מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הלכות שמיטת קרקע ושמיטת כספים. מאמרים לעיון והורדה.
קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' דצמבר 28, 2021 3:48 pm

אם היתה הכרעה, זה לא היה ספק..
זה שאין הכרעה, זה לא מוגדר כספיקא לקולא. אפשר להכריע. זה שיש חולקים מחוסר ידיעה בלבד, עדיין נשאר חוסר ידיעה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1315
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' דצמבר 28, 2021 5:52 pm

קו ירוק כתב:א) סדר השביעית את ד' (בתוך חזו"א זרעים, שביעית סי' כו, ד"ה יש מקומות).
ב-ג) זה פטומי מילי. אפשר לברר. גם החזו"א אמר שיש מקומות מסופקים לו ולאחרים אבל הם כ'ספק שוטים' בעיניו.


ואלו דברי רבינו החזו"א זצ"ל בסדר שביעית אות ד':
"יש מקומות בארץ שלא כבשום עולי בבל וגם בהם אין איסור ספיחין...אבל אין הדבר ידוע לנו בעדות ברורה שיש לסמוך עליה וקל להכשל ולכן אין להקל בספיחי א"י " עכ"ל.

וכמה הערות בענין זה, לדברים שכתב מר:
א. החזו"א עצמו כותב שלדעתו אי אפשר לברר, וא"כ אין לזה שייכות לספק מחמת חוסר ידיעה, שאפשר לברר.
ב. מר כתב "אפשר לברר", והחזו"א כתב אי אפשר לברר.
ג. אין רמז בדברי החזו"א שמסתמך על דברי הש"ך ביו"ד סי' צ"ח, ואולי בכלל החמיר בגלל שסבר ספק שביעית בזמן הזה להחמיר, שעיקרו דאוריתא, או מסיבה "שקל להכשל".
ד. יותר משמע שהחזו"א עצמו לא הגיע ל"ידיעה ברורה" בזה, ולכן החמיר. אך אם בא פוסק אחריו ואומר "ידעתי" לכל הפחות מה בוודאי לא כבשו עולי בבל, למה יצטרך לכפוף הכרעתו מפני מי שאמר "לא ידעתי".
ה. מלבד מה שהעירו לעייל, שבתקופתו של החזו"א לא שאלו אותו עדיין לגבי ישובים ספציפיים, ובכל מקרה לא ידוע עד היכן הדברים מגיעים, כלומר עד היכן ארץ ישראל לשיטתו.
ה. ואנו, שנודעו לנו כבר שיטות הפוסקים האחרונים בזה, שאמרו "ידענו", מה לנו להחמיר כביכול בגלל "חוסר ידיעה"? זאת הלא מחלוקת פוסקים בדרבנן - ולקולא.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' דצמבר 28, 2021 9:29 pm

א-ב-ד. לא כתב שא"א לברר, אלא כתב שיש מקומות שלא ידוע לנו בבירור (אין כוונתו דוקא עדות איש מפי איש). אך אם נדע נכריע. ומפי השמועה הכתובה, גם הוא עצמו הכריע מסברא באי אלו מקומות (לא בדקדוק) שלא לעשר מן החיוב על הפטור ממזרח לנחל הבשור (כיום) על מערבו, אפילו שלא ידוע לן בבירור. גם הוא עצמו רצה לברר ונטרפה לו השעה, כמסופר ע"י תלמידיו. ו'לא ידוע' כוונתו למציאות שבה כתב את הדברים.
ג. ספק בדבר שעיקרו דאורייתא, שנקט החזו"א שספיקו לחומרא, שייך רק במלאכות דאו', אבל לא בספיחין. קל להכשל זה רק כשיש סיבה להחמיר בספק. והיות וכאמור א"ז מצד עיקרו דאו', ע"כ הוא מטעמיה דהש"ך.
ה. לא רלוונטי. ואם החזו"א לא בירר - תורתנו מונחת בקרן זוית ואפשר ליטלה.
ו. לענ"ד א"א לקרא לזה מחלוקת הפוסקים. ואכמ"ל.
גם לא התייחסת לדברי הגריש"א שהחמיר אף שזה דרבנן. וכאמור לאו משום עיקרו דאו' לחומרא (שגם לא ידועה לי דעתו בפלוגתא זו, הגם שניסיתי לבררה), וע"כ רק משום ספק בחסרון ידיעה.
אם נודעו לך שיטות הפוסקים שאמרו ידענו, תוכל להקל אם אתה סומך עליהם. למה לא. בודאי שהמנחת יצחק והגר"י שפירא לא הסכימו עם חסרון הידיעה שקבע הגריש"א.

