ספרים המסוגלים

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
כותב
הודעות: 856
הצטרף: ד' דצמבר 15, 2010 9:05 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי כותב » ה' מאי 10, 2012 1:20 am

בדף השער של ספר ברית מנוחה (ירושלים תשי"ט):
0.JPG
0.JPG (18.21 KiB) נצפה 4084 פעמים

חקר
הודעות: 846
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי חקר » ה' מאי 10, 2012 10:25 am

ל"ג בעומר תשע"ב
אולי בזכות האי יומא דגרים אזכה למענה על שאלתי בתחילת האשכול, מה המקור לכך שספרי הזוה"ק מסוגלים לשמירה, בספר דרך שיחה שהבאתי שם ציין כן בשם החיד"א ועדיין לא מצאתי מקומו [ושמא נסרך לזה אגב מש"כ בעבוה"ק ציפורן שמיר סימן ח' שקודם שיישן יעסוק בתורה במשניות או בספר זוהר הקדוש אשר קדושת התורה אשר למד בשכבו תנצור אותו].
נערך לאחרונה על ידי חקר ב ג' יוני 05, 2012 10:39 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אלי_ש
הודעות: 974
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אלי_ש » ג' יוני 05, 2012 10:17 am

ברשימות הרב אריאלי על הראי"ה קוק זצ"ל (פה: viewtopic.php?f=7&t=3071) מביא סגולה בספרו של הרב קוק 'ריש מילין':
סיפר לי מזכירו הר"ש גליצנשטיין, שבלונדון היה מנהג שמי שהלך לבית המשפט היה לוקח את הספר ריש מילין בכיסו לשם סגולה...

צביב
הודעות: 1146
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי צביב » ג' יוני 12, 2012 1:19 am

[כמדומני ששמעתי שספר ריש מילין לא נכתב על מנת שיבינו את הספר כי]
הספר ריש מילין נכתב בזמן מלחמת העולם הראשונה, לקדש את העולם
כי היתה הרבה שפיכות דמים בזמן המלחמה [ועיין בספר בדרך התורה הגואלת]
[ולפי זה אולי כל הספר נכתב כענין סגולי]
נערך לאחרונה על ידי צביב ב א' אוגוסט 05, 2012 1:13 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

חקר
הודעות: 846
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי חקר » ו' אוגוסט 03, 2012 5:18 pm

כבר הזכיר ר' 'חיס' לעיל את סגולת לימוד ספר 'מנורת המאור' (אבוהב) לרפואה, ועתה הגיעה לידי מהדורה חדשה מושקעת ומדוקדקת להפליא של הספר מנורת המאור [אכמ"ל מחוסר ענין לרוב המשתתפים, המתעניינים יכולים לפנות באישי], ובתחילת הספר ערך המו"ל מבוא נרחב למעלות הספר, זהות מחברו וזמנו, והתפשטות הספר בקהילות ישראל. בתוך הדברים ציטט מכמה מקורות נוספים סגולת הלימוד בו לרפואה:
ידוע שהלימוד בספר מנורת המאור מסוגל לרפא חולים, כמו שכתב בעל ספר 'אביעה רננות' וזה לשונו: סגולה נפלאה לכל חולי שילמד בספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב זצוק"ל, ויועיל בעזה"י.
...בעל ספר 'סגולות ישראל' מביא מהסכמתו של בעל 'מסורת הש"ס' שכתב שאם יש חולה בר מינן מקבצים עשרה אנשים ולומדים שיעור בספר מנורת המאור לרפואתו.
חתן הגאון בעל 'מחוקק יהודה' שהיה המוציא לאור של החיבור במהדורת תקע"א כותב שדברי 'מנורת המאור' מסוגלים מאוד ללומדם בבתי החולים, ושב ורפא לו.
...בשם האדמו"ר הזקן מספינקא בשם הרב הקדוש רבי מנדיל מרימנוב זצ"ל שסגולה לכל חולה שילמד בספר מנורת המאור ויועיל בע"ה כסגולה לרפואה.

אלי_ש
הודעות: 974
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אלי_ש » ה' אוגוסט 09, 2012 1:31 pm

ספר תפלה למשה, לרבי משה אייכנשטיין אחי רבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב תרנ"ג.
ראה בסוף הקדמת רבי יהודה צבי הירש מדולינה לספר זה:
...ותקחו הספר הזה... ואפי' מי שיש לו הספר הזה מהדפסה ראשונה יקח גם את זה ואפי' מי שאין לו יד בחכמה זו יקח אותו לשמירה בתוך ביתו שישמור אותם השם מפגע הזמן ואך טוב וחסד ירדפיהם כל ימי חייהם שיתברכו בבני חיי ומזוני רויחי שפע ברכה והצלחה ממקור הברכות והישועות...

