מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא שמע

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא שמע

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 2:21 pm

מאמרו של הרה"ג רי"י סטל שליט"א שכבר דובר בו באשכול על המאסף החדש מבית 'ישורון', מוגש לעיון הציבור באדיבות המחבר שיחי'.
עיון במאמר ובפרט בהערות הארוכות שבשוליו יזכיר לחכמי הפורום אי-אלו בירורים שנערכו באכסניה זו.
קבצים מצורפים
ם מרוטנבורג ורבינו פרץ, ישורון, כו, תשעב.pdf
(247.36 KiB) הורד 314 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 3:47 pm

בהערה 33 כותב המהדיר כי לא מצא כוונתו במש"כ 'ואם תאמר גרמה להם', ופשוט לפי ההמשך שכוונתו היא תורתם / חכמתם גרמה להם.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 3:55 pm

בהערה 49 תוהה המחבר על פשר הקישור של האיסור לאכול לפני התפילה. לענ"ד נראה בכוונת המחבר, שפירש שאין האיסור מצד הזלזול ואי מתן החשיבות בהקדימו צרכי גופו לתפילה גרידא, [כמו שמבואר בילפותא דגמ' בברכות שזה מלתא דגאוה וכו' וכמבואר בפוסקים להלכה], אלא יסוד האיסור הוא מצד שזהו זמן תפילה!, ויתכן גם שזה יסוד ענין הזלזול בכך שמקדים דברים אחרים, ועי'.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 4:01 pm

להערה 60, יש לציין עוד לדברי רש"י בפר' עקב יא,יח אלא ששם נתפרש גם על מזוזות.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 4:16 pm

הילפותא המחודשת שהביא המשכיל לפטור נשים מתפילין משום שנאמר וראו... ויראו ממך בל' זכר אינה מובנת, הרי כל התורה בלשון זכר נאמרה, כמ"ש תוס' באין ספור מקומות, ראה לדוגמא יבמות עב,ב נזיר כט,א קידושין ב,ב ועוד.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 4:20 pm

גם הסבת הילפותא של חז"ל על הפס' וממדבר מתנה, דזה קאי על קיום המצוות ע"י הכל, ולכן נשים ג"כ נחשבות כמצוות, מחודשת מאוד, בעוד שבפי חז"ל בעירובין היא נדרשת על לימוד התורה ולא על קיום מצוותיה.

הדמיון לקבלת נדרים ונדבות ג"כ מפליא, הרי בקרבנות ישנה פרשה מיוחדת של קרבנות נדר ונדבה, ומה ענין זה לגבי חידוש מצוות אצל מי שאינו מצווה?

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 01, 2012 4:28 pm

ההתרשמות הכללית מכל העסק היא, מעבר לכך שמדובר בקדמון בלתי נודע ומקובל בספרותינו, היא או שהיה 'מחדש' עצום, ובגודל עמקותו ועוצם פלפולו העמיס כוונות ופירושים בדברי קודמיו, ועשה אזנים לתורה במציאת מקורות עלומים נוספים להלכות רווחות ומאוששות בדברי חז"ל, בבחינת חכם ומוסיף מדעתו. או דילמא - אחר המחילה - כי תלמיד שלא שימש כל צרכו היה, שמשנתו קשה עליו כברזל, ונתחלפו לו השמועות ונתבלבלו אצלו הלשונות, ואין אתו יודע עד מה.

אם כלישנא בתרא, מיותר להתפלפל כ"כ ברמיזותיו ולהרבות עמל בהשערות שונות ומשונות להעמיד דבריו, [כמו שעשה המהדיר הנכבד בהערה האחרונה המאלפת בענין תקנת מאה ברכות], ומשפט ההכרעה מסור ביד חכמי הזמן, ואך מהרהורי לבי כתבתי, ובדרך אפשר בעלמא.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חיים » א' אפריל 01, 2012 5:11 pm

בהערה 42 מקשה המהדיר שהעיקר הוא הרצאת דמים, אולם ראה יומא לו, ב שם דרשה הגמרא שהעיקר הוא כפרת דברים ("וכפר, בכפרת דברים הכתוב מדבר או אינו אלא כפרת דמים..."), ובראשונים הנוסח "הרצאת דברים - הרצאת דם", ראה קובץ שיטות קמאי שם בבה"ג, ראבי"ה, וסידור רש"י.
הפסוקים ביומא שונים, אך המחבר סמך את הדברים על פסוקים אחרים, אולם יסוד הדברים (אם לא נמצא מקור אחר) הוא מיומא שם.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חיים » א' אפריל 01, 2012 5:34 pm

נוטר הכרמים כתב:הילפותא המחודשת שהביא המשכיל לפטור נשים מתפילין משום שנאמר וראו... ויראו ממך בל' זכר אינה מובנת, הרי כל התורה בלשון זכר נאמרה, כמ"ש תוס' באין ספור מקומות, ראה לדוגמא יבמות עב,ב נזיר כט,א קידושין ב,ב ועוד.

