עמוד 1 מתוך 1

ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 4:28 pm
על ידי איתן נוי
זכור לי מקדמת דנא שקראתי בעלון מסביב לשולחן מהר' ירחמיל קראם שלי'
מי שכשהגיע זמן ק"ש אך עדיין לא קרא ברכות התורה כיצד ינהג וכתב שם שאמנם יקרא ק"ש ללא ברכות התורה
אך יענש ע"כ שקרא בלי ברכות התורה.
האם ידוע מקור?

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 4:57 pm
על ידי צביב
כתב בשו''ת בצל החכמה, ( הרב שטרן)
שמי שנכנס לבית הכנסת ורואה שעבר זמן קריאת שמע, יקרא מיד ק''ש,
גם קודם ברכות התורה
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, ויכול עוד להספיק.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 5:27 pm
על ידי איתן נוי
נכון. אמנם לכאורה כ"ז נכון לעניין זמן הנץ החמה. ויש המקפידים להתחיל תפילת י"ח דווקא לאחר שעלה הגלגל חמה כולו (כך נוהג חכם משה צדקה הי"ו)
אך לעניין ק"ש בזמנה, בדקה אחת כבר יפסיד ק"ש דאורייתא בזמנה ולכאורה לחומרא.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:08 pm
על ידי עזריאל ברגר
צביב כתב:כתב בשו''ת בצל החכמה, ( הרב שטרן)
שמי שנכנס לבית הכנבת ורואה שעבר זמן קריאת שמע, יקרא מיד ק''ש,
גם קודם ברכות התורה
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, ויכול עוד להספיק.

מסברא יש מקום לומר הפוך:
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, וכבר עבר זמנו ולא יועיל.
וכן גם:
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, ואפילו אם יברך ברכות התורה לא יפסיד את הזמן.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:20 pm
על ידי לבי במערב
סד"ל הוא.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:23 pm
על ידי איתן נוי
לבי במערב כתב:סד"ל הוא.

פתח תיבותיך ויאירו דבריך.
ספק דאורייתא לחומרא.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:32 pm
על ידי איתן נוי
באנו לדון א"כ האם ברכות התורה הוי דאורייתא?
ובמשנ"ב סי' מז ס"ק א: דהרבה ראשונים [הלא המה הרמב"ן והחינוך והרשב"א בפ' ג' שאכלו] סוברים דבה"ת הוא מן התורה וכ"כ בשאגת אריה וכו' עיי"ש.
אך אין זה לנ"ד. מאחר ואמנם ברכות התורה הן דאורייתא (ויקרא אחר ק"ש) אך עדיין לא ראינו שהאיסור של לקרוא פס' קודם ברכת התורה הוא דאורייתא.
אלא שבסי' מ"ו ס"ט סקט"ו: כתב המג"א. לא יקרא פסוקים. ובלבוש כ' סי' תקפ"א וז"ל דוקא בני אשכנז שנוהגין לומר ברכת התורה קודם פרשת התמיד א"כ ס"ל דמותר לומר פסוקים קודם ברכת התורה אבל לדידן שאומרים ברכת התורה מיד אחר אשר יצר א"כ ס"ל דאסור לומר פסוקים קודם ברכת התורה א"כ גם בימי הסליחות יאמר ברכת התורה קודם הסליחות ולדלגה אח"כ עכ"ל.
וא"כ האם יש הבדל בין פסוקי ק"ש לבין פסוקים אחרים?!

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:43 pm
על ידי לבי במערב
גם ק"ש מ"ע מה"ת היא.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 7:12 pm
על ידי עזריאל ברגר
לבי במערב כתב:גם ק"ש מ"ע מה"ת היא.

לא לכל הדעות, ובפרט לפי הכסף משנה - זמן ק"ש מדאורייתא כל היום.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 7:13 pm
על ידי עזריאל ברגר
איתן נוי כתב:האם יש הבדל בין פסוקי ק"ש לבין פסוקים אחרים?!

כתוב שבק"ש מקיימים מצוות "והגית"...

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:12 pm
על ידי צביב
עזריאל ברגר כתב:
צביב כתב:כתב בשו''ת בצל החכמה, ( הרב שטרן)
שמי שנכנס לבית הכנבת ורואה שעבר זמן קריאת שמע, יקרא מיד ק''ש,
גם קודם ברכות התורה
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, ויכול עוד להספיק.

מסברא יש מקום לומר הפוך:
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, וכבר עבר זמנו ולא יועיל.
וכן גם:
שמא השעון לא מדויק, שמא הלוח לא מדויק, ואפילו אם יברך ברכות התורה לא יפסיד את הזמן.

