מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

• המאספים •

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

• המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ב' אפריל 23, 2012 8:29 pm

אשכול מיוחד לרשימת ספרי המאספים,
שאספו וליקטו מתשובות הפוסקים שקדמו להם,
על סדר ארבעה הטורים ושלחן ערוך.
דוגמת כנסת הגדולה וכיוצ"ב.

מן הסתם תוכל לצאת תועלת עי"ז.

רשימה זו מבוססת בעיקרה ע"פ מאמרו של הרב משה בצרי, בספר "שערי כנסת הגדולה" (באוצר). [מן הסתם כתבו בזה עוד אחרים. היכן?]
נוספו כאן כמה וכמה חיבורים שנשמטו מהנ"ל, ע"פ מפעל הביבליוגרפיה ולפי סדרם הכרונולוגי.
לא הובאו כאן חיבורים שבכת"י, ולא חיבורים, אפילו קדומים, שנדפסו לאחרונה ולא עמדו לפני הפוסקים.

אגב, אם כי ספרים אלו כונו כאן "מאספים", זה כמובן עדיין לא אומר שהם אינם "פוסקים".
לחלקם הגדול כאן, התייחסו גדולי הפוסקים שלאחריהם, בתור דעה בהלכה.
רק הצד השווה שבהם, שמנהגם לאסוף וללקט מספרות השו"ת וכו', שלא על סדר הטוש"ע. ולנקודה זו, מטרת האשכול.

אשמח לתיקונים והערות, שיפורים והוספות !

א. "פנים חדשות" - לר' יצחק בר אברהם חיים ישורון, ויניציאה תי"א.
ב. "חסן ישועות" - לר' שבתי חסן, על אבן העזר בלבד, שאלוניקי תי"ב.
ג. "מורה צדק" - לר' מיכאל בן משה הכהן, על חושן משפט בלבד, שאלוניקי תט"ו.
ד. "דורש משפט" - לר' שלמה פלורינטין, על חושן משפט בלבד, הוספות על "מורה צדק" הנ"ל, שאלוניקי תט"ו.
• ה. "כנסת הגדולה [ושיירי]" - לר' חיים בנבנישתי, עמד לפניו "פנים חדשות" ו"מורה צדק" הנ"ל. ליוורנו תי"ח ואילך.
ו. "גן נטע" - לר' נתן נטע איגר, על או"ח. ליקוט מעולת תמיד, ט"ז מ"א, ואליה זוטא. פראג תנ"ה.
ז. "חקי חיים" - לר' משה קופמן הכהן, חתנו של המ"א. ברלין ת"ס.
ח. "לקט הקמח" - למהר"ם חאגיז, על או"ח יו"ד ואהע"ז, אמשטרדם תס"ז ואילך.
ט. "באר היטב הראשון" - לר' ישעיה ב"ר אברהם נין הט"ז, על או"ח, ליקוט מנו"כ הש"ע בתוספת דברים מהמקובלים. אמשטרדם תס"ח.
• י. "בני חיי" - לר' חיים אלגאזי מאזמיר, קושטא תע"ב.
• יא. "יד אהרן" - לר' אהרן אלפאנדארי, שהיה נשוי עם נכדתו של ר' חיים אלגאזי הנ"ל, אזמיר תצ"ה ואילך.
יב. "באר היטב השני" - לר' יהודה אשכנזי, בסיסו באר היטב הראשון בתוספת דברים מלקט הקמח ויד אהרן ועוד. אמשטרדם תק"ב.
יג. "בית הראה" - לר' שמואל פלורנטין, שאלוניקי תקי"ח.
יד. "חשק שלמה" - לר' שלמה ב"ר מרדכי, על חושן משפט עד סימן ס"ח בלבד. קושטא תקכ"ח.
• טו. "ברכי יוסף", לר' חיים יוסף דוד אזולאי, ליוורנו תקל"ד.
• טז. "מחזיק ברכה", להנ"ל, ליוורנו תקמ"ה.
יז. "בן פורת יוסף" - לר' יוסף קובו, על או"ח אהע"ז וח"מ, שאלוניקי תקנ"ז.
יח. "מטה שמעון" - לר' מרדכי שמעון, בנו של ר' שלמה הנ"ל. על חושן משפט עד הלכות אבידה ומציאה. שאלוניקי תקנ"ז ואילך.
יט. "קמח סלת" - לר' יהודה עלי, על או"ח וקצת יו"ד, לא ע"ס הש"ע. מבוסס על "ברכי יוסף". שאלוניקי תקנ"ח.
• כ. "זכור לאברהם" - לר' אברהם אלקלעי, על ד"ח הש"ע, לא ע"ס הש"ע. שאלוניקי תקנ"ח.
כא. "עיקרי הד"ט" - לר' דניאל טירני, על או"ח ויו"ד, לא ע"ס הש"ע. מזכיר בהקדמתו את ה"פנים חדשות"; "לקט הקמח"; ו"בן פורת יוסף". פירנצה תקס"ג ואילך.