כנראה היא אסמכתא בעלמא, ועיקר הדברים הם שיש לכל אשה לקיים גם מצוות שהזמ"ג כגון שופר סוכה ולולב, אבל לא ציצית ותפילין, שאין על הנשים להחמיר על עצמם בזה גם בתורת מנהג טוב.

ולכאורה אין כוונתו לחייב נשים במצות שהזמ"ג בתורת חובה גמורה, אע"פ שכן משמע מלשונו, שכן בהמשך הדברים הוא כותב שהתורה הפקר ניתנה לכל מקבליה, והיינו שהנשים מקיימות את המצוות בתורת הפקר בלבד.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חיים » א' אפריל 01, 2012 5:41 pm

נוטר הכרמים כתב:א. גם הסבת הילפותא של חז"ל על הפס' וממדבר מתנה, דזה קאי על קיום המצוות ע"י הכל, ולכן נשים ג"כ נחשבות כמצוות, מחודשת מאוד, בעוד שבפי חז"ל בעירובין היא נדרשת על לימוד התורה ולא על קיום מצוותיה.

ב. הדמיון לקבלת נדרים ונדבות ג"כ מפליא, הרי בקרבנות ישנה פרשה מיוחדת של קרבנות נדר ונדבה, ומה ענין זה לגבי חידוש מצוות אצל מי שאינו מצווה?

א. ברור שהמחבר חידש דרשה על פי דרשת חז"ל, ואין כאן תמיהה.

ב. בנוגע לקבלת נדרים ונדבות, כבר פירשו המהדיר שם בהערה 108.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי אליהוא » א' אפריל 01, 2012 6:12 pm

לגבי הערה 33 אולי צ"ל [הא והא] גרמה להם.

האם חכם מוזר זה הובא אצל קדמונים אחרים?

טפח
הודעות: 100
הצטרף: ד' נובמבר 16, 2011 12:15 am

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי טפח » א' אפריל 01, 2012 11:55 pm

אליהוא כתב:האם חכם מוזר זה הובא אצל קדמונים אחרים?

מה מוזרות ראית?

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי אליהוא » ב' אפריל 02, 2012 10:15 am

הדברים מדברים בעד עצמם.
פטורים מהתפילה רק בערבית.
אלמנה חייבת המ"ע שהז"ג.
שלא לדבר על הענינים הקבליים.
יש עדות שהיה תלמיד של מהר"ם ורבינו פרץ לבד דברי עצמו?
וידוע מה שכתב הרא"ש על חלק מתלמידי רבינו פרץ. [אם כי יש לחלק כמובן].

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' אפריל 02, 2012 10:17 am

דברי הרא"ש על תלמידי רבינו פרץ לא ידועים לי, אנא תחכימני ואודה לך!

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי אליהוא » ב' אפריל 02, 2012 10:22 am

כונתי לדבריו על תוספות תלמידי רבינו פרץ שלא דקדקו בשמועתן לעומת תוס' שאנץ שיש בידיו. כך בזכרוני, ויתכן שאני טועה.

חלמיש
הודעות: 105
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 12:32 am

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חלמיש » ג' אפריל 03, 2012 12:41 am

כמה הערות.

א. כמדומה שכמה מקורות קיבל מכותבי פורום זה ואם כן לא יאה לא לציין ששמעתי מח"א, (בגלל יש כאן כותבים אנונמיים). אך שמא כל מה שהושיטו לו כאן ידע כבר מראש?

ב. הבעי' בהדרה זו שהטכסט נבלע מתוך פיענוחי ההערות המרובות, יש כמה ציטוטים מיותרים, למשל הציטוט מר' אברהם אבולעפיה שלא רק שאין נוגע לנושא ישירות שהרי ההי חכם ספרדי, אלא לענ"ד לא מבואר שם כלל שבבית מדרש התפללו ביחידות. סתם בגלל זה מעניין לא זקוק בעל המחבר המשכיל לשאת את משאת מכתבו של ר' אברהם.

ג. לענ"ד הדיוק והדקדקנות בדברי המחבר שאנשי הכנסת הגדולה, דומני שלא בכל מחבר במיוחד מחבר כה מעורפל, יש לדייק כל כך בלשונו, כאשר כתב ביטויים כמו כנסת ישראל ואנשי כנסת הגדולה יתכן מאד שהתכוון באופן כללי לסנהדרין שבימי דוד, וכינה אותם בלשון מליצי. (לא כל מחבר כתב את ספרו בדיוקו של רמב"ם ורש"י).

