מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ג' ינואר 31, 2012 11:22 pm

שלום וברכה לחברי הפורום הנכבדים

שמעו של פורום זה הגיע לאזני זמן מה, ובעזרת ה' אני מקוה שמקום זה יהיה לתועלת, ושאנכי הקטן אהיה גם כן לתועלת הלומדים.

בעת האחרונה ישנה התעוררות מסויימת ללימוד חכמת הקבלה, וגם לנהוג מנהגים אשר מיוסדים עפ"ד הזה"ק ורבינו האר"י זצ"ל. וגם אני הקטן באתי לבדוק עניין זה, האם ראוי הדבר לנטוש את דרך ההלכה, בין לנו הספרדים ועדות המזרח אשר רובו המוחלט הלך דורי דורות אחר דעת מרן הבית יוסף, וכל אשר יאמר אליכם יוסף עשו, ובין לבני אשכנז היוצאים ביד רמ"א.

ומצורף בזה קובץ אשר בו ליקטתי את השיטות, ואשמח לקרוא את תגובת חכמי הפורום.
קבצים מצורפים
בירור קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר.pdf
(471 KiB) הורד 384 פעמים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' פברואר 01, 2012 10:10 pm

עי' במה שכתבתי באשכול זה:

viewtopic.php?f=7&t=7908&hilit=%D7%9C%D7%90+%D7%A0%D7%94%D7%92

יאיר
הודעות: 10389
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי יאיר » ו' פברואר 03, 2012 2:39 am

איני יודע אם הוזכר בקונטרס הארוך המובא לעיל אך שמעתי שבענין הלכה שמקורה בתורת הקבלה הלכה ואין מורין כן ברבים אלא למי שבא לשאול וכן כתב החיד"א.
[יש לציין את דעת הגר"א שאין שום הבדל או סתירה בין ההלכה לבין הקבלה אלא שפעמים הקבלה מחמירה יותר והיא ליחידי סגולה].

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 1:52 am

יאיר כתב:איני יודע אם הוזכר בקונטרס הארוך המובא לעיל אך שמעתי שבענין הלכה שמקורה בתורת הקבלה הלכה ואין מורין כן ברבים אלא למי שבא לשאול וכן כתב החיד"א.
[יש לציין את דעת הגר"א שאין שום הבדל או סתירה בין ההלכה לבין הקבלה אלא שפעמים הקבלה מחמירה יותר והיא ליחידי סגולה].


יש לך מקור בדברי החיד"א? לע"ע לא מצאתי כן בדבריו.

יאיר
הודעות: 10389
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי יאיר » ד' אפריל 18, 2012 1:57 am

כך שמעתי מרב פלוני. אם זה מאוד-מאוד חשוב לך (קריטי בלע"ז) אוכל ב"נ לבדוק.

הוגה
הודעות: 1139
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי הוגה » ד' אפריל 18, 2012 10:20 am

יאיר כתב:איני יודע אם הוזכר בקונטרס הארוך המובא לעיל, אך שמעתי שבענין הלכה שמקורה בתורת הקבלה הלכה ואין מורין כן ברבים אלא למי שבא לשאול, וכן כתב החיד"א.
[יש לציין את דעת הגר"א שאין שום הבדל או סתירה בין ההלכה לבין הקבלה אלא שפעמים הקבלה מחמירה יותר והיא ליחידי סגולה].

במחילה, ממש להיפך, כל המתמצא קצת בכתבי החיד"א יודע איך קבלת האר"י היא נר לרגליו, ובדרך כלל מורה כך הלכה לכלל הציבור, גם כשזה לא תואם לדעת שלחן ערוך ופוסקים.
הוא הוא זה שהמציא את הרעיון, שפעמים אילו היה יודע הב"י דעת האר"י היה חוזר בו, בענין של ספק ברכת "הנותן ליעף כח" (בברכ"י סי' כ"ה אות ע"ה).