• כב. "שערי תשובה" - לר' חיים מרדכי מרגליות, על או"ח בלבד. הזכיר בהקדמתו את "פנים;לקט;כנסת" הנ"ל. דובנא תק"פ.
כג. "פתחי תשובה" - לר' צבי הירש אייזנשטאט, כמתכונת שערי תשובה, על יו"ד אה"ז וחו"מ, וילנא תקצ"ו ואילך.
כד. "כרם שלמה" - לר' שלמה האס, על או"ח יו"ד ואהע"ז. פרעסבורג ת"ר ואילך.
כה. "דבר המשפט" (חו"מ) ו"דברי מנחם" (או"ח) - לר' מנחם ב"ר מרדכי שמעון הנ"ל. אזמיר תרל"ד ואילך.
כו. "פתחי תשובה", לר' ישראל איסרלין, כמתכונת שערי תשובה, על או"ח בלבד, וילנא תרל"ה.
• כז. "רוח חיים", לר' חיים פאלאג'י, על ד' חלקי הש"ע, אזמיר תרל"ו.
כח. "דרכי תשובה" - לר' צבי הירש שפירא ממונקאטש, על יו"ד בלבד. וילנא תרנ"ג.
כט. "דלתי תשובה" - לר' יעקב ווילנציק, על יו"ד בלבד. וילנא תר"ן ואילך.
• ל. "ארחות חיים" - לר' נחמן כהנא, על או"ח בלבד. סיגט תרנ"ח.
לא. "פתחי עולם ומטעמי השלחן" - לר' דובער קאראסיק, על או"ח בלבד. וילנא תרס"א.
לב. "לקוטי מגדים", על יו"ד בלבד, לוצין תרצ"ד.
• לג. "מאסף לכל המחנות" - לר' יחיאל מיכל גולד, על או"ח בלבד. מונקאטש תרצ"ז.

• זהו סימון לספר שבעיקרו מאסף, אלא שנמצאים בו חידושים עצמאיים רבים.
טקסט נטוי, כזה, מורה על ספר שאינו על סדר הש"ע.


מאספים שנדפסו לאחר שנת ת"ש:
א. "דעת תורה" למהרש"ם, על או"ח ויו"ד.
ב. "לקט הקמח החדש".
ג. "אוצר הפוסקים" - על תחילת אה"ז.
ד. "קובץ הפוסקים" - על תחילת חו"מ.
ה. "הלכה פסוקה" - על תחילת חו"מ.
ו. "הלכה ברורה" - על תחילת או"ח.
ספרים חלקיים על הלכות ספיצפיות, לא נכנסו.
נערך לאחרונה על ידי הוגה ב ג' יוני 11, 2013 7:29 pm, נערך 14 פעמים בסך הכל.

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ב' אפריל 30, 2012 8:46 pm

להוסיף לרשימה, אחרי אות ח': "בית הראה" - לר' שמואל פלורנטין, שאלוניקי תקי"ח.

אין למישהו מה להוסיף/לתקן/... ?

היא שיחתי
הודעות: 3492
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' אפריל 30, 2012 10:22 pm

אני יכול להוסיף לך את ספר "משנה ברורה"
לא הבנתי מדוע אינו עונה על הקריטריונים
אתה מחפש ספרים שלא כותבים כלום מעצמם? כנסת הגדולה עונה על קריטריון זה לדעתך?

