' ויקרא תשע"ז.

בערל
הודעות: 236
הצטרף: ג' מרץ 21, 2017 5:04 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי בערל » ד' מרץ 29, 2017 3:42 pm

מעונין לקנות ספר אבי גדור תולדות מהר"ם שיק

גימפעל
הודעות: 2910
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי גימפעל » ד' אפריל 19, 2017 10:52 pm

התבקשתי לפרסם,
מכירת כרכי "החומה" ו"משמרת חומתינו" משנים עברו,
החומה.pdf
(172.93 KiB) הורד 221 פעמים

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' אפריל 20, 2017 10:34 am

.
נערך לאחרונה על ידי הרע במיעוטו ב ב' ספטמבר 25, 2017 11:48 am, נערך 5 פעמים בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' אפריל 20, 2017 10:56 am

.
נערך לאחרונה על ידי הרע במיעוטו ב ב' ספטמבר 25, 2017 11:48 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

פלגינן
הודעות: 3031
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי פלגינן » ד' מאי 03, 2017 3:04 pm

חבילת ספרים:
1-5. חמשה כרכי קבץ על יד, מקיצי נרדמים, ברלין תר__.
6-7. גנזי קדם: שנתון לחקר הגניזה, כרך א (תשס"ה); כרך ד (תשס"ח).
8. נ' בן מנחם, בשערי ספר, ירושלים תשכ"ז.
9-12. ש"ב אורבאך, עמודי המחשבה הישראלית, ד' כרכים, ירושלים תש__.
13. מ"ז בנדיקט, אסופת מאמרים, ירושלים תשנ"ד.
חבילה זו למכירה כיחידה אחת בלבד! פתוח להצעות מחיר.


וכנ"ל -
פלגינן כתב:מקראות גדולות 'מאורי החסידות', ירושלים תשס"ח. ה"כ. שימושים בודדים. 200 ש"ח.
ר"ש סלובטיצקי, ליד שלחן שבת, ה"כ. שימושים בודדים. 40 ש"ח.
ר"נ רוטנברג, שבת היום, ירושלים תשס"ד. ג"כ. ללא שימוש. 30 ש"ח.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ב' מאי 08, 2017 8:23 pm

מעוניין בספר 'טלץ' - סיפורה של עיירה' חלק ב' יצא ע"י הוצאת פלדהיים

פרנקל תאומים
הודעות: 3232
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' מאי 08, 2017 10:16 pm

שיטה מקובצת 11 כרכים,
הוצאת אברהם ציוני, מהדורה שניה תש"כ.

מאיריחיאלק
הודעות: 340
הצטרף: ב' אוגוסט 04, 2014 12:56 am

הגה"צ משה יעקב יעקל שארף זצ"ל אב"ד אושפוצין

הודעהעל ידי מאיריחיאלק » ה' מאי 11, 2017 6:41 am

הרב מו"ה משה יעקב יעקיל שארף הגאון הג' המופלג אבד"ק אושפצין בגאליציען נפטר בשנת תרכ"ט ביום ג) ניסן בן פ"ג שנה חבר ספר "דרכי יושר" הכולל חדושים ובאורים על רוב מסכתות הש"ס יצא לאור ע"י בנו המה"ג מו"ה דוד שארף מעיר קאלוואריע אצל קראקא נדפס בעיר פרעמישלא בשנת תרל"ב
חתימת הגה"צ הנ"ל על תהלים נדיר שנדפס תקנ"ב
קבצים מצורפים
MYY2.jpg
MYY2.jpg (3.52 MiB) נצפה 8239 פעמים
MYY1.jpg
MYY1.jpg (2.66 MiB) נצפה 8239 פעמים

משוש דורים
הודעות: 530
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: הגה"צ משה יעקב יעקל שארף זצ"ל אב"ד אושפוצין

הודעהעל ידי משוש דורים » ה' מאי 11, 2017 8:04 am

הסתופף בצל הדברי חיים מצאנז, ורבי דב בער מראדושיץ.
יש הרבה צאצאים שלו בצאנז, בבאבוב, ולמרבה הפלא אפילו לרבי מסדיגורא זצ"ל יש חתן שארף. (אחרי 150 שנה של מחלוקת צאנז סא"ג)

עתניאל בן קנז
הודעות: 1919
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: הגה"צ משה יעקב יעקל שארף זצ"ל אב"ד אושפוצין

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ה' מאי 11, 2017 6:36 pm

משוש דורים כתב:הסתופף בצל הדברי חיים מצאנז, ורבי דב בער מראדושיץ.
יש הרבה צאצאים שלו בצאנז, בבאבוב, ולמרבה הפלא אפילו לרבי מסדיגורא זצ"ל יש חתן שארף. (אחרי 150 שנה של מחלוקת צאנז סא"ג)

וגם בבעלזא.
[הרה"ח ר' משה דוד שארף שליט"א בן הרה"ח ר' יצחק אהרן ז"ל, לו משפחת צאצאים ענפה].

מאיריחיאלק
הודעות: 340
הצטרף: ב' אוגוסט 04, 2014 12:56 am

Re: הגה"צ משה יעקב יעקל שארף זצ"ל אב"ד אושפוצין

הודעהעל ידי מאיריחיאלק » ה' מאי 11, 2017 6:47 pm

התהלים עומד למכירה - מי שימצא קונה יקבל דמי תיווך
להתקשר רק באישי
תודה

סגי נהור
הודעות: 4489
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' מאי 15, 2017 1:29 am

קיבלתי:

משניות עם פירוש קב ונקי, זרעים מועד נשים - אמשטרדם תע"ג.

עבודת ישראל - איזמיר תצ"ז.