ודעת הגר"א אינה שייכת לנ"ד, אאל"ט הוא דיבר על סתירות בין הזוהר לתלמוד, ואילו אנו מדברים על שינויים בין הפוסקים להאר"י, ורבים המה.

הקובץ המצורף בראשית האשכול ארוך וכבד, אין לי הכח לעיין, חבל שלא כתב בסוף סיכום וכיוצ"ב להבין דעתו.

אבל באמת הדברים מפורסמים מאוד, וכמדומה חוץ מלטחון קמח אין הרבה מה לחדש, רק אנסה לסקר בקצרה:
א. קהילות אשכז, על פי רוב, נוטים אחרי פוסקי ההלכה, ורק לפעמים הפוסקים מ"א וכו' חוששים לדעת האר"י וכיוצ"ב [-שורה זו אולי לא ממש מדוייקת, אבל פחות או יותר],
ב. ואילו קהילות ספרד במאות שנים האחרונות, נוטים על פי רוב להעדיף קבלת האר"י גם הפך ש"ע, בעיקר דגל בזה החיד"א, ואחריו גדולי הפוסקים הספרדים דוגמת הגר"ח פאלאג'י והבן איש חי.
ג. כמובן היו אף מחכמי הספרדים, וכן בדר"כ קהילות המערב, שהעדיפו לנקוט כדעת הנגלה והש"ע,
וכמו"כ כידוע בדור האחרון קמו חלק מרבני הספרדים לשנות את הוראת גדולי הפוסקים הנ"ל (חיד"א וכו') - ורוצים להאחז בעקביות בדעת הנגלה והשלחן ערוך.
.

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 10:04 pm

דעת הגאון החיד"א
מתוך הקונט' הנז"ל

כבר הזכרתי לעיל דברי הגאון החיד"א שאמר פנים אל פנים להגאון רבי אברהם כלפון (הב"ד בספרו לקט הקציר), וז"ל, ובהיותי אני הצעיר אברהם כלפון בליוורנו שנת תקס"ד, שאלתי את פי מורינו מופת הדור הרב החיד"א הי"ו על פתגמא דנא פה אל פה, ואמר לי, אני נוהג כמ"ש מרן ז"ל, ובדבר שהרב האריה החי מחמיר אני נוהג כדבריו ואיני מחמיר אלא על עצמי. וכבר כתב הגאון החיד"א בספרו ברכי יוסף (או"ח סי' מו ס"ק יא), דמ"ש מרן שלא לברך הנותן ליעף כח, הן עתה נתפשט המנהג בגלילותינו לברך ברכה זו על פי כתבי האר"י ז"ל, כי אף שקיבלנו הוראות מרן קים לן דאלמלא ראה מרן דעת האר"י ז"ל, גם הוא היה מורה לברך. וחזר וכתב בספרו טוב עין (ס"ס ז') שמרן ושאר הרבנים לא ידעו אחד ממאה מגדולת רבינו האר"י ז"ל, והן בעון נח נפשיה דהאר"י ז"ל בימי מרן, ויתכן שאח"כ ידע מרן מתלמידי האר"י ז"ל שהיה מברך ברכה זו וחזר בו, ונמשכו אחריו השד"ח והבא"ח והעלו דלא אמרינן סב"ל נגד האר"י, וכמבואר להלן.
וראה ראיתי שבספר פתח הדביר (סי' כה) כתב שגם רבנו החיד"א סובר שתמיד יש ללכת אחר הוראות מרן הבית יוסף זיע"א ולא אחר המקובלים, ומש"כ בברכי יוסף הנז' שאילו מרן היה רואה וכו', י"ל שהוא דוקא במקרה שדן בו, לענין ברכת הנותן ליעף כח, דהתם אין המנהג רק ע"פ המקובלים, אלא המנהג נוסד מפני שרבים מהפוסקים הפשטנים ס"ל לברך ברכה זו, ומהם הסמ"ג, מחזור ויטרי ועו' (וכמתבאר במקומו לעיל בדברים שיש בהם חילוק בין הלכה לקבלה אות ‎כג), ומשום הכי שפיר אמרינן התם דאילו מרן היה רואה דברי הראשונים יחד עם דברי המקובלים, ושכן המנהג, היה חוזר בו (וכמו שבאמת העידו שבסוף ימיו חזר בו בזה והיה מברך), אבל בשאר מקומות שנחלקו הפוסקים עם המקובלים, אין לומר שאילו היו רואים דברי המקובלים היו חוזרים בהם. וכבר כתב סבא דמשפטים, רבה של ירושלים מהר"ש משאש בשו"ת תבואות שמש (או"ח סי' סז), דאם באנו לטעם זה דהחיד"א, נפל כל הכלל לפסוק כדעת הש"ע, שבכל דבר שנמצא היפך מרן ז"ל נוכל לומר אלו באמת ראה מרן אותו פוסק היה מודה לדבריו, והעיקר אצלינו הוא חתימת הש"ע כפי מה שהוא לפנינו, וכפי מה שנפרש בדבריו ונכריע דעתו בב"י ובש"ע, אבל להוסיף סברות אחרים ולומר אלו ידע וכו', אם באנו לזה לא מצאנו ידינו ורגלינו בבית המדרש.
וראיתי כעת ראיה חדשה מדברי רבנו החיד"א זיע"א, שכתב בברכ"י (סי' תפט סק"ה) גבי ספירת העומר בליל ב' של פסח, שראוי לאומרו אחר הסדר, ויש לזה טעם נכון על דרך האמת, אך מה אעשה שלפי הדין אסור לאכול עד שיספור. וכך הביא להוכיח בספר נוה שלום, והב"ד מהר"ש משאש בתשו' המובאת בקובץ בית הלל יד.
ומצינו בעוד מקומות רבים בדברי רבינו החיד"א זצוק"ל שלא נאמרו דבריו אלא לצנועים חכמה, ועי' בדבריו בספר יעיר אוזן (מע' פ' אות יג) שאם החומרא זהירות וזריזות, גם לדעת המיקל תע"ב, אבל כשהחומרא לדעת המיקל אין בה זריזות וטיבותא נקרא הדיוט, וכיו"ב כתב בשו"ת חיים שאל (ח"א סי' א'), ועוד הוסיף וכתב דדוקא החסידים המפורסמים נוהגים בחומרא זו, ודאי שאסור למי שאינו בכלל זה לנהוג חומרא, שנראה כמחזיק עצמו לחסיד קדוש, ויש בזה יוהרא. וכן משמע בדברי מרן בש"ע (סי' לד) שבדבר שיש בו מחלוקת הפוסקים ופשטה הוראה כאחד מהם, אין להחמיר בציבור כחולקים אא"כ הוא ת"ח מפורסם בחסידות, וע"ע בחיים שאל בשם מהרי"ל. וחזר הגאון החיד"א וכתב בזה בפתח עינים (ב"מ ל. ועי' בחולין לז.), ומפורש בדבריו (ברכות ג:) שלא נאמרו שיעורים אלו אלא ליודעים.
וכן ראיתי שכתב הגאון החיד"א בככר לאדן (סי' ה' אות ז') דזימנין דכמה גדולי ישראל רואים דברי האר"י, ואעפ"כ אינם זזים ממנהגיהם, והב"ד הפר"ח גבי ברכת הנותן ליעף כח, שאף שפשט המנהג כדעת האר"י לברך ברכה זו, הוא נמנע מלברך. ושים ליבך למה שכתב עוד, "וגם אני עצמי נזהר שלא לדבר בפרהסיא נגד הנוהגים נגד דברי האר"י, ומזקנים אתבונן, אי לא נאמרו כל הדברים האלו אלא למצניעיהן".
ועוד חזר וכתב כן רבינו החיד"א גבי חומרות הפסח, שכתב כך (מחב"ר סי' תסז סק"ה), אף שכל אחד נוהג להחמיר על עצמו בהלכות הפסח, את צנועים חכמה להחמיר כרצונו בביתו ובחומותיו, ולשמיט כל מה דמצי שלא לגלות מסתוריו ואינו יהורא. וחזר וכתב כדומה לזה בספרו שער יוסף (סי' ח') שאפילו יש טעם לחומרא יזהר לעשותו בצנעה.
ואף יש מקומות שדעת רבינו האר"י ז"ל הייתה להחמיר, והגאון החיד"א נקט בזה לקולא, וחד מהם הוא גבי הפרשת חלה, שכתב בשער המצוות (סדר שלח) ששיעור חלה אחד ממ"ח חלקים, ודע כי אף שבזה"ז נשרפת, עכ"ז אין ראוי לסמוך על דברי המקלים להפריש כל שהוא, אבל צריך ליזהר להפרישה כשיעורה האמיתי עפ"י הסוד, א' ממ"ח חלקים. וכתב בברכ"י (יו"ד סי' שכב סק"ב) דלא שמיע לן ששום חסיד בדורינו נוהג כן.

