עמוד 1 מתוך 1

בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]ר

פורסם: א' מאי 06, 2012 12:46 pm
על ידי הבונה
עדויות.gif
עדויות.gif (17.53 KiB) נצפה 7232 פעמים


לעיתים נדמה, שכאילו חלום ישן קורם עור וגידים, כך חשתי כאשר שמעתי כי הופיע חיבורו של הר"ש סירילאו על מסכת עדיות וכי הוא מצוי באוצרנו. תלמודה של מסכת עדויות - דמהר"ש סירליאו

על חיבורו המיוחד של הר"ש סירילאו על עדיות, שהוא הראשון למחברי "גמרא" למסכתות שאין עליהם גמרא של ממש (דוגמת: "סדרי טהרות" ו"אבות בבלי וירושלמי") התוודעתי תחילה מתוך ס' שם הגדולים להרחיד"א:

גם ראיתי בכ"י שחיבר גמרא על מס' עדיות שקיבץ מדברי התלמוד דשייכי לה והוסיף נפך בלשון תלמוד. וביאר עליה פירוש רחב ובאה לידי גמרא זו וברכתי ברוך שחלק וכו'. ומהר"ש עדני במלאכת שלמה כ"י מביא מגמרא זו ופירושה.


מדברי הרחיד"א עולה, כי חיבורו של הרש"ס יוצא דופן מכלל החיבורים מסוג זה, מלבד הליקוטים מבבלי וירושלמי ושאר ספרי חז"ל, הוא גם הוסיף דברים מעצמו בלשון הגמרא, תופעה שדומני כי אין לה אח ורע.

הרחיד"א כותב: ומהר"ש עדני במלאכת שלמה כ"י מביא מגמרא זו ופירושה. אולם כשנעיין במס' עדיות בדברי המלאכת שלמה שכיום כבר נדפס, נווכח בפלא גדול, דומה כי ר"ש עדני סבר כי מונח לפניו חיבור שיצא מתחת ידם של חז"ל, גם הליקוטים וגם החידושים שהוסיף הרש"ס, הכל הוא חיבור חזל"י אחיד, שהרש"ס רק כתב עליו פירוש. הוא מרבה לצטט ממנו את הקטעים שאין להם מקבילות (כי הם בעצם חידושיו של הרש"ס). בפעם הראשונה בה הוא מצטט ממנו (פ"א מ"א) הוא כותב: ומה מאד תמהתי ושמחתי על מה שמצאתי לשון גמרא, על קצת מקומות ממסכת זו, וזה מה שמצאתי כתוב עלה דמתניתין, גמ' מכדי תנא משבועות קא סליק מאי שנא דתני עדויות, ..... , ומצאתי עליה פירוש מכונה להחכם הר"ר שלמה שיריליאו ז"ל, וז"ל ..... לעיתים (כמו כאן בהמשך) מציין המלאכת שלמה, כי בכ"י שלפניו באה כאן סוגיה פלוני הקיימת במס' פלוני, וסוגיה נוספת שבמסכת אחרת וכו'. האם באמת סבר המלאכת שלמה כי לפניו גמרא של ממש? נשוב לכך בהמשך.

ראוי לציין, לתוס' בשבת טו. ד"ה שמאי, שמצטט בשם הירושלמי טעם מדוע שמאי מחייב חלה בקב והלל בקביים. וכבר העיר הרש"ש כי לפנינו לא נמצא ירושלמי זה, אולם המלאכת שלמה מביאו בשם כ"י הנ"ל של הרש"ס, והדבר ברור שהרש"ס העתיקו מהתוס' כניכר מלשונו, ועוד הוסיף בו חידושי דברים. מעניין שהרש"ס שילב קטע זה גם בנוסחתו בירושלמי בפירושו לירושלמי חלה, מבלי להעיר שקטע זה אינו מגוף הירושלמי, (כך נהג אמנם, בעוד מקומות ספורים שהביא לתוך הירושלמי מסוגיות הבבלי, אך לא מצינו עוד מקומות שיכניס לנוסח הירושלמי מדיליה, ואולי סבר שאין זה מדיליה שהרי התוס' העידו שכך הוא בירושלמי, אך למעשה הוא גם מוסיף שם דברים שאינם בתוס').