אלי_ש
הודעות: 974
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אלי_ש » ש' ינואר 18, 2014 10:54 pm

ספר מפענח נעלמים, סדילקוב תקפ"ו. בשער נכתב:
קחו מוסרי... ותזכו לאריכות ימים ולגנזי מרומים

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי בן החבורה » ש' ינואר 18, 2014 11:25 pm

חכם באשי כתב:ניתן גם במיקרופילם, כך עשו פעם ל'נועם אלימלך'


לי אישית יש את ה'נועם אלימלך' הזה בארנק (קיבלתי אותו במתנה) אבל מעודי תהיתי האם הוא ג"כ מסוגל או דוקא ספר שאפשר ללמוד בו.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי חכם באשי » א' ינואר 19, 2014 1:39 am

עקרונית ניתן ללמוד במיקרופילים הזה, צריך 'רק' מיקרוסקופ, ותו לא...

אחד היה אברהם
הודעות: 104
הצטרף: ג' נובמבר 08, 2011 8:22 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אחד היה אברהם » ג' ינואר 21, 2014 7:13 pm

חיי"מ אות שנה:
סיפר לי אחד שהיה משבח מאד את תורתו לפניו והפליג מאד בגדולת נפלאות תורתו, ואמר שצריכין להשתדל מאד לקנות ספריו, כי אפילו כשעומדין בתיבה ומגדל הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית לשמור גם העשירות וממון האדם מכל ההזקות. והזכיר אז עשיר אחד שהיה יודעו ומכירו, ואמר שגם אליו היא טובה גדולה שיהיה הספר שלי בביתו, כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקיים עשירותו. והזהיר את האיש שדיבר עמו מזה, שיזרז את העשיר הנ"ל שיראה לקנות ספריו. ועיין במקום אחר מזה (ימי מוהרנ"ת כט) כמה היה משתוקק שיתפשטו ספריו בקרב כל ישראל, ולא לכבודו חס ושלום.

אברהם
הודעות: 1182
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אברהם » ג' ינואר 21, 2014 10:36 pm

יש להזהר בכל זה מפני איסור רפואה בדברי תורה, שמותר רק באחד משתי התנאים, או שעדיין אין לפנינו פגע מסויים ואינו אלא להגן, או מפני הסכנה.

וכגון להניח ספר או תפילין על התינוק כדי שיישן, ביאר הבית יוסף דיש חילוק בין תינוק שנתגלה אצלו קשיי הירדמות, דאז אסור להשתמש בדברי תורה לצורך זה, לבין אם מניח על סתם תינוק כדי שלא יבוא לידי נידודי שינה, שזה שרי מפני דהוי להגן.

ולכן אם יש אצלו איזה פגע, כגון שהוא חשוך בנים, ורוצה להחזיק אצלו כת"י של החתם סופר שהוא מסוגל לזה [כנודע..], הרי לכאו' הוי בכלל איסור מתרפא בדברי תורה.

שש משזר
הודעות: 304
הצטרף: ה' פברואר 27, 2014 5:34 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי שש משזר » ב' אוקטובר 13, 2014 8:32 am

חלמיש כתב:איך שכחו את הספר הכי הוא סגולתי? ספרי הגאון מפולצוק שכל המדפיסם יזכה לרפוא"ש, וכל ספריו מוקדשים לכך.

הלום ראיתי שמשווקים בעיתונים כגימיק שיווקי מובהק שעזרה בהדפסת ספרי המעשי למלך מווייצין סגולה לישועות. השקר בולט לעין ממש.

לא ה'ספרים עצמם' מסוגלים, אלא ה'עיסוק בהדפסת הספרים' היא הסגולה.

שש משזר
הודעות: 304
הצטרף: ה' פברואר 27, 2014 5:34 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי שש משזר » ב' אוקטובר 13, 2014 8:34 am

גם ספרו של המגיד רבי אברהם מטריסק - 'מגן אברהם', מסוגל לכל מילי דמיטב, וכפי שכתב המחבר עצמו בהקדמתו לספרו שיצא לאור בחייו [וכנראה שכוונתו רק לדפו"ר].

משך חכמה
הודעות: 322
הצטרף: ש' יוני 28, 2014 11:23 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי משך חכמה » א' אוקטובר 19, 2014 12:42 pm

ראיתי באיזה מקום ואינני זוכר עתה איהו אודות ספרי המבי"ט כסגולה נגד שריפה. בנוגע ללימוד מסכתות מסוימות כסגולה יש ספר די חדש שיצא בשנת תשע"ב בשם אין סגולה כתורה על ענינן וסגולתן של כל אחת ממסכתות הש"ס בשם גדולי ישראל מכל החוגים.