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ג' מאי 01, 2012 9:56 am

היא שיחתי,
יש צדק בדבריך, אבל:
מצד אחד, יוסכם שעדיין כנה"ג הקורא לעצמו "מאסף" ויעודו בחיבורו היה איסוף תשובות (כמ"ש בהקדמה), משא"כ משנ"ב הכתוב ובנוי בסגנון של ביאור על הש"ע ופסיקת הלכה.
ומאידך, "כנסת הגדולה" חלוק מספר "פנים חדשות" - לדוגמא - שאיננו אלא ליקוט גרידא ללא דעה אישית של המחבר, בשונה מכנה"ג שנמצאים בו חידושים והלכות רבות.

ובכן, "מזה ומזה אל תנח", נשאיר כנה"ג ברשימת המאספים, ונוסיף כוכבית לידו, לציון - שאכן זהו "מאסף" אבל עם חידושים עצמאיים.
א"כ אוסיף גם את "ברכי יוסף" ו"מחזיק ברכה", עם ציון כוכבית לידם.
נשמע ?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12429
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 01, 2012 10:20 am

המאסף הראשון שלא נזכר כאן הוא אולי רבי משה זרחיה גוטה ממצרים. חיבור ד"כ זרח אנשים. מעט ממנו פורסם בישורון. ורובו בכת"י.
גם זרע אנשים שבא לדפוס ע"י הרב חיד"א לא נזכר כאן.
עוד יש להוסיף פתחי תשובה על או"ח לר' ישראל איסרלין, ויש לתקן את מש"כ ברשימה שחיבורו של הרצ"ה איזנשטאט הוא על ד"ח שו"ע.
ואם כבר ברכ"י ומחז"ב, יש להוסיף גם את ספרו של מהר"ח פאלאגי על שו"ע (שכחתי הרגע את שמו)
וכיון שלא הוגבלו בזמן, והוזכר אוצר הפוסקים, הרי שיש להזכיר גם קובץ הפוסקים על חו"מ שיצא בארה"ב לפני כמה עשורים, אורחות המשפטים של הרב מריסקאווא, כנ"ל, ואת המאסף לכל המחנות כיום הוא מפעל הלכה ברורה על או"ח, שנעשה בבית המדרש של הרב דוד יוסף בירושלים. (וכן שלחן משה ופסקי תשובות)

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ג' מאי 01, 2012 10:57 am

הרב אי"ס,
א. עיקר המטרה ברשימה הנ"ל, זהו להכיר את המקורות מהם שאבו הפוסקים דבריהם. לדוגמא, המגן אברהם כידוע שאב הרבה מהכנה"ג, והוא מ"פנים חדשות".
משא"כ ספר "זרח אנשים" (בישורון ט"ז), על אף חשיבותו העצמית (כמ"ש שם), הרי לא ראוהו הפוסקים.
ב. "זרע אנשים" שתי ריעותות יש בו, נדפס לראשונה בתרס"ב וכמעט לא עמד לפני הפוסקים, וגם איננו מסודר ע"ס השלחן ערוך.
ג. "פתחי תשובה" לרצ"ה אייזנשטאט אכן נדפס בתחילה בספר נפרד רק על או"ח, אך מאוחר יותר נדפס ע"ג גליון הש"ע יו"ד אע"ז וחו"מ יתר חיבורו. לכן צריך להוסיף ברשימה הנ"ל: "ואילך".
ד. ספרו של הגר"ח פאלאג'י על ד' חלקי הש"ע, "רוח חיים", נוסיף, עם סימון שנמצאים בו דברים חדשים.
ה. ניתן להוסיף "מאסף לכל המחנות", ו"הלכה ברורה", אלא שאף אלו לא עמדו לפני הפוסקים.
באומרי "הפוסקים" כוונתי, עד לאחרוני הפוסקים, עד שנת ת"ש.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12429
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 01, 2012 11:10 am

טעות גדולה בידך

פתחי תשובה - יש שני חיבורים נפרדים. אחד של רצ"ה אייזנשטאט על ג' חלקי שו"ע.
ואחד של ר' ישראל איסרלין על או"ח. והמ"ב השתמש בו כידוע וסמך עליו מאד.

ועוד:
אוצה"פ נדפס רובו ככולו אחרי ת"ש
מאסף לכל המחנות, של הרב גולד, לא ראהו הפוסקים?