כל זה היה ידוע לי מזה שנים רבות, ומאד התאותי לראות חיבור פלאי זה של הרש"ס. חיפשתי ככל שהיד מגעת אם הכ"י קיים כיום. ובאיזה שהוא מקום קראתי לפני שנים ספורות שאם הכ"י קיים, הוא עלול להיות רק בספרית גינצבורג ברוסיה.

לכן, שמחתי מאד להתבשר, כי החיבור חי וקיים יוצא ממש כעת לאור עולם מתחת מכבש הדפוס, והנה הוא עומד אחר כתלינו.

החיבור יוצא לאור בידי מכון אהבת שלום, על ידי הרב בצלאל בן הג"ר דוד דבליצקי שליט"א, מכ"י השוכן כבוד בספריית גינזבורג שברוסיה. אין צורך להכביר מילים על המהדיר הנ"ל, וכבר איתמחי גברא וקמיעא בספרים הקודמים שההדיר במסגרת המכון הנ"ל.

הספר החדש בודאי יקנה לו מהלכים בקרב שוחרי ספר, מלבד עצם השמחה על צאתו של חיבור עלום זה, שהרחיד"א בירך עליו, שחלק מחכמתו ליריאיו, הרי שהמו"ל לא חסך עמל ויזע, להוציא את החיבור בכל השלמות השכלול וההדר האפשריים.

החיבור עצמו מופיע בכל הפאר וההדר, עם הערות מחכימות, ועם שינויי נוסח לקטעי הירושלמי המצוטטים בו, ולמהדורות אחרות (ראה להלן) של הפירוש.

מבוא הספר ראוי לציון במיוחד, הכותב התחקה אחר כל בדל של מידע בדבר תולדות הספר, העתקים ממנו שהיו קיימים בעבר, מה עלה בגורלם, מי החכמים שראוהו והזכירוהו, דוקא בגלל שאני הקטן מכיר שנים את הנושא ומחפש כל שבריר של איזכור, עמדתי משתומם מול השפע הגדול של המקורות שהצליח המהדיר להעלות בחכתו.

מתברר בין היתר, כי לספר היו כמה מהדורות, והמהדורה ממנה מצטט המלאכת שלמה איננה המהדורה שבכ"י הנ"ל, (בפנים הספר מעתיק המהדיר את כל שינויי הנוסח שבין המהדורות). כמו כן מוכיח המהדיר כי רק בריש מלאכת חיבורו סבר המלאכ"ש כי לפניו חיבור אותנטי מחז"ל, וכאשר הגיע לאמצע החיבור, כבר ידע במה מדובר. הוא גם מנסה להוכיח שלא כמו שכתבתי לעיל כפי שאני התרשמתי, כי המלאכת שלמה סבר (לפחות בתחילת הדרך), כי כל החיבור מקשה אחת מחז"ל, אלא שהבין מלכתחילה שמדובר בליקוט, ורק לגבי הקטעים החדשים, סבר כי מקורם בגמרא על עדיות שנעלמה מאיתנו.

המבוא כולל גם מחקר מקיף על תולדות רבינו ועל חיבוריו, מומלץ מאד לקריאה.

לאחר המבוא מופיע מדור הבירורים, שם דן המהדיר בשאלות שונות, כמו זו שהזכרתי לעיל, כיצד יתכן שהרש"ס ישלב בנוסחתו לירושלמי, חידושים מדיליה.

בגוף החיבור נעשה תיקון גדול, כידוע בעל סדרי טהרות נתקל בהתנגדות בין היתר בשל כך, שהיו שטענו כי עלולים לבא לידי טעות שזה תלמוד מחז"ל ממש. החשש הופך להיות מוחשי יותר לאור כך שנראה לכאורה שכך סבר המלאכ"ש לגבי החיבור הנוכחי, כאמור לעיל (ולא רק הוא, ראה במבוא). אי לכך הקפיד המהדיר, כי החיבור לא יודפס בתבנית של דף גמרא. ובנוסף, כדי שלא יסברו כי חידושי הרש"ס בלשון הגמרא הם מחז"ל, הם מופיעים בפונט שונה, ובנוסף צויין במפורש בהערות כי הם מרבנו המחבר ולא מחז"ל.

