עמוד 1 מתוך 1

בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:12 pm
על ידי אליהוא
שמעתי שנמצא כת"י מבן המהרי"ל נגד הספר ליקוטי מהרי"ל.
וזה אישוש לטענת ה'שמש קטן' כלשון מהר"ח מוואלז'ין [כידוע מפולמוס הבן סירא שטען הרר"מ עי' צי"א ואכמ"ל].

האם ידוע לרבנים החשובים כאן אודות זה?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' מאי 06, 2012 3:28 pm
על ידי איש_ספר
פורסם לפני כמה שנים ע"י הרב י"מ פלס בישורון כ עמ' תת"צ ואילך.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' מאי 06, 2012 8:16 pm
על ידי שבטיישראל
האם יש אפשרות להעלות לכאן המאמר המדובר ?

ייש"כ

נ.ב. זה כבר כמה שנים שספרו של הרב פלס בענין המהרי"ל אמור לצאת לאור ....

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' מאי 06, 2012 8:21 pm
על ידי ברקים רב
.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 1:53 am
על ידי חלמיש
כבר כתב על כך י"י יובל בספרו חכמים בדורם, עמ' 224

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 8:13 am
על ידי בברכה המשולשת
חלמיש כתב:כבר כתב על כך י"י יובל בספרו חכמים בדורם, עמ' 224


מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 9:31 am
על ידי חכם באשי
בברכה המשולשת כתב:מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)


תלוי את מי שואלים...
יובל עצמו טוען (במאמר ביקורת שפירסם על ספרי הראשונים שהוציאו מכון ירושלים), שהרב פלס לא ההדיר נכונה, לא קרא היטב את כתה"י וכו'...

ובנוגע לספרו של פלס על המהרי"ל, כנראה זה עיבוד מעבודת הד"ר שלו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 10:43 am
על ידי בברכה המשולשת
חכם באשי כתב:
בברכה המשולשת כתב:מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)


תלוי את מי שואלים...
יובל עצמו טוען (במאמר ביקורת שפירסם על ספרי הראשונים שהוציאו מכון ירושלים), שהרב פלס לא ההדיר נכונה, לא קרא היטב את כתה"י וכו'...

ובנוגע לספרו של פלס על המהרי"ל, כנראה זה עיבוד מעבודת הד"ר שלו.


קראתי את המאמר הנ"ל של יובל- לא השתכנעתי.
אגב עבודת הדוקטורט של הרב פלס- מומלץ לעיין בהקדמתו, הדנה בצורה יפה ביחס בין האקדמיה לבית המדרש.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 12:11 pm
על ידי חכם באשי
מה יש להשתכנע ממאמרו של יובל? הרי הוא מביא עובדות.
עכ"פ, יובל ופלס עצמם מעולם לא התקוטטו, ואם כן - הרי שהם כבר השלימו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 3:00 pm
על ידי אליהוא
יש"כ להרב א"ס.
כמדומה שעל מאמרו של יובל נדפס תגובה במוריה.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ב' מאי 07, 2012 3:02 pm
על ידי בברכה המשולשת
חכם באשי כתב:עכ"פ, יובל ופלס עצמם מעולם לא התקוטטו, ואם כן - הרי שהם כבר השלימו.


ב"ה שאין מריבות.
(אגב, גם אני לא דברתי על מריבות, ח"ו, אלא על טיב עבודתו (ודמיונו המפותח) של יובל, וכבר קדמוני אחרים, כמו פליישר המנוח, גרוסמן ואחרים...)

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ו' ספטמבר 27, 2013 1:26 am
על ידי גם זו לטובה
אליהוא כתב:[כידוע מפולמוס הבן סירא שטען הרר"מ עי' צי"א ואכמ"ל]


מי הוא הרמ"מ?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ש' ספטמבר 28, 2013 11:02 pm
על ידי חכם באשי
רר"מ = ר' ראובן מרגליות.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' ספטמבר 29, 2013 2:26 am
על ידי גם זו לטובה
חכם באשי כתב:רר"מ = ר' ראובן מרגליות.


ואולי תוכל גם לגלות לנו, מה טען הרר"מ על ר"ז מחבר ספר מנהגי מהרי"ל.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' ספטמבר 29, 2013 3:10 am
על ידי יעקב כהן
גם זו לטובה כתב:
חכם באשי כתב:רר"מ = ר' ראובן מרגליות.

ואולי תוכל גם לגלות לנו, מה טען הרר"מ על ר"ז מחבר ספר מנהגי מהרי"ל.

עיין בעוללות סימן יב.
עוללות סימן יב.pdf
(122.25 KiB) הורד 355 פעמים

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' ספטמבר 29, 2013 3:32 am
על ידי יאיר
במחילה אבל לא הבנתי כיצד האמין היעב"ץ שנשים יכולות להתעבר מאכילת ענבים או שתייה ממי נילוס?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' ספטמבר 29, 2013 3:40 am
על ידי גם זו לטובה
יעקב כהן כתב:
גם זו לטובה כתב:
חכם באשי כתב:רר"מ = ר' ראובן מרגליות.

ואולי תוכל גם לגלות לנו, מה טען הרר"מ על ר"ז מחבר ספר מנהגי מהרי"ל.

עיין בעוללות סימן יב.
עוללות סימן יב.pdf


יש"כ

באמת יש לתמוה מניין לגר"ח, שר"ז היה "שמש קטן"? וכמד' שהסיק כן מהספר עצמו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: א' ספטמבר 29, 2013 1:54 pm
על ידי יעקב כהן
יאיר כתב:במחילה אבל לא הבנתי כיצד האמין היעב"ץ שנשים יכולות להתעבר מאכילת ענבים או שתייה ממי נילוס?

רק להדגיש את דבריך.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ג' ינואר 06, 2015 8:29 pm
על ידי גם זו לטובה
האדר"ת (מענה אליהו צו)

ראיתי בלקוטי מהרי"ל קרוב לסוף הלכות הגעלה, כתב: "אמר מהר"ש שמה"ר אייזיק ז"ל אמר שאין להגעיל לפסח כלים המשוקדים שקורין גישמעלצט או גיבלעכמולט, והטעם כי עושין אותו מן מיני זכוכית, לכך דינו ככלי חרס ואינו יוצא מידי דופיו בהגעלה. וכן סבר מהר"י סג"ל, ונכון להחמיר". ויעוין שם עוד, שכתב שאם משוקד מבחוץ מוכח שאין משתמשין שם אין לחוש כו', ע"ש. ואם כי דברי בעלי הלקוטים אינם מוחזקים בעיני מאז, אך כל רבותינו האחרונים ז"ל לא דקדקו אחריו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 9:06 pm
על ידי דוב גרין
במאמר שהובא כאו מישורון כתב (עמ' תתצ"א): "בנעוריו התגורר במגנצא בבית עמו". עוד שם (עמ' תתצ"ו): "ומה"ר שמעון לא גדל סמוך לאביו, אלא בבית אמו". ובגגל זה לא הכיר את אביו.
ודברי טעות הם. דבמקור (חנוכה סי' א) כתוב סך הכל שאשתו הרבנית ובני' היו יושנים בבית נפרד ומהרי"ל הי' ושן אצל הבחורים. ופשוט.

ומה דעתכם אודות פירושו במכתב מהר"ח מוואלוזין (עמ' תתק"ה)?
לא ראיתי הדוקטורט, (אולי יכולים להעלותו) אבל אם זה "בית המדרש" אז האקדמי' ניצח. זה נראה מאד ילדותי ("נציע כאן שיחה המאפשרת טעות" ) ובכלל לא הבנתי כל הענין של זיך אננעמען פארן כבוד של נשוא ספרו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 10:42 pm
על ידי אוצר החכמה
יאיר כתב:במחילה אבל לא הבנתי כיצד האמין היעב"ץ שנשים יכולות להתעבר מאכילת ענבים או שתייה ממי נילוס?


זה גם לא מובן שהרי נוגד את ההלכה שהרי מי שהלך בעלה והתעברה וילדה אחר תריסר ירחי נאסרת עליו, ודלמא שתתה ממי הנילוס או אכלה מהגפנים האלה?
ואולי סבר שאם אינה טוענת כך לא תלינן בזה ואם תטען באמת תיאמן?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 10:52 pm
על ידי שברי לוחות
רבי מתתיהו שטראשון.PDF
(173.42 KiB) הורד 233 פעמים

גם הוא תמה כאן על היעב"ץ

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 11:22 pm
על ידי יאיר
אוצר החכמה כתב:
יאיר כתב:במחילה אבל לא הבנתי כיצד האמין היעב"ץ שנשים יכולות להתעבר מאכילת ענבים או שתייה ממי נילוס?


זה גם לא מובן שהרי נוגד את ההלכה שהרי מי שהלך בעלה והתעברה וילדה אחר תריסר ירחי נאסרת עליו, ודלמא שתתה ממי הנילוס או אכלה מהגפנים האלה?
ואולי סבר שאם אינה טוענת כך לא תלינן בזה ואם תטען באמת תיאמן?

גם אם לא תטען, דלמא לא שתתה/אכלה ולא ידעה דמעברים הם? ושמא י"ל סד"ל.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ד' ינואר 07, 2015 11:34 pm
על ידי צופר הנעמתי
אוצר החכמה כתב:
יאיר כתב:במחילה אבל לא הבנתי כיצד האמין היעב"ץ שנשים יכולות להתעבר מאכילת ענבים או שתייה ממי נילוס?


זה גם לא מובן שהרי נוגד את ההלכה שהרי מי שהלך בעלה והתעברה וילדה אחר תריסר ירחי נאסרת עליו, ודלמא שתתה ממי הנילוס או אכלה מהגפנים האלה?
ואולי סבר שאם אינה טוענת כך לא תלינן בזה ואם תטען באמת תיאמן?


לא צריך להסחף הוא סיפר על שמועה ששמע זה לא אומר שהוא התייחס אליה מספיק ברצינות בשביל לחשבן בדיוק הלכה למעשה.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ש' ינואר 10, 2015 11:21 pm
על ידי ירח מלא
הנני להביא כאן מה שמובא בכתבי על דברי מרן רבינו זיע"א מוולאזין.
"כי כן נתפשטו ונדפסו הנהגות מהרי"ל ע"י שמש קטן ששמש אותו" הוא המכונה רבי זלמן משוטיגווערא תלמיד המהרי"ל. כתב בתשובות חוט השני (לאביו של בעל החוות יאיר) סי' ל"א "ואם לדקדק בלשון מהרי"ל חי נפישי הדקדוק בו הוא מלאכה של בטלה ויגיע לריק כי הוא לא כתב הענינים כל כך בדקדוק והורק מכלי אל כלי כמו שכתב הוא עצמו בהקדמה". האדר"ת כתב (מכת"י, ישורון ט' עמ' תרל"ח) "וכבר מילתי אמורה במקום אחר שהמלקט היה איש פשוט ולא ידע כלום ורק ממה שהתחמם כנגר אור התורה מאור הגולה ושמע מפיו היה כותב אבל בעצמו לא ידע להבחין הדברים מאומה וכמו שהראתי בכמה מקומות בס"ד שס' לקוטי מהרי"ל הוא מלא שגיאות בכל דבריו וגם לשונו הוא לשון עלגים שרי ליה מריה". רב"ש המבורגר (במבוא מקיף למנהגים דק"ק וורמיישא, הוצאת מכון י-ם) ציין לדברי הט"ז (יו"ד סי' ק"כ סקי"א) "ובאמת גם במהרי"ל לא חתם מהרי"ל עצמו על זה אלא המעתיק אפשר ששמע וטעה כנלע"ד", וכן באו"ח (תרכ"ט סק"ב) "והכותב ספר מהרי"ל טעה בזה".
החתם סופר (פסחים נ"א. ד"ה ורבב"ח) כתב "ופסק מהרי"ל ברור, אך הכותב ספר מהרי"ל היה תלמידו וכמה פעמים כתב כסומא בארובה במ"כ ולא הבין דברי רבו על מתכונתן".
עי' גם בר"מ שטרשון, מבחר כתבים, עמ' רל"ט, שהביא את דברי רבינו בקשר ל'נתעברה באמבטי' המוזכר בספר מהרי"ל.
עי' בישורון כ' עמ' תת"צ מאמר מהרב ישראל פלס שהרבה להוכיח על גדלותו של רבי זלמן (אגב, לכותב המאמר היה את הגירסא המשובשת 'לגבי דידי').
יתכן מאד שאין כוונת רבינו להמעיט במעלתו של רבי זלמן כי אם ביחוסו למהרי"ל. דהיינו שרבי יששכר בער היה תלמיד להגר"א ביחס יותר ממה שהיה רבי זלמן להמהרי"ל, שהיה רק משמשו ועוקב אחר הנהגותיו אבל לא היה תלמיד. ולכן אין מלאכה זו של כתיבת הנהגות הולמת את רבי יששכר בער שהוא תלמיד לאדונינו הגר"א ובידו לערוך את ספריו וכדו'. ועי' בהקדמת המחבר לארחות רבינו ח"ב.
אמנם הבנה חדשה בענין שמעתי מהרב ישראל פלס, שע"פ בדיקת צורת האותיות שבדפוס ראשון של המעשה רב מוכח שכלל לא היה כתוב 'מהרי"ל' אלא שם אחר [לדעתו, רבינו התכוון למהר"ם מרוטנבורג ולספר הנהגותיו תשב"ץ קטן] ובמיוחד שמצא כי הגר"א הביא הנהגות בשם המהרי"ל, וממילא כל אלו שניתלו בדברי רבינו לגבי יחסו לרבי זלמן משוטיגווערא, אין להם על מה ומי שיסמוכו.

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ה' יולי 11, 2019 4:05 pm
על ידי לענין
חכם באשי כתב:
בברכה המשולשת כתב:מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)


תלוי את מי שואלים...
יובל עצמו טוען (במאמר ביקורת שפירסם על ספרי הראשונים שהוציאו מכון ירושלים), שהרב פלס לא ההדיר נכונה, לא קרא היטב את כתה"י וכו'...

ובנוגע לספרו של פלס על המהרי"ל, כנראה זה עיבוד מעבודת הד"ר שלו.


אפשר בבקשה להעלות את מאמרי יובל המדוברים?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ה' יולי 11, 2019 5:04 pm
על ידי לב האבן
לענין כתב:
חכם באשי כתב:
בברכה המשולשת כתב:מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)


תלוי את מי שואלים...
יובל עצמו טוען (במאמר ביקורת שפירסם על ספרי הראשונים שהוציאו מכון ירושלים), שהרב פלס לא ההדיר נכונה, לא קרא היטב את כתה"י וכו'...

ובנוגע לספרו של פלס על המהרי"ל, כנראה זה עיבוד מעבודת הד"ר שלו.


אפשר בבקשה להעלות את מאמרי יובל המדוברים?


Israel_Jacob_Yuval_Concerning_Some_of_th.pdf
(552.47 KiB) הורד 84 פעמים

מחשבון שלו באתר academia

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ה' יולי 11, 2019 7:51 pm
על ידי לענין
לב האבן כתב:
לענין כתב:
חכם באשי כתב:
בברכה המשולשת כתב:מן הסתם לא באותה רמת פירוט כמו הרב פלס (ומהיכרות עם כתביו של יובל- הוא גם לא מתקרב לאותה רמה של דיוק של הרב פלס)


תלוי את מי שואלים...
יובל עצמו טוען (במאמר ביקורת שפירסם על ספרי הראשונים שהוציאו מכון ירושלים), שהרב פלס לא ההדיר נכונה, לא קרא היטב את כתה"י וכו'...

ובנוגע לספרו של פלס על המהרי"ל, כנראה זה עיבוד מעבודת הד"ר שלו.


אפשר בבקשה להעלות את מאמרי יובל המדוברים?


Israel_Jacob_Yuval_Concerning_Some_of_th.pdf

מחשבון שלו באתר academia


לב, תודותי!

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ה' יולי 11, 2019 9:19 pm
על ידי מקדש מלך
יעקב כהן כתב:
גם זו לטובה כתב:
חכם באשי כתב:רר"מ = ר' ראובן מרגליות.

ואולי תוכל גם לגלות לנו, מה טען הרר"מ על ר"ז מחבר ספר מנהגי מהרי"ל.

עיין בעוללות סימן יב.
עוללות סימן יב.pdf

מה שכתב בפשטות שבין ירמיהו לשמעון הצדיק היו מאתיים שנה, הוא לפי מניין חכמינו שמלכות פרס פשטה בפני הבית ל"ד שנה, או לפי מנין העכו"ם?

Re: בן המהרי"ל נגד הספר מהרי"ל

פורסם: ו' יולי 12, 2019 1:04 am
על ידי שייף נפיק
אגב, אריכות בענין התעברה באמטי והמסתעף יש בסוף ספר יד דוד (זינצהיים) המסודר לפי ערכים, בסוף הספר ישנה התכתבות מרתקת בין הגר''ד זינצהיים לת''ח וידען אחד. עיי''ש