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ג' מאי 01, 2012 11:12 am

פתחי תשובה, ייש"כ, אתקן.
"מאסף לכל המחנות", הכנסתי.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12429
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 01, 2012 11:14 am

דעת תורה למהרש"ם
ארחות חיים לרב מספינקא
לקט הקמח החדש.
דרכי תשובה
לקוטי מגדים לר"א דון יחיא בתוך שו"ע עם טעם מגדים של הרב"צ דון יחיא הי"ד (אבל יכול להיות שהוא מלקט בעיקר ממפרשי השו"ע ופחות מספרי שו"ת, אכן אם המ"ב נזכר אז גם לו יש מקום של כבוד).

חקר
הודעות: 848
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי חקר » ג' מאי 01, 2012 11:16 am

ומה עם 'קמח סולת'?

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ג' מאי 01, 2012 11:37 am

"ארחות חיים" ו"דרכי תשובה" כבר בפנים,
"לקט הקמח החדש" נד' תש"ך, "דעת תורה" ג"כ נד' בשנים האחרונות (חוץ מהל' שחיטה).
אם נכניס את "קמח סלת", נכניס גם את "זכור לאברהם".

א"כ צריך להגדיר את הכללים מחדש.
רשימה אחת של ספרים שעמדו לעיני הפוסקים עד ת"ש, וזה מתחלק ל-3 סוגים:
א. ספרים ע"ס הטוש"ע שאינם אלא ליקוט בלבד. פעמים נדירות חידושים עצמאיים. (דוגמת "פנים חדשות"; "באר היטב").
ב. ספרים ע"ס הטוש"ע שבסיסם ליקוט, אבל עם חידושים עצמאיים.
ג. ספרי ליקוט שאינם ע"ס הטוש"ע. (דוגמת קמח סלת; עיקרי הד"ט; זכור לאברהם).

רשימה נוספת של חיבורים מאספים, עם חידושים עצמאיים או בלי, שנדפסו לאחר ת"ש.

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ג' מאי 01, 2012 12:44 pm

ננסה מכאן ואילך אי"ה, לעמוד על כל ספר וספר מהרשימה הנ"ל, והמקורות שעמדו לפניו.
הוגה כתב:א. "פנים חדשות" - לר' יצחק בר אברהם חיים ישורון, ויניציאה תי"א.

• זהו ספר ה"מאסף" הראשון שנדפס, והוא ליקוט מספרי השו"ת והפוסקים שלא עמדו לעיני בעל ה"בית יוסף" ושלאחריו.
• חיבור זה עמד לעיני הפוסקים שלאחריו, ונזכר ב"כנסת הגדולה", ומשם ל"מגן אברהם" וכו'.
• "כנסת הגדולה" בהקדמתו מבקרו ביקורת חריפה. בין היתר: העתקת תשובות ע"פ המפתחות בלבד; חוסר הבנה בהעתקת הדברים; ועוד.
• למרות זאת, פסקיהם של תשעה חיבורים שלא היו בידיו שלר' חיים בנבנשתי, העתיקם ב"כנסת הגדולה" דרך "פנים חדשות" [ראה להלן].
ספר "פנים חדשות" באוצר החכמה המקוון
ספר "פנים חדשות" באתר היברו בוקס (חינם)
על ספר "פנים חדשות" במפעל הביבליוגרפיה

שער דפוס ראשון:
פנים חדשות שער.JPG
פנים חדשות שער.JPG (215.4 KiB) נצפה 3103 פעמים

כתב על ספר זה החיד"א, ב"שם הגדולים", חלק ב', ליוורנו תקמ"ו דף ס"ט ע"ב:

1שם הגדולים.JPG
1שם הגדולים.JPG (14.06 KiB) נצפה 3103 פעמים

סיקור ספר זה, בדברי הרב י.ז. כהנא במאמרו "ספרי הקצורים מבחינת הסמכות" (סיני ל"ד, עמ' שי"ג):

סיני לד12.JPG
סיני לד12.JPG (103.22 KiB) נצפה 3103 פעמים

רשימת ספרי השו"ת והפוסקים שעמדו לפני בעל "פנים חדשות", כפי שכתב בתחילת ספרו:

פנים חדשות.JPG
פנים חדשות.JPG (98.27 KiB) נצפה 3103 פעמים

הרי לפנינו 33 חיבורים, מהם שאב דבריו.

בקובץ "בית אהרן וישראל" (גליון מ"א עמוד ה' ואילך), נדפס הערות וציונים על ספר פנים חדשות, מר' אברהם אמיגו, מרבני ירושלים ובן דורו של בעל ה"פנים חדשות".
המשך יבוא אי"ה.
נערך לאחרונה על ידי הוגה ב א' מאי 20, 2012 5:23 pm, נערך 4 פעמים בסך הכל.