ויותר ממה שקראנו לפניכם כתוב כאן, כלומר במהדורת האוצר המקוונת, שם ימצא המעיין די סיפוקו בכל שאלה מסקרנת על החיבור.

מקובל במקרים כאלו גם לרשום ביקורת כלשהי, ותמיד יש מה לכתוב. אפשר למשל לטעון מדוע לא נכנס המהדיר לענין קרוב פלוני (למרות שאילו היה נכנס לכל עניין קרוב, היה הספר מקבל עובי של פיל), או מדוע לא האריך בנושא פלמוני (כאילו שאם כן היה מאריך לא היו טוענים מדוע לא קיצר), ועוד כהנה וכהנה. לא אעשה זאת כאן, אך לאור נסיון העבר מובטחני שחברי הפורום הנפלאים כבר ידאגו לזאת, כדרכם בקדש....

ולסיום: הריני לברך את המהדיר, כשם שזכה לההדיר ספר זה, כך יזכה לההדיר ספרים רבים אחרים, וליתבדר שמעתיה בבי מדרשא, ויקויים בו מקרא שכתוב, אגורה באהלך עולמים.

[אגב, חפשתי את הספר בחנויות ולא מצאתי, האם העלאת הספר באוצר קדמה להופעתו בדפוס?]

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 2:03 pm
על ידי ציבור
הבונה כתב:
עדויות.gifמקובל במקרים כאלו גם לרשום ביקורת כלשהי, ותמיד יש מה לכתוב. אפשר למשל לטעון מדוע לא נכנס המהדיר לענין קרוב פלוני (למרות שאילו היה נכנס לכל עניין קרוב, היה הספר מקבל עובי של פיל), או מדוע לא האריך בנושא פלמוני (כאילו שאם כן היה מאריך לא היו טוענים מדוע לא קיצר), ועוד כהנה וכהנה. לא אעשה זאת כאן, אך לאור נסיון העבר מובטחני שחברי הפורום הנפלאים כבר ידאגו לזאת, כדרכם בקדש....דווקא לי אין כל ביקורת, ואדרבה ברכתי היא להרב המהדיר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 2:15 pm
על ידי אברהם
גם אני הקטן, אצרף ברכתי לרבינו המהדיר הנכבד והיקר, שעשה מלאכה מקיפה ועצומה, בהוצאת חיבור חשוב זה מעוטר בהערות נכבדות ומבוא מקיף.

יזכה להמשיך במפעליו הגדולים, ולזכות את ישראל במאמרים, חיבורים וספרים רבים.

אולי לכבוד שמחת ההוצאה לאור יסכימו לאפשר הקריאה בספר גם לשאינם מנויים?

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 2:30 pm
על ידי תוכן
אכן יום בשורה הוא יום זה. וחזקה על המהדיר שהוציא מתחת ידו דבר מתוקן בכל מיני תיקונים מועילים ונעלים. שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 2:52 pm
על ידי כהן
מעניין מאוד,אולי אפשרי להעלות איזה קטע מחודש מהספר לדוגמא

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:00 pm
על ידי הבונה
כהן כתב:מעניין מאוד,אולי אפשרי להעלות איזה קטע מחודש מהספר לדוגמא

כיון שאינני מנוי על המקוון ואינני יכול להגיע לאחר עמ' 40, אעלה כאן בינתיים (עד שיעלו מן הספר החדש שבאתר) מתוך המלאכת שלמה עדיות מה שמעתיק מלשון רבינו:
א. דברי הקדמה שלו בו מתאר את מציאת ה"גמרא".
ב. ציטטה ארוכה מן ה"גמרא".
ג. פירוש הרש"ס עצמו על אותה "גמרא".
ד. רישום המלאכת שלמה אלו סוגיות מוכרות מהש"ס שלנו, מובאות בהמשך:
מלאכש1.PNG
מלאכש1.PNG (46.55 KiB) נצפה 7141 פעמים