בתוך הגולה
הודעות: 575
הצטרף: א' יולי 25, 2010 1:05 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי בתוך הגולה » ה' דצמבר 30, 2021 4:13 pm

באוסף גליונות לשבוע זה (וארא) מאמר מהרב אריאל בוקוולד (עמ' 30 ואילך)
[מאתר בינינו]

משוש דורים
הודעות: 703
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי משוש דורים » ה' דצמבר 30, 2021 9:44 pm

מה שהוא כותב בינתיים, (הוא כותב שהמשך יבוא), זה נגד מה שמקובל מכל הפוסקים (וגם החזו"א כתב כן) דהגבולות לקדושת שביעית הם הגבולות שבפרשת מסעי.

יהושפט
הודעות: 214
הצטרף: א' מאי 19, 2019 1:57 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי יהושפט » ש' ינואר 01, 2022 7:58 pm

ביום ו' ראיתי ספק עלון ספק פאשקוויל [ליתר דיוק שלושה עלונים] על נושא הערבה הדרומית שיו"ל כנראה ע"י ר' בנימין זאב שוורץ הבן של "אלה מסעי".
בתןך הדברים הוא מביא מהר"ש סירליאו בשביעית פ"ו מ"א שמסביר שיהושע ושלמה כבשו את ארץ גושן ואת מצרים עד לנילוס, ומונה רשימת מקומות מאשקלון ולמטה [לכיוון דרום או מערב-דרום] שהם א"י עד "נהר מצרים" שלדעתו הוא הנילוס, ושוורץ טוען ובצדק שלדבריו עד הקו ה30 יוצא שאפילו בצד מערב הוא א"י, הוא מזכיר מקומות באיזור קהיר, כמו העיר בילביס שמעט מעל קהיר והעיר בולאק מתחת לקהיר [כיום חלק מקהיר] ונראה מדבריו שפירש שהנהר הכוונה היא לפני השוא הופך למה שמכונה הדלתא של הנילוס שזה אכן קורה ממש בקו 30 [אולי כמה ק"מ לפה או לשם].
מדבריו שם גם נראה שהוא מפרש כך את גבולות אלה מסעי, ומסכם שם דמדבר צין היא הקרן דרומית מזרחית של א"י והנילוס דרומית מערבית, ונראה מדבריו שמדבר צין שבתורה נראה שהוא סמוך לים המלח, נמצא מול הנילוס שכאמור הוא באזור הקו ה30. וצ"ב.
מדבריו שם ברור שכל זה הוא כיבוש עו"מ ולא עו"ב, ויתירה מזו אם הבנתי נכון מדבריו אזי לרבי שאשקלון היא חו"ל ה"ה מקומות אלו
אבל בכל אופן עולה מדבריו שאפשר לפרש כך את גבולות פרשת מסעי נגד התפיסה הפשוטה המוסכמת כמעט על הכל - גם על חלק ממצדדי קו ה30 - שגבולות מסעי ודאי לא ירדו כ"כ הרבה מעבר לקו ים המלח.
אשמח לשמוע אם צדקתי בהבנת דברי רש"ס, והאם התייחסו אליו הדוברים השונים בפולמוס הערבה, בייחוד אלו המתירים את הערבה הדרומית.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » ש' ינואר 01, 2022 9:31 pm

לעשות מבליל צירופי שיטות דחוקות 'שיטה ברורה', זה דרך עמי ארצות.
דברי רש"ס אמנם צריכים הבנה ויש בהם דחוקים (להלן נעיר בהם), אבל א"א להכניס בדבריו את ענין קו 30, כי הוא לא התייחס לזה, והיה לו להזכיר זאת.
כמו"כ א"א להתייחס מדבריו למעמד הערבה, כי הוא לא התיחס אליה. ואין קשר בין הערבה וקו ה-30 למה שמציין את הגבול סמוך לנילוס, שהרי שפיר הגבול יכול ללכת באלכסון.