שש משזר
הודעות: 304
הצטרף: ה' פברואר 27, 2014 5:34 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי שש משזר » א' אוקטובר 19, 2014 10:59 pm

כבר הקדימו הספר הנפלא 'יומא טבא' - עניני סיום מסכתא (בן קרוב ל-500 עמודים), שיצא לאור [ע"י בחור ישיבה...] בתשע"א.
שם בשער השלישי יש פרק 'סגולות המשנה', לסגולות שבכל מסכת ומסכת.

אספקלריא
הודעות: 355
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ב' אוקטובר 20, 2014 2:02 am

מענין לענין, בעניני סגולות. הגאון חיד"א זי"ע מביא בסוף ספרו כף אחת, (נדפס בתוך ספרו עבודת הקודש), כמה וכמה סגולות בשם הקדמונים.
ובסוף הספר ממש (סי' ל"ב) הוא כותב: "סגולה אמיתית לכל ענין הוא להיות עניו באמת מלב ונפש, וליתן צדקה כפי מסת ידו, ולעסוק בתורה לשמה ...". עיי"ש.

אלי_ש
הודעות: 974
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי אלי_ש » ה' ינואר 29, 2015 12:41 pm

ספר המסוגל ליר"ש ולתשובה, הוא ספר הדרשות של ר' זרח איידליץ - 'אור לישרים', וכפי שכתב הנוב"י בהסכמתו על הספר, וחזקו את הדברים גאוני הונגריה שהסכימו על מהדורת הספר שנדפסה בבודפשט תש"ב, בימי המצוק.
(אגב, ב'אוצר' קיימת מהדורה זו, אך הסכמות משנת תש"ב נשמטו משם. ההסכמות נמצאות בטופס שבה"ב, וראה גם בספר אגרות לחם שלמה, להגאון משמאלוי, עמ' שנו ואילך).

ברוך ברגר
הודעות: 208
הצטרף: ג' נובמבר 11, 2014 2:06 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברוך ברגר » ה' ינואר 29, 2015 2:55 pm

יש את הספר אור הגנוז של הרה"ק ר' יהודה לייב מאנפילו שבכל ההסכמות על הספר מובא גודל מעלתו וסגולתו לשמירה

ראה כאן

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?7177&

סמל אישי של המשתמש
פעלעד
הודעות: 410
הצטרף: ד' ינואר 21, 2015 10:52 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי פעלעד » ה' ינואר 29, 2015 10:53 pm

זה לשו"ק של הרה"ק הקומארנער זי"ע בהקדמה לספרו הק' "היכל הברכה" עה"ת, וז"ל "ומובטחני כל מי שיהיה לו החומש שלנו בביתו יהיה ניצל מכל דבר רעומכל פגע רע ומחלים ומחוסר, ויהיה ביתו מלא ברכות ה' וכ"ט, הצלחה ועושר לו ולבניו בלי ספק" עכלה"ק.
הרי שהעיד בעצמו על הסט שלו חומש היכל הברכה, וכל מילה נוספת מיותרת.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11173
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ספטמבר 08, 2017 3:01 am

בספר מנוחה וקדושה לתלמיד מוהר"ח מוואלזי'ן, סוף שער התורה. כתב שלימוד ושינון מסכת ביצה עד שיהיה אדם בקי בה, הרי זו סגולה לירא"ש.

נתבקשתי לברר אם ידוע מקור/טעם לדבריו.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברמן » ו' ספטמבר 08, 2017 3:05 am

פעלעד כתב:זה לשו"ק של הרה"ק הקומארנער זי"ע בהקדמה לספרו הק' "היכל הברכה" עה"ת, וז"ל "ומובטחני כל מי שיהיה לו החומש שלנו בביתו יהיה ניצל מכל דבר רעומכל פגע רע ומחלים ומחוסר, ויהיה ביתו מלא ברכות ה' וכ"ט, הצלחה ועושר לו ולבניו בלי ספק" עכלה"ק.
הרי שהעיד בעצמו על הסט שלו חומש היכל הברכה, וכל מילה נוספת מיותרת.