קיצור סמ"ג - קארלסרוא תקכ"ג [ובתוכו ספר עובר אורח].

קיצור מעבר יבק - פיורדא תקכ"ו.

תניא דפוס שקלאוו תקס"ו, דפוס ראשון עם איגרת התשובה, נדפס בחיי המחבר (בדף השער: "ועתה נתוסף בו אגרת התשובה מהגאון המחבר נ"י").


[ניתן להתעניין דרך התיבה האישית, והדברים יועברו לתעודתם].

א' זעירא
הודעות: 375
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:00 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי א' זעירא » ב' מאי 15, 2017 1:42 pm

למכירה:
סט משניות קהתי שלם, חדשה ובקופסא, לא משומשת כלל.
[על הקרטון מבחוץ קושקש השם הפרטי בלורד, וחנויות הספרים מסרבים לקבלו מאחר והסט אינו נמכר כי אם באריזתו המקורית]
ניתן להפיץ הודעה זו הלאה.

ביליצר
הודעות: 1648
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי ביליצר » א' מאי 28, 2017 1:55 am

שאלה כללית ,

מישהו פעם מכר או קנה כאן ??????????

מנחם-כהן
הודעות: 314
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מנחם-כהן » ש' יוני 03, 2017 10:43 pm

שלום!

אני מחפש את הספר של שחר פלד 'מגרסת הזהויות'.

היכן ניתן לקנות? יש ברשת למכירה?

ובכלל האם מישהו קרא אותו וממליץ?

שומר-הגחלת
הודעות: 363
הצטרף: ש' אפריל 05, 2014 11:47 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי שומר-הגחלת » א' יוני 04, 2017 12:06 am

מחפש לרכוש את הספר אור החמה לתולדות בעל השדי חמד ואת הספר אגרות שדי חמד.

בענין זה, בבקשה לפנות אלי באישי

יעל
הודעות: 164
הצטרף: ה' מרץ 20, 2014 3:41 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי יעל » א' יוני 04, 2017 10:11 am

מנחם-כהן כתב:שלום!

אני מחפש את הספר של שחר פלד 'מגרסת הזהויות'.

היכן ניתן לקנות? יש ברשת למכירה?

ובכלל האם מישהו קרא אותו וממליץ?


ניתן להוריד את הספר מהאינטרנט -
http://www.hamagresa.com/wp-content/upl ... agresa.pdf

מדבר קדש
הודעות: 167
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 9:13 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מדבר קדש » א' יוני 04, 2017 10:22 am

מנחם-כהן כתב:שלום!

אני מחפש את הספר של שחר פלד 'מגרסת הזהויות'.

היכן ניתן לקנות? יש ברשת למכירה?

ובכלל האם מישהו קרא אותו וממליץ?


מומלץ מאוד וחשוב, מאיר עיניים. הוי יודע, כי לעוצם אמיתת הדברים והשלכותויהן, הרבה מן הקוראים עוזבים אותו באמצע..

מנחם-כהן
הודעות: 314
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מנחם-כהן » א' יוני 04, 2017 11:32 am

יעל כתב:
מנחם-כהן כתב:שלום!

אני מחפש את הספר של שחר פלד 'מגרסת הזהויות'.

היכן ניתן לקנות? יש ברשת למכירה?

ובכלל האם מישהו קרא אותו וממליץ?


ניתן להוריד את הספר מהאינטרנט -
http://www.hamagresa.com/wp-content/upl ... agresa.pdf

מי יכול לעלות את הספר?

עדכון: ב"ה חבר כבר שלח לי את הספר. תודה לכולם!

מישה
הודעות: 6
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 4:15 pm

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי מישה » ו' יוני 09, 2017 6:35 pm

עדיין רלווטני אם מישהו מוכר מתיבתא יד שניה [כריכה קשה]
כמו"כ האם מישהו רוצה למכור סטנדר מתכוונן

נא לפנות למייל AVILER120@GMAIL.COM

ברוז
הודעות: 1497
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי ברוז » ג' יוני 13, 2017 10:27 pm

ידיד מעוניין למכור ש"ס חתנים וגשל מהדורת נהרדעא וכן טור המאור (ללא הסעיפים). שניהם כחדשים לגמרי במחיר נוח.

ביליצר
הודעות: 1648
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי ביליצר » ה' יוני 29, 2017 9:25 pm

מי שמעוניין ברשימת ספרים עתיקים למכירה יפנה אלי ,,
ניתוספו עוד מספר ספרים לרשימה ועריכה קצת מחודשת

עובדיה חן
הודעות: 1363
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: אשכול מכירת ספרים

הודעהעל ידי עובדיה חן » ה' יוני 29, 2017 11:31 pm

למכירה ש"ס דפוס צילום בומברג דפ"ר הוצאת אוצר החכמה

מאיריחיאלק
הודעות: 340
הצטרף: ב' אוגוסט 04, 2014 12:56 am

ספר עם חתימת

הודעהעל ידי מאיריחיאלק » א' יולי 02, 2017 8:50 pm

הגאון רבי שלמה דייטש זצ"ל רבו של רבי שאול בראך זצ"ל

גם חותמים רבי מרדכי פאנפעדער אב"ד בעקעש טשאבע ורבי שאול בראך ורבי מענדל פרערוי [ שם משפחה של רבי שאול הנ"ל היה פרערויא מקודם]
עשרות הגהות ארוכות בגליוני הספר
אל
קבצים מצורפים
SDEIT2.jpg
SDEIT2.jpg (512.66 KiB) נצפה 7507 פעמים
SDEITCH1.jpg
SDEITCH1.jpg (446.29 KiB) נצפה 7507 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 156 אורחים