רש"ס (בפ"ו דשביעית ה"א. ובמהדות עוז והדר, שמו אותו בהשלמות) חיפש את נחל מצרים, כמו שחיפש את הר ההר. והציע את מקומו של קצה הגבול בהר ההר ובנילוס. (ויתכן שהלך בעצמו בא"י והכיר אותה כמו שנראה מדבריו המפורטים כל כך). הוא מונה כמה וכמה שמות ערים מאשקלון עד הנילוס (ולכאו' גם מתעלם במכוון מדברי רס"ג ורדב"ז אודות ואדי על עריש, או שלא ראה דבריהם). עד לרגע זה חשבתי שהערים שמנה הינם רק על הסמוכים לחוף הים בצפון סיני, אך הנך מביא שמציין כמה מקומות ליד קהיר (אם זה נכון). ואם כן הוי אומר שהוא חיפש את הנהר ממש בנילוס ולא בזרועות שלו. השאלה מדוע, הרי זו גופה של ארץ מצרים?
ויתכן שגם הוא הבין את הקושי לבקש את נחל מצרים בזרוע דמיאט (המזרחית ביותר בימיו, כבימינו), כי משני צידיה הוא ישוב צפוף של מצרים. ולכן הבין שהכוונה לנילוס, עצמו קודם התפצלותו לדלתא, ועיקר מצרים העתיקה מתרכזת לדרומה. ואמנם יש גם כמה ערים ליד קהיר, אך אודותם כתב את יסודו שלאו דוקא נהר ממש אלא סמוך לו.
וכך גם ביאר שאמנם לבוא חמת הינה אנטקיה אבל הגבול סמוך לה ולא עד אליה.
אמנם כ"ז דוחק שהגבול הדרים במעלה שלמה באלכסון, והנה רש"י הרי פירש שהגבול חוזר מעצמון לכיון מצפון-מערב אל נחל מצרים.
והזרוע הפלוסית של הנילוס היא היא נחל מצרים, והיא 'שער' מצרים, ואז אין צריך להכנס לשום דוחק, ולא ליסוד שאף סמוך לגבול הוי כגבול.

יהושפט
הודעות: 214
הצטרף: א' מאי 19, 2019 1:57 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי יהושפט » ש' ינואר 01, 2022 11:28 pm

יישר כח על התגובה

אינני יודע למה כוונתך בשורה הראשונה

הטענה שהכוונה לזרוע הפילוסית הגיונית מאד, וגם ידועה, הנדון שלי מה אפשר ללמוד מדברי רש"ס איך הוא פירש את הכתובים, וכמובן מה דעתו למעשה

ברור שרש"ס לא דיבר על המעלה ה30, מה שכן יוצא מדבריו שהצד הדרומי מגיע בפועל עד לשם כמו שכתבתי
הוא להדיא בונה את דבריו על דברי רש"י שהכוונה לנילוס
הערים שהוא מנה הם באופן ברור ליד קהיר, כמו שכתבתי, את בילביס ובולאק שהוא מזכיר קל לזהות והם בשמם עד היום
רש"ס נקט שארץ גושן המוזכרת בכיבוש יהושע היא גושן המצרית [נגד רוב המפ'] כך שיתכן שאם זיהה אותה עם הדלתא וזה מה שדחק אותו ואולי סיבות אחרות, הכל השערות
אבל שו"ר שהדברים כבר מפורשים באב"ע בראשית שמפרש נהר מצרים "הוא שיחור ולא היאור", והיינו שפשוט לו שהדלתא שהיא היאור כמו שכתב בפירושו הארוך לוארא ז ט, איננה נקראת נהר, ומסתבר מאד שזה גם מה שהביא את רש"ס לפרש כן.