לכן חידש הרב שטרן שיקרא לפני ברכות התורה.
כשחושש שהזמן יעבור, קשה להזהר לכוון כראוי בברכות התורה,
אם ידחה מעט את הקריאה, כבר יש יותר חשש שהזמן יעבור,

אכן אולי בזמנו לא היו הלוחות והשעונים מדוייקים כמו היום,
( אחד האחרונים כתב שבספק אם עבר זמן תפילה, יסמוך על חזקה שלא עבר)

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:21 pm
על ידי צביב
שאלתי את רב בית הכנסת אצלנו זצ''ל.
אם לא ישנתי בלילה, וקשה לי לחפש מישהו ביציאה מהמקוה לצאת ברכות התורה בשמיעה,
האם להמתין או להתפלל כותיקין,
ולבסוף התיר לי לסמוך על הרמ''א ולומר פסוקי דזמרא לפני ברכות התורה,
ובברכות ק''ש לצאת ידי ברכות התורה.

( קבלתי שכשיוצאים י''ח ברכות נתורה בברכות ק''ש, יש ללמוד מיד אחרי חזרת הש''ץ, לפני תחנון.)

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 5:27 am
על ידי לבי במערב
עזריאל ברגר כתב:לא לכל הדעות, ובפרט לפי הכסף משנה - זמן ק"ש מדאורייתא כל היום.
אף בברה"ת נחלקו.
[וגם משום כך לא פרשתי ראשי-התיבות...].

עזריאל ברגר כתב:כתוב שבק"ש מקיימים מצוות "והגית"...
יעויין בהנלקט ונסמן בפסק"ת סי' מז סק"ג (ח"א ע' שצה).

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:04 am
על ידי עזריאל ברגר
לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא לכל הדעות, ובפרט לפי הכסף משנה - זמן ק"ש מדאורייתא כל היום.
אף בברה"ת נחלקו.
[וגם משום כך לא פרשתי ראשי-התיבות...].

עזריאל ברגר כתב:כתוב שבק"ש מקיימים מצוות "והגית"...
יעויין בהנלקט ונסמן בפסק"ת סי' מז סק"ג (ח"א ע' שצה).

א. לא הבנתי איזה עוד פירוש יש לראשי התיבות.
ב. יישר כח.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 3:59 pm
על ידי גל של אגוזים
בעניין מה שכתב פותח האשכול בשם חכ"א דאם קרא ק"ש קודם ברכה"ת אפילו באונס יענש. נזכרתי בדבר מחודש שראיתי בס' שיעורי הגרמ"ד עה"ת (בסוף עניני חג השבועות) שמביא מעשה פלא (מוזר) ממרן הגר"ח ז"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין דבריו הק'. ומצו"ב

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 9:24 pm
על ידי לבי במערב
עזריאל ברגר כתב:לא הבנתי איזה עוד פירוש יש לראשי התיבות.
ספקא דרבנן לקולא...

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 9:48 pm
על ידי שש ושמח
גל של אגוזים כתב:בעניין מה שכתב פותח האשכול בשם חכ"א דאם קרא ק"ש קודם ברכה"ת אפילו באונס יענש. נזכרתי בדבר מחודש שראיתי בס' שיעורי הגרמ"ד עה"ת (בסוף עניני חג השבועות) שמביא מעשה פלא (מוזר) ממרן הגר"ח ז"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין דבריו הק'. ומצו"ב

מה כ"כ מוזר? הגר"ח רצה להתחיל לדבר בד"ת מיד ולא להמתין לר' איצלה שיגמור לברך ברכה"ת, וטעמו הוא שאין איסור ללמוד קודם ברכה"ת אלא חיוב לברך ברכה"ת לפני שלומדים, ואם הוא אנוס מלברך אין איסור בלימודו. וכבר כתבו כן מאחרוני זמנינו.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 10:31 pm
על ידי איתן נוי
עזריאל ברגר כתב:
איתן נוי כתב:האם יש הבדל בין פסוקי ק"ש לבין פסוקים אחרים?!

כתוב שבק"ש מקיימים מצוות "והגית"...