מלאכש2.PNG
מלאכש2.PNG (99.05 KiB) נצפה 7141 פעמים

מלאכש3.PNG
מלאכש3.PNG (31.68 KiB) נצפה 7141 פעמים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:06 pm
על ידי אליהוא
הביקורת שתהיה אם תהיה, היא על כך ששוב אהבת שלום הוציאו ספר שמכון אופק שם עליו יד ואף הדפיס עלים לדוגמא ממנו בתוס' רא"ש חגיגה, [שגם הוא כבר נדפס ע"י מוה"ק], אך כמובן שכבר עבר עידן ועידנים ועדיין לא נדפס הספר ודאי אין בזה אפי' טעם לפגם וכמובן.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:18 pm
על ידי איש_ספר
אליהוא כתב:הביקורת שתהיה אם תהיה, היא על כך ששוב אהבת שלום הוציאו ספר שמכון אופק שם עליו יד ואף הדפיס עלים לדוגמא ממנו בתוס' רא"ש חגיגה, [שגם הוא כבר נדפס ע"י מוה"ק], אך כמובן שכבר עבר עידן ועידנים ועדיין לא נדפס הספר ודאי אין בזה אפי' טעם לפגם וכמובן.
במבוא פרק מיוחד על החכמים שהכירו את החיבור והנסינות שנעשו להוצאתו. את הפרק חותמים דברים אלו:
יוזמות אחרונות_Page_1.jpg
יוזמות אחרונות_Page_1.jpg (186.2 KiB) נצפה 7105 פעמים
יוזמות אחרונות_Page_2.jpg
יוזמות אחרונות_Page_2.jpg (118.9 KiB) נצפה 7105 פעמים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:19 pm
על ידי הבונה
שמא גם עמוד או שניים מגוף החיבור שמתחיל אחרי עמ' ה-40.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:26 pm
על ידי איש_ספר
בקרוב אעלה כמה קטעים מעניינים מגוף הספר
לפנינו מכתב בחתימת מרן הקדוש, בו הוא מבקש לפרוע את הכספים השייכים לרש"ס, לאלמנתו ויתומיו.
מרן.jpg
מרן.jpg (274.76 KiB) נצפה 7106 פעמים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 06, 2012 8:19 pm
על ידי בגולה
במבוא, עמ' 13, כתב המהדיר אודות פירושו על ירושלמי שקלים: "עוד טרם הדפסתו הובאו פירושיו בפי גדולי האחרונים". ובהערה 45 מביא רשימה שמצא שהביאו פירושו זה, והוסיף ש"מן הסתם אין רשימה זו מלאה".
ואכן באתי להוסיף ע"ז:
החיד"א - חוץ מהמקומות שהזכיר שם, יש להוסיף: פתח עינים, שקלים, פ"ג מ"ב: "וכן ראיתי זה שנים רבות בפירוש מהר"ש סירילייו כ"י...". וביוסף אומץ סי' עג אות ב (מביא אותו ענין שמביא בפתח עינים).
טל אורות (?) - ראה בהמשך.

ביוסף אומץ שם, כתב:
ראיתי בספר טל אורות הנז' דף ג' שהביא אותה שאמרו בירושלמי פ"ג דשקלים וימלא פיו מויי א"ר תנחומא מפני הברכה, והביא מה שפירשו הרב יפה מראה והרב מהר"ש שרילייו בפירושו כ"י, והקשה עליהם, ועד אחרן הביא דברי הגאון מהר"ר צבי ז"ל בתשובותיו סי' קכ"א שפירש 'מפני הברכה' שצריך לברך התורם הלשכה בשעה שהוא תורם, וכתב דחיפש ולא מצא ברכה זו.
ואני הפעוט תמהני עליו דמר ניהו דהיה לו פירוש הרב מהר"ש שרילייו כמו שהביא דבריו, איך לא שלטו מאור עיניו דמהר"ש הנז' מביא פירוש זה של מהר"ר צבי משם הראב"ד ז"ל.