אני מסכים שאין ממנו הוכחה לערבה, ונצטרך לומר שהגבול ירד באלכסון גדול מאד למעלה ממעלה, אולם באמת כך עולה מדבריו ביחס לגבול הצפוני שהצד המערבי שלו הוא טריפולי והמזרחי אנטיוכה, ואאל"ט אנטיוכה הרבה יותר צפונית, כמעלה ושלושת רבעי. דהיינו שהוא לא ראה בעיה באלכסון שכזה, ושם עוד מדובר על מרחק קצר בהרבה ממזרח למערב, מאשר בגבול הדרומי.
מצד שני, אם אלכסון כמעט ניצב בגבול הצפוני נחשב בכל זאת גבול צפון, יכול הטוען לטעון שגם כאן בגבול הדרומי הגבול בתחילה ירד הרבה דרומה עם רק נטיה קלה לכיוון מערב, ובכל זאת נקרא גבול דרום. כך שלא נגיע למעלה ה30 [שכן היא כבר בצד מערב בנילוס], אבל לפי זה יש מקום לאסור הרבה ק"מ בערבה הדרומית.

וכמו שכתבתי, החידוש שהיה לי מדברי רש"ס שמפרש את גבולות מסעי שהם מגיעים עכ"פ בצד דרום מערב כ"כ למטה.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ינואר 02, 2022 8:56 am

השורה הראשונה כוונתי לאיזה עלונים

מעיון בדברי רש"ס נראה שלא בנה בענין הגבולות שיטה מקיפה בכל רוחותיה כאמור, ורק בפירוש דברי המשנה ריש פ"ו דשביעית, כיסוד לקח את דברי חז"ל בתרג' ירושלמי שנחל מצרים/נהר מצרים בגבול א"י הוא נילוס.
(רש"ס לא פירט היכן ארץ גושן דיהושע שליד מצרים, אלא שלפום פירושו שהיא ארץ מצרים יתכן שהיא חלק מזרח הדלתא).
אני משער בדעתו שיש כמה הנחות עד שהגיע לפירוש שקרן דרומית-מערבית א"י היא ליד קהיר, לפני התפצלות הזרועות מהנילוס לרוחב הדלתא;
א. נחל מצרים/נהר מצרים הוא הנילוס, כי כך חז"ל מסרו לנו.
ב. עד קהיר שבקודקוד הדלתא, אין שום זרוע של הנילוס הנמצאת על הגבול/שוליים המזרחיים של ארץ מצרים, והזרועות הולכות במרכז הדלתא בלב ליבה של ארץ מצרים. כך שהגבול חייב להיות דרומה מהדלתא, במקום שהנחל גובל את ארץ מצרים עם א"י.
ג. מעיון במפה מצויה, הערים בילביס ובלקאס שוכנות על שולי הלדתא הזמרחיים, מדרום לתעלת איסמעיליא (רש"ס לא התייחס לתעלת איסמעיליא העתיקה מאוד - כנחל מצרים, כי הוא נמשך מהנילוס ועד ים סוף ממערב למזרח), כך שהבין רש"ס שבהכרח ש'נהר' היינו נילוס עצמו ליד קהיר בראש הדלתא. ומש"כ גם פירש שהגבול הגיע סמוך לנהר ולא על הנהר עצמו, כי פשיטא ליה שארץ מצרים עצמה אינה א"י, ולכן הערים הנזכרות בליביס ובאלקס שהינם ארץ מצרים עצמה, אינם א"י.
(הרעיון שהר ההר הוא בראס שכא, אף שאנטקיא היא לבא חמת, לא מובן. אולי לא אמד את המרחק הגדול עד שם. לעומת שניכר שאת הדרך למצרים הכיר).

קרן דרום-מזרחי א"י מסתיימת בים המלח, ואין הכרח נראה לעין שרש"ס ימשוך אותו לדרום. ומשו"כ אין סיבה להעמיס כך בדבריו ולהשליך מזה אודות הערבה.

יהושפט
הודעות: 214
הצטרף: א' מאי 19, 2019 1:57 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי יהושפט » א' ינואר 02, 2022 12:34 pm

קו ירוק כתב:(הרעיון שהר ההר הוא בראס שכא, אף שאנטקיא היא לבא חמת, לא מובן. אולי לא אמד את המרחק הגדול עד שם. לעומת שניכר שאת הדרך למצרים הכיר).

קרן דרום-מזרחי א"י מסתיימת בים המלח, ואין הכרח נראה לעין שרש"ס ימשוך אותו לדרום. ומשו"כ אין סיבה להעמיס כך בדבריו ולהשליך מזה אודות הערבה.