ד. מגמת המחבר אישיותו והוי החיים שלו סתומים הם, אך בכל זאת היה מן הצורך להרחיב עליו מלחמתו נגד המעטת התפלה במבוא, ושם להביא את המקורות ולכתוב על חסידות אשכנז והתעוררות בתפלה וכך לחסוך ממראי מקורות שהם סרח העודף המכבידים על הקורא.

סימנא
הודעות: 100
הצטרף: א' פברואר 12, 2012 3:04 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי סימנא » ג' אפריל 03, 2012 12:50 am

חלמיש כתב:א. כמדומה שכמה מקורות קיבל מכותבי פורום זה ואם כן לא יאה לא לציין ששמעתי מח"א, (בגלל יש כאן כותבים אנונמיים). אך שמא כל מה שהושיטו לו כאן ידע כבר מראש?

וכי שאר מחברים ששומעים סברות במשך כל ימיהם מיושבי בית המדרש, צריכים למלא כל ספריהם בשורה חוזרת ונשנית שאין בה כל תועלת "שמעתי מח"א" או "הפנני ח"א"?
ועוד זאת, שהרי כשמדובר בכותבים אנונימיים, שמא אינם ראויים לבוא עלי ספר? שמא נשים ועבדים וקטנים הם? שמא טיפשים גמורים? שמא אפיקורסים?

חלמיש
הודעות: 105
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 12:32 am

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי חלמיש » ג' אפריל 03, 2012 6:29 am

וכי יש הוא אמינא להתעטף בטלית שאינה שלך? באם שמעת משהו מקטן טיפש חרש או אפילו אפיקורס ואימצת את זה לעצמך כבר אינך צריך להודות ששמעתי את זה ממישהו וזה אינו משלך? אתמהה!!

(אפיקורס מילא, שם רשעים ירקב, (הלא לא צריכים לזכיר רק "אחר" או ח"א וכו') אך קטן ושוטה? מה זה אינו ראוי לעלות עלי ספר? הלא עצם זה שהשתמשת בדבריו הם ראויים וראויים? כזה זלזול באחרים לא ראיתי מזמן)

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש - להורדה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אפריל 03, 2012 8:57 am

סימנא כתב:ועוד זאת, שהרי כשמדובר בכותבים אנונימיים, שמא אינם ראויים לבוא עלי ספר? שמא נשים ועבדים וקטנים הם? שמא טיפשים גמורים? שמא אפיקורסים?


כאן? באתרא קדישא הדין?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12429
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אפריל 04, 2012 4:20 pm

נתבקשתי מאחד החברים לעלות דברי פרו' תא שמע, להם ציינתי בקצרה כאן. את המאמר כולו לא אוכל לסורק, אבל בחרתי קטעים אחדים מתוכו. המלמדים על אופיו וחכמתו של הכותב: מעמדו בעיני עצמו מול התעלמות בני דורו ממנו, תפיסתו בעניני אלוקות, ביטויו נגד רבותינו זכרונם לברכה, חידושיו ההלכתיים, ועוד.

----
בתחילת הדברים כותב תא שמע שאין לו שום ידיעה על האיש, ואת כל הפרטים הביוגרפים (בינהם שהיה תלמיד ר"פ ומהר"ם ומיו"ח של רש"י) הוא דלה מהחיבור עצמו.

א.jpg
א.jpg (12.33 KiB) נצפה 3867 פעמים
ב.jpg
ב.jpg (70.6 KiB) נצפה 3867 פעמים
ג.jpg
ג.jpg (21.9 KiB) נצפה 3867 פעמים
ד.jpg
ד.jpg (11.04 KiB) נצפה 3867 פעמים
ה.jpg
ה.jpg (55.77 KiB) נצפה 3867 פעמים

בגולה
הודעות: 807
הצטרף: ב' אוגוסט 16, 2010 7:28 pm

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא

הודעהעל ידי בגולה » ד' אפריל 04, 2012 4:34 pm

והנה כאן המאמר הנ"ל בשלימותו.
קבצים מצורפים
ספר המשכיל, חיבור יהודי-צרפתי בלתי ידוע מסוף המאה היג, י תא-שמע.pdf
כנסת מחקרים - א, אשכנז
(861.33 KiB) הורד 854 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' אפריל 04, 2012 8:31 pm

וממילא מובן למה הרב אליהוא שליט"א קרא לו "מוזר", לעיל. וכבר שמעתי פעם אחד מחוקרי "פילוסופיה יהודית" באקדמיה שצריך לזכור כי לא כל מי שפעל וכתב בתקופת הראשונים היה ראשון...

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: עניני תפילה מ'ספר המשכיל'-להורדה-אודות הספר פרו' י"מ תא

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' יוני 13, 2012 7:54 pm

בנוגע לטענה, שעלתה בפורום כמה פעמים, שלא מצאנו שהביאו את 'ספר המשכיל' חכמי הדורות שלאחריו, ראו עתה כאן: viewtopic.php?f=7&t=10039


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 140 אורחים