וכל זה דלא כמ"ש ההוגה שהחיד"א היה מורה לרבים כדברי קבלה.
נערך לאחרונה על ידי תורת ארם צובא ב ד' אפריל 18, 2012 10:28 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 10:26 pm

דעת מוה"ר חיים פלאג'י זצ"ל בעניין הנז'

כתב החכם השלם דכל רז לא אניס ליה, מורנו הגאון ר' חיים פלאג'י זיע"א, בספרו כל החיים (מע' ק' אות א'), בשם ספר צפיחית בדבש (דף מג) דברי קבלה עם הפוסקים, פוסקים עיקר, זולת בחומרא, ועיין בספר הון יוסף (סימן יו'ד וסי' יא) וכן בשלמי ציבור בתחלת הספר. ועוד כתב (אות ב') דכל היכא דאיכא פלוגתת הפוסקים ולא איספיקא הלכתא כדברי מי, ויש הכרעה מחכמי הקבלה, עבדינן כחכמי הקבלה. ועוד כתב בספרו חיים ושלום (סי' לח), בענין יבם ויבמה שנתרצה להיות בלי חליצה, אם כופים אותם לחלוץ, והב"ד תשו' מהר"ם בר ברוך שנשאל על יבם שדוחה את יבמתו מלחלוץ, והשיב דמצות עשה ליבם או לחלוץ, ולכן כופין אותו עד שתצא נפשו, ככל מצו"ע, וכ"פ הרמב"ם (פ"ב מהל' יבום הט"ז), אך בדבריו נראה דאם גם היבם נתרצה אין כופין, וכתב מהרח"פ דכל זה על פי הפשט, אך לדעת חכמי הקבלה וכן הוא בזה"ק (סדר תצא דף רפא), דבעל היבמה נע ונד עד דאשכח פורקא, וכן הוא בתיקונין דהחליצה היא לפדות נפש המת, דאין לה יכולת לזכות לעולם הבא ללא חילצה, ולכך מוטל על הדיינים להשתדל בכל עוז לסלק כל העיכובים שיקיימו מצות חליצה. ע"כ. אך אין להוכיח מדבריו אלו דס"ל דקבלה עדיפא, דיש בזה ענין ע"פ הסוד, ואינו נהפך לחיוב גמור, אלא הלכה כדברי הפשט וצריכים להשתדל בזה לקיים דברי הזהר בשביל נפש המת. וזה כדבריו להדיא בכל החיים דדברי פוסקים עיקר, ורק אי איכא פלוגתא בפוסקים אזלינן בתר הקבלה. ועוד מצינו בדבריו בכ"מ שנקט לחומרא כדברי המקובלים, וכמ"ש ברוח חיים (סי' ד' סק"ב) עפ"ד הזה"ק (סדר ויחי דף רכד) דהנוגע בנכרי צריך ליטול ידיו. וע"ע בשו"ת לב חיים (ח"א סי' סח ובח"ב סי' ו').