שוב נתבוננתי שגם אם נאמר שרש"ס אמד את המרחק ובכל זאת הסכים שהוא גבול צפון, א"א להוציא מזה כלום שבגבול דרום הנטיה בהתחלה היא בעיקר לכיוון דרום ורק מעט מערב, שכן לשיטתו בצפון אין גבול אחר, בעצם א"י היא מין משולש שקודקודו בצפון, וממילא אין גבול צפוני חוץ מהנטיה הקלה הזו מצפון מערב לצפון מזרח, מאידך בדרום הרי הגבול לשיטתם הולך ממזרח למערב כ400 ק"מ, וממילא החלק של הערבה [בודאי אחרי ירידה מסוימת דרומה] שהוא א"י [אם נטען כן] הוא במובהק המשך גבול מזרח ולא גבול דרום [ואכן, שוורץ גם מודה לזה אלא המציא שפאת נגב הוא כל אזור הדרום שמשום מה נמנה מג' רוחות וכולם בגדר גבול דרומי, וכל מי שלא מסכים איתו - פחות או יותר כולם - הדר להא שהערבה אם היא א"י היא גבול מזרח ולא דרום. כך שגם לרש"ס אין מקום לאסור את הערבה כלל ועיקר, אם יביאו ירקות מצפון מערב סיני או מהדלתא יהיה מה לדון..
נערך לאחרונה על ידי יהושפט ב א' ינואר 02, 2022 2:09 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ינואר 02, 2022 2:01 pm

יש לזכור שהפשטות היא כדברי רש"י, שמעצמון - הנקודה הדרומית של קו הגבול, הקו חוזר ופונה צפונה.
אמנם לכאו' לפי הכללים שנתן הגר"א בפירושו ליהושע טו, הגבול ממשיך לרדת לדרום מערב. אמנם לא כ"כ הרבה כי להגר"א כל היציאות הם 'קצת'. (אבל דברי הגר"א ביחס לסוף גבול דרום ונחל מצרים נסתרים ממציאות הארץ).
נערך לאחרונה על ידי קו ירוק ב א' ינואר 02, 2022 2:19 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

יהושפט
הודעות: 214
הצטרף: א' מאי 19, 2019 1:57 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי יהושפט » א' ינואר 02, 2022 2:08 pm

קו ירוק כתב:יש לזכור שהפשטות היא כדברי רש"י, שמעצמון - הנקדוה הדרומית של קו הגבול, הקו חוזר ופונה צפונה.
אמנם לכאו' לפי הכללים שנתן הגר"א בפירושו ליהושע טו, הגבול ממשיך לרדת לדרום מערב. אמנם לא כ"כ הרבה כי להגר"א כל היציאות הם 'קצת'. (אבל דברי הגר"א ביחס לסוף גבול דרום נסתרים ממציאות הארץ).

אכן, כך למשל ר"י ספיר משיג על הזיהוי של הנילוס כנהר מצרים בהנחה שהכוונה לגוף הנילוס לפני הדלתא, שאם כן אין כאן שום עליה חזרה צפונה, הוא לכן מזהה את נהר מצרים בואדי אל עריש כרס"ג, כשהחיבור של הגבול אליו הוא בנקודה שבו הוא שובר כיוון ופונה למערב, אם כי אין הכרח כלל למקם את החיבור אליו דווקא במקום הזה ולא למעלה הימנו.
נערך לאחרונה על ידי יהושפט ב א' ינואר 02, 2022 2:24 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ינואר 02, 2022 2:24 pm

לדעת הגר"א הנחל הוא זה שפונה לים הגדול. אבל הולך במישור ממזרח למערב. וזה אכן נסתר ממציאות הארץ.
יחד עם זאת אין הבנה לפירוש רש"ס, כי הוא בודאי לא הכיר את הזרוע הפלוסית הסתומה, ואיך לדעתו הגיע הגבול עד הים. ואם הכוונה שזרוע דמייט שבמרכז הדלתא היא נחל מצרים, רק הגבול הגיע סמוך אליה (106 ק"מ), זה תמוה מאוד. וגם מה הביאו לחשוב שהגבול מגיע עד קהיר. וזה תימה.

משוש דורים
הודעות: 703
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי משוש דורים » א' ינואר 02, 2022 4:32 pm

מתוך מכתב מתלמיד החזו"א הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל, מי שהיה הסמכות ההלכתית של ועדת השמיטה של ציבור תלמידי החזו"א בבני ברק שנים רבות.

אל יקירנו הרה"ג
יסלח לי כת"ר על שאיני יכול להענות לבקשתו לענות על שאלותיו, כי מעודי אני בורח מדברי ספיקא, ואיני יכול לסמוך על השערות ומילי דהיקש שאין להם הכרע...
וכן בענין הגבולות איני מאמין שיש מי שיסמוך על הקו הנזכר בדברי הרמב"ם, והרי מפורש בתורה שיש בליטות ומובלעות ואינו קו ישר, ולמעשה הקלנו בשמיטות שעברו רק ביטבתה ובפארן, היות והם נמצאות על קו גבול המזרחי ורחוקים הרבה מים המלח, ואילו היו בכלל גבול מזרחי לא יתכן להתחיל גבול דרומי מקצה ים המלח, אבל בהמשך ודאי יש בו יציאות ובליטות ואין לנו ידיעה עד כמה
כופל ברכה ושלו'
יהודה

אלישע לוי
הודעות: 37
הצטרף: ד' מאי 13, 2020 12:19 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי אלישע לוי » א' ינואר 02, 2022 5:18 pm

למרות שכותב 'שמיטות שעברו' בל' רבים,
כמדומני שלא הביאו מפארן רק פעם אחת בשמיטה אחת, ושוב חזרו ואסרו זאת מכל וכל בוועדת השמיטה ב"ב

משוש דורים
הודעות: 703
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי משוש דורים » א' ינואר 02, 2022 8:06 pm

ממש לא נכון, הנה עוד מכתב מהגר"י שפירא

מוצש"ק יתרו תש"מ
שלוכ"ט
אין שום שינוי דעה בענין זה, וגם אין שום חידוש בשמיטה זו, גם בשמיטה הקודמת הביאו מגרופית ויטבתה ואפילו יותר קרוב כפארן.
ואמנם נכון הדבר שאין דעתנו נוחה מזה ולא הרשינו אלא בשעת הדחק, ואין הטעם משום דההיתר מפוקפק, אלא משום חשש שמא יקילו יותר במקומות שאפשר לפקפק, וכפי שהקילו השתא מחוגי החרדים בירושת"ו.
...
אין הענין שייך למש"כ מרן ז"ל דאין לסמוך על מפת הארץ, דאדרבה משום כך אנו מחמירין אע"פ שיש מקום שהמפה היתה מקילה, אבל מקומות אלו יוצאים מכלל ספק, וכיון שהשעה דחוקה אנו מסכימים להביא משם, כיון שהטעם שלא יבוא לידי תקלה, ואי ההבאה בזמן הצורך יש בו נמי תקלות ה' ישמרנו.
המקומות שמביאים הביאו גם בשמיטה הקודמת ונעשה אז בהסכמת הגר"ח שי' (הגר"ח גריינמן זצ"ל).
ואחתום שלו'
יהודה

אלישע לוי
הודעות: 37
הצטרף: ד' מאי 13, 2020 12:19 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי אלישע לוי » א' ינואר 02, 2022 8:31 pm

מה זו סתירה למש"כ??
לא מתברר כאן שהביאו מפארן יותר משמיטה אחת ודו"ק.
מר' משה בויאר שמעתי שהגר"ח גריינימן לא התיר אפילו גידולי ערבה דרומית אם עשו את השתילה בפארן ואח"כ העבירו.
נא לדייק!

משוש דורים
הודעות: 703
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי משוש דורים » א' ינואר 02, 2022 8:39 pm

הגר"י כותב שבתשל"ג ובתש"מ (2 שמיטות) הביאו מפארן, וכלשונו, 'המקומות שמביאים הביאו גם בשמיטה הקודמת', וגם כותב שזה נעשה ע"פ הגר"ח גריינמן.
ר' משה בויאר אינו נאמן בדברים שהם נגד כל מה שהוא מייצג, (להחמיר עד קצה גבול היכולת), בודאי שאינו נאמן נגד עדותו המפורשת של הגר"י שפירא, שהוא היה האחראי ע"ז.

יהושפט
הודעות: 214
הצטרף: א' מאי 19, 2019 1:57 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי יהושפט » א' ינואר 02, 2022 8:47 pm

הרב קו ירוק
לשיטת מצפיני הגבול, היכן הוא הר שעיר? האם איזה הר בנגב, או שיש אפשרות לפרש שהכוונה על מה שנקרא היום הר שעיר?

אלישע לוי
הודעות: 37
הצטרף: ד' מאי 13, 2020 12:19 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי אלישע לוי » א' ינואר 02, 2022 9:16 pm

משוש דורים,
קודם שתמהר לזרוק רפש על ת"ח שקטנם עבה כו'
תלמד הבנת הנקרא!
הגר"י כותב שגם בשמיטה שעברה הביאו מגרופית ויטבתה ואפילו יותר צפונה כפארן.
ה'אפילו יותר צפונה' מתייחס כמובן לשמיטה ל"ג ולא מ'!
ונאמן הגר"מ בויאר שליט"א יותר מדידך ודכוותך שאינם מביאים שום סימוכין להפרחותיהם.

קו ירוק
הודעות: 5315
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ינואר 02, 2022 10:48 pm

יהושפט כתב:הרב קו ירוק
לשיטת מצפיני הגבול, היכן הוא הר שעיר? האם איזה הר בנגב, או שיש אפשרות לפרש שהכוונה על מה שנקרא היום הר שעיר?


'הר שעיר' זה כמו 'הר האמורי', 'הר אפרים', 'הר יהודה'. זהו חבל ארץ ההרי - נחלת עשיו.
אינני יודע מה נקרא כיום הר שעיר, ובפי מי.
הר שעיר הוא מדרום לנחל צין ונחל לבן, מה שנקרא כיום הר הנגב - בפי הגאוגרפים פה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1315
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: גבולות ודיני "ערבה" צפונית ודרומית

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' ינואר 14, 2022 1:46 pm

קו ירוק כתב:ג. ספק בדבר שעיקרו דאורייתא, שנקט החזו"א שספיקו לחומרא, שייך רק במלאכות דאו', אבל לא בספיחין.


זו אמת לאמיתה, ואכן לצערי טעיתי בזה.
אך מה יהיה הדין בנפק"מ שהוא כן דאוריתא, כגון קדושת שביעית - סחורה והפסד, או איסורי מלאכה דאוריתא.
ומענין לענין, בענין ספק בשביעית שעיקרו דאורייתא. דבר שאני מתחבט בו:
מה למעשה מבינים בדברי רבינו החזו"א זצ"ל, האם נקט להלכה כלל זה - דעיקרו דאוריתא לגבי כל ספיקות של שביעית בזה"ז, שיש להחמיר בהן?
או שרק נקט באופן נקודתי בענין הספק של דיני שביעית בבית, להחמיר בגלל שהספק מתחיל בדרשות הכתוב כדאיתא בירושלמי ערלה, וממילא, הואיל ובזמן ששביעית מדאוריתא הווי לן להחמיר מספיקא, הו"ה בזמן הזה, שהשאירו חז"ל את אותו דין להחמיר, אף שבזה"ז שביעית מדרבנן.
ונפק"מ לענין ספיקות שהם לא כמו באופן הנ"ל, או נניח במחלוקת הפוסקים. מה יהיה הדין לשיטתו?

ולמה אני מתחבט, כיון שלענ"ד בחזו"א עצמו גבי פירות נכדי שנגמרה מלאכתן ע"י ישראל, כתב שמעיקר הדין אפשר להקל בזמן הזה שלא לעשרן, כמהרי"ט.
ולכאורה, גם מעשר עיקרו דאוריתא? ולמה א"כ הקל בזה מעיקר הדין (נגד השו"ע)?
ועוד, שלמעשה לא אמרינן בכל "דרבנן" אף שהוא המשך לדין דאוריתא, להחמיר בו (כדאיתא במשנל"מ ב- 2 מקומות), ואין כל התקנות שוות, ואי אפשר למילף זו מזו.
ולפי הנראה לענ"ד, צריך ראיה פרטית לכל תקנה ותקנה מגמרא או ראשונים, שכך אכן תיקנו רבנן באותה התקנה - להחמיר בספיקותיה כדאוריתא.

כל זה עדיין לא נתברר לי די הצורך.


חזור אל “וזה דבר השמיטה”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים