עמוד 1 מתוך 1

באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 7:44 pm
על ידי א_צאנזער
באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה, וכל שלא הביא ראיה גמורה וברורה לאיסור הרי הדבר מותר

[כן כתוב לחכ"א בשם שו"ת אבני נזר].

ול"מ.

אודה לכל הוספה או הפניה אחרת בנושא.

Re: באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 8:37 pm
על ידי ישראל אליהו
יש נוב"י שאומר שבדרבנן כחא דאיסורא עדיף לאשמעינן.

Re: באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 8:43 pm
על ידי יבנה
משנה מסכת ידים פרק ד משנה ג
א"ר ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד שאתה מחמיר שכל המחמיר עליו ראיה ללמד

Re: באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 8:44 pm
על ידי יבנה
ישראל אליהו כתב:יש נוב"י שאומר שבדרבנן כחא דאיסורא עדיף לאשמעינן.

רש"י מסכת ביצה דף ב עמוד ב
דהתירא עדיף ליה - טוב לו להשמיענו כח דברי המתיר, שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר, אבל כח האוסרין אינה ראיה, שהכל יכולין להחמיר, ואפילו בדבר המותר.

Re: באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 10:21 pm
על ידי יבנה

Re: באיסורי דרבנן על המחמיר להביא ראיה

פורסם: א' מרץ 15, 2020 10:54 pm
על ידי אספקלריא
ידוע דספק דרבנן לקולא, ולכן אם פוסקים לחומרא יש להביא ראיות.
ובדאורייתא שספקו לחומרא, על המיקל להביא ראיה, ולכן כחא דהיתרא עדיף, פי' שהוא חידוש גדול להתיר בספק דאורייתא.
[ובדרבנן כח דאיסורא עדיף שחידוש הגדול הוא לאסור].
viewtopic.php?f=17&t=19837&p=193119&hilit=#p193217