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 10:32 pm

דעת הגר"א

כתב ר' אייזיק חבר (מגן וצינה ס"פ לג), וכן קיבלנו מרבינו הגדול ז"ל שחלילה לומר שהסוד האמיתי יסתור הדין המוסכם להלכה הפסוקה, ע"פ דרכי היסודות של ההוראה המסורה לנו. ומרגלא בפומיה דאינשי שבאיזה דינים מחולקים חכמי הנסתר עם חכמי הנגלה, הוא מחמת שלא הבינו לפרש דברי הזהר לאמיתו, כי איך אפשר שיהיה דרך הנסתר מתורתינו הקדושה מחולק עם הנגלה. וכן כתב תלמיד הגר"א בספר מים אדירים (עסק ריב), אך הרוצה לישר ולהרים מכשול לידע טעמי תורה וגנזי אוצרותיה, יחזק לבו תחלה ביראת ה' כל היום, ויראה לידע ההלכה הברורה שבכתב ושבעל פה, ויאמין באמונת ה' ובתורתו שבכתב ושבעל פה וגזרותיה שהוא אמונת ה', והוי זהיר בדבריהם שהן כגחלי אש, והן כהוויתן שהן ברוח הקודש, ואחר כך ירגיל עצמו בפנימיות התורה ויבין שהיא הפנימיות בתוך הלכה גנוזה, ויתגדל על ידי זה אהבה ויראה וכו'.

וידועים דברי היעב"ץ והרמ"ע מפאנו, דאם אפשר לבאר בגמרא כדברי הזהר, כך מבארים, ואפשר דגם הגר"א סבר כן, דכתב בשו"ת בנין עולם (סי' ב') גבי נתינת המטה בין צפון לדרום, דראה בכתבי הגר"א בביאור אגדות דמס' ברכות, שכתב על מאמאר זה כמו שנא' (שה"ש ב' ו', וח' ג') שמאלו תחת לראשי וכו', מבואר שם שפירש גם כן דברי הש"ס כדעת הזהר, וכן העיקר לדינא. וע"ע בדעת הגר"א גבי הנחת תפילין בחוה"מ במעשה רב (אות קעד) וכן בהגהות הגר"א (סי' לא ס"ב). וע"ע בספר חשבון פרטי המצות בתשו' להגאון האדרת (אות ה').

וכבר כתב מהר"ח מוואלוז'ין בהקדמת ספר ספרא דצניעותא, ועיני ראו ולא זר יקר תפארת קדושת האר"י ז"ל בעיני רבינו הגדול הגר"א ז"ל, כי מדי דברו עמי הוה מירתע כולא גופיה, ואמר, מה נאמר ונדבר מקדוש ה' איש אלקים קדוש ונורא מאד כמוהו, שנגלו לו כל תעלומות חכמה, ומעת שזכה לגילוי אליהו ז"ל כמה פעמים, גדלה השגתו למעלה להפליא וכו'. ואין בזה כל הוכחה שקיבל את כל תורתו מאליהו הנביא, ומאידך כתב בעל התניא בספר בית רבי (פי"ב), וכן הובא באגרות התניא דף צז ע"א, שידוע לנו בבירור גמור שהגאון החסיד נ"י אינו מאמין בקבלת האר"י ז"ל בכללה שכולה מפי אליהו ז"ל, אלא רק מעט מזעיר מפי אליהו, והשאר הוסיף מחכמתו הגדולה, ואין חיוב להאמין בה, ומה גם שהכתבים נשתבשו מאד וכו', ולאיש אשר אלה לו, לו משפט הברירה לברור לו הטוב והישר בעיניו מכתבי האר"י, לומר שמועה זו נאה והיא מפי אליהו, וזו אינה מפי אליהו וכו'. וגם אם יאמר איזה פירוש בכתבי האר"י שלא כפירושנו, הרי כל מי שאינו מאמין בדבר לא אדון הוא בדבר זה לדון ולהכריע, רק המכריעים יהיו גדולי ישראל המפורסמים באמונת קבלת האר"י בכללה שכולה מפי אליהו כחכמי הספרדים ודומיהם וכו'. (וע"ע בשומר אמונים ויכוח א' אות יז).