בכל לימוד תורה מקיים והגית.
זו היתה שאלה רטורית שהרי מאי אולמיה פסוקי ק"ש מיתר כל לימוד תורה.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 10:43 pm
על ידי צביב
צריך פירוש בגמרא בברכות יא ע''ב ... למדרש אין צריך לברך ...צריך לברך למשנה אין צריך לברך...
צריך לברך,

מ''מ יש מקום לומר שלא תקנו לברך על ''והגית'' וצ''ע.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 10:53 pm
על ידי איתן נוי
הברכה כרגע היא לא השאלה.
ההערה היתה שלמ"ד "מותר לומר פסוקים קודם ברכה"ת א"כ יאמר שה"ה לק"ש".
וכל שאלתינו א"כ היא רק למ"ד הראשון שהבאנו לעיל בשם המג"א הנ"ל (סי' מ"ו ס"ט סקט"ו) דס"ל שאסור לומר פס' קודם ברכה"ת.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:14 pm
על ידי צביב
איתן נוי כתב:באנו לדון א"כ האם ברכות התורה הוי דאורייתא?
ובמשנ"ב סי' מז ס"ק א: דהרבה ראשונים [הלא המה הרמב"ן והחינוך והרשב"א בפ' ג' שאכלו] סוברים דבה"ת הוא מן התורה וכ"כ בשאגת אריה וכו' עיי"ש.
אך אין זה לנ"ד. מאחר ואמנם ברכות התורה הן דאורייתא (ויקרא אחר ק"ש) אך עדיין לא ראינו שהאיסור של לקרוא פס' קודם ברכת התורה הוא דאורייתא.
אלא שבסי' מ"ו ס"ט סקט"ו: כתב המג"א. לא יקרא פסוקים. ובלבוש כ' סי' תקפ"א וז"ל דוקא בני אשכנז שנוהגין לומר ברכת התורה קודם פרשת התמיד א"כ ס"ל דמותר לומר פסוקים קודם ברכת התורה אבל לדידן שאומרים ברכת התורה מיד אחר אשר יצר א"כ ס"ל דאסור לומר פסוקים קודם ברכת התורה א"כ גם בימי הסליחות יאמר ברכת התורה קודם הסליחות ולדלגה אח"כ עכ"ל.
וא"כ האם יש הבדל בין פסוקי ק"ש לבין פסוקים אחרים?!


בלבוש סימן מ''ו סעיף ט' מבואר שהנוהגים לומר פסוקים לפני ברכת התורה,
מברכים ברכת התןרה לפני פרשת התמיד, אחרי קריאת שמע שבתוך לעולם יהא אדם.


( אבל, אולי, נוסח לעולם יהא אדם וכו' אשרינו וכו' אולי מועיל לברכת התורה מה''ת לקריאת שמע)

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:32 pm
על ידי גל של אגוזים
שש ושמח כתב:
גל של אגוזים כתב:בעניין מה שכתב פותח האשכול בשם חכ"א דאם קרא ק"ש קודם ברכה"ת אפילו באונס יענש. נזכרתי בדבר מחודש שראיתי בס' שיעורי הגרמ"ד עה"ת (בסוף עניני חג השבועות) שמביא מעשה פלא (מוזר) ממרן הגר"ח ז"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין דבריו הק'. ומצו"ב

מה כ"כ מוזר? הגר"ח רצה להתחיל לדבר בד"ת מיד ולא להמתין לר' איצלה שיגמור לברך ברכה"ת, וטעמו הוא שאין איסור ללמוד קודם ברכה"ת אלא חיוב לברך ברכה"ת לפני שלומדים, ואם הוא אנוס מלברך אין איסור בלימודו. וכבר כתבו כן מאחרוני זמנינו.


המעשה עם הגר"ח לא איירי באנוס. לא הבנתי מה הכוונה שאין 'איסור' בלימוד לפני ברכה"ת. אני מבין שזה לא 'מתיר' כמו תרומה (וכמדומני שזה דבר פשוט מאד). אבל מאחר שיש חיוב לברך לפני שלומדים הרי הוא עובר איסור כשלומד לפני כן. ואיך רצה הגר"ח להתיר לר' איצל'ה ללמוד לפני ברכה"ת לכתחלה? אני בער ולא אדע...

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:40 pm
על ידי מה שנכון נכון
"וכן כל שקרא בתורה בשחרית קודם שיברך הברכות המתוקנות בתורה או ברכת אהבת עולם ביטל מצוה דאורייתא". חינוך תל.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:41 pm
על ידי לבי במערב
צביב כתב: . . אולי, נוסח לעולם יהא אדם וכו' אשרינו וכו' אולי מועיל לברכת התורה מה''ת לקריאת שמע
מדלא אשתמיט שום פסוק שיזכיר או יסתפק בזה, יש במשמע דלא כן.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ו' מאי 22, 2020 2:19 am
על ידי שש ושמח
מה שנכון נכון כתב:"וכן כל שקרא בתורה בשחרית קודם שיברך הברכות המתוקנות בתורה או ברכת אהבת עולם ביטל מצוה דאורייתא". חינוך תל.