ואלו הם דברי הרש"ס שם:
רשס.jpg
רשס.jpg (46.68 KiB) נצפה 7060 פעמים

אמנם כד נעיין ב'טל אורות' שם, נחזי שמביא פירוש אחר לגמרי, דברים שאינם ברש"ס לפנינו, שכתב שם:
וראיתי למוהר"א (?) שרילייו בשיטתו למס' שקלים מכתיבת יד שפי' וז"ל שהיו מדברין עמו כדי שלא יבלע מעות וימלא פומיה מאי, קושיא היא למה היו מדברי' ימלא פיו מים וכאשר יצא יפלוט המים ובודאי שלא יבלע המים בפיו, ומשני מפני הברכה שצריך לברך על המים, וכיון שנותנן לתוך פיו ואינו בולען מיד פטור מלברך והדר לא חזו ונמצא מפסיד הברכה וכן פסק ר"ח ז"ל בפרק שלשה שאכול דמשקין בלא ברכה בולען כיון דנותנן לתוך פיו מאישׂי, ע"כ.

וכאמור, דברים אלו ליתא לפנינו בפי' רש"ס (וכן אינם במלאכת שלמה שהביא הרש"ס בזה), ובכן אפשר היה הכתב יד שתח"י מהדו' קמא (במאמרו של עסיס בזה לא ראיתי שיעיר בקטע זה), או אפשר הפי' שהיה תח"י אינו פירושו של הרש"ס (מוהר"א? כנדפס שם?).
ובכל אופן, לכאורה סרה תלונת החיד"א עליו "דמר ניהו דהיה לו פירוש הרב מהר"ש שרילייו כמו שהביא דבריו, איך לא שלטו מאור עיניו דמהר"ש הנז' מביא פירוש זה של מהר"ר צבי משם הראב"ד ז"ל", שכן לפניו לא היתה זאת.
וטעון בירור.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 07, 2012 12:06 am
על ידי איש_ספר
יש"כ הרב בגולה. וקצ"ע איך החיד"א שהיה לפניו פירוש הרש"ס לשקלים לא שת ליבו שכל המצוטט ע"י הרב ט"א אינו מצוי לפניו.
----
אגב, במבוא לחיבור, נכתב על הזהירות שננקטה שלא להוציא את החיבור בתבנית גמרא, כדי לא להכשיל את המעיינים שיסברו בטעות שלפניהם גמרא מקורית בבלית או ירושלמית. וכך נכתב שם:
רשימה.jpg
רשימה.jpg (184.17 KiB) נצפה 7010 פעמים

עתה הראוני שגם עורכי עו"ה נכשלו בכך: הגהות וציונים לשבת דף ט"ו:
ללא שם.png
ללא שם.png (67.73 KiB) נצפה 7010 פעמים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 07, 2012 12:54 am
על ידי בגולה
איש_ספר כתב:יש"כ הרב בגולה. וקצ"ע איך החיד"א שהיה לפניו פירוש הרש"ס לשקלים לא שת ליבו שכל המצוטט ע"י הרב ט"א אינו מצוי לפניו.
----

האם אכן היה הכת"י לפניו? לשונו בשה"ג הוא: "ויבר פי' לירושלמי... וישנו בעה"ק ירושלים ת"ו כ"י והנאני מאד".
האם אין לשון זה מורה שאין הכת"י לפניו? (שו"ר שלשון השה"ג מובא גם במבוא שם עמ' 26).
וראה שם במבוא עמוד 23 שהביא שחתימת החיד"א מתנוססת על הכת"י, ושהיה ברשותו. ובהערה 99 שכתב: "פרטים נוספים על הזמן המדויק בו היה כ"י בבעלות הגחיד"א ראה מה שהאריך סמואל, (רש"ס עמ' 49 ) ומה שהביא מדברי חכמים נוספים שעמדו בדבר".
ומלשונו בשה"ג הנז', נראה שלא היה הכת"י ברשותו ובחזקתו - עכ"פ בשעת כתיבתו שורות אלו.
ואפי' שהחיד"א לא נעלם מזכרונו כלום, וכפי שהביא שם דברי הראב"ד, עדיין אפשר שלא זכר אם ישנו שם לשון שהביא הטל אורות או לא.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ג' מאי 08, 2012 8:29 pm
על ידי חכם באשי
אחד מידידיי בקשני להעלות את שאלתו-משאלתו, וזו לשונה:
היכן ניתן להשיג את הספר?
פניתי למכון 'אהבת שלום' והם כלל לא שמעו על צאת הספר לאור!...
מה פשר הדבר?