זה לא נכתב בהקדמתו, רק במכתבו לאנשי מדינת אונגארין, שנדפס בראש המהדורה החדשה שנדפסה בארה"ב, עשרות שנים לאחר פטירתו. ראה: https://www.kedem-auctions.com/he/node/31016

מה שנכון נכון
הודעות: 8841
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' ספטמבר 08, 2017 3:15 am

איש_ספר כתב:בספר מנוחה וקדושה לתלמיד מוהר"ח מוואלזי'ן, סוף שער התורה. כתב שלימוד ושינון מסכת ביצה עד שיהיה אדם בקי בה, הרי זו סגולה לירא"ש.

נתבקשתי לברר אם ידוע מקור/טעם לדבריו.

אולי קשור לדברי רבנו יונה בשע"ת ג,ז ובאבות א,א על ועשו סייג לתורה שגזרות חז"ל יסוד לדרך היראה ע"ש בהרחבה. ומסכת ביצה עוסקת כמעט כולה רק בהן. ואילו שאר מסכתות עוסקות גם באיסורי תורה, או במצוות דרבנן כמגילה, או בתעניות שהן להנצל מצרה ולשם אבלות, ולא בגזרות וגדרים שתקנו חז"ל.

מחולת המחנים
הודעות: 2704
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ו' ספטמבר 08, 2017 4:01 am

איש_ספר כתב:בספר מנוחה וקדושה לתלמיד מוהר"ח מוואלזי'ן, סוף שער התורה. כתב שלימוד ושינון מסכת ביצה עד שיהיה אדם בקי בה, הרי זו סגולה לירא"ש.

נתבקשתי לברר אם ידוע מקור/טעם לדבריו.

יש לבאר לפי ששבת בחינת אהבה ויום טוב בחינת יראה.

מתישהוא

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מתישהוא » ב' ספטמבר 11, 2017 2:45 am

איך זה שלא הוזכר כאן ספר הפליאה (ספר הקנה) שנכתב עליו בהסכמות רבוה"ק שהוא ספר סגולה גדול וחשוב!

בעוד יומיים יש עותק מהספר הזה במכירה של קדם (כאן: https://www.kedem-auctions.com/he/node/30997), ובינתיים זה עומד על מישהו שכבר הציע הצעה מוקדמת של 360 דולר כולל העמלה.

באיביי ראיתי מישהו שפרסם ספר זה במחיר יותר זול. מישהו יודע איך עושים שם חיפוש טוב כדי למצוא את הספר?

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי חיס » ב' ספטמבר 11, 2017 4:15 pm

שמעתי שמועה שספר "אמרי מי" בבית סגולה לזרע של קיימא במהרה.

מי מחבר? מה המקור ?

ברוז
הודעות: 1062
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברוז » ב' ספטמבר 11, 2017 11:10 pm

חיס כתב:שמעתי שמועה שספר "אמרי מי" בבית סגולה לזרע של קיימא במהרה.

מי מחבר? מה המקור ?

מחבר:
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155101&pageid=P0001
מקור:
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155101&pageid=P0014

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי חיס » ג' ספטמבר 12, 2017 12:44 am

אני מאד מודה לך

כתיבה וחתימה טובה

מתישהוא

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מתישהוא » ג' ספטמבר 12, 2017 6:45 pm

מתישהוא כתב:איך זה שלא הוזכר כאן ספר הפליאה (ספר הקנה) שנכתב עליו בהסכמות רבוה"ק שהוא ספר סגולה גדול וחשוב!

בעוד יומיים יש עותק מהספר הזה במכירה של קדם (כאן: https://www.kedem-auctions.com/he/node/30997), ובינתיים זה עומד על מישהו שכבר הציע הצעה מוקדמת של 360 דולר כולל העמלה.

באיביי ראיתי מישהו שפרסם ספר זה במחיר יותר זול. מישהו יודע איך עושים שם חיפוש טוב כדי למצוא את הספר?


נמכר ב-394 דולר

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברמן » ד' ספטמבר 13, 2017 1:37 am

פעלעד כתב:זה לשו"ק של הרה"ק הקומארנער זי"ע בהקדמה לספרו הק' "היכל הברכה" עה"ת, וז"ל "ומובטחני כל מי שיהיה לו החומש שלנו בביתו יהיה ניצל מכל דבר רעומכל פגע רע ומחלים ומחוסר, ויהיה ביתו מלא ברכות ה' וכ"ט, הצלחה ועושר לו ולבניו בלי ספק" עכלה"ק.
הרי שהעיד בעצמו על הסט שלו חומש היכל הברכה, וכל מילה נוספת מיותרת.

נמכר הערב ב"קדם" בסכום של 6765$ https://www.kedem-auctions.com/he/node/31016

מתישהוא

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מתישהוא » ד' ספטמבר 13, 2017 1:54 am

מה שאני לא מצליח להבין זה: הרי את הסגולה של החומש היכל הברכה היא בכל סט כזה, גם הסטים שנמכרים היום בכמה עשרות דולרים, אז מדוע לשלם על זה 6765 דולר?!?