לא הבנתי הראיה, הרי ודאי שאם יכל לברך ולא בירך ביטל עשה בזה שלא בירך, אבל עדיין אפשר לומר שאם לא יכל לברך לא עבר שום איסור. וכעין מצות ציצית, שמי שלבש בגד ולא הטיל בו ציצית ביטל עשה, אבל מי שאינו יכול להטיל ציצית בבגדו מותר לו מדאו' ללבוש את הבגד.
וכמ"ש במנחת שלמה (ח"א צ"א)
אגב ראיתי דהדר גאונו סובר בפשיטות דלגמ' דידן אם אחד נמצא במצב שהוא אנוס על הברכה ואינו יכול בשום אופן לברך ברכת התורה דגם אסור לו ללמוד תורה משום דכמו שאסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה כך אסור גם ללמוד תורה והברכה מעכבת דלמודו לא חשיב מצוה אלא עבירה, והוא חדוש גדול, שהרי לא מצינו שיאמרו חז"ל שאסור לעשות מצוה בלא ברכה כמו שאמרו לענין ברכת הנהנין ולמה יתבטל מלמוד תורה שהוא יותר חשוב מכל המצוות שבתורה בגלל זה שאינו יודע לברך.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ו' מאי 22, 2020 2:30 am
על ידי שש ושמח
גל של אגוזים כתב:המעשה עם הגר"ח לא איירי באנוס.

בודאי שמדובר באונס, וכי אם היה ר' איצל יכול לברך היה בא בטענות על מי שמדבר ד"ת? בע"כ הטענה היתה משום שאף אם יתחיל מיד לברך מ"מ אם ישמע ד"ת קודם שיסיים לברך [או בשעת ההכנות לברכה] ייכשל באיסור. וע"ז אמר הגר"ח שכיון שכלפי זמן זה הוא אנוס אין בזה איסור.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ו' מאי 22, 2020 11:09 am
על ידי גל של אגוזים
שש ושמח כתב:
גל של אגוזים כתב:המעשה עם הגר"ח לא איירי באנוס.

בודאי שמדובר באונס, וכי אם היה ר' איצל יכול לברך היה בא בטענות על מי שמדבר ד"ת? בע"כ הטענה היתה משום שאף אם יתחיל מיד לברך מ"מ אם ישמע ד"ת קודם שיסיים לברך [או בשעת ההכנות לברכה] ייכשל באיסור. וע"ז אמר הגר"ח שכיון שכלפי זמן זה הוא אנוס אין בזה איסור.


פשוט מאד דלזאת לא יקרא 'אונס'.

ואפי' אם תרצה להתעקש שנקרא אונס, הרי דברי הגר"ח "מניין שיש איסור ללמוד לפני ברכה"ת" נאמרו באופן כללי, וכן בדברי ר' איצל'ה. וברור עכ"פ שכפי שנדפס שם אין המדובר באונס, ועדיין צ"ע.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ו' מאי 22, 2020 11:41 am
על ידי איש_ספר
כבר בררנו במקו"א, שמקום גדול יש לומר שהספק של הב"י אם קר"ש חשובה תורה הרי זה רק לעניין חובת שנאה על אתר כשהיא נאמרת בתוך ברכות קר"ש, אבל לא עלתה על דעתו שקר"ש לעצמה אינה טעונה ברכת התורה ושהרוצה לקוראה בלא ברכותיה יכול לברך ברכה"ת ולקרוא מיד קר"ש ויוצא בזה יד"ח שנאה על אתר. ואמנם מד' החיי"א נראה שהבין לא כך.

Re: ק"ש ללא ברכות התורה

פורסם: ש' מאי 23, 2020 11:44 pm
על ידי צביב
בספר פאר עץ חיים כתב שברכות קריאת שמע הן ברכות על התורנ,
ומכיון שגדול הקורא קריאת שמע בעונתה מהעוסק בתורה, הלימוד החשוב יותר הוא קריאת שמע.

ויש להעיר מהירושלמי שגדול הקורא קריאת שמע בעונתה מהעוסק במקרא,
אבל חשובה כמשנה, עם מעלת תדיר.


לכאורה אם קורא קריאת שמע על דרך כוונתו של יעקב אבינו.
יש כאן קבלת עול מלכות שמים.
ועדיין אין כאן תורה וצ''ע
( תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב)

אבל אם מכוון שה' אמר לנו שמע, ואנו קוראים את התורה, ומקיימים אותה ומקבלים עליו עומ''ש,
הרי בכלל זה גם ת''ת