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ג' מאי 08, 2012 9:06 pm
על ידי איש_ספר
פשר הדבר שהספר לא הודפס עדיין, ובאדיבות אהבת שלום ניתן כבר לאוצר המקוון למנויי חבילת אהבת שלום.
כנראה שהידיד פנה למי מעובדי אהבת שלום שאחראי על הפצת ספרים (נדפסים), שאינו מעודכן בספרים העומדים להדפס.
בכל מקרה בקרוב ממש עתיד הספר לעלות על מזב'ח הדפוס לשמחת וכו' ותשוקת וכו'.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ג' מאי 08, 2012 9:26 pm
על ידי חכם באשי
תודה רבה.
הפסת את דעת ידידי.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ה' מאי 10, 2012 7:29 pm
על ידי תיקו
מצו"ב המאמר הנזכר בהערות.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ה' מאי 10, 2012 7:41 pm
על ידי איש_ספר
תיקו כתב:מצו"ב המאמר הנזכר בהערות.

מאמר זה נזכר רק בההערה הראשונה, שאר המובאות של סמואל, הן מתוך עבודת ד"ר על הרש"ס שלא באה בדפוס. (אשמח מאד אם מישהו ימצא אותה ברשת).

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 13, 2012 2:15 pm
על ידי תיקו

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 13, 2012 4:05 pm
על ידי אליהוא
אודה מאוד למי שיכול להעלות לכאן את פירושו של הרש"ס לפרק ז' משנה ג'

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' מאי 13, 2012 4:25 pm
על ידי בגולה
החיבור הוא רק עד פרק ו משנה ג, משם ואילך החיבור לא נשלם בכת"י.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 2:41 am
על ידי איש_ספר
בגולה כתב:החיבור הוא רק עד פרק ו משנה ג, משם ואילך החיבור לא נשלם בכת"י.

אכן.
אמנם לפני המלאכ"ש עמד כת"י שלם יותר ובו גם על פרקים ז' ח'.
המבואות הבודדות שהביא משם במלאכ"ש, נלקטו בסוף החיבור, אך אין שם את אשר ביקש אליהוא.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 2:44 am
על ידי בגולה
אכן, ולכן הקפדתי להעתיק לשונו של העורך "החיבור לא נשלם בכת"י.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 9:35 am
על ידי בגולה
בעלי תמר, ריש ח"א, (שנזכר באשכול אחר), כתב בנוגע לחיבור זה, שיש לברך עליו ברוך שחלק מחכמתו ליראיו:

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 12:01 pm
על ידי הבונה
הוא כותב כך על יסוד דברי הרחיד"א בשה"ג שכותב:
וברכתי ברוך שחלק וכו'
וכבר הובאו דברי הרחיד"א באשכול הפתיחה.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 12:07 pm
על ידי בינה נא זאת!
וכאשר הרבנים כותבים במליצה "וברכתי עליו ברכת הנהנין/השבח", גם שם הכוונה לברכה ממש?

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 4:59 pm
על ידי אליהוא
נסיון נוסף:
פ"ה מ"ו הוא היה מטמא שער הפקודה.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מאי 14, 2012 10:35 pm
על ידי איש_ספר
אליהוא כתב:נסיון נוסף:
פ"ה מ"ו הוא היה מטמא שער הפקודה.
שער פקודה_Page_1.jpg
שער פקודה_Page_1.jpg (178.23 KiB) נצפה 6626 פעמים
שער פקודה_Page_2.jpg
שער פקודה_Page_2.jpg (144.63 KiB) נצפה 6626 פעמים
שער פקודה_Page_3.jpg
שער פקודה_Page_3.jpg (141.25 KiB) נצפה 6626 פעמים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ג' מאי 15, 2012 5:24 pm
על ידי אליהוא
יש"כ.
תפוחי זהב במשכיות כסף.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ג' מאי 15, 2012 11:12 pm
על ידי מותיב ומפרק
תשח"ח להגאון הרב המהדיר על עבודתו הנפלאה כדרכו מאז!!
חמרא למרי' וכו'!!