מילא את ספר הפליאה שנמכר ב-394 דולר - כי הספר לא נמצא בדפוס מאז ועד היום, אבל היכל הברכה הרי ישנו בדפוסים חדשים?

ואגב, מישהו יודע להסביר לי איך מוצאים באיביי את ספר הפליאה (אם הוא עדיין שם)? ומדוע לא מדפיסים אותו מחדש בהוצאה חדשה?

ספרים וועלט
הודעות: 499
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ד' ספטמבר 13, 2017 7:11 am

היותר טוב הוא לרכוש אוצר החכמה, כך יש לו את כל הספרים המסוגלים, ויתר הספרים הוא לרווחא דמילתא...

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברמן » ד' ספטמבר 13, 2017 9:58 am

.
נערך לאחרונה על ידי ברמן ב ג' ינואר 09, 2018 1:40 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברוז
הודעות: 1062
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברוז » ד' ספטמבר 13, 2017 10:17 pm

מתישהוא כתב:מה שאני לא מצליח להבין זה: הרי את הסגולה של החומש היכל הברכה היא בכל סט כזה, גם הסטים שנמכרים היום בכמה עשרות דולרים, אז מדוע לשלם על זה 6765 דולר?!?

מילא את ספר הפליאה שנמכר ב-394 דולר - כי הספר לא נמצא בדפוס מאז ועד היום, אבל היכל הברכה הרי ישנו בדפוסים חדשים?

ואגב, מישהו יודע להסביר לי איך מוצאים באיביי את ספר הפליאה (אם הוא עדיין שם)? ומדוע לא מדפיסים אותו מחדש בהוצאה חדשה?

ספר הפליאה נדפס כו"כ פעמים במהדורות צילום.

ברוז
הודעות: 1062
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי ברוז » ג' נובמבר 28, 2017 5:54 pm

ספר אור נערב להרמ"ק עם נראה אור להרה"ק רבי אהרן מקוידינוב זי"ע.
ראה כאן :
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=

יהודה בן יעקב
הודעות: 878
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' מאי 21, 2018 11:00 pm

שבטיישראל כתב:
בר ששת כתב:להזכיר: סידור השל"ה, לקבלת התפילות...


צ"ב מהו הכוונה בזה
האם רק לדפו"ר של סידור השל"ה (אמשטרדאם תע"ז) או הכוונה שתפילה מתוך סידור מדוייקת "מסוגל לקבלת התפילות"

ראה במצורף כאן:
סידור השלה.pdf
(685.61 KiB) הורד 45 פעמים

שולל את צד א', ומסיק כצד ב'.

מצפה
הודעות: 131
הצטרף: ב' יוני 29, 2015 7:17 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי מצפה » ג' מאי 22, 2018 1:50 pm

כמדומה בשם הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. לימוד מסכת ברכות מסוגל להתפלל כראוי בימות החול, ובמסכת שבת מסוגל להתפלל כראוי בשבת.

בקרו טלה
הודעות: 2786
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' יוני 03, 2018 10:25 am

חכם באשי כתב:ישנן גם מסכתות סגוליות
קבצים מצורפים
זרע יעקב סקווירא - לימוד מסכתות.pdf
(6.59 MiB) הורד 91 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' יוני 03, 2018 7:22 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

דרומי
הודעות: 4390
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 03, 2018 4:47 pm

הרשימות על המסכתות מאוד מעניינות (יש שם קצת כפילות פה ושם).

כמדומני שלא הובא הוראה של ה'צמח צדק' לאחד מחסידיו שנתפס בכלא שילמד מס' ברכות ויוושע. איני זוכר כרגע הפרטים המדוייקים והמקור.

צביב
הודעות: 1146
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי צביב » ד' יוני 20, 2018 11:59 pm

שש משזר כתב:גם ספרו של המגיד רבי אברהם מטריסק - 'מגן אברהם', מסוגל לכל מילי דמיטב, וכפי שכתב המחבר עצמו בהקדמתו לספרו שיצא לאור בחייו [וכנראה שכוונתו רק לדפו"ר].

סיפרו לי השבוע שכמה זכו מיד לאחר שקנו את הספר, גם במהדורה חדשה

עובדיה חן
הודעות: 1019
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: ספרים המסוגלים

הודעהעל ידי עובדיה חן » ה' אוגוסט 23, 2018 2:54 pm

מהיכן המקור שספר רזיאל המלאך סגולה לשמירה?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 34 אורחים