מבקש חכמה
הודעות: 949
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ג' מאי 01, 2012 10:50 pm

לעוסקים בחו"מ בוודאי מוכר הספר הנכבד מאד ורב ההיקף דברי גאונים לרח"א כהנא.

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ה' מאי 03, 2012 8:03 pm

- נמחקה ההודעה ללא חידוש וחוסר דיוק -
נערך לאחרונה על ידי הוגה ב ה' מרץ 06, 2014 5:55 pm, נערך 5 פעמים בסך הכל.

מבקש חכמה
הודעות: 949
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ב' מאי 14, 2012 11:07 am

הוזכר כאן ה"זכור לאברהם"- אשמח לפיענוח ר"ת שלו- למי מתכוון בהפנייה לשו"ת נח"ל וכן למי הכוונה בספר: לח"ש (הר"ת הללו מופיעים בחלק ב על חו"מ).

תודה.

כמו כן יישר כח להוגה על הסקירה עד כאן, נקווה להמשך.

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » ב' מאי 14, 2012 11:49 am

אכן אקוה שהענין יהיה לתועלת, אשתדל בל"נ בזמן הפנוי להמשיך בזה.

ובנוגע לשאלתך, יש אשכול מיוחד על זה, בא נדון בזה שם.
פענוח שמות החכמים הבאים בר"ת בספר זכור לאברהם לר"א אלקלעי

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי הוגה » א' מאי 20, 2012 6:50 pm

הוגה כתב:ב. "חסן ישועות" - לר' שבתי חסן, על אבן העזר בלבד, שאלוניקי תי"ב.

• ספר זה נזכר במאסף הגדול שלאחריו, "כנסת הגדולה". לע"ע מצאתי פעם אחת בלבד (סימן י"ג אות ל"א).

ספר "חסן ישועות" באוצר החכמה המקוון
ספר "חסן ישועות" באתר היברו בוקס
על ספר "חסן ישועות" במפעל הביבליוגרפיה

שער דפוס ראשון (ויחיד), בו נכתבו גם-כן מקורותיו, והם 28 ספרי שו"ת (וכנכתב ג"כ בהקדמתו):

חסן ישועות (Large).JPG
חסן ישועות (Large).JPG (134.76 KiB) נצפה 2826 פעמים


מדברי החיד"א על ספר זה, בשם הגדולים, מערכת ח' אות ק' (בדפוסים מאוחרים):
חסן ישועות. חיברו מהר"ש חסן. והוא מורה מקום בשו"ת וחידושי רבני שלוניקי ע"ד ספר מורה צדק ולא נדפס כ"א על א"ה. ומהר"ש הנז' תלמיד הרב הגדול מה' דניאל אשטרומסה:

המשך יבוא אי"ה.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' יולי 10, 2012 9:56 pm

מאמר בעניין מקובץ יתד המאיר
קבצים מצורפים
מאמר ספרי ליקוטים.pdf
(305.31 KiB) הורד 324 פעמים

היא שיחתי
הודעות: 3492
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' יולי 12, 2012 11:31 pm

והנה כל הקובץ יתד המאיר
http://ladaat.net/showgil.aspx?par=20120714&gil=432

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: • המאספים •

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יולי 16, 2012 12:07 am

קיבלתי באישי:
במחכ"ת כותב המאמר הנ"ל שהביא ר' "מורה צדק",
מאמר זה לא רציני ורדוד מאוד.
הרשימה החלקית והחסרה מאוד שלו, מתחילה ב"אבני האפד", ספר שי"ל לפני פחות ממאה שנה בענייני אבן העזר, ומעמיד כל מיני "אומדנא דמוכח" בדברים ברורים... כיעו"ש.
ואיך קשור לענין, ספר "בית דוד" משאלוניקי ?
כמו"כ הכניס למאמרו ספרים בהלכות ספיצפיות מאוד, כמו "חופת חתנים", "מכשירי מילה", "מזמור לאסף",
ושכח, או לא הכיר, את הספרים המפורסמים והגדולים. דוגמת "עיקרי הד"ט", "שערי תשובה", וכו' וכו' (כמופיע למעלה באשכול זה).
ועוד י"ל על דבריו, ודי בזה.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 119 אורחים