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 10:46 pm

האם רוב פוסקי הספרדים נטו אחר הקבלה כמ"ש הוגה?

על פי הנראה בספריהם כלל וכלל לא, ואף ששניים מהגדולים שבהם, רבנו החיד"א ורבנו הבא"ח נקטו כן, לא מצינו כן בשאר ספרי הספרדים, וכמו שכתבתי בעניי בקונט' הנז"ל:

הנה ידועים כבר הדברים שקיבלנו הוראות מרן הבית יוסף זיע"א, וכך כתבו כל גדולי האחרונים זיע"א וכמו שהארכתי בזה במקומו, וראיתי שמו"ר הגאון הגדול ר' יצחק יוסף שליט"א הביא בספרו עין יצחק ח"ג, שכן כתבו קל"ז גדולי האחרונים מתקופתו של מרן הבית יוסף ועד לדורות האחרונים, שכולם כאחד אמרו לכלל זה שקיבלנו הוראות מרן בין להקל ובין להחמיר, ולא סייגו שזה תלוי בדעת האר"י. [וזאת מלבד מאתיים רבנים בזמנו של מרן שסמכו ידיהם עליו, אף שכבר התחילו להתפרסם דברי האר"י זצ"ל]. ומעולם לא פשטה הוראה בקהילות הספרדים להורות כדעת המקובלים, ואדרבה מצינו לגדולי הספרדים שכתבו להדיא דבכל דוכתא כשיש מחלוקת בין המקובלים לפשטנים, אנו תופסים כדעת הפשטנים ומהם הפרי חדש, לקט הקציר בשם בשם הגאון החיד"א שבמקומות שהאר"י היה חולק על מרן, נהג כאר"י, וגם בזה לא נהג כן אלא לעצמו, אבל לאחרים היה מורה כדעת מרן דוקא, וכן הוא בפתח הדביר (סי' כה), שו"ת מעט מים (סי' כ'), שו"ת קול אליהו ישראל (סי' מ'), מהר"י ידיד בברכת יוסף (ח"א דף קא), מהר"ש קצין בספר פרי צדיק (דיני ברכות אות כד), שו"ת כנסת ישראל ששון (דף ג'), שו"ת שמש צדקה (או"ח סי' ד') ועוד רבים וטובים.

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' אפריל 18, 2012 10:47 pm

מורה צדק כתב:עי' במה שכתבתי באשכול זה:

viewtopic.php?f=7&t=7908&hilit=%D7%9C%D7%90+%D7%A0%D7%94%D7%92


ישנם עוד כמה וכמה מקומות שמהרח"ו לא נהג כדברי רבו האר"י, וכאשר הדברים יהיו ערוכים אעלם כאן.

הוגה
הודעות: 1139
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי הוגה » א' אפריל 22, 2012 11:11 am

.
לא התכוונתי כלל להיכנס לוויכוח בענין זה. באתי רק לסקר הדעות, ולדעתך טעיתי בסיקור. שיהיה.

מתנצל מראש על דיבורי הבוטים, אבל לדעתי כל טחינת נושאים אלו שוב - מיותר לגמרי.

כידוע לכל,
מי שהוא ממש משועמם, ונמאס לו פשוט להתעסק בתורתינו הקדושה, אין לו כח לשמוע קושיא טובה, תירוץ טוב, וורט רעיון גדר יסוד.... אפילו אין לו כח למחקר תורני מרתק ועסיסי...
הוא יכול לפתוח בספרי "ילקוט יוסף" "עין יצחק" וסייעתו מצד אחד, ובספרי הרי"ח סופר וסייעתו מצד שני, ולראות היטב את שני צדדי המטבע בנושאים טחונים וריקים אלו.

לסכלותי, איני מבין מדוע כל פעם קם "חכם" חדש, ובתמימותו משוכנע כי הוא יגאל את ישראל בחכמתו ??

החסרים לנו חלקים נפלאים בתורה, עיוניים, מרגשים, משמחים - שצריך כל פעם לחזור ל"חכמה מסכנה ובזויה" זו שוב ??

