עמוד 1 מתוך 1

איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 12:14 am
על ידי חיימקה
בסי' לח ס"ק יב מציין המ"ב לספר תוספות שבת [כך במקור במהדורה הראשונה] היודע היכן תוס' שבת זה יבורך

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 12:50 am
על ידי יאיר

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 1:21 am
על ידי ירושלמי
לא בדקתי בפנים, אבל הסביר ביותר שהכוונה לספר תוספת שבת (ולא תוס' על מס' שבת), המובא כו"כ פעמים במ"ב הל' שבת.

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 1:37 am
על ידי חיימקה
יאיר ייש"כ ענק אכן הייתי צריך לבדוק במ"ב זה
בדקתי שם ואכן כך
עכ"פ קצת צ"ע מדוע המ"ב קרא לספר עולת שבת [עכ"פ התכוון לכך] והלא חציו הראשון של הספר עד הלכות שבת נקרא עולת תמיד

ירושלמי - לא חשבנו שהמ"ב מתכוון לתוס' בשבת שהרי הוא כתב מפורש לעיין בספר תוספות שבת [שבמהדורתו הראשונה קרוי תוספת שבת ובשניה תוספות שבת ]
אבל ההנחה הפשוטה אומרת שדין בסי' לח לא אמור להמצא בספר על ה' שבת [אומנם בספר תוס' שבת המקורי (ולא זה הנדפס מחדש )מופיע בתחילתו וסופו תוספת בשם ספר פלאים על שאר או"ח אבל לא מצאתי שם ]

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 3:11 am
על ידי יאיר
חיימקה כתב:"בסי' לח ס"ק יב מציין המ"ב לספר תוספות שבת"
"עכ"פ קצת צ"ע מדוע המ"ב קרא לספר עולת שבת [עכ"פ התכוון לכך]"

יתכן דאגב שיטפא טעה, דמיד אח"כ הזכיר הספר "תוספות ירושלים".
http://www.otzar.org/aspcrops/6829_26_1 ... 122011.asp
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?6829&#&page=28

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ו' דצמבר 23, 2011 3:31 am
על ידי בגולה
חיימקה כתב:עכ"פ קצת צ"ע מדוע המ"ב קרא לספר עולת שבת [עכ"פ התכוון לכך] והלא חציו הראשון של הספר עד הלכות שבת נקרא עולת תמיד


ובפרט שלא מצינו עוד כדבר הזה שיקרא לחלק הראשון בשם עולת שבת.
ודברי 'יאיר' שאגב שיטפא טעה, דברים מסתברים הם.

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ג' דצמבר 27, 2011 12:07 am
על ידי חיימקה
בגולה כתב:
חיימקה כתב:עכ"פ קצת צ"ע מדוע המ"ב קרא לספר עולת שבת [עכ"פ התכוון לכך] והלא חציו הראשון של הספר עד הלכות שבת נקרא עולת תמיד


ובפרט שלא מצינו עוד כדבר הזה שיקרא לחלק הראשון בשם עולת שבת.
ודברי 'יאיר' שאגב שיטפא טעה, דברים מסתברים הם.


הא גופא קשיא דבשלמא אם היה צריך לכתוב עולת שבת ניחא דאגב שיטפא וכו' אבל הלא היה צריך לכתוב עולת תמיד

Re: איתור ציון מקור במ"ב

פורסם: ג' דצמבר 27, 2011 12:30 am
על ידי יאיר
חיימקה כתב:
בגולה כתב:
חיימקה כתב:עכ"פ קצת צ"ע מדוע המ"ב קרא לספר עולת שבת [עכ"פ התכוון לכך] והלא חציו הראשון של הספר עד הלכות שבת נקרא עולת תמיד


ובפרט שלא מצינו עוד כדבר הזה שיקרא לחלק הראשון בשם עולת שבת.
ודברי 'יאיר' שאגב שיטפא טעה, דברים מסתברים הם.


הא גופא קשיא דבשלמא אם היה צריך לכתוב עולת שבת ניחא דאגב שיטפא וכו' אבל הלא היה צריך לכתוב עולת תמיד

שתי טעויות היו כאן.
יש לזה הסבר אחר?...