מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סמל אישי של המשתמש
שאלתיאל
הודעות: 138
הצטרף: ב' ינואר 21, 2013 1:24 pm

מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי שאלתיאל » ו' פברואר 01, 2013 11:23 am

(1) ספר קובץ שעורים ח"ב - סימן לז
בדין חיוב שמירה בעכו"ם:
בתא"י סימן כ"ח [/b]העיר דל"ל קרא לפטור ישראל מעכו"ם בשמירה ת"ל דהפקעת הלואתו פטור עכ"ל ולפום רהיטא כתב כן דאינו פטור אלא מותר והבדל גדול יש בזה דעכו"ם המלוה לישראל אם מכר חובו לישראל אחר חייב הלוה לשלם ללוקח ישראל ואסור לו להפקיע חובו וזה מבואר בהר"ן ורא"ש נדרים כ"ח לענין מכס פירשו דנפקא מינה מזה אם מכר המלך המכס לישראל אחר והיינו דבלא"ה מותר להפקיע המכס מהמלך דלא עדיף מכס המלך מהלואתו כמ"ש הר"ן שם [ונשמט מהצנזור והובא בב"י חו"מ שס"ט ובמל"מ פ"ה מהל' גזילה עי"ש] ונראה פשוט דה"ה אם העכו"ם המלוה נתגייר לאחר ההלואה אסור להפקיע חובו משום דהחוב לא נפקע כלל גם בהיותו עכו"ם אלא שאין איסו' להשתמט ממנו משא"כ לענין שומרים דליכא חיובא כלל ואף אם נתגייר המפקיד אין צריך לשלם לו כמבואר ברמב"ם פ"ג מהל' שכירות:
ח"ב סימן לח
בתא"י סימן ל"ג העתיק דברי התומים וז"ל בד"מ דלא איברי סהדי אלא לשקרי וכו' ואם נתברר לב"ד שהוא אמת אפילו מעוף הפורח מוציאין ממון ודורות הראשונים היו מוציאין ממון עפ"י אומדנא משא"כ בד"נ דבעינן עדות גמורה ואפילו ברור לב"ד כעובדא דשמעון בן שטח מ"מ אין דמו מסור ביד ב"ד להורגו וכו' עכ"ל והנה אף כי הדברים נתלין באילן גדול אבל אינן מוסכמין דמ"ש שאם נתברר לב"ד שהוא אמת אפילו מעוף הפורח מוציאין ממון. לא כן כתבו בתוס' רפ"ק דגיטין דף ד' דאפילו הדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשירה עיי"ש והרי בראו בלילה אין עד נעשה דיין אפילו בדיני ממונות ואין לך נתברר לב"ד יותר מזה שראו בעצ

יצג
הודעות: 1079
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:38 am

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי יצג » ו' פברואר 01, 2013 12:09 pm

לפי המפתח בקוב"ש מדובר בקובץ "תורת ארץ ישראל" שיצא בירושלים.

סמל אישי של המשתמש
שאלתיאל
הודעות: 138
הצטרף: ב' ינואר 21, 2013 1:24 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי שאלתיאל » ו' פברואר 01, 2013 12:28 pm

יש"כ הרב יצ"ג. עכשיו צריך לראות מי החכם המדבר בצדקה שם, כדי להבין אם יש סיבה להעלמת שמו...

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ו' פברואר 01, 2013 12:38 pm

הכותב הוא רבי יצחק זונדל ריף הי"ד, לימים אב"ד זאגר חדש ותלמיד ישיבת מרכז הרב (עובדה שנכתבה במפורש בחתימת דבריו). אבל אני לא חושב שיש כאן איזו "השמטה" מכוונת של שמו. אדרבא ממה שהגרא"ו דן בדבריו הרי שהחשיבם. ובכלל, הגרא"ו פרסם בעצמו חדו"ת בקובץ תורת ארץ ישראל (ניסן-סיוון תרצ"א, שנה ב' חוברת ז'-ט', עמ' ק"ה-ק"ז), כהמשך לדברים שפורסמו שם לפני כן, זאת "למרות" שקובץ זה היה מזוהה בבירור עם סיעת תומכיו של הגראי"ה קוק - כפי שהיה ברור לכל מי שהחזיק בידיו גליון של הקובץ, שהירבה לפרסם בהבלטה את כרוזיו ודבריו של הראי"ה ולציין את האירועים בהם השתתף וכן הלאה (כולל גם בגליון שעל כמה מהמאמרים שבו הגיב הגרא"ו).

ועכשיו חידה, איפה בשו"ת מנחת יצחק הביא מדבריו של הגראי"ה קוק?

סמל אישי של המשתמש
שאלתיאל
הודעות: 138
הצטרף: ב' ינואר 21, 2013 1:24 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי שאלתיאל » ו' פברואר 01, 2013 12:46 pm

תוכ"ד, תודה מרובה.
תוכל לציין באיזה קובץ מדובר?

חיס
הודעות: 1289
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי חיס » ו' פברואר 01, 2013 1:01 pm

שאלתיאל כתב:תוכ"ד, תודה מרובה.
תוכל לציין באיזה קובץ מדובר?


על הקטע השני מדברי התומים וכו' ראה כאן עמוד 25
כל הנ"ל נדפס בקובץ תורת בית ישראל סימן נ"ה

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ו' פברואר 01, 2013 1:09 pm

כוונתך באיזה קובץ פורסם המאמר של הרב ריף? http://www.hebrewbooks.org/23000. ובגליון שאח"כ תגובת הגרא"ו. ולזה היתה כוונתי שאין כאן כל השמטה, הרי הדברים פורסמו באותה הבמה, וגם זה היה סגנון מאמרי התגובה בירחוני אותו הדור, "בבול"ח סי' ס"ז כתב..." וכדומה.

סמל אישי של המשתמש
שאלתיאל
הודעות: 138
הצטרף: ב' ינואר 21, 2013 1:24 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי שאלתיאל » ו' פברואר 01, 2013 1:26 pm

עכשיו מחוור הכל. תודה רבה
ונשארנו עם חידתך
תוך כדי דיבור כתב:ועכשיו חידה, איפה בשו"ת מנחת יצחק הביא מדבריו של הגראי"ה קוק?


[וכמובן שאין כאן שום תימה, מתנגדיו הקנאים מצאו בו 'עוולות' חמורות יותר]

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ו' פברואר 01, 2013 1:57 pm

טוב, בכל זאת, צריך לומר שבמקרה שכוונתי אליו אפשר מאד שגם המנחת יצחק לא ידע את דבריו של מי הוא מביא. (רמז: הציטוט מכלי שני, ולא נזכר בו שם משפחתו של הגראי"ה...)

גוראריה
הודעות: 1546
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי גוראריה » ג' פברואר 05, 2013 11:17 pm

תוך כדי דיבור כתב:טוב, בכל זאת, צריך לומר שבמקרה שכוונתי אליו אפשר מאד שגם המנחת יצחק לא ידע את דבריו של מי הוא מביא. (רמז: הציטוט מכלי שני, ולא נזכר בו שם משפחתו של הגראי"ה...)

אפשר לנחש שמדובר סביב פולמוס היתר המכירה והמנח"י מביא את "הרב דיפו"?

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' פברואר 05, 2013 11:39 pm

לא. הרי בכה"ג קשה להניח שלא היה יודע מיהו הרב דיפו. מדובר דווקא בנושא אחד של שמירה על מסורת אבותינו, ושהגראי"ה (לפחות ע"פ תשובת המנחת יצחק) הוא כמעט הראשון למדברים בו.

סמל אישי של המשתמש
שאלתיאל
הודעות: 138
הצטרף: ב' ינואר 21, 2013 1:24 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי שאלתיאל » ג' פברואר 05, 2013 11:51 pm

שינוי מבטא?

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ד' פברואר 06, 2013 12:07 am

אכן כן, יפה מאד.
בשו"ת מנחת יצחק חלק ג' סי' ט', בתחילת הסימן, אחרי שמביא קצת מחז"ל ומשו"ע ורמ"א וכדומה, מסיים באות א': "וכן פסק הרה"ג מהרי"א בקונטרס קול תורה (תרצ"ג - אב), דשינוי במבטא לגבי אחרים, נחשב בכלל קרא ולא דקדק באותיותי', ולכן אין לשנות ממבטא למבטא, והביאו בספר שערים מצוינים בהלכה (סי' ח' אות ד')...". והרה"ג מהרי"א הוא ניהו הגראי"ה קוק, כמו שיראה כל מי שיגש לקונטרס קול תורה שם (והדברים נדפסו שוב בשו"ת אורח משפט סי' י"ז).
והטעם שכתבתי שכנראה המנחת יצחק לא ידע מיהו אותו מהרי"א שאת דבריו הוא מביא בראש תשובתו, הוא שבדקתי בספר שערים המצויינים בהלכה בפנים, וגם שם כתובים הדברים כך, בלי שם משפחתו של הגראי"ה (וגם עם השיכול אותיות של מהרא"י-מהרי"א), ובסגנון דומה, כלומר שהכל העתיק המנח"י משם.

יחזקאל
הודעות: 100
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 5:15 am

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי יחזקאל » א' פברואר 10, 2013 9:46 am

הספר שערים מצויינים בהלכה לא חובר ע"י תלמיד המנח"א ממונקאטש ?

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מהו ספר תא"י המוזכר בקובץ שיעורים?

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » א' פברואר 17, 2013 11:12 pm

נו, נו, נשלח לי קישור למאן דהוא (לא עמדתי על טיבו) שכבר הספיק לעשות צימעס מן האמור באשכול זה... ומכל מקום הביא שם את הצילומים הנוגעים לזה:
http://theantitzemach.blogspot.co.il/2013/02/in-1958-rav-kook-was-still-for-dayan.html


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 204 אורחים

cron