עמוד 1 מתוך 1

איפה יש תוספות שמתייחס לדיוק בלשון רש"י

פורסם: ד' מאי 20, 2020 12:50 am
על ידי אהרן תאומים
זכורני שתוס כותב מפורשות שצריך לדקדק בדברי רש"י