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' יולי 22, 2012 3:01 am
על ידי תיקו
כאן בעמ' 18 התפרסמה כתבה אודות הספר הלז.
[כמובן בלא נקיטת עמדה וכו']

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: א' דצמבר 22, 2013 2:04 pm
על ידי עשוי לנחת
כעת זכינו ונדפס הספר לחנויות. ראיתיו בסקירה מהירה ביותר [כמעט תוכ"ד ריצה] ועכ"ז רמת העריכה והמבוא המיוחד השאירו עלי רושם עז.
מי יתן ויעלה איש_ספר את המבוא הנפלא.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' דצמבר 23, 2013 8:27 am
על ידי איש_ספר
בעדכון הקרוב תוחלף המהדורה שבאוצר במהדורה שהופיעה בדפוס, שהיא מתוקנת יותר.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מרץ 03, 2014 7:11 am
על ידי ישבב הסופר
זה עתה זכו יושבי ארץ העמים לזריחת אורו של ספר זה, להנאות בהם בני אדם.
ומומחיותו של הג' המהדיר ניכרת מתוכו, משופרא דשופרי, עידית דידיה ועידית דעלמא.

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ב' מרץ 03, 2014 9:23 pm
על ידי מגיה
איש_ספר כתב:בעדכון הקרוב תוחלף המהדורה שבאוצר במהדורה שהופיעה בדפוס, שהיא מתוקנת יותר.


הוחלף במהדורה שנסרקו ממנה רק העמודים האי זוגיים

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]

פורסם: ו' אוקטובר 17, 2014 1:16 pm
על ידי פרץ מוצקין
איש_ספר כתב:
תיקו כתב:מצו"ב המאמר הנזכר בהערות.

מאמר זה נזכר רק בההערה הראשונה, שאר המובאות של סמואל, הן מתוך עבודת ד"ר על הרש"ס שלא באה בדפוס. (אשמח מאד אם מישהו ימצא אותה ברשת).

בערב החג נפטר הרב עמוס שמואל סמואל ז"ל.
(היה קרוב למשפחת פראג הירושלמית ואיני יודע בדיוק האיך)

Re: בשורה לחובבי ספר: חיבור הר"ש סירילאו על עדיות יצא לאו[צ]ר

פורסם: א' אוגוסט 27, 2017 2:40 pm
על ידי עדיאל ברויאר
קראתי את מרבית המבוא המקיף שבראש הספר. הנה שני תיקונים ושתי הערות קלות:

1. בעמ' 24 : 'כמבואר בגמ', וחסר גרש נוסף שנשמט בגלל הקיצור גמ'.
2. בעמ' 25-24, בנוגע לשתי הטענות, הציון המיותר "כמבואר בגמ'" והד"ה המיותר, נדמה שהן כשלעצמן אינן מוכיחות שהרי היה אפשר לטעון שרש"ס הגיה את החיבור ומחק חלקים מהגמרא ושכח לעדכן את הפירוש בהתאם (ועוד כהנה סיפורים מסיפורים שונים שאפשר להציע).
3. בעמ' 49: "איך בכך מן התימה", וצ"ל: אין.
4. בעמ' 52, בנוגע לאפשרות שהרוקח כתב פירוש לעדיות - יעויין בדברים המעניינים של י' זוסמן במאמר על פירוש הראב"ד לשקלים, ששם הוא מצביע על קשרים בין פירושי הראב"ד לכמה מסכתות ומדרשים ובין פירושים לאותם חיבורים מבית המדרש של חסידי אשכנז. ושמא גם כאן כך? אולם, זוהי השערה בלי בסיס עד כדי כך שאיני בטוח שהיה טעם להזכיר אותה במבוא, אבל בכ"ז היא מעניינת.