ושוב, הדברים לא נאמרו חלילה בכוונה לפגוע במישהו, אלא אני מדבר על הנושאים עצמם בלבד.
.

ברקים רב
הודעות: 676
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי ברקים רב » א' אפריל 22, 2012 2:51 pm

בענין דעת הגר"א, ראה המצורף כאן.
קבצים מצורפים
הקבלה במשנתו ההלכתית של הגרא.PDF
(838.32 KiB) הורד 255 פעמים

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » א' אפריל 22, 2012 7:51 pm

הוגה כתב:.
לא התכוונתי כלל להיכנס לוויכוח בענין זה. באתי רק לסקר הדעות, ולדעתך טעיתי בסיקור. שיהיה.

מתנצל מראש על דיבורי הבוטים, אבל לדעתי כל טחינת נושאים אלו שוב - מיותר לגמרי.

כידוע לכל,
מי שהוא ממש משועמם, ונמאס לו פשוט להתעסק בתורתינו הקדושה, אין לו כח לשמוע קושיא טובה, תירוץ טוב, וורט רעיון גדר יסוד.... אפילו אין לו כח למחקר תורני מרתק ועסיסי...
הוא יכול לפתוח בספרי "ילקוט יוסף" "עין יצחק" וסייעתו מצד אחד, ובספרי הרי"ח סופר וסייעתו מצד שני, ולראות היטב את שני צדדי המטבע בנושאים טחונים וריקים אלו.

לסכלותי, איני מבין מדוע כל פעם קם "חכם" חדש, ובתמימותו משוכנע כי הוא יגאל את ישראל בחכמתו ??

החסרים לנו חלקים נפלאים בתורה, עיוניים, מרגשים, משמחים - שצריך כל פעם לחזור ל"חכמה מסכנה ובזויה" זו שוב ??

ושוב, הדברים לא נאמרו חלילה בכוונה לפגוע במישהו, אלא אני מדבר על הנושאים עצמם בלבד.
.


הוגה היקר, ברוך ה' על כל נושא ונושא אפשר לומר שהוא כבר נטחן הדק היטב על ידי מישהו, אחד או רבים או אפילו רבים מאוד, ויש לזה דוגמאות רבות למכביר, אך יש כאלה שלבם מושך אותם לדון בכ"ז בנושאים שכבר דנו בהם, וקשה לומר "ריקים" או "חכמה מסכנה ובזויה" על דבר חשוב שרואים שיש בו מחלוקת בין המוני הפוסקים לבין הגאון החיד"א והבא"ח, וגם כיום נחלקים בו ענקי עולם.
ובאמת בדור האחרון הדבר הפך לברור יותר ויותר, אך מחמת שקם לו חכם חדש וחידש בזה חידושים גדולים מדיליה, וכמעט שאין כמוהו בחכמת החידוש, נתעורר הדבר לדון בו מחדש. ובפרט שיש בזה חשש איסור דאורייתא, כדוגמאת ברכת מעין שבע, שבבתי כנסת רבים שכחו את המנהג שנהגו לפני י"ד שנה כדעת מרן הבית יוסף שלא לברך ומחמת פוסק א' שביאר בדברי הרש"ש דברים שלא כתבם כלל, הרי הם מנהיגים עצמם לברך, ואם יש מישהו שסובר שיש בזה ברכה לבטלה (וישנם רבים כאלה) היכול הוא לשבת דומם?

צh33
הודעות: 472
הצטרף: א' אוקטובר 02, 2011 12:20 pm

Re: קבלת הוראות חכמת הנגלה והנסתר

הודעהעל ידי צh33 » א' אפריל 22, 2012 8:21 pm

אם ברכת מעין שבע הנושא הרי שפורסם בזה מאמר בקובץ פעמי יעקב האחרון ע"י אחד המוצי"ם החשובים דב"ב תוך הבטחה להמשך בקובץ הבא. ומשם תקחנו.חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים