עמוד 1 מתוך 1

טעם לנתינת יוסף לאחיו חליפות שמלות

פורסם: ה' פברואר 13, 2020 9:15 pm
על ידי שברי לוחות
בתורה שלמה בפרשת ויגש מה, כב אות עז הביא בהערה בשם העקידה שנתן יוסף לאחיו חליפות שמלות לתת להם בגדים חדשים ומשובחים שילבשום עתה תחת בגדי רועים שהיה עליהם כי רצה יוסף שכל רואהים יכירום שהם אנשים נכבדים ואחי המושל.
בעקידה שם כתב: 'לכולם נתן לאיש חליפות שמלות. כי רצה שישנו לבושיהם לטוב כמו שעשה הוא כשיצא מן הבור כדי שישמח אביהם בהם'. ולא זהו הטעם שהביא התורה שלימה.
האם יש טעם זה בעקידה במקום אחר, או שמא יש מקור אחר לטעם זה.